GA 032

Aliases:TM 61831, GA 032, W - Codex Washingtonianus, Freer Gospels.
Description:Parchment, 21x14.3 cm , 186 extant leaf(s), 1 column(s), 30 line(s) per column, 24-33 characters per line, written in Greek.
Publication:Sanders, Henry A., Facsimile of the Washington Manuscript of the Four Gospels in the Freer Collection, University of Michigan Press: Ann Arbor, MI, 1912. OCLC 252280.
Origination:Written 375-499 [?] at Monastery of the Vinedresser, Aegyptus (modern Ahrāmāt al Jīzah, Miṣr), TGN 7022063.
Provenance:
  • Discovered at Ahrāmāt al Jīzah, Miṣr.
  • Purchased 1906 Dec 19 by C. L. Freer at Muḩāfaz̧at al Jīzah, Miṣr from antiquities dealer named Ali Arabi.
  • Transferred 1906 to Gr. MS III, Freer Collection at Detriot, MI displayed in recreated James McNeill Whistler's Peacock Room.
  • Transferred 1919 to Smithsonian Institution, Freer Gallery of Art at Washington, DC.
  • F1906.274, Smithsonian Institution, Freer Gallery of Art, Washington, DC.
Scribes:375-499 Original scribe with professional hand (3674 verses).
375-499 ^Original scribe (76 verses edited).
375-499 aDiorthotes probably contemporaneous with original scribe uses lighter ink, smaller letters and a line is drawn through the letters for deletions (75 verses edited).
Literature:Scripture by various authors known as New Testament [n].
Content:Matt., John 1:1-14:15, 16:7-21:25, Luke, Mark 1:1-15:12, 15:38-16:20 omitting Matt. 4:20-21, Mark 1:43, 9:44, 46, 10:48, 11:26, Luke 3:24-38, 17:36, 19:25, 22:43-44, John 5:4, 12, 7:53-8:11, 9:38.

Leaf 1r - Matthew 1:1+ (image )

1βιβλοσ γενεσεωσ ιυ χυ υιου δαυειδ

υιου αβρααμ 2αβρααμ εγεννησεν τον

ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ια

κωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον ιουδαν

και τουσ αδελφουσ αυτου 3ιουδασ δε

εγεννησεν τον φαρεσ και τον ζαρα

εκ τησ θαμαρ φαρεσ δε εγεννησεν

τον εζρωμ εζρωμ δε εγεννησεν το̅

αραμ 4αραμ δε εγεννησεν τον αμινα

δαβ αμιναδαβ δε εγεννησεν τον

ναασσων ναασσων δε εγεννησε̅

τον σαλμων 5σαλμων δε εγεννησε̅

τον βοοζ εκ τησ ραχαβ βοοζ δε εγε̅

νησεν τον ωβηδ εκ τησ ρουθ ωβηδ

δε εγεννησεν τον ειεσσαι 6ιεσσαι δε

εγεννησεν τον δαυειδ τον βασιλεα

δαυειδ δε ο βασιλευσ εγεννησεν το̅

σολομωντα εκ τησ του ουριου 7σολο

μων δε εγεννησεν τον ροβοαμ

ροβοαμ δε εγεννησεν τον αβια αβι

α δε εγεννησεν τον ασα 8ασα δε εγε̅

νησεν τον ιωσαφατ ιωσαφατ δε

εγεννησεν τον ιωραμ ιωραμ δε εγε̅

νησεν τον οζειαν 9οζειασ δε {εεννη

σεν} τον ιωαθαμ ιωαθαμ δε εγεννη

σεν τον αχαζ αχαζ δε εγεννησεν

τον εζεκιαν 10εζεκιασ δε εγεννησε̅

τον μανασση μανασησ δε εγεννη

σεν τον αμων αμων δε εγεννησεν

τον ιωσιαν 11ιωσιασ δε εγεννησεν το̅

______

9a{εγεννησεν}

Leaf 1v - Matthew 1:11+ (image )

ιεχονιαν και τουσ αδελφουσ αυτου

επι τησ μετοικεσιασ βαβυλωνοσ

12μετα δε την μετοικεσιαν βαβυλωνοσ

ιεχονιασ εγεννησεν τον σαλαθιηλ

σαλαθιηλ δε εγεννησεν τον ζορο

βαβελ 13ζοροβαβελ δε εγεννησεν

τον αβιουδ αβιουδ δε εγεννησεν

τον ελιακιμ ελιακιμ δε εγεννη

σεν τον αζωρ 14αζωρ δε εγεννησε̅

τον σαδδωκ σαδδωκ δε εγεννησε̅

τον αχειν αχειν δε εγεννησεν

τον ελιουδ 15ελιουδ δε εγεννησεν

τον ελεαζαρ ελεαζαρ δε εγεννησε̅

τον ματθαν ματθαν δε εγεννη

σεν τον ιακωβ 16ιακωβ δε εγεννη

σεν τον ιωσηφ τον ανδρα μαριασ

εξ ησ εγεννηθη ισ ο λεγομενοσ χσ

17πασαι ουν αι γενεαι απο αβρααμ ε

ωσ δαυειδ γενεαι δεκατεσσαρεσ

και απο δαυειδ εωσ τησ μετοικε

σιασ βαβυλωνοσ γενεαι ιδ

και απο τησ μετοικεσιασ βαβυλω

νοσ εωσ του χυ γενεαι ιδ

18του δε ιυ η γενεσεισ ουτωσ ην

μνηστευθεισησ γαρ τησ μητροσ αυ

του μαριασ τω ιωσηφ πριν η συνελ

θειν αυτουσ ευρεθη εν γαστρι εχου

σα εκ πνσ αγιου

19ιωσηφ δε ο ανηρ αυτησ δικαιοσ ων

και μη θελων αυτην παραδιγματισαι

Leaf 2r - Matthew 1:19+ (image )

εβουληθη λαθρα απολυσαι αυτην

20ταυτα δε αυτου ενθυμηθεντοσ ιδου

αγγελοσ κυ εφανη κατ οναρ αυτω λεγω̅

ιωσηφ υιοσ δαυειδ μη φοβηθησ παρα

λαβειν μαριαμ την γυναικα σου

το γαρ εν αυτη γεννηθεν εκ πνσ εστι̅

αγιου 21τεξεται δε υιον και καλεσισ

το ονομα αυτου ιν αυτοσ γαρ σωσει

τον λαον αυτου απο των αμαρτιων

αυτων 22τουτο δε ολον γεγονεν

ινα πληρωθη το ρηθεν υπο κυ δια του

προφητου λεγοντοσ

23ιδου η παρθενοσ εν γαστρι εξει και

τεξεται υιον και καλεσουσιν το ο

νομα αυτου εμμανουηλ ο εστιν

μεθερμηνευομενον μεθ ημων ο θσ

24διεγερθεισ δε ο ιωσηφ απο του υπνου

εποιησεν ωσ προσεταξεν αυτω ο

αγγελοσ κυ και παρελαβεν την γυ

ναικα αυτου 25και ουκ εγινωσκεν αυ

την εωσ ου ετεκεν τον υιον αυτησ

τον πρωτοτοκον και εκαλεσεν το

ονομα αυτου ιν

1του δε ιυ γεννηθεντοσ εν βηθλεεμ

τησ ιουδαιασ εν ημεραισ ηρωδου του

βασιλεωσ ιδου μαγοι απο ανατο

λων παρεγενοντο εισ ιερουσαλημ

2λεγοντεσ που εστιν ο τεχθεισ βα

σιλευσ των ιουδαιων ιδομεν γαρ

αυτου τον αστερα εν τη ανατολη

Leaf 2v - Matthew 2:2+ (image )

και ηλθομεν προσκυνησαι αυτω

3ακουσασ δε ηρωδησ ο βασιλευσ εταρα

χθη και πασα ιεροσολυμα μετ αυτου

4και συναγαγων παντασ τουσ αρχιερεισ

και γραμματισ του λαου επυνθανε

το παρ αυτων που ο χσ γενναται

5οι δε ειπον αυτω εν βηθλεεμ τησ ιου

δαιασ ουτωσ γαρ γεγραπται δια του

προφητου 6και συ βηθλεεμ τη ιου

δα ουδαμωσ ελαχειστη ει εν τοισ η

γεμοσιν ιουδα εκ σου γαρ εξελευσε

ται ηγουμενοσ οστισ ποιμανει τον

λαον μου τον ισραηλ

7τοτε ηρωδησ λαθρα καλεσασ τουσ μα

γουσ ηκριβωσεν παρ αυτων τον

χρονον του φαινομενου αστεροσ

8και πεμψασ αυτουσ εισ βηθλεεμ ειπε̅

πορευθεντεσ ακριβωσ εξετασατε

περι του παιδιου επαν δε ευρηται

απαγγειλαται μοι οπωσ καγω ελ

θων προσκυνησω αυτω

9οι δε ακουσαντεσ του βασιλεωσ επο

ρευθησαν και ιδου ο αστηρ ον ει

δον εν τη ανατολη προηγεν αυτουσ

εωσ ελθων εστη επανω ου ην το

παιδιον

10ιδοντεσ δε τον αστερα εχαρησαν χα

ραν μεγαλην σφοδρα

11και ελθοντεσ εισ την οικειαν ιδον το

παιδιον μετα μαριασ τησ μητροσ αυτου

Leaf 3r - Matthew 2:11+ (image )

και πεσοντεσ προσεκυνησαν αυτω

και ανοιξαντεσ τουσ θησαυρουσ αυτων

προσηνεγκαν αυτω δωρα χρυσον και

λιβανον και {ζμυρναν} 12και χρηματι

σθεντεσ κατ οναρ μη ανακαμψαι προσ

ηρωδην δι αλλησ οδου ανεχωρησαν

εισ την χωραν αυτων

13αναχωρησαντων δε αυτων ιδου αγ

γελοσ κυ φαινεται τω ιωσηφ κατ οναρ

λεγων εγερθεισ παραλαβεν το παιδι

ον και την μητερα αυτου και φευγε

εισ αιγυπτον και εισθει εκει εωσ αν

ειπω σοι μελλει γαρ ηρωδησ ζητειν

το παιδιον του απολεσαι αυτο

14ο δε εγερθεισ παρελαβεν το παιδιον

και την μητερα αυτου νυκτοσ και

ανεχωρησεν εισ αιγυπτον 15και ην ε

κει εωσ τησ τελευτησ ηρωδου

ινα πληρωθη το ρηθεν υπο κυ δια του

προφητου λεγοντοσ εξ αιγυπτου

εκαλεσα τον υιον μου

16τοτε ηρωδησ ιδων οτι ενεπεχθη υ

πο των γαμων εθυμωθη λιαν

και αποστιλασ ανειλε παντασ τουσ

παιδασ τουσ εν βηθλεεμ και εν πασι

τοισ οριοισ αυτησ απο διετουσ και κα

τωτερω κατα τον χρονον ον ηκριβω

σεν παρα των μαγων 17τοτε επληρω

θη το ρηθεν δια ιηρεμιου {} λεγοντοσ

18φωνη εν ραμα ηκουσθη θρηνοσ και

______

11a{σμυρναν} 17a{του προφητου}

Leaf 3v - Matthew 2:18+ (image )

κλαθμοσ και οδυρμοσ πολυσ ραχηλ

κλεουσα τα τεκνα αυτησ και ουκ η

θελεν παρακληθηναι οτι ουκ εισιν

19τελευτησαντοσ δε του ηρωδου ιδου

αγγελοσ κυ κατ οναρ φαινεται τω ιω

σηφ εν αιγυπτω 20λεγων εγερθεισ πα

ραλαβε το παιδιον και την μητερα

αυτου και πορευου εισ γην ισραηλ

τεθνηκασι γαρ οι ζητουντεσ την

ψυχην του παιδιου 21ο δε εγερθεισ

παρελαβεν το παιδιον και την μη

τερα αυτου και ηλθεν εισ γην ισραηλ

22ακουσασ δε οτι αρχελαοσ βασιλευει ε

πι τησ ιουδαιασ αντι του πρσ αυ

του ηρωδου εφοβηθη εκει απελθειν

χρηματισθεισ δε κατ οναρ ανεχω

ρησεν εισ τα μερη τησ γαλιλαιασ

23και ελθων κατωκησεν εισ πολιν λε

γομενην ναζαρετ οπωσ πληρω

θη το ρηθεν δια των προφητων

οτι ναζωρεοσ κληθησεται

1εν δε ταισ ημεραισ εκειναισ παραγει

νεται ιωαννησ ο βαπτιστησ κηρυσ

σων εν τη ερημω τησ ιουδαιασ 2και

λεγων μετανοειται ηγγεικε̅

γαρ η βασιλεια των ουρανων 3ουτοσ

γαρ εστιν ο ρηθεισ δια ησαιου του

προφητου λεγοντοσ φωνη βοω̅

τοσ εν τη ερημω ετοιμασατε την

οδον κυ ευθειασ ποιειται τασ τριβουσ

αυτου

Leaf 4r - Matthew 3:4+ (image )

4αυτοσ δε ο ιωαννησ ειχεν το ενδυμα αυ

του απο τριχων καμηλου και ζωνη̅

δερματινην περι την οσφυν αυτου

η δε τροφη ην αυτου ακριδεσ και με

λει αγριον

5τοτε εξεπορευετο προσ αυτον ιερο

σολυμα και πασα η ιουδαια κα πασα

η περιχωροσ του ιορδανου 6και εβα

πτιζοντο εν τω ιορδανη παταμω

υπ αυτου εξομολογουμενοι τασ α

μαρτιασ αυτων

7ιδων δε πολλουσ των φαρισαιων και

σαδδουκεων ερχομενουσ επι το

βαπτισμα αυτου ειπεν αυτοισ

γεννηματα εχιδνων τισ υπεδει

ξεν υμιν φυγειν απο τησ μελλου

σησ οργησ 8ποιησατε ουν καρπον

αξιον τησ μετανοιασ 9και μη δοξη

ται λεγειν εν εαυτοισ πρα εχο

μεν τον αβρααμ λεγω γαρ υμιν

οτι δυναται ο θσ εκ των λιθων του

των εγειρε τεκνα τω αβρααμ

10ηδη δε η αξινη προσ την ριζαν των

δενδρων κειται παν ουν δενδρο̅

μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτε

ται και εισ πυρ βαλλεται

11εγω μεν υμασ βαπτιζω εν υδατι

εισ μετανοιαν ο δε οπισω μου ερ

χομενοσ ισχυροτεροσ μου εστιν

ου ουκ ειμι ικανοσ τα υποδηματα

Leaf 4v - Matthew 3:11+ (image )

βαστασαι αυτοσ υμασ βαπτισει εν πνι

αγιω και πυρι 12ου το πτοιον εν τη

χειρι αυτου και διακαθαριει την α

λωνα αυτου και συναξει τον σιτον

αυτου εισ την αποθηκην αυτου το δε

αχυρον κατακαυσει πυρι {αεστω}

13τοτε παραγεινεται ο ισ απο τησ γαλιλαι

ασ επι τον ιορδανην προσ τον ιωαν

νην του βαπτισθηναι υπ αυτου

14ο δε ιωαννησ διεκωλυεν αυτον λεγω̅

εγω χριαν εχω υπο σου βαπτισθηναι

και συ ερχη προσ με

15αποκριθεισ δε ο ισ ειπεν προσ αυτον

αφεσ αρτι ουτωσ γαρ πρεπον εστιν η

μιν πληρωσαι πασαν δικαιωσυνην

τοτε αφιησιν αυτον 16και βαπτισθεισ

ο ισ ευθυσ ανεβη απο του υδατοσ

και ιδου ανεωχθησαν αυτω οι ουρανοι

και ιδεν το πνα του θυ καταβαινον

ωσει περιστεραν και ερχομενον

επ αυτον

17και ιδου φωνη εκ του ουρανου λεγου

σα ουτοσ εστιν ο υιοσ μου ο αγαπη

τοσ εν ω ηυδοκησα

1τοτε ο ισ ανηχθη εισ την ερημον υπο

του πνσ πιρασθηναι υπο του διαβολου

2και νηστευσασ ημερασ τεσσαρακοντα

και νυκτασ τεσσαρακοντα υστερον

επινασεν 3και προσελθων ο πειρα

ζων ειπεν αυτω ει υιοσ ει του θυ ειπε

______

12a{αβεστω}

Leaf 5r - Matthew 4:3+ (image )

ινα οι λιθοι ουτοι αρτοι γενωνται

4ο δε αποκριθεισ ειπεν γεγραπται ουκ ε

π αρτω μονω ζησεται ο ανθρωποσ αλλ

επι παντι ρηματι εκπορευομενω δια του

στοματοσ θυ 5τοτε παραλαμβανει αυτο̅

ο διαβολοσ εισ την αγιαν πολιν και ιστη

σιν αυτον επι το πτερυγιον του ιερου

6και ειπεν αυτω ει υιοσ ει του θυ βαλε

σεαυτον κατω γεγραπται γαρ οτι τοισ

αγγελοισ αυτου εντελειται περι σου

και επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσ

κοψησ προσ λιθον τον ποδα σου

7εφη αυτω ο ισ παλιν γεγραπται ουκ

εκπειρασεισ κν τον θν σου

8παλιν παραλαμβανει αυτον ο διαβο

λοσ εισ οροσ υψηλον λιαν και δικνυ

σιν αυτω πασασ τασ βασιλειασ του

κοσμου και την δοξαν αυτων 9και λε

γει αυτω ταυτα σοι παντα δωσω ε

αν πεσων προσκυνησησ μοι

10τοτε λεγει αυτω ο ισ υπαγε σατανα

γεγραπται γαρ κν τον θν σου προσκυ

νησεισ και αυτω μονω λατρευσισ

11τοτε αφιησιν αυτον ο διαβολοσ και

ιδου αγγελοι προσηλθον και διηκονου̅

αυτω

12ακουσασ δε ο ισ οτι ιωαννησ παρεδοθη

ανεχωρησεν εισ την γαλιλαιαν

13και καταλιπων την ναζαρεθ ελθων

κατωκησεν εισ {καφαρναουμ} την

______

13^{καπερναουμ}

Leaf 5v - Matthew 4:13+ (image )

παρα θαλασσαν εν οριοισ ζαβουλων και

νεφθαλιμ 14ινα πληρωθη το ρηθεν δια του

ησαιου του προφητου λεγοντοσ

15γη ζαβουλων και νεφθαλιμ οδον

θαλασσησ περαν του ιορδανου γαλι

λαια των εθνων 16ο λαοσ ο καθημε

νοσ εν τη σκοτια φωσ ειδεν μεγα

και τοισ καθημενοισ εν χωρα και σκι

α θανατου φωσ ανετιλεν αυτοισ

17απο τοτε ηρξατο ο ισ κηρυσσιν και λε

γειν μετανοειτε ηγγεικεν γαρ η

βασιλεια των ουρανων

18περιπατων δε παρα την θαλασσαν

τησ γαλιλαιασ ειδεν δυο αδελφουσ

σιμωνα τον λεγομενον πετρον

και ανδρεαν τον αδελφον αυτου

βαλλοντασ αμφιβληστρον εισ τη̅

θαλασσαν ησαν γαρ αλιεισ 19και λεγει

αυτοισ δευτε οπισω μου και ποιη

σω υμασ αλιεισ ανων 22οι δε ευ

θεωσ αφεντεσ τα δικτυα αυτων

ηκολουθησαν αυτω

23και περιηγεν ολην την γαλιλαιαν ο

ισ διδασκων εν ταισ συναγωγαισ αυ

των και κηρυσσων το ευαγγελιον

τησ βασιλειασ και θεραπευων πασαν

νοσον και πασαν μαλακιαν εν τω λαω

24και απηλθεν η ακοη αυτου εισ ολη̅

την συριαν και προσηνεγκαν αυ

τω παντασ τουσ κακωσ εχοντασ ποι

Leaf 6r - Matthew 4:24+ (image )

κειλαισ νοσοισ και βασανοισ συνεχο

μενουσ και δαιμονιζομενουσ και

σεληνιαζομενουσ και παραλυτικουσ

και εθεραπευσεν αυτουσ

25και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι

απο τησ γαλιλαιασ και δεκαπολεωσ

και ιεροσολυμων και ιουδαιασ και

περαν του ιορδανου

1ιδων δε τουσ οχλουσ ανεβη εισ το οροσ

και καθεισαντοσ αυτου προσηλθον

αυτω οι μαθηται αυτου 2και ανοιξασ

το στομα αυτου εδιδασκεν αυτουσ λεγω̅

3μακαριοι οι πτωχοι τω πνι οτι αυτω̅

εστιν η βασιλεια των ουρανων

4μακαριοι οι πενθουντεσ οτι αυτοι

παρακληθησονται 5μακαριοι

οι πραεισ οτι αυτοι κληρονομησουσι̅

την γην 6μακαριοι οι πινωντεσ

και διψωντεσ την {δικαιοσυνην}

οτι αυτοι χορτασθησονται

7μακαριοι οι ελεημονεσ οτι αυτοι ελε

ηθησονται 8μακαριοι οι καθα

ροι τη καρδια οτι αυτοι τον θν οψονται

9μακαριοι οι ειρηνοποιοι οτι αυτοι υιοι

θυ κληθησονται 10μακαριοι οι δε

διωγμενοι ενεκεν δικαιωσυνησ οτι

αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων

11μακαριοι εσται οταν ονιδισωσιν υμασ

και διωξουσιν και ειπωσιν παν πο

νηρον ρημα καθ υμων ψευδομενοι

______

6a{δικαιωσυνην}

Leaf 6v - Matthew 5:11+ (image )

ενεκεν εμου 12χαιρεται και αγαλλιασθαι

οτι ο μισθοσ υμων πολυσ εν τοισ ουρανοισ

ουτωσ γαρ εδιωξαν τουσ προφητασ

τουσ προ υμων

13υμεισ εσται το αλα τησ γησ εαν δε το

αλα μωρανθη εν τινι αλισθησεται

εισ ουδεν ισχυει ει μη βληθηναι εξω

και καταπατισθαι υπο των ανων

14υμεισ εσται το φωσ του κοσμου ου δυ

ναται πολισ κρυβηναι επανω ορουσ

κειμενη 15ουδε καιουσιν λυχνον και

τιθεασιν αυτον υπο τον μοδιον αλλ

επι την λυχνιαν και λαμπει πασιν

τοισ εν τη οικεια 16ουτωσ λαμψατω

το φωσ υμων εμπροσθεν των ανων

οπωσ ιδωσιν υμων τα καλα εργα και

δοξασωσιν τον πρα υμων τον εν τοισ

ουρανοισ 17μη νομισηται οτι ηλ

θον καταλυσαι τον νομον η τουσ

προφητασ ουκ ηλθον καταλυσαι

αλλα πληρωσαι

18αμην γαρ λεγω υμιν εωσ αν παρελθη

ο ουρανοσ και η γη ιωτα εν η μια κεραια

ου μη παρελθη απο του νομου εωσ α̅

παντα γενηται

19οσ εαν ουν λυση μιαν των εντολων

τουτων των ελαχιστων και διδα

ξη ουτωσ τουσ ανθρωπουσ ελαχιστοσ

κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων

20λεγω γαρ υμιν οτι εαν μη περισσευση

Leaf 7r - Matthew 5:20+ (image )

υμων η δικαιοσυνη πλεον των γραμ

ματεων και φαρισαιων ου μη εισελθη

ται εισ την βασιλειαν των ουρανων

21ηκουσατε οτι ερρεθη τοισ αρχαιοισ ου

φονευσησ οσ δ αν φονευση ενοχοσ ε

σται τη κρισει

22εγω δε λεγω υμιν οτι πασ ο οργιζομε

νοσ τω αδελφω αυτου εικη ενοχοσ ε

σται τη κρισει οσ δ αν ειπη τω αδελ

φω αυτου ραχα ενοχοσ εσται τω συν

εδριω οσ δ α ειπη μωρε ενοχοσ εσται

εισ την γεενναν του πυροσ

23εαν ουν προσφερησ το δωρον σου επι

το θυσιαστηριον κακει μνησθησ οτι

ο αδελφοσ σου εχει τι κατα σου 24αφεσ ε

κει το δωρον σου εμπροσθεν του θυσι

αστηριου και υπαγε πρωτον διαλλα

γηθει τω αδελφω σου και τοτε ελθω̅

προσφερε το δωρον σου 25ισθι ευνοω̅

τω αντιδικω σου ταχυ εωσ οτου ει

μετ αυτου εν τη οδω μηποτε σε πα

ραδω ο αντιδικοσ τω κριτη και ο κρι

τησ σε παραδω τω υπηρετη και εισ

φυλακην βληθηση 26αμην λεγω σοι

ου μη εξελθησ εκειθεν εωσ ου απο

δωσ τον εσχατον κοδραντην

27ηκουσατε οτι ερρεθη ου μοιχευσεισ

28εγω δε λεγω υμιν οτι πασ ο βλεπων γυ

ναικα προσ το επιθυμησαι αυτην η

δη εμοιχευσεν αυτην εν τη καρδια αυτου

Leaf 7v - Matthew 5:29+ (image )

29ει δε ο οφθαλμοσ σου ο δεξιοσ σκανδα

λιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου

συμφερει γαρ σοι ινα αποληται εν τω̅

μελων σου και μη ολον το σωμα σου

βληθη εισ την γεενναν

30και ει η δεξια σου χειρ σκανδαλιζει σε

κοψον αυτην και βαλε απο σου

συμφερει γαρ σοι ινα αποληται εν τω̅

μελων σου και μη ολον το σωμα σου

βληθη εισ γεενναν

31ερρεθη δε οτι οσ εαν απολυση την γυ

ναικα αυτου δοτω αυτη αποστασιον

32εγω δε λεγω υμιν οτι πασ ο απολυων

την γυναικα αυτου παρεκτοσ λογου

πορνιασ ποιει αυτην μοιχευθηναι

και οσ εαν απολελυμενην γαμηση μοι

χατε 33παλιν ηκουσατε οτι ερρε

θη τοισ αρχαιοισ ουκ επιορκησεισ απο

δωσησ τω κω τουσ ορκουσ σου

34εγω δε λεγω υμιν μη ομοσαι ολωσ μη

τε εν τω ουρανω οτι θρονοσ εστιν

του θυ 35μητε εν τη γη οτι υποποδιον

εστιν των ποδων αυτου μητε εισ

ιεροσολυμα οτι πολισ εστιν του μεγα

λου βασιλεωσ 36μητε εν τη κεφαλη

σου ομοσησ οτι ου δυνασαι μιαν τρι

χαν λευκην ποιησαι η μελαναν

37εστω δε ο λογοσ υμων ναι ναι ου ου

το δε περισσον τουτων εκ του πο

νηρου εστιν

Leaf 8r - Matthew 5:38+ (image )

38ηκουσατε οτι ερρεθη οφθαλμον αντι του

οφθαλμου και οδοντα αντι οδοντοσ

39εγω δε λεγω υμιν μη αντιστηναι τω πο

νηρω αλλ οστισ σε ραπιζει εισ την δε

ξιαν σιαγονα στρεψον αυτω ϗ την αλλη̅

40και τω θελοντι σοι κριθηναι και τον χει

τωνα σου λαβειν αφεσ αυτω και το ι

ματιον 41και οστισ σε ανγαρευση μιλιο̅

εν υπαγε μετ αυτου δυο 42τω αιτουν

τι σε δοσ και τον θελοντα απο σου δα

νισασθαι μη αποστραφησ

43ηκουσατε οτι ερρεθη αγαπησισ τον

πλησιον σου και μισησησ τον εχθρον σου

44εγω δε λεγω υμιν αγαπατε του εχθρουσ

υμων ευλογειται τουσ καταρωμε

νουσ υμασ καλωσ ποιειται τοισ μι

σουσιν υμασ και προσευχεσθαι υπερ

των επηρεαζοντων υμασ και διω

κοντων υμασ 45οπωσ γενησθαι υιοι

του πρσ υμων του εν ουρανοισ οτι το̅

ηλιον αυτου ανατελλει επι πονηρουσ

και αγαθουσ και βρεχει επι δικαιουσ

και αδικουσ

46εαν γαρ αγαπησηται τουσ αγαπωντασ

υμασ τινα μισθον εχεται ουχι και

οι τελωναι το αυτο ποιουσιν

47και εαν ασπασησθαι τουσ φιλουσ υμω̅

μονον τι περισσον ποιειται ουχι ϗ

οι τελωναι το αυτο ποιουσιν

48εσεσθαι ουν υμεισ τελιοι ωσπερ ο πηρ

Leaf 8v - Matthew 5:48+ (image )

υμων ο ουρανιοισ τελιοσ εστιν

1προσεχετε την ελεημοσυνην υμων

μη ποιειν εμπροσθεν των ανθρωπω̅

προσ το θεαθηναι αυτοισ ει δε μη γε

μισθον ουκ εχεται παρα τω πρι υμων

τω εν τοισ ουρανοισ

2οταν ουν ποιησ ελεημοσυνην μη

σαλπισησ εμπροσθεν σου ωσπερ οι υ

ποκριτε ποιουσιν εν ταισ συναγωγαισ

και εν ταισ ρυμαισ οπωσ δοξασθωσι̅

υπο των ανθρωπων αμην λεγω υμι̅

απεχουσιν τον μισθον αυτων

3σου δε ποιουντοσ ελεημοσυνην μη

γνωτω η αριστερα σου τι ποιει η δε

ξια σου 4οπωσ η σου η ελεημοσυνη

εν τω κρυπτω και ο πηρ σου ο βλεπω̅

εν τω κρυπτω αυτοσ αποδωσι σοι ε̅

τω φανερω 5και οταν προσευχη ου

κ εση ωσπερ οι υποκριται οτι φιλου

σιν εν ταισ συναγωγαισ και εν ταισ

γωνιαισ των πλατιων εστωτεσ

προσευχεσθαι οπωσ αν φανωσιν

τοισ ανθρωποισ αμην λεγω υμιν

οτι απεχουσιν τον μισθον αυτων

6συ δε οταν προσευχη εισελθε εισ το

ταμιον σου και κλισασ την θυραν

σου προσευξε τω πρι σου τω εν τω

κρυπτω και ο πηρ σου ο βλεπων ε̅

τω κρυπτω αποδωση σοι εν τω

φανερω 7προσευχομενοι δε

Leaf 9r - Matthew 6:7+ (image )

μη βατταλογειται ωσπερ οι εθνικοι

δοκουσιν γαρ {} εν τη πολυλογια αυτων

εισακουσθησονται 8μη ουν ομοιω

θηται αυτοισ οιδεν γαρ ο πηρ υμων

ων χρειαν εχεται προ του υμασ αιτη

σαι αυτον 9ουτωσ ουν προσευχεσθαι

υμεισ πατερ ημων ο εν τοισ ουρανοισ

αγιασθητω το ονομα σου 10ελθατω η

βασιλεια σου γενηθητω το θελημα σου

ωσ εν ουρανω και επι γησ 11τον αρτον

ημων τον επιουσιον δοσ ημιν σημερο̅

12και αφεσ ημιν τα οφιληματα ημων

ωσ και ημεισ αφιομεν τοισ οφιλεταισ

ημων 13και μη εισενεγκησ ημασ εισ

πειρασμον αλλα ρυσαι ημασ απο του

πονηρου οτι σου εστιν η βασιλεια

και η δυναμεισ και η δοξα εισ τουσ

αιωνασ αμην

14εαν γαρ αφηται τοισ ανθρωποισ τα πα

ραπτωματα {υμων} αφησει και υ

μιν ο πηρ υμων ο ουρανιοσ 15εαν δε

μη αφηται τοισ ανθρωποισ τα παρα

πτωματα αυτων ουδε ο πηρ υμων

αφησει τα παραπτωματα υμων

16οταν δε νηστευηται μη γινεσθαι ωσ

περ οι υποκριται σκυθρωποι αφανι

ζουσιν γαρ τα προσωπα αυτων οπωσ

φανωσιν τοισ ανθρωποισ νηστευοντεσ

αμην λεγω υμιν οτι απεχουσιν τον

μισθον αυτων 17συ δε νηστευων

______

7a{οτι} 14^{αυτων}

Leaf 9v - Matthew 6:17+ (image )

αλιψε σου την κεφαλην και το προσω

πον σου νιψε 18οπωσ μη φανησ τοισ αν

θρωποισ νηστευων αλλα τω πρι σου

τω εν τω κρυπτω και ο πηρ σου ο βλε

πων εν τω κρυπτω αυτοσ αποδωσι σοι

19μη θησαυριζεται υμιν θησαυρουσ επι

τησ γησ οπου σησ και βρωσισ αφανιζει

και οπου κλεπται διορυσσουσιν και

κλεπτουσιν 20θησαυριζεται δε υμι̅

θησαυρουσ εν ουρανω οπου {ουδε}

σησ ουτε βρωσισ αφανιζει και οπου

κλεπται ου διορυσσουσιν 21οπου γαρ

εστιν ο θησαυροσ υμων εκει εσται

και η καρδια υμων

22ο λυχνοσ του σωματοσ εστιν ο οφθαλ

μοσ εαν ουν η ο οφθαλμοσ σου απλουσ

ολον το σωμα σου φωτινον εσται

23εαν δε η ο οφθαλμοσ σου πονηροσ

ολον το σωμα σου σκοτινον εσται

ει ουν το φωσ το εν σοι εστιν σκοτοσ

το σκοτοσ ποσον

24ουδεισ δυναται δυσιν κυριοισ δου

λευειν η γαρ τον ενα μεισησει και

τον ετερον αγαπησει η ενοσ αν

θεξεται και του ετερου καταφρο

νησει ου δυνασθαι θω δου

λευειν και μαμωνα 25δια τουτο

λεγω υμιν μη μεριμναται τη

ψυχη υμων τι φαγηται η τι πιηται

μηδε τω σωματι υμων τι ενδυ

______

20^{ουτε}

Leaf 10r - Matthew 6:25+ (image )

σησθαι ουχι η ψυχη πλειον εστιν τησ

τροφησ και το σωμα του ενδυματοσ

26εμβλεψατε εισ τα πετινα του ουρανου

οτι ου σπιρουσιν ουδε θεριζουσιν ου

δε συναγουσιν εισ αποθηκασ και ο πηρ

υμων ο ουρανιοσ τρεφει αυτα ουχει

υμεισ μαλλον διαφερεται αυτων

27τισ δε εξ υμων μεριμνων δυναται

προσθειναι επι την ηλικειαν αυτου

πηχυν ενα 28και περι ενδυματοσ τι

μεριμναται καταμαθεται τα κρι

να του αγρου πωσ αυξανει ου κοπια

ουδε νηθει 29λεγω δε υμιν ουδε σολο

μων εν παση τη δοξη αυτου περιε

βαλετο ωσ εν τουτων

30ει δε τον χορτον του αγρου σημερον

εν αγρω οντα και αυριον εισ κλειβα

νον βαλλομενον ο θσ ουτωσ αμφι

εννυσιν ου πολλω μαλλον υμασ ολι

γοπιστοι 31μη ουν μεριμνησηται

λεγοντεσ τι φαγωμεν η τι πιωμε̅

η τι περιβαλωμεθα 32παντα γαρ ταυ

τα τα εθνη επιζητει οιδεν γαρ ο

πηρ υμων ο ουρανιοσ οτι χρηζεται

τουτων απαντων

33ζητειται δε πρωτον την βασιλειαν

του θυ και την δικαιωσυνην αυτου

και ταυτα παντα προστεθησεται υμιν

34μη ουν μεριμνησηται εισ την αυριον

η γαρ αυριον μεριμνησει εαυτησ

Leaf 10v - Matthew 6:34+ (image )

αρκετον τη ημερα η κακεια αυτησ

1μη κρινεται ινα μη κριθηται 2εν ω γαρ

κριματι κρινεται κριθησεσθαι και

εν ω μετρω μετριται μετρηθησεται

υμιν

3τι δε βλεπεισ το καρφοσ το εν τω οφθαλ

μω του αδελφου σου την δε εν τω

σω οφθαλμω δοκον ου κατανοεισ

4η πωσ ερεισ τω αδελφω σου αφεσ εκ

βαλω το καρφοσ απο του οφθαλμου σου

και ιδου η δοκοσ εν τω οφθαλμω σου

5υποκριτα εκβαλε πρωτον την δο

κον εκ του οφθαλμου σου και τοτε

διαβλεψεισ εκβαλειν το καρφοσ εκ

του οφθαλμου του αδελφου σου

6μη δωτε το αγιον τοισ κυσιν μηδε

βαληται τουσ μαργαριτασ υμων εμ

προσθεν των χοιρων μηποτε κα

ταπατησουσιν αυτουσ εν τοισ ποσι̅

αυτων και στραφεντεσ ρηξωσιν

υμασ 7αιτιτε και δοθησεται υ

μιν ζητειτε και ευρησεται κρου

εται και ανυγησεται υμιν 8πασ γαρ

ο αιτων λαμβανει και ο {αιτων} ευρι

σκει και τω κρουοντι ανοιγησεται

9η τισ εστιν εξ υμων ανοσ ον εαν αι

τηση ο υιοσ αυτου αρτον μη λιθον ε

πιδωσει αυτω 10και εαν ιχθυν αιτη

σει μη οφιν επιδωσει αυτω 11ει ουν

υμεισ πονηροι οντεσ οιδατε δοματα

______

8a{ζητων}

Leaf 11r - Matthew 7:11+ (image )

αγαθα διδοναι τοισ τεκνοισ υμων

ποσω μαλλον ο πηρ υμων ο εν τοισ ου

ρανοισ δωσει αγαθα τοισ αιτουσιν αυτο̅

12παντα ουν οσα εαν θεληται ινα ποιω

σιν υμιν οι ανοι ουτωσ και υμεισ ποι

ειται αυτοισ ουτοσ γαρ εστιν ο νομοσ

και οι προφηται

13εισελθατε δια τησ στενησ πυλησ οτι

πλατια η πυλη και ευρυχωροσ η οδοσ

η απαγουσα εισ την απωλειαν και πολ

λοι εισιν οι εισερχομενοι δι αυτησ

14τι στενη η πυλη και τεθλιμμενη η ο

δοσ η απαγουσα εισ την ζωην και ολει

γοι εισιν οι ευρισκοντεσ αυτην

15προσεχεται δε απο των ψευδοπροφη

των οιτινεσ ερχονται προσ υμασ εν

ενδυμασιν προβατων εσωθεν δε ει

σιν λυκοι αρπαγεσ 16απο των καρπων

αυτων επιγνωσεσθαι αυτουσ

μητι συλλεγουσιν απο ακανθων στα

φυλην η απο τριβολων συκα

17ουτωσ παν δενδρον {} καρπουσ καλουσ

ποιει το δε σαπρον δενδρον καρ

πουσ πονηρουσ ποιει

18ου δυναται δενδρον αγαθον καρπουσ

πονηρουσ ποιειν ουδε δενδρον σα

προν καρπουσ καλουσ ποιειν

19παν δενδρον μη ποιουν καρπον κα

λον εκκοπτεται και εισ πυρ βαλλεται

20αρα γε απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε

αυτουσ

______

17a{αγαθον}

Leaf 11v - Matthew 7:21+ (image )

21ου πασ ο λεγων μοι κε κε εισελευσεται

εισ την βασιλειαν των ουρανων

αλλ ο ποιων το θελημα του πρσ μου

του εν ουρανοισ αυτοσ εισελευσεται

εισ την βασιλειαν των ουρανων

22πολλοι ερουσιν μοι εν εκεινη τη ημε

ρα κε κε ου τω σω ονοματι επροφη

τευσαμεν και τω σω ονοματι δαι

μονια εξεβαλομεν και τω σω ονο

ματι δυναμεισ πολλασ εποιησαμεν

23και τοτε ομολογησω αυτοισ οτι ου

δεποτε εγνων υμασ αποχωριται

απ εμου οι εργαζομενοι την ανομια̅

24πασ ουν οστισ ακουει μου τουσ λογουσ

τουτουσ και ποιει αυτουσ ομοιωσω

αυτον ανδρι φρονιμω οστισ ωκο

δομησεν αυτου την οικιαν επι την

πετραν 25και κατεβη η βροχη και ηλ

θον οι ποταμοι και επνευσαν οι ανε

μοι και προσεκρουσαν τη οικεια εκει

νη και ουκ επεσεν τεθεμελιωτο γαρ

επι την πετραν

26και πασ ο ακουων μου τουσ λογουσ του

τουσ και μη ποιων αυτουσ ομοιω

θησεται ανδρι μωρω οστισ ωκοδο

μησεν αυτου την οικειαν επι την

αμμον 27και κατεβη η βροχη και ηλ

θον οι ποταμοι και επνευσαν οι ανε

μοι και προσεκοψαν τη οικεια εκεινη

και επεσεν και ην η πτωσισ αυτησ με

γαλη

Leaf 12r - Matthew 7:28+ (image )

28και εγενετο οτε ετελεσεν ο ισ τουσ λο

γουσ τουτουσ εξεπλησσοντο οι οχλοι

επι τη διδαχη αυτου 29ην γαρ διδασκω̅

αυτουσ ωσ εξουσιαν εχων και ουχ ωσ

οι γραμματεισ αυτων ϗ οι φαρισαιοι

1καταβαντοσ δε αυτου απο του ορουσ η

κολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι

2και ιδου λεπροσ ελθων προσεκυνει αυ

τω λεγων κε εαν θελησ δυνασαι με

καθαρισαι 3και εκτινασ την χειρα

ηψατο αυτου ο ισ λεγων θελω καθαρι

σθητι και ευθεωσ εκαθαρισθη αυτου η λεπρα

4και λεγει αυτω ο ισ ορα μηδενι ειπησ αλ

λα υπαγε σεαυτον διξον τω ιερει και

προσενεγκε το δωρον ο προσεταξεν

μωυσησ εισ μαρτυριον αυτοισ

5εισελθοντι δε αυτω εισ καπερναουμ

προσηλθεν αυτω εκατονταρχησ πα

ρακαλων αυτον 6και λεγων κε ο παισ

μου βεβληται εν τη οικεια παραλυτικοσ

δινωσ βασανιζομενοσ

7και λεγει αυτω ο ισ εγω ελθων θεραπευ

σω αυτον 8και αποκριθεισ ο εκατον

ταρχοσ εφη κε ουκ ιμει ικανοσ ινα

μου υπο την στεγην εισελθησ αλλα μο

νον ειπε λογω και ιαθησεται ο παισ μου

9και γαρ εγω ανοσ ειμει υπο εξουσιαν ε

χων υπ εμαυτον στρατιωτασ και λε

γω τουτω πορευθητι και πορευεται

και αλλω ερχου και ερχεται και τω δου

Leaf 12v - Matthew 8:9+ (image )

λω μου ποιησον τουτο και ποιει

10ακουσασ δε ο ισ εθαυμασεν και ειπεν τοισ

ακολουθουσιν αμην λεγω υμιν παρ ου

δενι τοσαυτην πιστιν εν τω ισραηλ ευρο̅

11λεγω δε υμιν οτι πολλοι απο ανατολων

και δυσμων ηξουσιν και ανακλειθη

σονται μετα αβρααμ και ισαακ και ι

ακωβ εν τη βασιλεια των ουρανων

12οι δε υιοι τησ βασιλειασ εκβληθησονται

εισ το σκοτοσ το εξωτερον εκει εσται

ο κλαυθμοσ και ο βρυγμοσ των οδοντω̅

13και ειπεν ο ισ τω εκατονταρχη υπαγε

ωσ επιστευσασ γενηθητω σοι και ιαθη

ο παισ αυτου εν τη ημερα εκεινη

14και ελθων ο ισ εισ την οικειαν πετρου

ειδεν την πενθεραν αυτου βεβλη

μενην και πυρεσσουσαν 15και ηψατο

τησ χειροσ αυτησ και αφηκεν αυτην

ο πυρετοσ και ηγερθη και διηκονι αυτω

16οψειασ δε γονομενησ προσηνεγκαν

αυτω δαιμονιζομενουσ πολλουσ

και εξεβαλεν τα {πνα} λογω και παν

τασ τουσ κακωσ εχοντασ εθεραπευσε̅

17οπωσ πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου

του προφητου λεγοντοσ οτι αυτοσ

τασ ασθενιασ ημων ελαβεν και τασ

νοσουσ εβαστασεν

18ιδων δε ο ισ οχλον πολυν περι αυτον

εκελευσεν απελθειν εισ το περαν

19και προσελθων εισ γραμματευσ ειπε̅

______

16^{πντα}

Leaf 13r - Matthew 8:19+ (image )

αυτω διδασκαλε ακολουθησω σοι οπου

αν απερχη

20και λεγει αυτω ο ισ αι αλωπεκεσ φωλαι

ουσ εχουσιν και τα πετινα του ουρανου

κατασκηνωσεισ ο δε υιοσ του ανθρω

που ουκ εχει που την κεφαλην κλεινη

21ετεροσ δε των μαθητων αυτου ειπεν

αυτω κε επιτρεψον μοι πρωτον α

πελθειν και θαψαι τον πρα μου

22ο δε ισ ειπεν αυτω ακολουθει μοι και α

φεσ τουσ νεκρουσ θαψαι τουσ εαυτων

νεκρουσ 23και ενβαντι αυτω εισ το

πλοιον ηκολουθησαν αυτω οι μαθη

ται αυτου 24και ιδου σισμοσ μεγασ

εγενετο εν τη θαλασση ωστε το πλοιο̅

καλυπτεσθαι υπο των κυματων

αυτοσ δε εκαθευδεν 25και προσελθον

τεσ οι μαθηται αυτου ηγειραν αυτον

λεγοντεσ κε σωσον ημασ απολλυμεθα

26και λεγει αυτοισ τι δειλοι εσται ολιγοπιστοι

τοτε εγερθεισ επετιμησεν τοισ ανε

μοισ και τη θαλασση και εγενετο γα

ληνη μεγαλη

27οι δε ανθρωποι εθαυμασαν λεγοντεσ

ποταποσ εστιν ουτοσ ο ανοσ οτι και οι

ανεμοι και η θαλασσα αυτω υπακουουσι̅

28και ελθοντι αυτω εισ το περαν των γερ

γεσηνων υπηντησαν αυτω δυο δαι

μονιζομενοι εκ των μνημιων εξερ

χομενοι χαλεποι λιαν ωστε μη ισχυει̅

Leaf 13v - Matthew 8:28+ (image )

τινα παρελθειν δια τησ οδου εκεινησ

29και ιδου εκραζον λεγοντεσ τι ημιν και

σοι ιυ υιε του θυ ηλθεσ ωδε απολεσαι

ημασ και προ καιρου βασανισαι

30ην δε μακραν απ αυτων αγελη χοιρω̅

πολλων βοσκομενων 31οι δε δαιμο

νεσ παρεκαλουν αυτον λεγοντεσ

ει εκβαλλεισ ημασ επιτρεψον ημι̅

απελθειν εισ την αγελην των χοιρω̅

32και ειπεν αυτοισ υπαγεται

οι δε εξελθοντεσ απηλθον εισ την

αγελην των χοιρων και ιδου ωρ

μησεν πασα η αγελη κατα του κρη

μνου εισ την θαλασσαν και απεθα

νον εν τοισ υδασιν

33οι δε βοσκοντεσ εφυγον και απελ

θοντεσ εισ την πολιν απηγγειλο̅

παντα και τα των δαιμονιζομενω̅

34και ιδου πασα η πολισ εξηλθεν εισ

συναντησιν τω ιυ και ιδοντεσ αυ

τον παρεκαλεσαν ινα μεταβη α

πο των οριων αυτων

1και ενβασ εισ το πλοιον διεπερασεν

και ηλθεν εισ την ιουδαιαν πολιν

2και ιδου προσεφερον αυτω παραλυ

τικον επι κλεινησ βεβλημενον

και ιδων ο ισ την πιστιν αυτων ειπε̅

τω παραλυτικω θαρσει τεκνον

αφεωνται σου αι αμαρτιαι

3και ιδου τινεσ των γραμματεων ει

Leaf 14r - Matthew 9:3+ (image )

πον εν εαυτοισ ουτοσ βλασφημει

4και ιδων ο ισ τασ ενθυμησεισ αυτων

ειπεν ινα τι υμεισ ενθυμισθαι πο

νηρα εν ταισ καρδιαισ υμων 5τι γαρ ε

στιν ευκοπωτερον ειπειν αφαιων

ται σου αι αμαρτιαι η ειπειν εγειρε

και περιπατει 6ινα δε ειδηται οτι

εξουσιαν εχει ο υιοσ του ανου αφιεναι

επι τησ γησ αμαρτιασ τοτε λεγει

τω παραλυτικω εγερθεισ αρον σου

την κλεινην και υπαγε εισ τον οι

κον σου 7και εγερθεισ απηλθεν εισ

τον οικον αυτου

8ιδοντεσ δε οι οχλοι εφοβηθησαν και

εδοξασαν τον θν τον δοντα εξου

σιαν τοιαυτην τοισ ανοισ

9και παραγων ο ισ εκειθεν ειδεν ανον

καθημενον επι το τελωνιον μαθ

θεον καλουμενον και λεγει αυτω

ακολουθει μοι και αναστασ ηκο

λουθησεν αυτω

10και εγενετο αυτου ανακειμενου εν

τη οικεια και ιδου τελωναι πολλοι

και αμαρτωλοι ελθοντεσ συνανε

κιντο τω ιυ και τοισ μαθηταισ αυτου

11και ιδοντεσ οι φαρισαιοι ελεγον τοισ

μαθηταισ αυτου δια τι μετα των

τελωνων και αμαρτωλων εσθιει ο

διδασκαλοσ υμων

12ο δε ισ ακουσασ ειπεν αυτοισ ου χρεια̅

Leaf 14v - Matthew 9:12+ (image )

εχουσιν οι ισχυοντεσ ιατρου αλλα οι κα

κωσ εχοντεσ 13πορευθεντεσ δε μαθε

ται τι εστιν ελεον θελω και ου θυσιαν

ου γαρ ηλθον δικαιουσ καλεσαι αλλα

αμαρτωλουσ

14τοτε προσερχονται αυτω οι μαθηται

ιωαννου λεγοντεσ δια τι ημεισ και

οι φαρισαιοι νηστευομεν πολλα

οι δε μαθηται σου ου νηστευουσιν

15και ειπεν αυτοισ ο ισ μη δυνανται οι

υιοι του νυμφωνοσ νηστευειν εφ ο

σον μετ αυτων εστιν ο νυμφιοσ

ελευσονται δε ημεραι οταν αφαρε

θη απ αυτων ο νυμφιοσ και τοτε

νηστευσουσιν

16ουδεισ δε επιβαλλει επιβλημα ρακουσ

{αγναφου} επι ιματιω παλαιω ερει γαρ

το πληρωμα αυτου απο του ιματιου

και χειρον σχισμα γεινεται

17ουδε βαλλουσιν οινον νεον εισ ασκουσ

παλαιουσ ει δε μη γε ρηγνυνται οι α

σκοι και ο οινοσ εκχειται και οι ασκοι

απολουνται αλλα βαλλουσιν οινον

νεον εισ ασκουσ καινουσ και αμφο

τεροι συντηρουνται

18ταυτα αυτου λαλουντοσ αυτοισ ιδου

αρχων εισ εισελθων προσεκυνει αυτω

λεγων οτι η θυγατηρ μου αρτι ετε

λευτησεν αλλα ελθων επιθεσ την

χειρα σου επ αυτην και ζησεται

______

16a{αγναφουσ}

Leaf 15r - Matthew 9:19+ (image )

19και εγερθεισ ο ισ ηκολουθησεν αυτω και

οι μαθηται αυτου

20και ιδου γυνη αιμοροουσα δωδεκα ετη

προσελθουσα οπισθεν ηψατο του κρα

σπεδου του ιματιου αυτου 21ελεγεν

γαρ εν εαυτη εαν μονον αψωμαι του

ιματιου αυτου σωθησομαι

22ο δε ισ επιστραφεισ και ιδων αυτην ειπε̅

θαρσει θυγατηρ η πιστισ σου σεσωκεν σε

και εσωθη η γυνη απο τησ ωρασ εκεινησ

23και ελθων ο ισ εισ την οικειαν του αρχον

τοσ και ιδων τουσ αυλητασ και τον ο

χλον θορυβουμενον 24λεγει αυτοισ

αναχωρειτε ου γαρ απεθανεν το κο

ρασιον αλλα καθευδει και κατεγε

λουν αυτου

25οτε δε εξεβληθη ο οχλοσ εισελθων ε

κρατησεν τησ χειροσ αυτησ και ηγερ

θη το κορασιον 26και εξηλθεν η φη

μη αυτη εισ ολην την γην εκεινην

27και παραγοντι τω ιυ εκειθεν ηκολου

θησαν αυτω δυο τυφλοι κραζοντεσ

και λεγοντεσ ελεησον ημασ υιοσ δαυ

ειδ 28ελθοντι δε εισ την οικειαν

προσηλθον αυτω οι τυφλοι

και λεγει αυτοισ ο ισ πιστευεται οτι

δυναμαι τουτο ποιησαι λεγουσιν

αυτω ναι κε 29τοτε ηψατο των οφθαλ

μων αυτων λεγων κατα την πιστιν

υμων γενηθητω υμιν 30και ανεω

Leaf 15v - Matthew 9:30+ (image )

χθησαν αυτων οι οφθαλμοι

και ενεβριμησατο αυτοισ ο ισ λεγων

ορατε μηδεισ γινωσκετω 31οι δε εξελθο̅

τεσ διεφημισαν αυτον εν ολη τη γη ε

κεινη

32αυτων δε εξερχομενων ιδου προση

νεγκαν αυτω ανον κωφον δαιμονι

ζομενον 33και εκβληθεντοσ του δαι

μονιου ελαλησεν ο κωφοσ

και εθαυμασαν οι οχλοι λεγοντεσ

ουδεποτε εφανη ουτωσ εν τω ισραηλ

34οι δε φαρισαιοι ελεγον τω αρχοντι τω̅

δαιμονιων εκβαλλει τα δαιμονια

35και περιηγεν ο ισ τασ πολεισ πασασ και

τασ κωμασ διδασκων εν ταισ συν

αγωγαισ αυτων και κηρυσσων το

ευαγγελιον τησ βασιλειασ και θερα

πευων πασαν νοσον και πασαν μα

λακιαν 36ιδων δε τουσ οχλουσ εσπλαγ

χνισθη περι αυτων οτι ησαν εσκυλ

μενοι και ερριμμενοι ωσει προβα

τα μη εχοντα ποιμενα

37τοτε λεγει τοισ μαθηταισ αυτου ο με̅

θερισμοσ πολυσ οι δε εργατε ολειγοι

38δεηθηται ουν του κυ του θερισμου

οπωσ εκβαλη εργατασ εισ τον θερισμο̅

αυτου 1και προσκαλεσαμενοσ

τουσ δωδεκα μαθητασ αυτου εδω

κεν αυτοισ εξουσιαν πνευματων

ακαθαρτων ωστε εκβαλλιν αυτα

Leaf 16r - Matthew 10:1+ (image )

και θεραπευειν πασαν νοσον και πασαν

μαλακειαν 2των δε δωδεκα αποστο

λων τα ονοματα εστιν ταυτα

πρωτοσ σιμων ο λεγομενοσ πετροσ

και ανδρεασ ο αδελφοσ αυτου

ιακωβοσ ο του ζεβαιδεου και ιωαν

νησ ο αδελφοσ αυτου 3φιλιπποσ και

βαρθολομαιοσ θωμασ και ματθαιοσ

ο τελωνησ ιακωβοσ ο του αλφαιου

και λεββαιοσ ο επικληθεισ θαδδαιοσ

4σιμων ο κανανιτησ και ιουδασ ισκα

ριωτησ ο και παραδουσ αυτον

5τουτουσ τουσ δωδεκα εξαπεστιλεν

ο ισ παραγγειλασ αυτοισ λεγων

εισ οδον εθνων μη απελθηται και

εισ πολιν σαμαριτων μη εισελθηται

6πορευεσθαι δε μαλλον προσ τα προβα

τα τα απολωλοτα οικου ισραηλ

7πορευομενοι δε κηρυσσεται λεγοντεσ

οτι ηγγεικεν η βασιλεια των ουρανω̅

8ασθενουντασ θεραπευεται λεπρουσ

καθαριζεται δαιμονια εκβαλλε

ται νεκρουσ εγειρεται δωραιαν

ελαβεται δωραιαν δοται

9μη κτησησθαι χρυσον μηδε αργυρο̅

μηδε χαλκον εισ τασ ζωνασ υμων

10μη πηραν εισ οδον μηδε δυο χιτω

νασ μηδε υποδηματα μηδε ραβδουσ

αξιοσ γαρ ο εργατησ τησ τροφησ αυτου

εστιν 11εισ ην δ αν πολιν η κωμη̅

Leaf 16v - Matthew 10:11+ (image )

εισελθηται εξετασατε τισ εν αυτη α

ξιοσ εστιν κακει μειναται εωσ αν εξελ

θηται 12εισερχομενοι δε εισ την οικει

αν ασπασασθαι αυτην λεγοντεσ

ειρηνη τω οικω τουτω 13και εαν με̅

η η οικεια αξια ελθατω η ειρηνη υμω̅

επ αυτην εαν δε μη η αξια η ειρηνη

υμων εφ υμασ επιστραφητω

14και οσ αν μη δεξηται υμασ μηδε ακου

ση {των λογων} υμων εξερχομενοι

τησ οικειασ η τησ πολεωσ εκεινησ

εκτιναξαται τον κονιορτον των πο

δων υμων

15αμην λεγω υμιν ανεκτοτερον εσται

γη σοδομων και γομορων εν ημερα

κρισεωσ η τη πολει εκεινη

16ιδου εγω αποστελλω υμασ ωσ προβα

τα εν μεσω λυκων γινεσθαι ουν

φρονιμοι ωσ οι οφεισ και ακεραιοι ωσ

αι περιστεραι 17προσεχεται δε απο

των ανων παραδωσωσιν γαρ υμασ

εισ συνεδρια και εν ταισ συναγωγαισ

μαστιγωσουσιν υμασ 18και επι η

γεμονασ δε και βασιλεισ αχθησεσθε

ενεκεν εμου εισ μαρτυριον αυτοισ

και τοισ εθνεσιν

19οταν δε παραδωσουσιν υμασ μη με

ριμνησηται πωσ η τι λαλησηται

δοθησεται γαρ υμιν εν εκεινη τη

ωρα τι λαλησεται 20ου γαρ υμεισ εσται

______

14a{τουσ λογουσ}

Leaf 17r - Matthew 10:20+ (image )

οι λαλουντεσ αλλα το πνα του πρσ υ

μων το λαλουν εν υμιν

21παραδωσει δε αδελφοσ αδελφον εισ

θανατον και πηρ τεκνα και επανα

στησονται τεκνα επι γονεισ και θανα

τωσουσιν αυτουσ 22και εσεσθαι μισου

μενοι υπο παντων δια το ονομα μου

ο δε υπομεινασ εισ τελοσ σωθησεται

23οταν δε διωκωσιν υμασ εν τη πολει

ταυτη φευγεται εισ την ετεραν

αμην γαρ λεγω υμιν ου μη τελεσηται

τασ πολεισ του ισραηλ εωσ αν ελθη ο υ

ιοσ του ανου

24ουκ εστιν μαθητησ υπερ τον διδασκα

λον αυτου ουδε δουλοσ υπερ τον κν

αυτου 25αρκετον τω μαθητη ινα γενη

ται ωσ ο διδασκαλοσ αυτου και ο δου

λοσ ωσ ο κυριοσ αυτου

ει τον οικοδεσποτην βεελζεβουλ επε

καλεσαν ποσω μαλλον τουσ οικεια

κουσ αυτου 26μη ουν φοβηθηται αυτουσ

ουδεν γαρ εστιν κεκαλυμμενον ο ου

κ αποκαλυφθησεται και κρυπτον

ο ου γνωσθησεται 27ο λεγω υμιν εν τη

σκοτεια ειπατε εν τω φωτι και ο εισ

το ουσ ακουεται κηρυξαται επι των

δωματων 28και μη φοβηθηται απο

των αποκτεννοντων το σωμα την

δε ψυχην μη δυναμενων αποκτιναι

φοβεισθαι δε μαλλον τον δυναμενο̅

Leaf 17v - Matthew 10:28+ (image )

και την ψυχην και το σωμα απολεσαι

εν γεεννη 29ουχι δυο στρουθια ασσα

ριου πωλειται και εν εξ αυτων ου

πεσειται επι την γην ανευ του προσ

υμων 30υμων δε και αι τριχεσ τησ

κεφαλησ πασαι ηριθμημεναι εισι̅

31μη ουν φοβεισθαι αυτουσ πολλων

στρουθιων διαφερεται υμεισ

32πασ ουν οστισ ομολογησει εν εμοι

εμπροσθεν των ανων ομολογησω

καγω εν αυτω εμπροσθεν του προσ

μου του εν ουρανοισ 33και οστισ αρ

νησηται με εμπροσθεν των ανων

αρνησομαι καγω αυτον εμπροσθεν

του πρσ μου του εν ουρανοισ

34μη νομεισηται οτι ηλθον βαλιν ειρη

νην επι την γην ουκ ηλθον βαλιν

ειρηνην αλλα μαχαιραν

35ηλθον γαρ διχασαι ανθρωπον κατα

του πρσ αυτου και θυγατερα κατα τησ

μητροσ αυτησ και νυμφην κατα

τησ πενθερασ αυτησ 36και εχθροι

του ανου οι οικειακοι αυτου

37ο φιλων πρα η μητερα υπερ εμε ουκ ε

στιν μου αξιοσ και ο φιλων υιον η

θυγατερα υπερ εμε ουκ εστιν μου

αξιοσ 38και οσ ου λαμβανει τον σταυ

ρον αυτου και ακολουθει οπισω μου

ουκ εστιν μου αξιοσ

39ο ευρων την ψυχην αυτου απολεσει

Leaf 18r - Matthew 10:39+ (image )

αυτην και ο απολεσασ την ψυχην αυ

του ενεκεν εμου ευρησει αυτην

40ο δεχομενοσ υμασ εμε δεχεται και ο

εμε δεχομενοσ δεχεται τον αποστι

λοντα με 41ο δεχομενοσ προφη

την εισ ονομα προφητου μισθον προ

φητου λημψεται και ο δεχομενοσ

δικαιον εισ ονομα δικαιου μισθον

δικαιου λημψεται 42και οσ εαν πο

τιση ενα των μικρων τουτων ποτη

ριον ψυχρου μονον εισ ονομα μαθη

του αμην λεγω υμιν ου μη απολε

ση τον μισθον αυτου

1και εγενετο οτε ετελεσεν ο ισ διατασ

σων τοισ δωδεκα μαθηταισ αυτου

μετεβη εκειθεν του διδασκειν και

κηρυσσιν εν ταισ πολεσιν αυτων

2ο δε ιωαννησ ακουσασ εν τω δεσμω

τηριω τα εργα του χυ πεμψασ δια

των μαθητων αυτου 3ειπεν αυτω

συ ει ο ερχομενοσ η ετερον προσδο

κωμεν 4και αποκριθεισ ο ισ ει

πεν αυτοισ πορευθεντεσ απαγγει

λατε ιωαννει α ακουεται και βλε

πεται 5τυφλοι αναβλεπουσιν

και χωλοι περιπατουσιν λεπροι κα

θαριζονται και κωφοι ακουουσιν

και νεκροι εγειρονται και πτωχοι

ευαγγελιζονται 6και μακαριοσ ε

στιν οσ εαν μη σκανδαλισθη εν εμοι

Leaf 18v - Matthew 11:7+ (image )

7τουτων δε πορευομενων ηρξατο ο ισ λεγει̅

τοισ οχλοισ περι ιωαννου τι εξηλθα

τε εισ την ερημον θεασασθαι καλα

μον υπο ανεμου σαλευομενον

8αλλα τι εξηλθατε ειδειν ανον εν

μαλακοισ ιματιοισ ημφιεσμενον

ιδου οι τα μαλακα φορουντεσ εν τοισ

οικοισ των βασιλεων εισιν 9αλλα

τι εξεληλυθατε προφητην ιδειν

ναι λεγω υμιν και περισσοτερον προ

φητου 10ουτοσ γαρ εστιν περι ου γε

γραπται ιδου εγω αποστελλω τον

αγγελον μου προ προσωπου σου οσ

κατασκευασει την οδον σου εμ

προσθεν σου

11αμην λεγω υμιν ουκ εγηγερται εν γε

νητοισ γυναικων μιζων ιωαννου

του βαπτιστου ο δε μεικροτεροσ

εν τη βασιλεια των ουρανων μιζω̅

εστιν αυτου

12απο δε των ημερων ιωαννου του βα

πτιστου εωσ αρτι η βασιλεια των ου

ρανων βιαζεται και βιασται αρπα

ζουσιν αυτην 13παντεσ γαρ οι προ

φηται και ο νομοσ εωσ ιωαννου προ

εφητευσαν 14και ει θελεται δεξα

σθαι αυτοσ εστιν ηλιασ ο μελλων ερ

χεσθαι 15ο εχων ωτα ακουειν ακου

ετω

16τινι δε ομοιωσω την γενεαν ταυτην

Leaf 19r - Matthew 11:16+ (image )

ομοια εστιν παιδιοισ καθημενοισ εν

αγοραισ και προσφωνουσιν τοισ ετε

ροισ αυτων 17και λεγουσιν ηυλησαμε̅

υμιν και ουκ ωρχησασθαι εθρηνησα

μεν υμιν και ουκ εκλαυσασθαι

18ηλθεν γαρ ιωαννησ μητε εσθιων μη

τε πινων και λεγουσιν δαιμονιον εχει

19ηλθεν ο υιοσ του ανου εσθιων και πινω̅

και λεγουσιν ιδου ανοσ φαγοσ και οι

νοποτησ τελωνων φιλοσ και αμαρ

τωλων και εδικαιωθη η σοφια απο

των εργων αυτησ

20τοτε ηρξατο ο ισ ονιδιζειν τασ πολεισ

εν αισ εγενοντο αι πλεισται δυναμεισ

αυτου οτι ου μετενοησαν

21ουαι σοι χοραζειν ουαι σοι βηθσαιδα̅

οτι ει εν τυρω και σιδονι εγενοντο αι

δυναμεισ αι γενομεναι εν υμιν

παλαι αν εν σακκω και σποδω μετε

νοησαν 22πλην λεγω υμιν τυρω και

σιδονει ανεκτοτερον εσται εν η

μερα κρισεωσ η υμιν

23και συ καπερναουμ μη εωσ ουρανου

υψωθηση εωσ αδου καταβηση

οτι ει εν σοδομοισ εγενοντο αι δυνα

μεισ αι γενομεναι εν σοι εμεινον α̅

μεχρι τησ σημερον 24πλην λεγω υ

μιν οτι γη σοδομων ανεκτοτερον

εσται εν ημερα κρισεωσ η σοι

25εν εκεινω τω καιρω αποκριθεισ ο ισ ειπε̅

Leaf 19v - Matthew 11:25+ (image )

εξομολογουμαι σοι πατερ κε του ουρα

νου και τησ γησ οτι απεκρυψασ ταυ

τα απο σοφων και συνετων και απε

καλυψασ αυτα νηπιοισ 26ναι ο πηρ

οτι ουτωσ ευδοκεια εγενετο εμπρο

σθεν σου 27παντα μοι παρεδοθη υ

πο του πρσ μου και ουδεισ επιγι

γνωσκει τον υιον ει μη ο πηρ ουδε

τον πρα τισ επιγιγνωσκει ει μη ο υιοσ

και ω εαν βουλεται ο υιοσ αποκαλυψαι

28δευτε προσ με παντεσ οι κοπιωντεσ

και πεφορτισμενοι καγω αναπαυ

σω υμασ 29αρατε τον ζυγον μου εφ υ

μασ και μαθεται απ εμου οτι πραοσ

ειμει και ταπινοσ τη καρδια και ευρη

σεται αναπαυσιν ταισ ψυχαισ υμων

30ο γαρ ζυγοσ μου χρηστοσ και το φορ

τιον μου ελαφρον εστιν

1εν εκεινω τω καιρω επορευθη ο ισ ε̅

τοισ σαββασιν δια των σποριμων

οι δε μαθηται αυτου επινασαν και ηρ

ξαντο τιλλιν τουσ σταχυασ και ε

σθιειν 2οι δε φαρισαιοι ιδοντεσ ειπο̅

αυτω ιδου οι μαθηται σου ποιουσιν

ο ουκ εξεστιν ποιειν εν σαββατω

3ο δε ειπεν αυτοισ ουκ ανεγνωται τι

εποιησεν δαυειδ οτε επινασεν και

οι μετ αυτου 4ωσ εισηλθεν εισ τον οι

κον του θυ και τουσ αρτουσ τησ προ

θεσεωσ εφαγεν ο ουκ εξον ην αυτω

Leaf 20r - Matthew 12:4+ (image )

φαγειν ουδε τοισ μετ αυτου ει μη τοισ

ιερευσιν μονοισ

5η ουκ ανεγνωται εν τω νομω οτι εν

τοισ σαββασιν οι ιερεισ εν τω ιερω το

σαββατον βεβηλουσιν και αναιτιοι

εισιν 6λεγω δε υμιν οτι του ιερου

μιζων εστιν ωδε

7ει δε εγνωκειτε τι εστιν ελεον θελω

και ου θυσιαν ουκ αν κατεδικασατε

τουσ αναιτιουσ 8κσ γαρ εστιν του σαβ

βατου ο υιοσ του ανου

9και μεταβασ εκειθεν ηλθεν εισ την

συναγωγην αυτων 10και ιδου ανοσ

χειραν εχων ξηραν και επηρωτησα̅

αυτον λεγοντεσ ει εξεστιν τοισ σαβ

βασιν θεραπευσαι ινα κατηγορησουσιν

αυτου 11ο δε ειπεν αυτοισ

τισ εσται εξ υμων ανθρωποσ οσ εξει

προβατον εν και εαν ενπεση του

το τοισ σαββασιν εισ βοθυνον ουχι

κρατησει αυτο και εγερει

12ποσω ου διαφερει ανοσ προβατου

ωστε εξεστιν τοισ σαββασιν καλωσ

ποιειν 13τοτε λεγει τω ανω

εκτινον την χειρα σου και εξετινε̅

και απεκατεσταθη υγιησ ωσ η αλλη

14οι δε φαρισαιοι συμβουλιον ελαβον

κατ αυτου οπωσ αυτον απολεσωσιν

15ο δε ισ γνουσ ανεχωρησεν εκειθεν

και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι

Leaf 20v - Matthew 12:15+ (image )

και εθεραπευσεν αυτουσ παντασ δε

ουσ εθεραπευσεν επεπληξεν αυτοισ

16και επετιμησεν αυτοισ ινα μη φα

νερον αυτον ποιησωσιν 17οπωσ πλη

ρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφη

του λεγοντοσ 18ιδου ο παισ μου ον ηρεν

τισα ο αγαπητοσ μου εισ ον ηυδοκη

σεν η ψυχη μου θησω το πνα μου

επ αυτον και κρισιν τοισ εθνεσιν α

παγγελει 19ουκ ερισει ουδε κραυγασει

ουδε ακουσει τισ εν ταισ πλατιαισ τη̅

φωνην αυτου 20καλαμον συντετριμ

μενον ου μη κατεαξει και λινον τυ

φομενον ου σβεσει εωσ αν εκβαλη

εισ νικοσ την κρισιν 21και επι τω ονο

ματι αυτου εθνη ελπιουσιν

22τοτε προσηνεχθη αυτω δαιμονιζομε

νοσ τυφλοσ και κωφοσ και εθεραπευ

σεν αυτον ωστε τον κωφον και τυ

φλον λαλιν και βλεπειν

23και εξισταντο παντεσ οι οχλοι και ε

λεγον μητι ουτοσ εστιν ο υιοσ δαδ

24οι δε φαρισαιοι ακουσαντεσ ειπον ουτοσ

ουκ εκβαλλει τα δαιμονια ει μη εν

τω βεελζεβουλ αρχοντι των δαιμονιω̅

25ιδωσ δε ο ισ τασ ενθυμησεισ αυτων

ειπεν αυτοισ πασα βασιλεια μερι

σθεισα καθ εαυτησ ερημουται και

πασα πολισ η οικεια μερισθεισα κα

θ εαυτησ ου σταθησεται 26και ει ο σα

Leaf 21r - Matthew 12:26+ (image )

τανασ τον σαταναν εκβαλλει εφ εαυτο̅

εμερισθη πωσ ουν σταθησεται η βασι

λεια αυτου 27και ει εγω εν βεελζεβουλ

εκβαλλω τα δαιμονια οι υιοι υμων

εν τινι εκβαλλουσιν δια τουτο κριται

εσονται αυτοι υμων

28ει δε εν πνι θυ εγω εκβαλλω τα δαιμο

νια αρα εφθασεν εφ υμασ η βασιλεια

του θυ 29η πωσ δυναται τισ εισελθει̅

εισ την οικειαν του ισχυρου και τα σκευ

η αυτου αρπασαι εαν μη πρωτον δη

ση τον ισχυρον και τοτε την οικιαν

αυτου διαρπαση 30ο μη ων μετ εμου

κατ εμου εστιν και ο μη συναγων

μετ εμου σκορπιζει

31δια τουτο λεγω υμιν πασα αμαρτια

και βλασφημια αφεθησεται τοισ ανοισ

η δε του πνσ βλασφημια ουκ αφε

θησεται τοισ ανθρωποισ

32και οσ εαν ειπη λογον κατα του υιου

του ανου αφεθησεται αυτω

οσ δ αν ειπη κατα του πνσ του αγιου

ουκ αφεθησεται αυτω ουτε εν τουτω

τω αιωνι ουτε εν τω μελλοντι

33η ποιησηται το δενδρον καλον και

τον καρπον αυτου καλον η ποιησα

τε το δενδρον σαπρον και τον καρπο̅

αυτου σαπρον εκ γαρ του καρπου

το δενδρον γινωσκεται

34γεννηματα αιχιδνων πωσ δυνασθε

Leaf 21v - Matthew 12:34+ (image )

αγαθα λαλιν πονηροι οντεσ εκ γαρ

του περισευματοσ τησ καρδιασ το

στομα λαλει

35ο αγαθοσ ανοσ εκ του αγαθου θησαυρου

εκβαλλει αγαθα και ο πονηροσ ανοσ

εκ του πονηρου θησαυρου εκβαλλει

πονηρα

36λεγω δε υμιν οτι παν ρημα αργον ο ε

αν λαλησωσιν οι ανθρωποι αποδω

σωσιν περι αυτου λογον εν ημερα κρι

σεωσ 37εκ γαρ των λογων σου δικαιω

θηση και εκ των λογων σου καταδι

κασθηση 38τοτε απεκριθησαν

τινεσ των γραμματεων και φαρι

σεων λεγοντεσ διδασκαλε θελο

μεν απο σου σημιον ιδειν

39ο δε αποκριθεισ ειπεν αυτοισ γενεα

πονηρα και μοιχαλισ σημιον επι

ζητει και σημιον ου δοθησεται αυτη

ει μη το σημιον ιωνα του προφητου

40ωσπερ γαρ ην ιωνασ εν τη κοιλια

του κητουσ τρισ ημερασ και τρισ

νυκτασ ουτωσ εσται και ο υιοσ του

ανθρωπου εν τη καρδια τησ γησ

τρισ ημερασ και τρισ νυκτασ

41ανδρεσ νινευειται αναστησονται

εν τη κρισει μετα τησ γενεασ ταυτησ

και κατακρινουσιν αυτην οτι με

τενοησαν εισ το κηρυγμα ιωνα και

ιδου πλιον ιωνα ωδε

Leaf 22r - Matthew 12:42+ (image )

42βασιλισσα νοτου εγερθησεται εν τη κρι

σει μετα τησ γενεασ ταυτησ και κατα

κρινει αυτην οτι ηλθεν εκ των περα

των τησ γησ ακουσαι την σοφιαν σο

λομωνοσ και ιδου πλιον σολομωνοσ

ωδε 43οταν δε το ακαθαρτον

πνα εξελθη απο του ανθρωπου διερ

χεται δι ανυδρων τοπων ζητουν

αναπαυσιν και ουχ ευρισκει 44τοτε

λεγει επιστρεψω εισ τον οικον μου

οθεν εξηλθον και ελθον ευρισκει

σχολαζοντα σεσαρωμενον και κε

κοσμημενον 45τοτε πορευεται και

παραλαμβανει μεθ εαυτου επτα

ετερα πντα πονηροτερα εαυτου

και εισελθοντα κατοικει εκει

και γεινεται τα εσχατα του ανου ε

κεινου χειρονα των πρωτων

ουτωσ εσται και τη γενεα ταυτη

τη πονηρα

46ετι δε αυτου λαλουντοσ τοισ οχλοισ

ιδου η μηρ και οι αδελφοι αυτου ι

στηκεισαν εξω ζητουντεσ αυτω λα

λησαι 47ειπεν δε τισ αυτω ιδου η

μηρ σου και οι αδελφοι σου εξω εστη

κασιν ζητουντεσ σοι λαλησαι

48ο δε αποκριθεισ ειπεν τισ εστιν η

μηρ μου η τινεσ οι αδελφοι μου

49και εκτινασ την χειρα αυτου επι

τουσ μαθητασ αυτου ειπεν ιδου

Leaf 22v - Matthew 12:49+ (image )

η μηρ μου και οι αδελφοι μου

50οστισ γαρ αν ποιηση το θελημα του

πρσ μου του εν ουρανοισ αυτοσ μου

αδελφοσ και αδελφη κα μηρ εστι̅

1εν δε τη ημερα εκεινη εξελθων ο ισ

απο τησ οικειασ εκαθητο παρα την

θαλασσαν 2και συνηχθησαν προσ αυ

τον οχλοι πολλοι ωστε αυτον εισ

πλοιον ενβαντα καθησθαι και πασ

ο οχλοσ επι τον εγειαλον ιστηκει

3και ελαλησεν αυτοισ πολλα εν πα

ραβολαισ λεγων

ιδου εξηλθεν ο σπειρων του σπειραι

4και εν τω σπιρειν αυτον α μεν επε

σεν παρα την οδον και ηλθεν τα πε

τεινα και κατεφαγεν αυτα 5αλλα

δε επεσεν επι τα πετρωδη οπου ου

κ ειχεν γην πολλην και ευθεωσ εξα

νετιλεν δια το μη εχειν βαθοσ γησ

6ηλιου δε ανατιλαντοσ εκαυματι

σθη και δια το μη εχειν ριζαν εξη

ρανθη 7αλλα δε επεσεν επι τασ α

κανθασ και ανεβησαν αι ακανθαι

και απεπνιξαν αυτα

8αλλα δε επεσαν επι την γην την

καλην και εδιδου καρπον ο μεν ε

κατον ο δε εξηκοντα ο δε τριακοντα

9ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

10και προσελθοντεσ οι μαθηται ειπον

αυτω δια τι εν παραβολαισ λαλεισ αυτοισ

Leaf 23r - Matthew 13:11+ (image )

11ο δε αποκριθεισ ειπεν αυτοισ οτι υμιν

δεδοται γνωναι τα μυστηρια τησ βα

σιλειασ των ουρανων εκεινοισ δε

ου δεδοται 12οστισ γαρ εχει δοθησεται

αυτω και περισσευθησεται οστισ δε

ουκ εχει και ο εχει αρθησεται απ αυτου

13δια τουτο εν παραβολαισ αυτοισ λαλω

οτι βλεποντεσ ου βλεπουσιν και α

κουοντεσ ουκ ακουουσιν ουδε συνι

ουσιν 14και αναπληρουται {} αυτοισ

η προφητια ησαιου η λεγουσα

ακοη ακουσητε και ου μη συνητε

και βλεποντεσ βλεψηται και ου μη

ιδητε 15επαχυνθη γαρ η καρδια του

λαου τουτου και τοισ ωσιν βαρεωσ

ηκουσαν και τουσ οφθαλμουσ αυ

των εκαμμυσαν μηποτε ιδωσιν

τοισ οφθαλμοισ και τοισ ωσιν ακου

σωσιν και τη καρδια συνωσιν και

επιστρεψουσιν και ιασομαι αυτουσ

16υμων δε μακαριοι οι οφθαλμοι οτι

βλεπουσιν και τα ωτα υμων οτι α

κουει 17αμην γαρ λεγω υμιν οτι

πολλοι προφηται και δικαιοι επε

θυμησαν ειδειν α βλεπεται και ου

κ ειδον και ακουσαι α ακουεται

και ουκ ηκουσαν

18υμεισ ουν ακουσαται την παραβολη̅

του σπειροντοσ 19παντοσ ακουοντοσ

τον λογον τησ βασιλειασ και μη συνιεντοσ

______

{επ}

Leaf 23v - Matthew 13:19+ (image )

ερχεται ο πονηροσ και αρπαζει το σπει

ρομενον εν τη καρδια αυτου

ουτοσ εστιν ο παρα την οδον σπαρισ

20ο δε επι τα πετρωδη σπαρεισ ουτοσ

εστιν ο τον λογον μου ακουων και

ευθυσ και μετα χαρασ λαμβανων

αυτον 21ουκ εχει δε ριζαν εν εαυτω

αλλα προσκαιροσ εστιν

γενομενησ δε θλιψεωσ η διωγμου

δια τον λογον ευθυσ σκανδαλιζεται

22ο δε εισ τασ ακανθασ σπαρεισ ουτοσ

εστιν ο τον λογον μου ακουων

και η μεριμνα του αιωνοσ τουτου

και η απατη του πλουτου συνπνι

γει τον λογον και ακαρποσ γεινεται

23ο δε επι την γην την καλην σπαρεισ

ουτοσ εστιν ο τον λογον μου ακουω̅

και συνιων οσ δη καρποφορι και

ποιει ο μεν εκατον ο δε εξηκοντα

ο δε τριακοντα

24αλλην παραβολην παρεθηκεν αυ

τοισ λεγων ομοιωθη η βασιλεια

των ουρανων ανθρωπω σπειραν

τι καλον σπερμα εν τω αγρω αυτου

25εν δε τω καθευδειν τουσ ανουσ

ηλθεν αυτου ο εχθροσ και εσπειρε̅

ζιζανια ανα μεσον του σιτου και

απηλθεν 26οτε δε εβλαστησεν ο

χορτοσ και καρπον εποιησεν τοτε

εφανη τα ζιζανια

Leaf 24r - Matthew 13:27+ (image )

27προσελθοντεσ δε οι δουλοι του οικο

δεσποτου ειπον αυτω κε ουχι κα

λον σπερμα εσπειρεσ εν τω σω αγρω

ποθεν ουν εχει ζιζανια 28ο δε εφη αυ

τοισ εχθροσ ανοσ τουτο εποιησεν

οι δε δουλοι ειπον αυτω θελεισ ουν

απελθοντεσ συνλεξωμεν αυτα

29ο δε εφη ου μηποτε συλλεγοντεσ

τα ζιζανια εκριζωσηται αμα αυτοισ

τον σιτον 30αφετε συναυξανεσθαι

αμφοτερα μεχρισ του θερισμου

και εν καιρω του θερισμου ερω τοισ

θερισταισ συλλεξατε πρωτον τα ζι

ζανια και δησατε αυτα εισ δεσμασ

προσ το κατακαυσαι αυτα

τον δε σιτον συναγαγεται εισ την

αποθηκην μου

31αλλην παραβολην παρεθηκεν αυτοισ

λεγων ομοια εστιν η βασιλεια των

ουρανων κοκκω σιναπεωσ ον λα

βων ανθρωποσ εσπειρεν εν τω αγρω

αυτου 32ο μεικροτερον μεν εστιν

παντων των σπερματων οταν δε

αυξηθη μιζον των λαχανων εστι̅

και γεινεται δενδρον ωστε ελθει̅

τα πετινα του ουρανου και κατασκη

νουν εν τοισ κλαδοισ αυτου

33αλλην παραβολην ελαλησεν αυτοισ

ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανω̅

ζυμη ην λαβουσα γυνη ενεκρυψεν

Leaf 24v - Matthew 13:33+ (image )

εισ αλευρου σατα τρια εωσ ου εζυμωθη

ολον 34ταυτα παντα ελαλησεν

ο ισ εν παραβολαισ τοισ οχλοισ και χω

ρισ παραβολησ ουδεν ελαλι αυτοισ

35οπωσ πληρωθη το ρηθεν δια του προ

φητου λεγοντοσ ανοιξω εν παραβο

λαισ το στομα μου ερευξομαι κεκρυμ

μενα απο καταβολησ κοσμου

36τοτε αφεισ τουσ οχλουσ ηλθεν εισ την

οικειαν ο ισ και προσηλθον αυτω οι

μαθηται αυτου λεγοντεσ φρασον

ημιν την παραβολην των ζιζανι

ων του αγρου

37ο δε αποκριθεισ ειπεν αυτοισ ο σπιρω̅

το καλον σπερμα εστιν ο υιοσ του αν

θρωπου 38ο δε αγροσ εστιν ο κοσμοσ

το δε καλον σπερμα ουτοι εισιν οι υ

ιοι τησ βασιλειασ τα δε ζιζανια {εστι̅}

οι υιοι του πονηρου 39ο δε εχθροσ ο σπει

ρασ αυτα εστιν ο διαβολοσ ο δε θε

ρισμοσ συντελεια του αιωνοσ εστιν

οι δε θερισται αγγελοι εισιν 40ωσπερ

ουν συλλεγεται τα ζιζανια και πυ

ρι καιεται ουτωσ εσται εν τη συν

τελεια του αιωνοσ τουτου

41και αποστελει ο υιοσ του ανθρωπου

τουσ αγγελουσ αυτου και συλλεξουσι̅

εκ τησ βασιλειασ αυτου παντα τα

σκανδαλα και τουσ ποιουντασ την

ανομιαν 42και βαλουσιν αυτουσ εισ τη̅

______

38^{εισι̅}

Leaf 25r - Matthew 13:42+ (image )

καμινον του πυροσ εκει εσται ο κλα

θμοσ και ο βρυγμοσ των οδοντων

43τοτε οι δικαιοι εκλαμψουσιν ωσ ο ηλιοσ

εν τη βασιλεια του πρσ αυτων ο εχων

ωτα ακουειν ακουετω

44παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρα

νων θησαυρω κεκρυμμενω εν τω α

γρω ον ευρων ανθρωποσ εκρυψεν

και απο τησ χαρασ αυτου υπαγει και

παντα οσα εχει πωλει και αγοραζει το̅

αγρον εκεινον

45παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ου

ρανων ανω εμπορω ζητουντι κα

λουσ μαργαρειτασ 46οσ ευρων ενα πο

λυτιμιον μαργαριτην απελθων πε

πρακεν παντα οσα ειχεν και ηγορα

σεν αυτον 47παλιν ομοια εστιν

η βασιλεια των ουρανων σαγηνη

βληθειση εισ την θαλασσαν και εκ

παντοσ γενουσ συναγαγουση 48ην οτε

επληρωθη αναβιβασαντεσ επι τον

εγιαλον και καθεισαντεσ συνελε

ξαν τα καλα εισ αγγια τα δε σαπρα

εξω εβαλον 49ουτωσ εσται εν τη

συντελια του αιωνοσ εξελευσονται

οι αγγελοι και αφοριουσιν τουσ πονη

ρουσ εκ μεσου των δικαιων 50και βα

λουσιν αυτουσ εισ την καμινον του

πυροσ εκει εσται ο κλαθμοσ και ο

βρυγμοσ των οδοντων

Leaf 25v - Matthew 13:51+ (image )

51λεγει αυτοισ ο ισ συνηκατε ταυτα παντα

λεγουσιν αυτω ναι κε 52ο δε ειπεν αυτοισ

δια τουτο πασ γραμματευσ μαθητευ

θεισ τη βασιλεια των ουρανων ομοι

οσ εστιν ανθρωπω οικοδεσποτη

οστισ εκβαλει εκ του θησαυρου αυ

του καινα και παλαια

53και εγενετο οτε ετελεσεν ο ισ τασ

παραβολασ ταυτασ μετηρεν εκειθεν

54και ελθων εισ την πατριδα αυτου

εδιδασκεν αυτουσ εν τη συναγω

γη αυτων ωστε εκπλησσεσθαι

αυτουσ και λεγειν ποθεν τουτω

ταυτα και τισ η σοφια αυτη και αι

δυναμεισ 55ουχ ουτοσ εστιν ο του

τεκτονοσ υιοσ ουχ η μηρ αυτου

λεγεται μαριαμ και οι αδελφοι αυ

του ιακωβοσ και ιωσησ και σιμων

και ιουδασ 56και αι αδελφαι αυτου

ουχι πασαι προσ ημασ εισιν

ποθεν ουν τουτω παντα ταυτα 57και

εσκανδαλιζοντο επ αυτω

ο δε ισ ειπεν αυτοισ ουκ εστιν προ

φητησ ατιμοσ ει μη εν τη πατριδι

αυτου και εν τη οικεια αυτου

58και ουκ εποιησεν εκει δυναμεισ πολ

λασ δια την απιστιαν αυτων

1εν εκεινω τω καιρω ηκουσεν ηρωδησ

ο τετραρχησ την ακοην ιυ 2και ειπε̅

τοισ παισιν αυτου ουτοσ εστιν ιωαννησ

Leaf 26r - Matthew 14:2+ (image )

ο βαπτιστησ αυτοσ ηγερθη απο των νε

κρων και δια τουτο αι δυναμεισ ε

νεργουσιν εν αυτω

3ο γαρ ηρωδησ κρατησασ τον ιωαννην

εδησεν αυτον και εθετο εν φυλακη

δια ηρωιαδα την γυναικα φιλιππου

του αδελφου αυτου

4ελεγεν γαρ αυτω ο ιωαννησ ουκ εξε

στιν σοι εχειν αυτην 5και θελων αυτο̅

αποκτειναι εφοβηθη τον οχλον οτι

ωσ προφητην αυτον ειχον

6γενεσιων δε αγομενων του ηρωδου

ωρχησατο η θυγατηρ ηρωδιαδοσ εν

τω μεσω και ηρεσεν τω ηρωδη

7οθεν μεθ ορκου ωμολογησεν δου

ναι αυτη ο εαν αιτησηται

8η δε προβιβασθεισα υπο τησ μητροσ

αυτησ ειπεν δοσ μοι φησιν ωδε

επι πινακει την κεφαλην ιωαννου

του βαπτιστου 9και ελυπηθη ο βασι

λευσ δια δε τουσ ορκουσ και τουσ

συνανακειμενουσ εκελευσεν δο

θηναι 10και πεμψασ απεκεφαλι

σεν τον ιωαννην εν τη φυλακη

11και ηνεχθη η κεφαλη αυτου επι πι

νακει και εδοθη τω κορασιω και η

νεγκεν τη μητρι αυτησ

12και προσελθοντεσ οι μαθηται αυτου

ηραν το σωμα και εθαψαν αυτο και

ελθοντεσ απηγγειλαν τω ιυ

Leaf 26v - Matthew 14:13+ (image )

13και ακουσασ ο ισ ανεχωρησεν εκειθεν

εν πλοιω εισ ερημον τοπον κατ ιδιαν

και ακουσαντεσ οι οχλοι ηκολουθησα̅

αυτω πεζη απο των πολεων

14και εξελθων ο ισ ιδεν πολυν οχλον και

εσπλαγχνισθη επ αυτοισ και εθεραπευ

σεν τουσ αρρωστουσ αυτων

15οψιασ δε γενομενησ προσηλθον αυτω

οι μαθηται αυτου λεγοντεσ ερημοσ

εστιν ο τοποσ και η ωρα ηδη παρηλθε̅

απολυσον τουσ οχλουσ ινα απελθον

τεσ εισ τασ κωμασ αγορασωσιν εαυτοισ

βρωματα

16ο δε ισ ειπεν αυτοισ ου χρειαν εχουσι̅

απελθειν δοτε αυτοισ υμεισ φαγειν

17οι δε λεγουσιν αυτω ουκ εχομεν ωδε

ει μη πεντε αρτουσ και δυο ιχθυασ

18ο δε ειπεν φερεται μοι αυτουσ ωδε

19και κελευσασ τουσ οχλουσ ανακλιθη

ναι επι του χορτου και λαβων τουσ

πεντε αρτουσ και τουσ δυο ιχθυασ

αναβλεψασ εισ τον ουρανον ηυλογη

σεν και κλασασ εδωκεν τοισ μαθη

ταισ τουσ αρτουσ οι δε μαθηται τοισ

οχλοισ 20και εφαγον παντεσ και εχορ

τασθησαν και ηραν το περισσευον

των κλασματων δωδεκα κοφινουσ

πληρεισ 21οι δε εσθιοντεσ ησαν ανδρεσ

πεντακισχειλιοι χωρισ γυναικων

και παιδιων

Leaf 27r - Matthew 14:22+ (image )

22και ευθεωσ ηναγκασεν τουσ μαθητασ

ενβηναι εισ το πλοιον και προαγειν

αυτον εισ το περαν εωσ ου απολυση

τουσ οχλουσ 23και απολυσασ τουσ ο

χλουσ ανεβη εισ το οροσ κατ ειδιαν

προσευξασθαι οψειασ δε γενομενησ

μονοσ ην εκει 24το δε πλοιον ηδη με

σον τησ θαλασσησ ην {����ανιζομε

νον} υπο των κυματων ην γαρ εναν

τιοσ ο ανεμοσ

25τεταρτη ουν φυλακη τησ νυκτοσ

απηλθεν προσ αυτουσ περιπατων ε

πι την θαλασσαν 26και ιδοντεσ αυτο̅

οι μαθηται επι την θαλασσαν περιπα

τουντα εταραχθησαν λεγοντεσ οτι

φαντασμα εστιν και απο του φο

βου εκραξαν 27ευθεωσ δε ελαλη

σεν αυτοισ ο ισ λεγων θαρσειται εγω

ειμει μη φοβισθαι

28αποκριθεισ δε αυτω ο πετροσ ειπεν

κε ει συ ει κελευσον με ελθειν προσ σε

επι τα υδατα 29ο δε ειπεν ελθε

και καταβασ απο του πλοιου ο πετροσ

περιεπατησεν επι τα υδατα ελθειν

προσ τον ιν 30βλεπων δε τον ανε

μον ισχυρον σφοδρα εφοβηθη ελθει̅

και αρξαμενοσ καταποντιζεσθαι

εκραξεν λεγων κε σωσον με

31ευθεωσ δε ο ισ εκτινασ την χειρα ε

πελαβετο αυτου και λεγει αυτω

______

24a{βασανιζομενον}

Leaf 27v - Matthew 14:31+ (image )

ολιγοπιστε εισ τι εδιστασασ 32και ενβαν

των αυτων εισ το πλοιον εκοπασεν ο

ανεμοσ 33οι δε εν τω πλοιω ελθοντεσ

προσεκυνησαν αυτω λεγοντεσ αλη

θωσ θυ υιοσ ει 34και διαπερασαντεσ

ηλθον επι την γην εισ γεννησαρετ

35και επιγνοντεσ αυτον οι ανδρεσ

του τοπου εκεινου απεστιλαν

εισ ολην την περιχωρον εκεινην

και προσηνεγκαν αυτω παντασ τουσ

κακωσ εχοντασ 36και παρεκαλουν

αυτον ινα μονον αψωνται του

κρασπεδου του ιματιου αυτου και ο

σοι ηψαντο διελωθησαν

1τοτε προσερχονται τω ιυ οι απο ιερο

σολυμων γραμματισ και φαρισαιοι

λεγοντεσ 2δια τι οι μαθηται σου

παραβαινουσιν την παραδοσιν τω̅

πρεσβυτερων ου γαρ νιπτονται

τασ χειρασ αυτων οταν αρτον εσ

θιουσιν

3ο δε αποκριθεισ ειπεν αυτοισ δια

τι και υμεισ παραβαινεται την εν

τολην του θυ δια την παραδοσιν

υμων 4ο γαρ θσ ενετιλατο λεγων

τιμα τον πρα σου και την μητερα σου

και ο κακολογων πρα η μρα θανατω

τελευτατω 5υμεισ δε λεγεται

οσ εαν ειπη τω πρι η τη μητρι δωρο̅

ο αν εξ εμου ωφεληθησ 6και ου μη

Leaf 28r - Matthew 15:6+ (image )

τιμησει τον πρα αυτου η την μητερα

αυτου και ηκυρωσατε την εντολη̅

του θυ δια την παραδοσιν υμων

7υποκριται καλωσ προεφητευσεν

περι υμων ησαιασ λεγων 8εγγιζει

μοι ο λαοσ ουτοσ τω στοματι αυτων και

τοισ χειλεσιν με τιμα η δε καρδια αυτω̅

πορρω απεχει απ εμου 9ματην δε σε

βονται με διδασκοντεσ διδασκαλιασ

ενταλματα ανθρωπων

10και προσκαλεσαμενοσ τον οχλον ειπεν

αυτοισ ακουεται και συνιεται 11ου το

εισερχομενον εισ το στομα κοινοι το̅

ανον αλλα το εκπορευομενον εκ του

στοματοσ τουτο κοινοι τον ανον

12τοτε προσελθοντεσ οι μαθηται αυτου

ειπον αυτω οιδασ οτι οι φαρισαιοι

ακουσαντεσ τον λογον εσκανδαλι

σθησαν 13ο δε αποκριθεισ ειπεν

πασα φυτια ην ουκ εφυτευσεν ο πηρ

μου ο ουρανιοσ εκριζωθησεται

14αφεται αυτουσ οδηγοι εισιν τυφλοι

τυφλων τυφλοσ δε τυφλον εαν

οδηγη αμφοτεροι εισ βοθυνον εμ

πεσουνται

15αποκριθεισ δε ο πετροσ ειπεν αυτω

φρασον ημιν την παραβολην ταυτη̅

16ο δε ισ ειπεν ακμην και υμεισ ασυνε

τοι εσται 17ουπω νοειται οτι παν το εισ

πορευομενον εισ το στομα εισ την κοι

Leaf 28v - Matthew 15:17+ (image )

λιαν χωρει και εισ αφεδρωνα εκβαλλε

ται 18τα δε εκπορευομενα εκ του στο

ματοσ 19εκ τησ καρδιασ {εξερχεται} δια

λογισμοι πονηροι πορνιαι μοιχι

αι φονοι κλοπαι ψευδομαρτυριαι

βλασφημιαι 20ταυτα εστιν τα κοινου̅

τα τον ανθρωπον το δε ανιπτοισ

χερσιν φαγειν ου κοινοι τον ανον

21και εξελθων εκειθεν ο ισ ανεχωρησε̅

εισ τα μερη τυρου και σιδωνοσ

22και ιδου γυνη χαναναια απο των οριω̅

εκεινων εξελθουσα εκραυγασεν

αυτω λεγουσα ελεησον με κε υιοσ

δαυειδ η θυγατηρ μου κακωσ δαι

μονιζεται 23ο δε ουκ απεκριθη αυτη

λογον και προσελθοντεσ οι μαθη

ται αυτου ηρωτων αυτον λεγοντεσ

απολυσον αυτην οτι κραζει εμ

προσθεν ημων

24ο δε αποκριθεισ ειπεν ουκ απεστα

λην ει μη εισ τα προβατα τα απολω

λοτα οικου ισραηλ

25η δε ελθουσα προσεκυνησεν αυτω

λεγουσα κε βοηθει μοι

26ο δε αποκριθεισ ειπεν ουκ εστιν κα

λον λαβειν τον αρτον των τεκνω̅

και βαλειν τοισ κυναριοισ

27η δε ειπεν ναι κε και γαρ τα κυναρι

α εσθιει απο των ψιχιων των πιπτο̅

των απο τησ τραπεζησ των κυριων αυτων

______

19a{εξερχονται}

Leaf 29r - Matthew 15:28+ (image )

28τοτε αποκριθεισ ο ισ ειπεν αυτη ω γυναι

μεγαλη σου η πιστισ γενηθητω σοι ωσ

θελεισ και ιαθη η θυγατηρ αυτησ απο

τησ ωρασ εκεινησ

29και μεταβασ εκειθεν ο ισ ηλθεν παρα

την θαλασσαν τησ γαλιλαιασ και α

ναβασ εισ το οροσ εκαθητο εκει 30και

προσηλθον αυτω οχλοι πολλοι εχον

τεσ μεθ εαυτων κωφουσ χωλουσ

τυφλουσ κυλλουσ και ετερουσ πολ

λουσ και ερριψαν αυτουσ παρα τουσ

ποδασ του ιυ και εθεραπευσεν αυτουσ

31ωστε τουσ οχλουσ θαυμασαι βλεπο̅

τασ κωφουσ λαλουντασ κυλλουσ

υγιεισ και χωλουσ περιπατουντασ

και τυφλουσ βλεποντασ και εδο

ξασαν τον θν ισραηλ

32ο δε ισ προσκαλεσαμενοσ τουσ μαθη

τασ ειπεν σπλαγχνιζομε επι τον ο

χλον οτι ηδη ημεραι τρισ προσμενου

σιν μοι και ουκ εχουσιν τι φαγειν

και απολυσαι αυτουσ νηστισ ου θελω

μηποτε εκλυθωσιν εν τη οδω

33και λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου

ποθεν ημιν εν ερημια αρτοι τοσου

τοι ωστε χορτασαι οχλον τοσουτον

34και λεγει αυτοισ ο ισ ποσουσ αρτουσ εχετε

οι δε ειπον επτα και ολιγα ιχθυδια

35και εκελευσεν τοισ οχλοισ αναπεσι̅

επι την γην 36ϗ λαβων τουσ επτα

Leaf 29v - Matthew 15:36+ (image )

αρτουσ και τουσ ιχθυασ ευχαριστησασ ε

κλασεν και εδωκεν τοισ μαθηταισ αυτου

οι δε μαθηται τω οχλω 37και εφαγον πα̅

τεσ και εχορτασθησαν και ηραν το

περισσευον των κλασματων επτα

σπυριδασ πληρεισ 38οι δε εσθιοντεσ

ησαν τετρακισχειλιοι ανδρεσ χωρισ

γυναικων και παιδιων

39και απολυσασ τουσ οχλουσ ανεβη εισ

το πλοιον και ηλθεν εισ τα ορια μα

γδαλαν 1και προσελθοντεσ οι φα

ρισαιοι και σαδδουκεοι πειραζοντεσ

επηρωτησαν αυτον σημιον εκ του

ουρανου επιδειξαι αυτοισ

2ο δε αποκριθεισ ειπεν αυτοισ οψιασ

γενομενησ λεγεται ευδια 3πυρα

ζει γαρ στυγναζων ο ουρανοσ το με̅

προσωπον του ουρανου γιγνωσκε

ται διακρινειν τα δε σημια των

καιρων ου δυνασθαι δοκιμασαι

4γενεα πονηρα και μοιχαλισ σημιο̅

επιζητει και σημιον ου δοθησεται

αυτη ει μη το σημιον ιωνα του προ

φητου και καταλιπων αυτουσ

απηλθεν 5και ελθοντεσ οι μαθηται

αυτου εισ το περαν επελαθοντο

αρτουσ λαβειν

6ο δε ισ ειπεν αυτοισ ορατε και προσεχε

τε απο τησ ζυμησ των φαρισαιων

και σαδδουκεων 7οι δε διελογιζον

Leaf 30r - Matthew 16:7+ (image )

το εν εαυτοισ λεγοντεσ οτι αρτουσ

ουκ ελαβομεν 8γνουσ δε ο ισ ειπεν

τι διαλογιζεσθαι εν εαυτοισ ολιγοπι

στοι οτι αρτουσ ουκ ελαβεται 9ουπω

νοειτε ουτε μνημονευεται τουσ πε̅

τε αρτουσ των πεντακισχειλιων

και ποσουσ κοφινουσ ελαβεται 10ου

δε τουσ επτα αρτουσ των τετρακισ

χειλιων και ποσασ σπυριδασ ελαβεται

11πωσ ου νοειται οτι ου περι αρτου ειπο̅

υμιν προσεχειν απο τησ ζυμησ τω̅

φαρισαιων και σαδδουκεων

12τοτε συνηκαν οτι ουκ ειπεν προσε

χειν απο τησ ζυμησ του αρτου αλλα

απο τησ διδαχησ των φαρισαιων και

σαδδουκεων

13εξελθων δε ο ισ εισ τα μερη κεσαριασ

τησ φιλιππου ηρωτα τουσ μαθητασ

αυτου λεγων τινα λεγουσιν με οι α̅

θρωποι ειναι τον υιον του ανου

14οι δε ειπον ιωαννην τον βαπτιστη̅

αλλοι δε ηλιαν ετεροι δε ιερεμιαν

η ενα των προφητων 15λεγει αυτοισ

υμεισ δε τινα με λεγεται ειναι

16αποκριθεισ δε σιμων πετροσ ειπεν

συ ει ο χσ ο υιοσ του θυ του ζωντοσ

17και αποκριθεισ ο ισ ειπεν αυτω μακα

ριοσ ει σιμων βαριωνα οτι σαρξ και

αιμα ουκ απεκαλυψεν σοι αλλ ο πηρ

μου ο εν τοισ ουρανοισ 18καγω δε σοι λεγω

Leaf 30v - Matthew 16:18+ (image )

οτι συ ει πετροσ και επι ταυτη τη πετρα

οικοδομησω μου την εκκλησιαν

και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν αυ

τησ 19και δωσω σοι τασ κλειδασ τησ βα

σιλειασ των ουρανων και ο αν δησησ

επι τησ γησ εσται δεδεμενον εν τοισ

ουρανοισ και ο εαν λυσησ επι τησ γησ

εσται λελυμενον εν τοισ ουρανοισ

20τοτε διεστιλατο τοισ μαθηταισ αυτου

ινα μηδενι ειπωσιν οτι αυτοσ εστιν

ισ ο χσ 21απο τοτε ηρξατο ο ισ δικνυ

ειν τοισ μαθηταισ αυτου οτι δι αυτο̅

απελθειν εισ ιεροσολυμα και πολλα

παθειν απο των πρεσβυτερων και

αρχιερεων και γραμματεων και α

ποκτανθηναι και τη τριτη ημερα

εγερθηναι

22και προσλαβομενοσ αυτον ο πετροσ

ηρξατο επιτιμαν αυτω λεγων ειλε

ωσ σοι κε ου μη εσται σοι τουτο

23ο δε στραφεισ ειπεν τω πετρω υπαγε

οπισω μου σατανα σκανδαλον μου ει

οτι ου φρονισ τα του θυ αλλα τα των

ανθρωπων

24τοτε ο ισ ειπεν τοισ μαθηταισ αυτου

ει τισ θελει οπισω μου ελθειν απαρ

νησασθω {αυτον} και αρατω τον σταυ

ρον αυτου και ακολουθιτω μοι

25οσ γαρ αν θελη την ψυχην αυτου σωσαι

απολεσει αυτην οσ δ αν απολεσει τη̅

______

24a{εαυτον}

Leaf 31r - Matthew 16:25+ (image )

ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτη̅

26τι γαρ ωφελειται ανοσ εαν τον κοσμο̅

ολον κερδηση την δε ψυχην αυτου

ζημιωθη η τι δωσει ανθρωποσ αν

ταλλαγμα τησ ψυχησ αυτου

27μελλει γαρ ο υιοσ του ανου ερχεσθαι εν

τη δοξη του πρσ αυτου μετα των αγ

γελων αυτου και τοτε αποδωση ε

καστω κατα την πραξιν αυτου

28αμην λεγω υμιν εισιν τινεσ ωδε εστω

τεσ οιτινεσ ου μη γευσωνται θανατου

εωσ αν ιδωσιν τον υιον του ανου ερ

χομενον εν τη βασιλεια αυτου

1και μεθ ημερασ εξ παραλαμβανει ο ισ

τον πετρον και ιακωβον και ιωαν

νην τον αδελφον αυτου και ανα

φερει αυτουσ εισ οροσ υψηλον κατ ιδι

αν 2και μετεμορφωθη εμπροσθεν αυ

των και ελαμψεν το προσωπον αυ

του ωσ ο ηλιοσ τα δε ιματια αυτου

εγενετο λευκα ωσ το φωσ

3και ιδου ωφθησαν αυτοισ μωυσησ

και ηλιασ συνλαλουντεσ μετ αυτου

4αποκριθεισ δε πετροσ ειπεν τω ιυ

κε καλον εστιν ημασ ωδε ειναι

θελεισ ποιησωμεν ωδε τρισ σκηνασ

σοι μιαν και ηλια μιαν και μωυσι μια̅

5ετι αυτου λαλουντοσ ιδου νεφελη φω

τινη επεσκιασεν αυτουσ και ιδου

φωνη εκ τησ νεφελησ λεγουσα

Leaf 31v - Matthew 17:5+ (image )

ουτοσ εστιν ο υιοσ μου ο αγαπητοσ εν ω

ηυδοκησα αυτου ακουεται

6και ακουσαντεσ οι μαθηται επεσαν

επι προσωπον αυτων και εφοβηθη

σαν σφοδρα 7και προσελθων ο ισ ηψα

το αυτων και ειπεν εγερθηται και

μη φοβεισθαι 8επαραντεσ δε τουσ

οφθαλμουσ ουδενα ειδον ει μη ιν

μονον 9και καταβενοντων εκ

του ορουσ ενετιλατο αυτοισ ο ισ λεγω̅

μηδενι ειπηται το οραμα εωσ ου ο

υιοσ του ανου αναστη εκ νεκρων

10και επηρωτησαν αυτον οι μαθηται

λεγοντεσ τι ουν οι γραμματισ

λεγουσιν οτι ηλιαν δει ελθειν πρω

τον 11ο δε αποκριθεισ ειπεν

ηλιασ μεν ερχεται και αποκατα

στησει παντα 12λεγω δε υμιν οτι

ηλιασ ηδη ηλθεν και ουκ επεγνω

σαν αυτον αλλα εποιησαν αυτω ο

σα ηθελησαν ουτωσ και ο υιοσ του

ανου μελλει πασχειν υπ αυτων

13τοτε συνηκαν οι μαθηται οτι περι

ιωαννου του βαπτιστου ειπεν αυτοισ

14και ελθοντων αυτων προσ τον οχλο̅

προσηλθεν αυτω ανοσ γονυπετω̅

αυτον 15και λεγων κε ελεησον μου

τον υιον οτι σεληνιαζεται και κα

κωσ πασχει πολλακισ γαρ πιπτει

εισ το πυρ και εισ το υδωρ

Leaf 32r - Matthew 17:16+ (image )

16και προσηνεγκα αυτον τοισ μαθη

ταισ σου και ουκ ηδυνηθησαν αυτον

θεραπευσαι

17αποκριθεισ δε ο ισ ειπεν ω γενεα

απιστοσ και διεστραμμενη εωσ πο

τε εσομαι μεθ υμων εωσ ποτε ανε

ξομαι υμων φερεται μοι αυτον ωδε

18και επετιμησεν αυτω ο ισ και εξηλθε̅

απ αυτου το δαιμονιον και εθεραπευ

θη ο παισ απο τησ ωρασ εκεινησ

19τοτε προσελθοντεσ οι μαθηται τω ιυ

κατ ιδιαν ειπον δια τι {υμεισ} ουκ η

δυνηθημεν εκβαλειν αυτο

20ο δε ισ ειπεν αυτοισ δια την απιστι

αν υμων αμην γαρ λεγω υμιν εα̅

εχηται πιστιν ωσ κοκκον σιναπε

ωσ ερειται τω ορι τουτω μεταβηθει

εντευθεν εκει και μεταβησεται

και ουδεν αδυνατησει υμιν

21τουτο δε το γενοσ ουκ εκπορευεται

ει μη εν προσευχη και νηστια

22αναστρεφομενων δε αυτων εν τη

γαλιλαια ειπεν αυτοισ ο ισ μελλει

ο υιοσ του ανου παραδιδοσθαι εισ χει

ρασ ανων 23και αποκτενουσιν αυτο̅

και τη τριτη ημερα εγερθησεται

και ελυπηθησαν σφοδρα

24ελθοντων δε αυτων εισ καφαρναουμ

προσηλθον οι το διδραγμα λαμβανο̅

τεσ τω πετρω και ειπον ο διδασκα

______

19^{ημεισ}

Leaf 32v - Matthew 17:24+ (image )

λοσ υμων ουτε το διδραγμα 25λεγει ναι

και οτε εισηλθεν {ο ισ} εισ την οικειαν προ

εφθασεν αυτον ο ισ λεγων τι σοι δοκει

σιμων οι βασιλεισ τησ γησ απο τινων

λαμβανουσιν τελη η κηνσον απο τω̅

υιων αυτων η απο των αλλοτριων

26λεγει αυτω ο πετροσ απο των αλλοτριω̅

εφη αυτω ο ισ αρα γε ελευθεροι εισιν οι

υιοι 27ινα δε μη σκανδαλισωμεν αυ

τουσ πορευθεισ εισ θαλασσαν βαλε αγ

κιστρον και τον αναβαιναντα πρω

τον ιχθυν αρον και ανοιξασ το στο

μα αυτου ευρησεισ στατηρα εκεινο̅

λαβων δοσ αυτοισ αντι εμου και σου

1εν εκεινη τη ωρα προσηλθον οι μαθη

ται τω ιυ λεγοντεσ τισ αρα μιζων ε

στιν εν τη βασιλεια των ουρανων

2και προσκαλεσαμενοσ ο ισ παιδιον

εστησεν αυτο εν μεσω αυτων 3και ει

πεν αμην λεγω υμιν εαν μη στρα

φηται και γενησθαι ωσ τα παιδια ου

μη εισελθηται εισ την βασιλειαν

των ουρανων 4οστισ γαρ ταπινω

σει εαυτον ωσ το παιδιον τουτο ου

τοσ εστιν ο μιζων {του ουρα}

των ουρανων 5και οσ εαν δεξη

ται παιδιον τοιουτο εν επι τω ονο

ματι μου εμε δεχεται

6οσ δ αν σκανδαλιση ενα των μικρω̅

τουτων των πιστευοντων εισ εμε

______

25^{} 4^{εν τη βασιλεια}

Leaf 33r - Matthew 18:6+ (image )

συμφερει αυτω ινα κρεμασθη μυλοσ

ονικοσ εισ τον τραχηλον αυτου και

καταποντισθη εν τω πελαγει τησ θα

λασσησ 7ουαι τω κοσμω απο των σκαν

δαλων αναγκη γαρ εστιν ελθειν τα

σκανδαλα πλην εκεινω ουαι τω ανω

δι ου το σκανδαλον {}

8ει δε η χειρ σου η ο πουσ σου σκανδαλιζει

σε εκκοψον αυτα και βαλε απο σου

καλον σοι εστιν εισ την ζωην χωλον

η κυλλον η δυο χειρασ η δυο ποδασ

εχοντα βληθηναι εισ το πυρ το αιωνιο̅

9και ει ο οφθαλμοσ σου σκανδαλιζει σε

εξελε αυτον και βαλε απο σου καλο̅

σοι εστιν μονοφθαλμον εισ την ζω

ην εισελθειν η δυο οφθαλμουσ εχο̅

τα βληθηναι εισ την γεενναν του πυροσ

10οραται μη καταφρονησηται ενοσ των

μικρων τουτων λεγω γαρ υμιν οτι

οι αγγελοι αυτων εν ουρανοισ δια του πα̅

τοσ βλεπουσιν το προσωπον του πρσ

μου του εν ουρανοισ

11ηλθεν γαρ ο υιοσ του ανθρωπου σωσαι

το απολωλοσ 12τι υμιν δοκει

εαν γενηται τινι ανω εκατον προβα

τα και πλανηθη εν εξ αυτων ουχει

αφεισ τα ενενηκοντα εννεα επι τα

ορη πορευθεισ ζητει το πλανωμενο̅

13και εαν γενηται ευρειν αυτο αμην

λεγω υμιν οτι χαιρει επ αυτω μαλλο̅

______

7a{ερχεται}

Leaf 33v - Matthew 18:13+ (image )

η επι τοισ ενενηκοντα εννεα τοισ μη

πεπλανημενοισ 14ουτωσ ουκ εστιν θε

λημα εμπροσθεν του πρσ υμων του εν

ουρανοισ ινα αποληται εισ των μικρω̅

τουτων

15εαν δε αμαρτη εισ σε ο αδελφοσ σου υπα

γε και ελεγξε αυτον μεταξυ σου και αυ

του μονου εαν σου ακουση εκερδη

σασ τον αδελφον σου 16εαν δε μη α

κουση παραλαβε μετα σου ετι ενα η δυο

ινα επι στοματοσ δυο μαρτυρων η τρι

ων σταθη παν ρημα 17εαν δε παρακου

ση αυτων ειπε τη εκκλησια εαν δε

και τησ εκκλησιασ παρακουση εστω σοι

ωσπερ εθνικοσ και ο τελωνησ

18αμην λεγω υμιν οσα εαν δησηται επι

τησ γησ εσται δεδεμενα εν τω ουρανω

και οσα εαν λυσηται επι τησ γησ εσται

λελυμενα εν τω ουρανω

19παλιν δε υμιν λεγω οτι εαν δυο υμω̅

συμφωνησωσιν επι τησ γησ περι του παν

τοσ πραγματοσ ο εαν αιτησωνται γε

νησεται αυτοισ παρα του πρσ μου

του εν ουρανοισ

20ου γαρ εισιν δυο η τρισ συνηγμενοι

εισ το εμον ονομα εκει ειμει εν μεσω

αυτων

21τοτε προσελθων αυτω ο πετροσ ειπε̅

κε ποσακεισ αμαρτηση εισ εμε ο α

δελφοσ μου και αφησω αυτω εωσ ε

πτακεισ

Leaf 34r - Matthew 18:22+ (image )

22λεγει αυτω ο ισ ου λεγω σοι εωσ επτακισ

αλλ εωσ εβδομηκοντακισ επτα

23δια τουτο ωμοιωθη η βασιλεια των ου

ρανων ανθρωπω βασιλει οσ ηθελη

σεν συναρε λογον μετα των δουλω̅

αυτου 24αρξαμενου δε αυτου συνε

ρειν προσηνεχθη αυτω εισ οφιλτησ

μυριων ταλαντων 25μη εχοντοσ δε

αυτου αποδουναι εκελευσεν αυτο̅

ο κσ αυτου πραθηναι και την γυναι

κα αυτου και τα τεκνα και παντα

οσα ειχεν και αποδοθηναι

26πεσων ουν ο δουλοσ προσεκυνει αυ

τω λεγων κε μακροθυμησον ε

π εμοι και παντα σοι αποδωσω

27σπλαγχνισθεισ δε ο κσ του δουλου ε

κεινου απελυσεν αυτον και το να

νιον αφηκεν αυτω

28εξελθων δε ο δουλοσ εκεινοσ ευρεν

ενα των συνδουλων αυτου οσ ωφει

λεν αυτω εκατον δηναρια και κρα

τησασ αυτον επνιγεν λεγων αποδοσ

ει τι οφιλεισ 29πεσων ουν ο συνδου

λοσ αυτου εισ τουσ ποδασ αυτου πα

ρεκαλει αυτον λεγων μακροθυ

μησον επ εμοι και παντα αποδωσω σοι

30ο δε ουκ ηθελεν αλλα απελθων ε

βαλεν αυτον εισ φυλακην εωσ ου

αποδω το οφιλομενον

31ιδοντεσ δε οι συνδουλοι αυτου τα γε

Leaf 34v - Matthew 18:31+ (image )

νομενα ελυπηθησαν σφοδρα και ελθο̅

τεσ διεσαφησαν τω κω εαυτων παν

τα τα γενομενα

32τοτε προσκαλεσαμενοσ αυτον ο κυρι

οσ αυτου λεγει αυτω δουλε πονηρε

πασαν την οφιλην εκεινην αφηκα

σοι επι παρεκαλεσασ με 33ουκ εδει και

σε ελεησαι τον συνδουλον σου ωσ και

εγω σε ηλεησα 34και οργεισθεισ ο κσ

αυτου παρεδωκεν αυτον τοισ μασα

νισταισ εωσ ου αποδω παν το οφιλο

μενον αυτω 35ουτωσ και ο πηρ μου

ο επουρανιοσ ποιησει υμιν εαν μη

αφηται εκαστοσ τω αδελφω αυτου

απο των καρδιων υμων τα παρα

πτωματα αυτων

1και εγενετο οτε ετελεσεν ο ισ τουσ λο

γουσ τουτουσ μετηρεν απο τησ γαλι

λαιασ και ηλθεν εισ τα ορια τησ {γαλι

λαιασ} περαν του ιορδανου 2και ηκο

λουθησαν αυτω οχλοι πολλοι και εθε

ραπευσεν αυτουσ εκει

3και προσηλθον αυτω φαρισαιοι πει

ραζοντεσ αυτον και λεγοντεσ αυτω

ει εξεστιν ανω απολυσαι την γυναι

κα αυτου κατα πασαν αιτιαν

4ο δε αποκριθεισ ειπεν αυτοισ ουκ α

νεγνωται οτι ο ποιησασ απ αρχησ αρ

σεν και θηλυ εποιησεν αυτουσ 5και

ειπεν ενεκεν τουτου καταλιψει

______

1^{ιουδαιασ}

Leaf 35r - Matthew 19:5+ (image )

ανοσ τον πρα και την μρα αυτου και κολ

ληθησεται τη γυναικει αυτου και εσο̅

ται οι δυο εισ σαρκα μιαν 6ωστε ουκετι

εισιν δυο αλλα σαρξ μια ο ουν ο θσ συν

εζευξεν ανοσ μη χωριζετω

7λεγουσιν αυτω τι ουν μωυσησ ενετι

λατο δουναι βιβλιον αποστασιου {κα} α

πολυσαι αυτην 8λεγει αυτοισ οτι μω

υσησ επετρεψεν {} προσ την σκληροκαρ

διαν υμων απολυσαι τασ γυναικασ υ

μων απ αρχησ δε ου γεγονεν ουτωσ

9λεγω δε υμιν οτι οσ αν απολυση την

γυναικα {υμων} μη επι πορνια γαμηση

αλλην μοιχατε και ο απολελυμενη̅

γαμων μοιχατε

10λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου ει ου

τωσ εστιν η αιτια του ανου μετα τησ

γυναικοσ ου συμφερει γαμησαι

11ο δε ειπεν αυτοισ ου παντεσ χωρουσιν

τον λογον τουτον αλλ οισ δεδοται

12εισιν γαρ ευνουχοι οιτινεσ εκ κοιλι

ασ μητροσ εγεννηθησαν ουτωσ

και εισιν ευνουχοι οιτινεσ ευνουχι

σθησαν υπο των ανων και εισιν ευ

νουχοι οιτινεσ ευνουχισαν εαυτουσ

δια την βασιλειαν των ουρανων

ο δυναμενοσ χωριν χωρειτω

13τοτε προσηνεχθη αυτω παιδια ινα τασ

χειρασ επιθη αυτοισ και προσευξηται

οι δε μαθηται επετιμησαν αυτοισ

______

7^{και} 8a{υμιν} 9^{αυτου}

Leaf 35v - Matthew 19:14+ (image )

14ο δε ισ ειπεν αυτοισ αφεται τα παιδια και

μη κωλυεται αυτα ελθειν προσ με των

γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια των ου

ρανων 15και επιθεισ αυτοισ τασ χειρασ

επορευθη εκειθεν

16και ιδου εισ προσελθων ειπεν αυτω

διδασκαλε αγαθε τι αγαθον ποιησω

ινα ζωην εχω αιωνιον 17ο δε ειπεν

αυτω τι με λεγεισ αγαθον ουδεισ α

γαθοσ ει μη εισ ο θσ ει δε θελεισ εισ

ελθειν εισ την ζωην τηρησον τασ εν

τολασ 18λεγει αυτω ποιασ

ο δε ισ ειπεν ου φονευσισ ου μοιχευ

σισ ου κλεψεισ ου ψευδομαρτυρησισ

19τιμα τον πρα σου και την μρα και αγα

πησισ τον πλησιον σου ωσ σεαυτον

20λεγει αυτω ο νεανισκοσ παντα ταυτα

εφυλαξαμην εκ νεοτητοσ μου τι

ετι υστερω 21εφη αυτω ο ισ

ει θελεισ τελιοσ ειναι υπαγε πωλη

σον σου τα υπαρχοντα και δοσ πτω

χοισ και εξεισ θησαυρον εν ουρανω

και δευρο ακολουθει μοι

22ακουσασ δε ο νεανισκοσ τον λογον

απηλθεν λυπουμενοσ ην γαρ εχω̅

κτηματα πολλα

23ο δε ισ ειπεν τοισ μαθηταισ αυτου

αμην λεγω υμιν οτι δυσκολωσ πλου

σιοσ εισελευσεται εισ την βασιλεια̅

των ουρανων 24παλιν δε λεγω υμι̅

Leaf 36r - Matthew 19:24+ (image )

ευκοπωτερον εστιν καμηλον ελθει̅

δια τρυπηματοσ ραφιδοσ η πλουσιον

εισ την βασιλειαν του θυ εισελθειν

25ακουσαντεσ δε οι μαθηται αυτου εξε

πλησσοντο σφοδρα λεγοντεσ τισ αρα

δυναται σωθηναι

26εμβλεψασ δε ο ισ ειπεν αυτοισ παρα

ανοισ τουτο αδυνατον εστιν παρα

δε θω παντα δυνατα

27τοτε αποκριθεισ ο πετροσ ειπεν αυτω

ιδου ημεισ αφηκαμεν παντα και η

κολουθησαμεν σοι τι αρα εσται ημιν

28ο δε ισ ειπεν αυτοισ αμην λεγω υμιν

οτι υμεισ οι ακολουθησαντεσ μοι εν

τη παλινγενεσια οταν καθειση ο

υιοσ του ανου επι θρονου δοξησ αυτου

καθησεσθαι και υμεισ επι δωδεκα

θρονουσ κρινοντεσ τασ δωδεκα φυ

λασ του ιστραηλ 29και πασ οστισ αφηκε̅

οικειασ η αδελφουσ η αδελφασ η πα

τερα η μρα η γυναικα η τεκνα η α

γρουσ ενεκεν του ονοματοσ μου

εκατονταπλασιονα λημψεται και

ζωην αιωνιον κληρονομησει

30πολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι

και εσχατοι εσονται πρωτοι

1οιμοια γαρ εστιν η βασιλεια των ουρα

νων ανω οικοδεσποτη οστισ εξηλθε̅

αμα πρωει μισθωσασθαι εργατασ εισ το̅

αμπελωνα αυτου 2συμφωνησασ δε

Leaf 36v - Matthew 20:2+ (image )

μετα των εργατων εκ δηναριου την

ημεραν απεστιλεν αυτουσ εισ τον αμ

πελωνα αυτου 3και εξελθων περι

τριτην ωραν ειδεν αλλουσ εστωτασ

εν τη αγορα αργουσ 4και εκεινοσ

ειπεν υπαγεται και υμεισ εισ τον

αμπελωνα και ο εαν η δικαιον δω

σω υμιν 5οι δε απηλθον παλιν

εξελθων περι εκτην και ενατην

ωραν εποιησεν ωσαυτωσ

6περι δε την ενδεκατην ωραν εξελ

θων ευρεν αλλουσ εστωτασ αργουσ

και λεγει αυτοισ τι ωδε εστηκατε

ολην την ημεραν αργοι 7λεγουσιν

αυτω οτι ουδεισ ημασ εμισθωσατο

λεγει αυτοισ υπαγεται και υμεισ

εισ τον αμπελωνα και ο εαν η δι

καιον ληψεσθαι

8οψειασ δε γενομενησ λεγει ο κσ του

αμπελωνοσ τω επιτροπω αυτου

καλεσον τουσ εργατασ και αποδοσ

αυτοισ τον μισθον αρξαμενοσ α

πο των εσχατων εωσ των πρωτων

9και ελθοντεσ οι περι την ενδεκατη̅

ωραν ελαβον ανα δηναριον 10ελθο̅

τεσ δε οι πρωτοι ενομισαν οτι πλιο̅

λημψονται και ελαβον και αυτοι

ανα δηναριον 11λαβοντεσ δε εγογ

γυζον κατα του οικοδεσποτου 12λεγο̅

τεσ οτι ουτοι οι εσχατοι μιαν ωραν

Leaf 37r - Matthew 20:12+ (image )

εποιησαν και ισουσ ημιν {αυτον} εποι

ησασ τοισ βαστασασιν το βαροσ τησ

ημερασ και τον καυσωνα 13ο δε απο

κριθεισ ειπεν ενι αυτων ετερε ουκ α

δικω σε ουχι δηναριου συνεφωνη

σασ μοι 14αρον το σον και υπαγε θελω

δε τουτω τω εσχατω δουναι ωσ και σοι

15η ουκ εξεστιν μοι ποιησαι ωσ θελω εν

τοισ εμοισ η ο οφθαλμοσ σου πονηροσ

εστιν οτι εγω αγαθοσ ειμει 16ουτωσ

εσονται οι εσχατοι πρωτοι και οι πρωτοι

εσχατοι πολλοι γαρ εισιν κλητοι ολι

γοι δε εκλεκτοι

17και αναβαινων ο ισ εισ ιεροσολυμα πα

ρελαβεν τουσ δωδεκα μαθητασ κατ

ιδιαν εν τη οδω και ειπεν αυτοισ

18ιδου αναβαινομεν εισ ιεροσολυμα και

ο υιοσ του ανου παραδοθησεται τοισ αρ

χιερευσιν και γραμματευσιν και κα

τακρινουσιν αυτον θανατω 19και παρα

δωσουσιν αυτον τοισ εθνεσιν εισ το

ενπεξαι και μαστιγωσαι και σταυρωσαι

και τη τριτη ημερα αναστησεται

20τοτε προσηλθεν αυτω η μηρ των υιων

ζεβεδαιου μετα των υιων αυτησ προσ

κυνουσα και αιτουσα τι παρ αυτου

21ο δε ειπεν αυτη τι θελεισ λεγει αυτω

ειπε ινα καθισωσιν ουτοι οι δυο υιοι μου

εισ εκ δεξιων σου και εισ εξ ευωνυμω̅

σου εν τη βασιλεια σου

______

12^{αυτουσ}

Leaf 37v - Matthew 20:22+ (image )

22αποκριθεισ δε ο ισ ειπεν ουκ οιδατε

τι αιτισθαι δυνασθαι πιν το ποτηρι

ον ο εγω μελλω πινειν η το βαπτισ

μα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθηναι

λεγουσιν αυτω δυναμεθα 23και λεγει

αυτοισ το μεν ποτηριον μου πιεσθε

και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι

βαπτισθησεσθαι το δε καθεισαι εκ

δεξιων μου και εξ ευωνυμων μου

ουκ εστιν εμον τουτο δουναι αλλ οισ

ητοιμασται υπο του πρσ μου

24και ακουσαντεσ οι δεκα ηγανακτη

σαν περι των δυο αδελφων

25ο δε ισ προσκαλεσαμενοσ αυτουσ ει

πεν αυτοισ οιδατε οτι οι αρχοντεσ

των εθνων κατακυριευουσιν αυτω̅

και οι μεγαλοι κατεξουσιαζουσιν αυ

των 26ουχ ουτωσ εσται εν υμιν

αλλ οσ εαν θελη εν υμιν μεγασ γενε

σθαι εσται υμων διακονοσ 27και οσ αν

θελη εν υμιν πρωτοσ ειναι εσται υ

μων δουλοσ 28ωσπερ ο υιοσ του

ανθρωπου ουκ ηλθεν διακονηθηναι

αλλα διακονησαι και δουναι την ψυ

χην αυτου λυτρον αντι πολλων

29και εκπορευομενων αυτων απο ιε

ριχω ηκολουθησεν αυτω οχλοσ πολυσ

30και ιδου δυο τυφλοι καθημενοι παρα

την οδον ακουσαντεσ οτι ισ παραγει

εκραξαν λεγοντεσ ελεησον ημασ

Leaf 38r - Matthew 20:30+ (image )

κε υιοσ δαυειδ

31ο δε οχλοσ επετιμησεν αυτοισ ινα σιω

πησωσιν οι δε μιζον εκραζον λεγοντεσ

ελεησον ημασ κε υιοσ δαυειδ

32και στασ ο ισ εφωνησεν αυτουσ και ει

πεν τι θελεται ποιησω υμιν

33λεγουσιν αυτω κε ινα ανεωχθωσιν ημω̅

οι οφθαλμοι 34σπλανχνισθεισ δε ο ισ

ηψατο των οφθαλμων αυτων και ευθε

ωσ ανεβλεψαν αυτων οι οφθαλμοι και η

κολουθησαν αυτω

1και οτε ηγγισαν εισ ιεροσολυμα και ηλθε̅

εισ βηθσφαγη προσ το οροσ των ελεων

τοτε ο ισ απεστιλεν δυο μαθητασ 2λεγω̅

αυτοισ πορευθηται εισ την κωμην

την απεναντι υμων και ευθεωσ ευ

ρησεται ονον δεδεμενην και πωλον

μετ αυτησ λυσαντεσ αγαγεται μοι

3και εαν τισ υμιν ειπη τι ερειται οτι ο

κσ αυτων χρειαν εχει ευθεωσ δε απο

στελλει αυτουσ

4τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθη

το ρηθεν δια του προφητου λεγοντοσ

5ειπατε τη θυγατρι σιων ιδου α βα

σιλευσ σου ερχεται σοι πραυσ και ε

πιβεβηκωσ επι ονον και πωλον

υιον υποζυγιου

6πορευθεντεσ δε οι μαθηται και ποι

ησαντεσ καθωσ προσε

ταξεν αυτοισ ο ισ 7ηγαγον

Leaf 38v - Matthew 21:7+ (image )

την ονον και τον πωλον και επεθηκα̅

επανω αυτων τα ιματια αυτων και ε

καθεισεν επανω αυτων

8ο δε πλειστοσ οχλοσ εστρωσαν αυτω̅

τα ιματια εν τη οδω αλλοι δε εκο

πτον κλαδουσ και εστρωννυον ε̅

τη οδω 9οι δε οχλοι οι προαγοντεσ ϗ

ακολουθουντεσ εκραξαν λεγοντεσ

ωσαννα τω υιω δαυειδ ευλογημενοσ

ο ερχομενοσ εν ονοματι κυ ωσαννα

εν τοισ υψιστοισ

10και εισελθοντοσ αυτου εισ ιεροσολυμα

εσεισθη πασα η πολεισ λεγουσα τισ ε

στιν ουτοσ 11οι δε οχλοι ελεγον

ουτοσ εστιν ισ ο προφητησ ο απο να

ζαρετ τησ γαλιλαιασ

12και εισηλθεν ισ εισ το ιερον του θυ και

εξεβαλεν παντασ τουσ πωλουντασ ϗ

αγοραζοντασ εν τω ιερω και τασ τρα

πεζασ των κολλυβιστων κατεστρε

ψεν και τασ καθεδρασ των πωλουντω̅

τασ περιστερασ 13και λεγει αυτοισ

γεγραπται ο οικοσ μου οικοσ προσευ

χησ κληθησεται υμεισ δε αυτον εποι

ησατε σπηλεον ληστων

14και προσηλθον αυτω χωλοι και τυφλοι

εν τω ιερω και εθεραπευσεν αυτουσ

15ειδοντεσ δε οι αρχιερεισ και οι γραμμα

τεισ τα θαυμασια α εποιησεν

και τουσ παιδασ κραζοντασ ε̅

Leaf 39r - Matthew 21:15+ (image )

τω ιερω και λεγοντασ ωσαννα τω υιω

δαυειδ ηγανακτησαν 16και ειπον αυ

τω ακουεισ τι ουτοι λεγουσιν

ο δε ισ λεγει αυτοισ ναι ουδεποτε ανε

γνωτε οτι εκ στοματοσ νηπιων και

θηλαζοντων κατηρτισω αινον

17και καταλιπων αυτουσ εξηλθεν εξω

τησ πολεωσ εισ βηθανιαν και ηυλισθη

εκει 18πρωιασ δε υπαγων εισ την πολιν

επεινασεν 19και ιδων συκην μιαν επι τησ

οδου ηλθεν επ αυτησ και ουδεν ευρεν

{επ} αυτη ει μη φυλλα μονον

και λεγει αυτη μηκετι εκ σου καρποσ γε

νηται εισ τον αιωνα και εξηρανθη πα

ραχρημα η συκη 20και ιδοντεσ οι μα

θηται εθαυμασαν λεγοντεσ πωσ παρα

χρημα εξηρανθη η συκη

21αποκριθεισ δε ο ισ ειπεν αυτοισ αμην λε

γω υμιν εαν εχηται πιστιν και μη δια

κριθηται ου μονον το τησ συκησ ποιη

σεται αλλα και τω ορι τουτω ειπηται

αρθητι και βληθητι εισ την θαλασσαν

γενησεται 22και παντα οσα εαν αιτη

σηται εν τη προσευχη πιστευοντεσ

λημψεσθαι

23και ελθοντι αυτω εισ το ιερον προσηλθε̅

αυτω διδασκοντι οι αρχιερεισ και οι πρε

σβυτεροι του λαου λεγοντεσ εν ποια

εξουσια ταυτα ποιεισ και τισ σοι εδωκε̅

την εξουσιαν ταυτην

______

19^{εν}

Leaf 39v - Matthew 21:24+ (image )

24αποκριθεισ δε ο ισ ειπεν αυτοισ ερωτη

σω υμασ καγω λογον ενα ον εαν ειπη

ται μοι καγω υμιν ερω εν ποια εξουσια

ταυτα ποιω 25το βαπτισμα ιωαννου

ποθεν ην εξ ουρανου η εξ ανων

οι δε διελογιζοντο παρ εαυτοισ λεγοντεσ

εαν ειπωμεν εξ ουρανου ερι ημιν δια

τι ουν ουκ επιστευσαται αυτω 26εαν δε

ειπωμεν εξ ανθρωπου φοβουμεθα το̅

οχλον παντεσ γαρ εχουσιν τον ιωαννη̅

ωσ προφητην 27και αποκριθεν

τεσ τω ιυ ειπον ουκ οιδαμεν

εφη αυτοισ και αυτοσ ουδε εγω υμιν

λεγω εν ποια εξουσια ταυτα ποιω

28τι δε υμιν δοκει ανοσ ειχεν τεκνα

δυο και προσελθων τω πρωτω ειπεν

τεκνον υπαγε σημερον εργαζου εν τω

αμπελωνι μου 29ο δε αποκριθεισ ειπεν

ου θελω υστερον δε μεταμεληθεισ α

πηλθεν 30και προσελθων τω ετερω

ειπεν ωσαυτωσ ο δε {απεκριθησ} ειπεν

εγω κε και ουκ απηλθεν 31τισ εκ των

δυο εποιησεν το θελημα του πρσ λεγ

ουσιν αυτω ο πρωτοσ

λεγει αυτοισ ο ισ αμην λεγω υμιν οτι οι τε

λωναι και αι πορναι προαγουσιν υμασ

εισ την βασιλειαν του θυ 32ηλθεν γαρ

προσ υμασ ιωαννησ εν οδω δικαιοσυ

νησ και {} επιστευσατε αυτω οι δε τε

λωναι και αι πορναι επιστευσαν αυτω

______

30^{απεκριθεισ} 32a{ουκ}

Leaf 40r - Matthew 21:32+ (image )

υμεισ δε ιδοντεσ ου μετεμεληθηται

υστερον τω πιστευσαι αυτω

33αλλην παραβολην ακουσατε ανοσ η̅

οικοδεσποτησ οστισ εφυτευσεν αμπε

λωνα και φραγμον αυτω περιεθηκεν

και ωρυξεν εν αυτω ληνον και ωκο

δομησεν πυργον και εξεδοτο αυτον

γεωργοισ και απεδημησεν

34οτε δε ηγγεισεν ο καιροσ των καρπω̅

απεστιλεν τουσ δουλουσ αυτου προσ

τουσ γεωργουσ λαβειν τουσ καρπουσ

αυτου 35και λαβοντεσ οι γεωργοι

τουσ δουλουσ αυτου ον μεν εδιρα̅

ον δε απεκτιναν ον δε ελιθοβολη

σαν 36παλιν απεστιλεν αλλουσ

δουλουσ πλιονασ των πρωτων και

εποιησαν αυτοισ ωσαυτωσ

37υστερον δε απεστιλεν προσ αυτουσ

τον υιον αυτου λεγων εντραπησο̅

ται τον υιον μου 38οι δε γεωργοι

ιδοντεσ τον υιον ειπον εν εαυτοισ

ουτοσ εστιν ο κληρονομοσ δευτε

αποκτινωμεν αυτον και κατασχω

μεν την κληρονομιαν αυτου

39και λαβοντεσ αυτον εξεβαλον εξω

του αμπελωνοσ και απεκτιναν

40οταν ουν ελθη ο κσ του αμπελωνοσ

τι ποιησει τοισ γεωργοισ εκεινοισ

41λεγουσιν αυτω κακουσ κακωσ απολει

αυτουσ και τον αμπελωνα εκδωσεται

Leaf 40v - Matthew 21:41+ (image )

αλλοισ γεωργοισ οιτινεσ αποδωσωσιν

αυτω τουσ καρπουσ εν τοισ καιροισ αυτω̅

42λεγει αυτοισ ο ισ ουδεποτε ανεγνωται

εν ταισ γραφαισ λιθον ον απεδοκι

μασαν οι οικοδομουντεσ ουτοσ εγε

νηθη εισ κεφαλην γωνιασ παρα κυ

εγενετο αυτη και εστιν θαυμαστη

εν οφθαλμοισ ημων

43δια τουτο λεγω υμιν οτι αρθησεται

αφ υμων η βασιλεια του θυ και δοθη

σεται εθνι ποιουντι τουσ καρπουσ

αυτησ 44και ο πεσων επι τον λιθο̅

τουτον συνθλασθησεται εφ ον δ αν

πεση λικμησει αυτον

45και ακουσαντεσ οι αρχιερεισ και οι φα

ρισαιοι τασ παραβολασ αυτου εγνωσα̅

οτι περι αυτων λεγει 46και ζητουν

τεσ αυτον κρατησαι εφοβηθησαν τουσ

οχλουσ επειδη ωσ προφητην αυτον ειχο̅

1και αποκριθεισ ο ισ ειπεν αυτοισ εν πα

ραβολαισ λεγων 2ομοιωθη η βασιλεια

των ουρανων ανω βασιλει οστισ ε

ποιησεν γαμουσ τω υιω αυτου 3και απε

στιλεν τουσ δουλουσ αυτου καλεσαι τουσ

κεκλημενουσ εισ τουσ γαμουσ και ου

κ ηθελον ελθειν 4παλιν απεστιλεν

αλλουσ δουλουσ λεγων ειπατε τοισ

κεκλημενοισ ιδου το αριστον μου

ητοιμασα οι ταυροι μου και τα σιτι

στα μου τεθυμενα και παντα ετοιμα

Leaf 41r - Matthew 22:4+ (image )

δευτε εισ τουσ γαμουσ 5οι δε αμελησα̅

τεσ απηλθον οσ μεν εισ τον ιδιον αγρον

οσ δε εισ την εμποριαν αυτου 6οι δε λοι

ποι κρατησαντεσ τουσ δουλουσ υβρισαν

και απεκτιναν 7και ακουσασ ο βασιλευσ

εκεινοσ {υβρισθη} και πεμψασ τα στρατευ

ματα αυτου απωλεσεν τουσ φονεισ ε

κεινουσ και την πολιν αυτων ενεπρησε̅

8τοτε λεγει τοισ δουλοισ αυτου ο μεν γα

μοσ ετοιμοσ εστιν οι δε κεκλημενοι

ουκ ησαν αξιοι 9πορευεσθαι ουν ε

πι τασ διεξοδουσ των οδων και οσουσ

αν ευρηται καλεσατε εισ τουσ γαμουσ

10και εξελθοντεσ οι δουλοι εκεινοι εισ τασ

οδουσ συνηγαγον παντασ οσουσ ευρον

πονηρουσ τε και αγαθουσ και επλησθη

ο γαμοσ ανακειμενων

11εισελθων δε ο βασιλευσ θεασασθαι τουσ

ανακειμενουσ ειδεν εκει ανον ουκ ε̅

δεδυμενον ενδυμα γαμου 12και λεγει

αυτω ετερε πωσ εισηλθεσ ωδε μη ε

χων ενδυμα γαμου ο δε εφιμωθη

13τοτε ειπεν ο βασιλευσ τοισ διακονοισ

δησαντεσ αυτου ποδασ και χειρασ α

ρατε αυτον και εκβαλεται εισ το σκοτοσ

το εξωτερον εκει εσται ο {κλαθμοσ}

και ο βρυγμοσ των οδοντων 14πολλοι

γαρ εισιν κλητοι ολειγοι δε εκλεκτοι

15τοτε πορευθεντεσ οι φαρισαιοι συμβου

λιον ελαβον οπωσ αυτον παγιδευσωσι̅

______

7^{ωργισθη} 13^{κλαυθμοσ}

Leaf 41v - Matthew 22:15+ (image )

εν λογω 16και αποστελλουσιν αυτω τουσ

μαθητασ αυτων μετα των ηρωδιανω̅

λεγοντεσ διδασκαλε οιδαμεν οτι α

ληθησ ει και την οδον του θυ εν αληθει

α διδασκεισ και ου μελει σοι περι ουδε

νοσ ου γαρ βλεπεισ εισ προσωπον αν

θρωπων 17ειπε ουν ημιν τι σοι δοκει εξε

στι κηνσον δουναι καισαρι η ου

18γνουσ δε ο ισ τασ πονηριασ αυτων ειπε̅

τι με πειραζεται υποκριται 19επιδιξατε

μοι το νομισμα του κηνσου οι δε προσ

ηνεγκαν αυτω δηναριον

20και λεγει αυτοισ τινοσ η ικων αυτη και

η επιγραφη 21λεγουσιν αυτω καισαροσ

τοτε λεγει αυτοισ αποδοτε ουν τα κεσα

ροσ κεσαρι και τα του θυ τω θω

22και ακουσαντεσ εθαυμασαν και αφεν

τεσ αυτον {απηλθαν}

23εν εκεινη τη ημερα προσηλθον αυτω

σαδδουκαιοι οι λεγοντεσ μη ειναι ανα

στασιν και επηρωτησαν αυτον 24λεγο̅

τεσ διδασκαλε μωυσησ ειπεν

εαν τισ αποθανη μη εχων τεκνα επι

γαμβρευση ο αδελφοσ αυτου την γυ

ναικα αυτου και αναστησει σπερμα

τω αδελφω αυτου

25ησαν δε παρ ημιν επτα αδελφοι και

ο πρωτοσ γαμησασ ετελευτησεν και

μη εχων σπερμα αφηκεν την γυναι

κα αυτου τω αδελφω αυτου 26ομοιωσ

______

22a{απηλθον}

Leaf 42r - Matthew 22:26+ (image )

και ο δευτεροσ και ο τριτοσ εωσ των επτα

27υστερον δε παντων απεθανεν η γυνη

28εν τη ουν αναστασι τινοσ των επτα εσται

γυνη παντεσ γαρ εσχον αυτην

29αποκριθεισ δε ο ισ ειπεν αυτοισ πλανα

σθαι μη ειδοτεσ τασ γραφασ μηδε την δυ

ναμιν του θυ 30εν γαρ τη αναστασει ουτε

γαμουσιν ουτε γαμισκονται αλλ ωσ αγ

γελοι του θυ εν ουρανω εισιν

31περι δε τησ αναστασεωσ των νεκρων

ουκ ανεγνωτε το ρηθεν υμιν υπο του

θυ λεγοντοσ 32εγω ειμει ο θσ αβρααμ

και ο θσ ισαακ και ο θσ ιακωβ ουκ εστι̅

θσ νεκρων αλλα ζωντων 33και ακου

σαντεσ οι οχλοι εξεπλησσοντο επι τη

διδαχη αυτου

34οι δε φαρισαιοι ακουσαντεσ οτι εφιμω

σεν τουσ σαδδουκαιουσ συνηχθησαν

επι το αυτο 35και επηρωτησεν εισ εξ

αυτων νομικοσ πειραζων αυτον και

λεγων 36διδασκαλε ποια εντολη μεγαλη

εν τω νομω 37ο δε ισ ειπεν αυτω

αγαπησεισ κν τον θν σου εν ολη καρδι

α σου και εν ολη ψυχη σου και εν ολη τη

διανοια σου 38αυτη εστιν η πρωτη και

η μεγαλη εντολη

39δευτερα δε ομοια αυτη αγαπησισ τον πλη

σιον σου ωσ σεαυτον 40εν ταυταισ ταισ

δυσιν εντολαισ ολοσ ο νομοσ και οι προ

φηται κρεμανται

Leaf 42v - Matthew 22:41+ (image )

41συνηγμενων δε των φαρισαιων επηρωτη

σεν αυτουσ ο ισ 42λεγων τι υμιν δοκει περι

του χυ τινοσ υιοσ εστιν λεγουσιν αυ

τω του δαυειδ

43λεγει αυτοισ πωσ ουν δαυειδ εν πνι κν

αυτον καλει λεγων 44ειπεν ο κσ τω κω

μου καθου εκ δεξιων μου εωσ αν θω τουσ

εχθρουσ σου υποποδιον των ποδων σου

45ει ουν δαυειδ καλει αυτον κν πωσ υι

οσ αυτου εστιν 46και ουδεισ εδυνατο

αυτω αποκριθηναι λογον ουδε ετολ

μησεν τισ απ εκεινησ τησ ωρασ επερω

τησαι αυτον ουκετι

1τοτε ισ ελαλησεν τοισ οχλοισ και τοισ

μαθηταισ αυτου 2λεγων επι τησ μω

υσεωσ καθεδρασ εκαθεισαν οι γραμμα

τισ και οι φαρισαιοι 3παντα ουν οσα εαν

ειπωσιν υμιν τηρειν τηρειται και ποι

ειται κατα δε τα εργα αυτων μη ποιει

ται λεγουσιν γαρ και ου ποιουσιν

4δεσμευουσιν δε φορτια βαρεα και δυσ

βαστακτα και επιτιθεασιν επι τουσ

ωμουσ των ανων τω δε δακτυλω

αυτων ου θελουσιν κεινησαι αυτα

5παντα δε τα εργα αυτων ποιουσιν προσ

το θεαθηναι τοισ ανθρωποισ

πλατυνουσιν δε τα φυλακτηρια αυ

των και μεγαλυνουσιν τα κρασπεδα

των ιματιων αυτων 6φιλουσιν τε

την πρωτοκλισιαν εν τοισ διπνοισ

Leaf 43r - Matthew 23:6+ (image )

και τασ πρωτοκαθεδριασ εν ταισ συναγω

γαισ 7και τουσ ασπασμουσ εν ταισ αγοραισ

και καλεισθαι υπο των ανθρωπων ραβ

βει ραββει 8υμεισ δε μη κληθηται ραβ

βει εισ γαρ εστιν ο καθηγητησ υμων

παντεσ δε υμεισ αδελφοι εσται 9και πρα

μη καλεσηται υμων επι τησ γησ εισ γαρ

εστιν ο πηρ υμων ο εν ουρανοισ 10μηδε κλη

θηται καθηγηται εισ γαρ εστιν ο καθηγη

τησ ο χσ 11ο δε μιζων υμων εσται υμων

διακονοσ 12οστισ δε υψωσει εαυ

τον ταπινωθησεται και οστισ ταπινω

σει εαυτον υψωθησεται

14ουαι υμιν γραμματεισ και φαρισαιοι

υποκριται οτι καταισθιεται τασ οι

κειασ των χηρων και προ φαει μακρα

προσευχομενοι δια τουτο λημψε

σθαι περισσοτερον κριμα

13ουαι υμιν γραμματισ και φαρισαιοι

υποκριται οτι κλιεται την βασιλει

αν των ουρανων εμπροσθεν των

ανων υμεισ γαρ ουκ εισερχεσθαι ου

δε τουσ εισερχομενουσ αφιεται εισελθει̅

15ουαι υμιν γραμματεισ και φαρισαιοι

υποκρειται οτι περιαγεται την θα

λασσαν και την ξηραν ποιησαι ενα

προσηλυτον και οταν γενηται ποι

ειται αυτον υιον γεεννησ διπλο

τερον υμων

16ουαι υμιν οδηγοι τυφλοι οι λεγοντεσ

Leaf 43v - Matthew 23:16+ (image )

οσ αν ομοση εν τω ναω ουδεν εστιν

οσ δ αν ομοση εν τω χρυσω του ναου

οφιλει 17μωροι και τυφλοι τι γαρ

μιζων εστιν ο χρυσοσ η ο ναοσ ο αγι

αζων τον χρυσον 18και οσ εαν ομο

ση εν τω θυσιαστηριω ουδεν εστιν

οσ δ αν ομοση εν τω δωρω τω επανω

αυτου οφιλει 19μωροι και τυφλοι

τι γαρ μιζον το δωρον η το θυσιαστη

ριον το αγιαζον το δωρον

20ο ουν ομοσασ εν τω θυσιαστηριω ο

μνυει εν αυτω και εν πασιν τοισ επα

νω αυτου 21και ο ομοσασ εν τω ναω

ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικη

σαντι αυτον 22και ο ομοσασ εν τω

ουρανω ομνυει εν τω θρονω του θυ

και εν τω καθημενω επανω αυτου

23ουαι υμιν γραμματισ και φαρισαιοι

υποκριται οτι αποδεκατουται το η

δυοσμον και το ανηθον και το κυ

μινον και αφηκατε τα βαρυτερα

του νομου την κρισιν και τον ελεον

και την πιστιν ταυτα δε εδει ποι

ησαι κακεινα μη αφιεναι

24οδηγοι τυφλοι οι διυλιζοντεσ τον

κωνωπα την δε καμηλον καταπι

νοντεσ 25ουαι υμιν γραμματισ

και φαρισαιοι υποκριται οτι καθα

ριζεται το εξωθεν του ποτηριου και

τησ παροψιδοσ εσωθεν δε γεμουσιν

Leaf 44r - Matthew 23:25+ (image )

εξ αρπαγησ και ακρασιασ αδικειασ

26φαρισαιε τυφλε καθαρισον πρωτον

το εντοσ του ποτηριου και τησ παροψι

δοσ ινα γενηται και το εκτοσ αυτων

καθαρον 27ουαι υμιν γραμματισ και

φαρισαιοι υποκριται οτι παρομοιαζεται

ταφοισ κεκονιασμενοισ οιτινεσ εξω

θεν μεν φαινονται ωρεοι εσωθεν δε γε

μουσιν οστεων νεκρων και πασησ α

καθαρσιασ 28ουτωσ και υμεισ εξωθε̅

μεν φαινεσθαι τοισ ανθρωποισ δικαιοι

εσωθεν δε μεστοι εσται υποκρισεωσ

και ανομιασ 29ουαι υμιν γραμμα

τισ και φαρισαιοι υποκριται οτι οικο

δομειται τουσ ταφουσ των προφητω̅

και κοσμειται τα μνημια των δικαιω̅

30και λεγεται ει ημεν εν ταισ ημεραισ τω̅

πατερων ημων ουκ αν ημεν κοινω

νοι αυτων εν τω αιματι των προφητω̅

31ωστε μαρτυριται εαυτοισ οτι υιοι εσται

των φονευσαντων τουσ προφητασ

32και υμεισ πληρωσατε το μετρον των

πατερων υμων 33οφεισ γεννηματα

εχιδνων πωσ φυγηται απο τησ κρι

σεωσ τησ γεεννησ

34δια τουτο ιδου εγω αποστελλω προσ υ

μασ προφητασ και σοφουσ και γραμ

ματεισ εξ αυτων αποκτενιται και

σταυρωσεται και εξ αυτων μαστιγωσεται

εν ταισ συναγωγαισ υμων

Leaf 44v - Matthew 23:34+ (image )

και διωξεται απο πολεωσ εισ πολιν 35οπωσ

ελθη εφ υμασ παν αιμα δικαιον εκχυννο

μενον επι τησ γησ απο του αιματοσ αβελ

του δικαιου εωσ του αιματοσ ζαχαριου

υιου βαραχιου ον εφονευσατε μεταξυ

του ναου και του θυσιαστηριου

36αμην λεγω υμιν οτι ηξει παντα ταυτα

επι την γενεαν ταυτην

37ιερουσαλημ ιερουσαλημ η αποκτινου

σα τουσ προφητασ και {λιθοβολησουσα} τουσ

απεσταλμενουσ προσ αυτην

ποσακεισ ηθελησα επισυναγαγειν τα

τεκνα σου ον τροπον επισυναγει ορνισ

τα νοσσια αυτησ υπο τασ πτερυγασ και ου

κ ηθελησατε 38ιδου αφιεται υμιν ο

οικοσ υμων ερημοσ 39λεγω γαρ υμιν

ου μη με ιδηται απ αρτι εωσ αν ειπηται

ευλογημενοσ ο ερχομενοσ εν ονοματι κυ

1και εξελθων ο ισ επορευετο απο του ιερου

και προσηλθον οι μαθηται αυτου επι

δειξαι αυτω τασ οικοδομασ του ιερου

2ο δε ισ ειπεν αυτοισ ου βλεπεται παν

τα ταυτα αμην λεγω υμιν ου μη α

φεθη {} λιθοσ επι λιθον οσ ου καταλυ

θησεται 3καθημενου δε αυτου

επι του ορουσ των ελαιων προσηλθο̅

αυτω οι μαθηται κατ ιδιαν λεγο̅

τεσ ειπε ημιν ποτε ταυτα εσται και τι

το σημιον τησ σησ παρουσιασ και τησ συ̅

τελειασ του αιωνοσ

______

37^{λιθοβολησασα} 2a{ωδε}

Leaf 45r - Matthew 24:4+ (image )

4και αποκριθεισ ο ισ ειπεν αυτοισ βλεπεται

μη τισ υμασ πλανηση 5πολλοι γαρ ελευσον

ται επι τω ονοματι μου λεγοντεσ εγω ει

μει ο χσ και πολλουσ πλανησουσιν

6μελλησεται δε ακουειν πολεμουσ και

ακοασ πολεμων ορατε μη θροεισθαι δει

γαρ παντα γενεσθαι αλλ ουπω εστιν

το τελοσ

7εγερθησεται γαρ εθνοσ επ εθνοσ και βα

σιλεια επι βασιλειαν και εσονται λοι

μοι και λιμοι και σισμοι κατα τοπουσ

8ταυτα δε παντα αρχη ωδινων

9τοτε παραδωσωσιν υμασ εισ θλιψιν και

αποκτενουσιν υμασ και εσεσθαι μισου

μενοι υπο παντων των εθνων δια το

ονομα μου 10και τοτε σκανδαλισθη

σονται πολλοι και αλληλουσ παραδωσου

σιν και μισησουσιν αλληλουσ 11και πολ

λοι ψευδοπροφηται αναστησονται και

πλανησουσιν υμασ 12και δια το πλη

θυνθηναι την ανομιαν ψυγησεται

η αγαπη των πολλων 13ο δε υπομεινασ

εισ τελοσ σωθησεται

14και κηρυχθησεται τουτο το ευαγγελιο̅

τησ βασιλειασ εν ολη τη οικουμενη εισ

μαρτυριον τοισ εθνεσιν και τοτε

ηξει το τελοσ

15οταν ουν ιδηται το βδελυγμα τησ ερη

μωσεωσ το ρηθεν δια δανιηλ του προ

φητου εστοσ εν τοπω αγιω ο αναγιγνωσκω̅

νοειτω

Leaf 45v - Matthew 24:16+ (image )

16τοτε οι εν τη ιουδαια φευγετωσαν επι τα

ορη 17ο επι του δωματοσ μη καταβαινετω

αραι τα εκ τησ οικειασ αυτου 18κα ο εν τω

αγρω μη επιστρεψατω οπισω αραι τα ιμα

τια αυτου 19ουαι δε ταισ εν γαστρι ε

χουσαισ και ταισ θηλαζουσαισ εν εκει

ναισ ταισ ημεραισ

20προσευχεσθαι δε ινα μη γενηται υμω̅

η φυγη χειμωνοσ μηδε σαββατω

21εσται γαρ τοτε θλιψεισ μεγαλη οια ου

γεγονεν απ αρχησ κοσμου εωσ του νυ̅

ουδε μη γενηται 22και ει μη εκο

λοβωθησαν αι ημεραι εκειναι ουκ α̅

εσωθη πασα σαρξ δια δε τουσ εκλε

κτουσ κολοβωθησονται αι ημεραι

εκειναι 23τοτε εαν τισ υμιν ειπη

ιδου ωδε ο χσ η ωδε μη πιστευσηται

24εγερθησονται γαρ ψευδοχριστοι και

ψευδοπροφηται και δωσουσιν ση

μια {} και τερατα ωστε πλανησαι ει δυ

νατον και τουσ εκλεκτουσ 25ιδου

προειρηκα υμιν

26εαν ουν ειπωσιν υμιν ιδου εν τη ερη

μω εστιν μη εξελθητε ιδου εν τοισ

ταμιοισ μη πιστευσηται

27ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται απο

ανατολων και φαινεται εωσ δυσμω̅

ουτωσ εσται και η παρουσια του υι

ου του ανθρωπου 28οπου γαρ εαν η το

πτωμα εκει συναχθησονται οι αετοι

______

24a{μεγαλα}

Leaf 46r - Matthew 24:29+ (image )

29ευθεωσ δε μετα την θλιψιν των ημερω̅

εκεινων ο ηλιοσ σκοτισθησεται και η

σεληνη ου δωσει το φεγγοσ αυτησ και οι

αστερεσ πεσουνται απο του ουρανου

και αι δυναμεισ των ουρανων σαλευ

θησονται 30και τοτε φανησεται το ση

μιον του υιου του ανου εν τω ουρανω

και τοτε κοψονται πασαι αι φυλαι τησ γησ

και οψονται τον υιον του ανου ερχομενο̅

επι των νεφελων του ουρανου μετα

δυναμεωσ και δοξησ πολλησ 31και τοτε

αποστελει τουσ αγγελουσ αυτου μετα

σαλπιγγοσ μεγαλησ και επισυναξουσι̅

τουσ εκλεκτουσ αυτου εκ των τεσσαρω̅

ανεμων απ ακρων ουρανων εωσ α

κρων αυτων

32απο δε τησ συκησ μαθεται την παραβολη̅

οταν ηδη {ο} κλαδοσ αυτησ γενηται απα

λοσ και τα φυλλα εκφυει γιγνωσκεται

οτι εγγυσ το θεροσ 33ουτωσ και υμεισ

οταν ειδηται ταυτα παντα γινωσκε

ται οτι εγγυσ εστιν επι θυραισ

34αμην λεγω υμιν ου μη παρελθη η γενε

α αυτη εωσ αν παντα ταυτα γενηται

35ο ουρανοσ και η γη παρελευσεται οι δε

λογοι μου ου μη παρελθωσιν

36περι δε τησ ημερασ εκεινησ και ωρασ

ουδεισ οιδεν ουδε οι αγγελοι των ουρα

νων ει μη ο πηρ μου μονοσ

37ωσπερ δε αι ημεραι του νωε ουτωσ εσται

______

32a{το}

Leaf 46v - Matthew 24:37+ (image )

και η παρουσια του υιου του ανου

38ωσπερ γαρ ησαν εν ταισ ημεραισ ταισ

προ του κατακλυσμου τρωγοντεσ και

πινοντεσ γαμουντεσ και εκγαμισκο̅

τεσ αχρι ησ ημερασ εισηλθεν νωε εισ

την κιβωτον 39και ουκ εγνωσαν εωσ

ανηλθεν ο κατακλυσμοσ και ηρεν α

παντασ ουτωσ εσται και η παρουσια

του υιου του ανθρωπου

40τοτε δυο εσονται εν τω αγρω ο εισ παρα

λαμβανεται και ο εισ αφιεται 41δυο α

ληθουσαι εν τω μυλω μια παραλαμβα

νεται και μια αφιεται 42γρηγοριται

ουν οτι ουκ οιδατε ποια ημερα ο κσ υ

μων ερχεται

43εκεινο δε γινωσκεται οτι ει ηδει ο οικο

δεσποτησ ποια φυλακη ο κλεπτησ ερ

χεται εγρηγορησεν αν και ουκ αν ηα

σεν διορυγηναι τον οικον αυτου

44δια τουτο και υμεισ γινεσθαι ετοιμοι

οτι η ωρα ου δοκειται ο υιοσ του ανου ερ

χεται 45τισ αρα εστιν ο πιστοσ δουλοσ

και φρονιμοσ ον κατεστησεν ο κσ αυτου

επι τησ οικετιασ αυτου του διδοναι

την τροφην εν καιρω

46μακαριοσ ο δουλοσ εκεινοσ ον ελθων

ο κσ αυτου ευρησει ποιουντα ουτωσ

47αμην λεγω υμιν οτι επι πασιν τοισ υπαρ

χουσιν αυτου καταστησει αυτον

48εαν δε ειπη ο κακοσ δουλοσ εκεινοσ εν

Leaf 47r - Matthew 24:48+ (image )

τη καρδια αυτου χρονιζει ο κσ μου ελθει̅

49και αρξηται τυπτειν τουσ συνδουλουσ

εσθιειν τε και πινειν μετα των μεθυστω̅

50ηξει ο κσ του δουλου εκεινου εν ημερα η

ου προσδοκα και εν ωρα η ου γινωσκει

51και διχοτομησει αυτον και το μεροσ αυ

του μετα των υποκριτων θησει εκει εστε

ο κλαυθμοσ και ο βρυγμοσ των οδοντων

1τοτε ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων

δεκα παρθενοισ αιτινεσ λαβουσαι τασ

λαμπαδασ αυτων εξηλθον εισ απαντη

σιν του νυμφιου 2πεντε δε ησαν εξ αυ

των φρονιμοι και πεντε μωραι 3αιτι

νεσ μωραι λαβουσαι τασ λαμπαδασ αυτω̅

ουκ ελαβον μεθ εαυτων ελαιον

4αι δε φρονιμοι ελαβον ελαιον εν τοισ αγ

γιοισ αυτων μετα των λαμπαδων αυτω̅

5χρονιζοντοσ δε του νυμφιου ενυστα

ξαν πασαι και εκαθευδον

6μεσησ δε νυκτοσ κραυγη γεγονεν ιδου

ο νυμφιοσ ερχεται εξερχεσθαι εισ απα̅

τησιν αυτου 7τοτε ηγερθησαν πα

σαι αι παρθενοι εκειναι και εκοσμη

σαν τασ λαμπαδασ αυτων

8αι δε μωραι ταισ φρονιμοισ ειπον δοτε

ημιν εκ του ελαιου υμων οτι αι λαμ

παδεσ ημων σβεννυνται

9απεκριθησαν δε αι {φρονιμοι} λεγουσαι

μηποτε ου μη αρκεση ημιν και υμιν

πορευεσθαι δε μαλλον προσ τουσ πωλουντασ

______

9a{φρονιμαοι}

Leaf 47v - Matthew 25:9+ (image )

και αγορασαται εαυταισ 10απερχομε

νων δε αυτων αγορασε ηλθεν ο νυμφι

οσ και αι ετοιμοι εισηλθον μετ αυτου

εισ τουσ γαμουσ και εκλισθη η θυρα

11υστερον δε ηλθον και αι λοιπαι παρθε

νοι λεγουσαι κε κε ανοιξον ημιν

12ο δε αποκριθεισ ειπεν αμην λεγω υμι̅

ουκ οιδα υμασ 13γρηγορειται ουν οτι ου

κ οιδατε την ημεραν ουδε την ωραν

14ωσπερ ανθρωποσ αποδημων εκαλεσε̅

τουσ ιδιουσ δουλουσ και παρεδωκεν

αυτοισ τα υπαρχοντα αυτου 15και ω με̅

εδωκεν πεντε ταλαντα ω δε δυο

ω δε εν εκαστω κατα την ιδιαν δυνα

μιν και απεδημησεν ευθεωσ

16πορευθεισ δε ο τα πεντε ταλαντα λαβω̅

ηργασατο εν αυτοισ και εποιησεν αλλα

πεντε ταλαντα 17ωσαυτωσ και ο τα δυο

εκερδησεν και αυτοσ αλλα δυο

18ο δε το εν λαβων απελθων ωρυξεν εν

τη γη και απεκρυψεν το αργυριον του

κυ αυτου 19μετα δε χρονον τινα ερ

χεται ο κσ των δουλων εκεινων και

συνερει μετ αυτων λογον

20και προσελθων ο τα πεντε ταλαντα

λαβων προσηνεγκεν αλλα πεντε λεγω̅

κε πεντε ταλαντα μοι παρεδωκασ ει

δε αλλα πεντε ταλαντα εκερδησα επ αυ

τοισ 21εφη δε αυτω ο κσ αυτου ευ

δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ησ πιστοσ

Leaf 48r - Matthew 25:21+ (image )

επι πολλων σε καταστησω εισελθε εισ

την χαραν του κυ σου

22προσελθων δε και ο τα δυο ταλαντα ειπε̅

κε δυο ταλαντα μοι παρεδωκασ ειδε

αλλα δυο ταλαντα εκερδησα επ αυτοισ

23εφη αυτω ο κσ αυτου ευ δουλε αγαθε

και πιστε επι ολειγα ησ πιστοσ επι πολ

λων σε καταστησω εισελθε εισ την

χαραν του κυ σου 24προσελθων δε

και ο το εν ταλαντον ειληφωσ ειπεν

κε εγνων σε οτι σκληροσ ει ανθρωποσ

θεριζων οπου ουκ εσπειρασ και συνα

γων οπου ουκ εσκορπισασ 25και φοβη

θεισ απελθων εκρυψα το ταλαντον σου

εν τη γη ειδε εχεισ το σον

26αποκριθεισ δε ο κσ αυτου ειπεν αυτω

πονηρε δουλε και οκνηρε ηδισ οτι

εγω ανοσ αυστηροσ ειμει θεριζω οπου

ουκ εσπειρα και συναγω οθεν ου διε

σκορπισα 27εδει ουν σε βαλιν τα αργυ

ρια μου τοισ τραπεζιταισ και ελθων

εγω εκομισαμην αν το εμον συν τω

τοκω 28αρατε ουν απ αυτου το ταλαν

τον και δοτε τω εχοντι τα δεκα ταλα̅

τα 29τω γαρ εχοντι δοθησεται και πε

ρισευθησεται απο δε του μη εχοντοσ

και ο εχει αρθησεται απ αυτου 30και το̅

αχριον δουλον εκβαλετε εισ το σκοτοσ

το εξωτερον εκει εσται ο κλαθμοσ

και ο βρυγμοσ των οδοντων

Leaf 48v - Matthew 25:31+ (image )

31οταν δε ελθη ο υιοσ του ανθρωπου εν τη

δοξη αυτου και παντεσ οι αγιοι αγγελοι

μετ αυτου τοτε καθισει επι θρονου δο

ξησ αυτου 32και συναχθησονται παντα

τα εθνη εμπροσθεν αυτου και αφορισει

αυτουσ απ αλληλων ωσπερ ο ποιμην

αφοριζει τα προβατα απο των εριφων

33και στησει τα μεν προβατα εκ δεξιων αυ

του τα δε εριφια εξ ευωνυμων

34τοτε ερει ο βασιλευσ τοισ εκ δεξιων αυ

του δευτε οι ευλογημενοι του πρσ μου

{κληρονομησητε} την ητοιμασμενη̅

υμιν βασιλειαν απο καταβολησ κοσμου

35επινασα γαρ και εδωκατε μοι φαγειν

και εδιψησα και εποτισατε με ξενοσ η

μην και συνηγαγετε με 36γυμνοσ και

περιεβαλεται με ησθενησα και επε

σκεψασθαι με εν φυλακη ημην και

ηλθατε προσ με 37τοτε αποκριθησο̅

ται αυτω οι δικαιοι λεγοντεσ κε ποτε

σε ιδομεν πινωντα και εθρεψαμεν

η διψωντα και εποτισαμεν 38ποτε δε

σε ιδομεν ξενον και συνηγαγομεν

η γυμνον και περιεβαλομεν 39ποτε δε

σε ιδομεν ασθενη η εν φυλακη και ηλ

θομεν προσ σε

40και αποκριθεισ ο βασιλευσ ερει αυτοισ

αμην λεγω υμιν εφ οσον εποιησατε

ενι τουτων των αδελφων μου των

ελαχιστων εμοι εποιησατε

______

34^{κληρονομησατε}

Leaf 49r - Matthew 25:41+ (image )

41τοτε ερει και τοισ εξ ευωνυμοισ πορευ

εσθαι απ εμου οι κατηραμενοι εισ το πυρ

το αιωνιον το ητοιμασμενον τω διαβολω

και τοισ αγγελοισ αυτου 42επινασα γαρ

και ουκ εδωκατε μοι φαγειν εδιψησα

και ουκ εποτισαται με 43ξενοσ ημην και

ου συνηγαγεται με γυμνοσ και ου περιε

βαλεται με ασθενησ και εν φυλακη και

ουκ επεσκεψασθαι με

44τοτε αποκριθησονται και αυτοι λεγοντεσ

κε ποτε σε ειδομεν πινωντα η διψων

τα η ξενον η γυμνον η ασθενη η εν

φυλακη και ου διηκονησαμεν σοι

45τοτε αποκριθησεται αυτοισ λεγων αμη̅

λεγω υμιν εφ οσον ουκ εποιησατε ενι του

των των ελαχιστων ουδε εμοι εποιησατε

46και απελευσονται ουτοι εισ κολασιν αι

ωνιον οι δε δικαιοι εισ ζωην αιωνιον

1και εγενετο οτε ετελεσεν ο ισ παντασ

τουσ λογουσ τουσ ειπεν τοισ μαθηταισ

αυτου 2οιδατε οτι μετα ημερασ δυο

το πασχα γεινεται και ο υιοσ του ανου

παραδιδοτε εισ το σταυρωθηναι

3τοτε συνηχθησαν οι αρχιερεισ και οι φα

ρισαιοι και οι πρεσβυτεροι του λαου

εισ την αυλην του αρχιερεωσ του λε

γομενου καιαφα 4και συνεβουλευ

σαντο ινα τον ιν δολω κρατησωσιν

και αποκτινωσιν

5ελεγον δε μη εν τη εορτη ινα μη θορυ

Leaf 49v - Matthew 26:5+ (image )

βοσ γενηται εν τω λαω

6του δε ιυ γενομενου εν βηθανια εν οι

κεια σιμωνοσ του λεπρου 7προσηλθε̅

αυτω γυνη αλαβαστρον μυρου εχουσα

βαρυτιμου και κατεχεεν επι την κε

φαλην αυτου ανακειμενου

8ιδοντεσ δε οι μαθηται αυτου ηγανα

κτησαν λεγοντεσ εισ τι η απωλια αυτη

9εδυνατο γαρ τουτο πραθηναι πολλου

και δοθηναι πτωχοισ

10γνουσ δε ο ισ ειπεν αυτοισ τι κοπουσ

παρεχεται τη γυναικει εργον γαρ κα

λον ηγασατο εισ εμε 11παντοτε γαρ

τουσ πτωχουσ εχεται μεθ εαυτων ε

με δε ου παντοτε εχεται

12βαλουσα γαρ αυτη το μυρον τουτο ε

πι του σωματοσ μου προσ το εντα

φιασαι με εποιησεν 13αμην λεγω υμι̅

οπου εαν κηρυχθη το ευαγγελιον του

το εν ολω τω κοσμω λαληθησεται

και ο εποιησεν αυτη εισ μνημοσυνο̅

αυτησ 14τοτε πορευθεισ εισ των

δεκαδυο ο λεγομενοσ ιουδασ ισκα

ριωτησ προσ τουσ αρχιερεισ 15ειπεν τι

θελεται μοι δουναι και εγω υμιν παρα

δω αυτον οι δε εστησαν αυτω τρι

ακοντα αργυρια 16και απο τοτε εζητι

ευκαιριαν ινα αυτον παραδω

17τη δε πρωτη των αζυμων προσηλθον

οι μαθηται λεγοντεσ τω ιυ που θελισ

Leaf 50r - Matthew 26:17+ (image )

απελθοντεσ ετοιμασωμεν σοι φαγειν

το πασχα 18ο δε ειπεν υπαγεται εισ τη̅

πολιν προσ τον δινα και ειπατε αυτω

ο διδασκαλοσ λεγει ο καιροσ μου εγγυσ

εστιν προσ σε ποιω τα πασχα μετα τω̅

μαθητων μου 19εποιησαν ουν οι μα

θηται ωσ συνεταξεν αυτοισ ο ισ και η

τοιμασαν το πασχα

20οψειασ δε γενομενησ ανεκειτο μετα

των δωδεκα μαθητων 21και εσθιοντω̅

αυτων ειπεν αμην λεγω υμιν οτι εισ

εξ υμων παραδωσει με

22και λυπουμενοι σφοδρα ηρξαντο λεγει̅

αυτω εκαστοσ αυτων μητι εγω ειμει κε

23ο δε αποκριθεισ ειπεν ο εμβαψασ με

τ εμου εν τω τρυβλιω την χειρα εκει

νοσ με παραδωσει 24ο μεν υιοσ του

ανου υπαγει καθωσ γεγραπται περι

αυτου ουαι δε τω ανω εκεινω δι ου

ο υιοσ του ανου παραδιδοτε

καλον ην αυτω ει ουκ εγεννηθη ο αν

θρωποσ εκεινοσ

25αποκριθεισ δε ιουδασ ο παραδιδουσ αυτο̅

ειπεν μητι εγω ειμει ραββει

λεγει αυτω συ ειπασ 26εσθιοντων δε

αυτων λαβων ο ισ τον αρτον ευχαρι

στησασ εκλασεν και εδιδου τοισ μαθηταισ

και ειπεν λαβετε φαγετε τουτο εστι̅

το σωμα μου 27και λαβων ποτηριον και

ευχαριστησασ εδωκεν αυτοισ λεγων

Leaf 50v - Matthew 26:27+ (image )

πιεται εξ αυτου παντεσ 28τουτο γαρ εστι̅

το αιμα μου το τησ καινησ διαθηκησ

το περι πολλων εκχυνομενον εισ αφε

σιν αμαρτιων 29λεγω δε υμιν

οτι ου μη πιω απ αρτι εκ τουτου του γε

νηματοσ τησ αμπελου εωσ τησ ημε

ρασ εκεινησ οταν αυτο πινω μεθ υ

μων καινον εν τη βασιλεια του πρσ μου

30και υμνησαντεσ εξηλθον εισ το οροσ

των ελεων

31τοτε λεγει αυτοισ ο ισ παντεσ υμεισ σκα̅

δαλισθησεσθαι εν εμοι εν τη νυκτι

ταυτη γεγραπται γαρ παταξω τον

ποιμενα και διασκορπισθησονται τα

προβατα τησ ποιμνησ

32μετα δε το εγερθηναι με προαξω υμασ

εισ την γαλιλαιαν 33αποκριθεισ δε

ο πετροσ ειπεν αυτω ει και παντεσ

σκανδαλισθησονται εν σοι εγω ουδε

ποτε σκανδαλισθησομαι

34εφη αυτω ο ισ αμην λεγω σοι οτι εν

ταυτη τη νυκτι πριν αλεκτορα φωνη

σαι τρισ απαρνηση με

35λεγει αυτω ο πετροσ καν δεη με συ̅

σοι αποθανειν ου μη σε απαρνησομε

ομοιωσ δε και παντεσ οι μαθηται ειπο̅

36τοτε ερχεται ο ισ μετ αυτων εισ χωρι

ον λεγομενον γεδσημανι

και λεγει τοισ μαθηταισ αυτου καθει

σατε αυτου εωσ αν απελθων προσευ

Leaf 51r - Matthew 26:36+ (image )

ξωμαι εκει 37και παραλαβων τον πετρον

και τουσ δυο υιουσ ζεβαιδεου ηρξατο λυπι

σθαι και αδημονειν 38τοτε λεγει αυτοισ

περιλυποσ εστιν η ψυχη μου εωσ θανατου

μεινατε ωδε και γρηγορειτε μετ εμου

39και προσελθων μικρον επεσεν επι προσωπον

αυτου προσευχομενοσ και λεγων

πατερ μου ει δυνατον εστιν παρελθατω

απ εμου το ποτηριον τουτο πλην ουχ

ωσ εγω θελω αλλ ωσ συ 40και ερχετε προσ

τουσ μαθητασ και ευρισκει αυτουσ καθευ

δοντασ και λεγει τω πετρω ουτωσ ουκ

καθευδοντασ μιαν ωραν γρηγορησαι μετ εμου

41γρηγοριτε και προσευχεσθαι ινα μη εισελ

θητε εισ πειρασμον το μεν πνα προ

θυμον η δε σαρξ ασθενησ

42παλιν εκ δευτερου απελθων προσηυξατο

λεγων πατερ μου ει ου δυναται τουτο

παρελθειν απ εμου εαν μη αυτο πιω

γενηθητω το θελημα σου 43και ελθων

ευρεν αυτουσ παλιν καθευδοντασ ησα̅

γαρ αυτων οι οφθαλμοι βεβαρημενοι

44και αφεισ αυτουσ απελθων προσηυξα

το παλιν εκ τριτου τον αυτον λογον ειπω̅

45τοτε ερχεται προσ τουσ μαθητασ αυτου

και λεγει αυτοισ καθευδεται λοιπον και

αναπαυεσθαι ιδου ηγγικεν η ωρα και

ο υιοσ του ανου παραδιδοτε εισ χειρασ α

μαρτωλων 46εγειρεσθαι αγωμεν ιδου

ηγγεικεν ο παραδιδουσ με

Leaf 51v - Matthew 26:47+ (image )

47και ετι αυτου λαλουντοσ ιδου ιουδασ εισ

των δωδεκα ηλθεν και μετ αυτου οχλοσ

πολυσ μετα μαχερων και ξυλων απο των

αρχιερεων και πρεσβυτερων του λαου

48ο δε παραδιδουσ αυτον εδωκεν αυτοισ ση

μιον λεγων ον εαν φιλησω αυτοσ εστιν

κρατησατε αυτον 49και ευθεωσ προσηλ

θεν τω ιυ και ειπεν χαιρε ραββει και κα

τεφιλησεν αυτον 50ο δε ισ ειπεν αυτω

ετερε εφ ο παρει

τοτε προσελθοντεσ επεβαλον τασ χειρασ

επι τον ιν και εκρατησαν αυτον

51και ιδου εισ των μετα ιυ εκτεινασ την

χειρα απεσπασεν την μαχαιραν αυτου ϗ

παταξασ τον δουλον του αρχιερεωσ αφι

λεν αυτου το ωτιον

52τοτε λεγει αυτω ο ισ αποστρεψον σου την μα

χαιραν εισ τον τοπον αυτησ παντεσ γαρ

οι λαβοντεσ μαχαιραν εν μαχαιρα αποθα

νουνται 53η δοκεισ οτι ου δυναμαι αρτι

παρακαλεσαι τον πρα μου και παραστησι μοι

πλιουσ η δωδεκα {λεγιωνασ} αγγελων

54πωσ ουν πληρωθωσιν αι γραφαι οτι ουτωσ

δει γενεσθαι 55εν εκεινη τη ωρα ει

πεν ο ισ τοισ οχλοισ ωσ επι ληστην εξηλ

θατε μετα μαχαιρων και ξυλων συλλαβει̅

με καθ ημεραν προσ υμασ εκαθεζομη̅

διδασκων εν τω ιερω και ουκ εκρατησα

τε με 56τουτο δε ολον γεγονεν ινα πλη

ρωθωσιν αι γραφαι των προφητων

______

53^{λεγεωνασ}

Leaf 52r - Matthew 26:56+ (image )

τοτε οι μαθητε παντεσ αφεντεσ αυτον ε

φυγον 57οι δε κρατησαντεσ τον ιν απηγαγο̅

προσ καιαφαν τον αρχιερεα οπου οι γραμ

ματεισ και οι πρεσβυτεροι συνηχθησαν

58ο δε πετροσ ηκολουθει αυτω απο μακροθε̅

εωσ τησ αυλησ του αρχιερεωσ και εισελ

θων εσω εκαθητο μετα των υπηρετων

ιδειν το τελοσ 59οι δε αρχιερεισ και

οι πρεσβυτεροι και το συνεδριον ολον εζη

τουν ψευδομαρτυριαν κατα του ιυ οπωσ

θανατωσουσιν αυτον 60και ουχ ευρον

και πολλων ψευδομαρτυρων προσελθοντω̅

ουχ ευρον υστερον δε προσελθοντεσ

δυο τινεσ ψευδομαρτυρεσ 61ειπον

ουτοσ εφη δυναμαι καταλυσαι τον ναο̅

του θυ και δια τριων ημερων οικοδομησαι

αυτον 62και αναστασ ο αρχιερευσ ειπεν

αυτω ουδεν αποκρινη τι ουτοι σου

καταμαρτυρουσιν 63ο δε ισ εσιωπα

και αποκριθεισ ο αρχιερευσ ειπεν αυτω

εξορκιζω σε κατα του θυ του ζωντοσ

ινα ημιν ειπησ ει συ ει ο χσ ο υιοσ του θυ

του ζωντοσ 64λεγει αυτω ο ισ συ ειπασ

πλην λεγω υμιν απ αρτι οψεσθαι τον υ

ιον του ανου καθημενον εκ δεξιων τησ

δυναμεωσ και ερχομενον επι των νε

φελων του ουρανου 65τοτε ο αρχιερευσ

διερηξεν τα ιματια αυτου λεγων οτι ε

βλασφημησεν τι ετι χριαν εχομεν

μαρτυρων ειδε νυν ηκουσατε την βλα

Leaf 52v - Matthew 26:65+ (image )

σφημιαν αυτου 66τι υμιν δοκει οι δε απο

κριθεντεσ ειπον ενοχοσ θανατου εστιν

67τοτε ενεπτυσαν εισ το προσωπον αυτου

και εκολαφισαν αυτον οι δε εριπισαν 68λε

γοντεσ προφητευσον ημιν χε τισ εστιν

ο πεσασ σε 69ο δε πετροσ εξω εκαθητο ε̅

τη αυλη και προσηλθεν αυτω μια παι

δισκη λεγουσα και συ ησθα μετα ιυ του

γαλιλαιου 70ο δε ηρνησατο εμπροσθεν αυ

των παντων λεγων ουκ οιδα τι λεγεισ

71εξελθοντα δε αυτον εισ τον πυλωνα

ιδεν αυτον αλλη και λεγει τοισ εκει και

ουτοσ ην μετα ιυ του ναζωραιου 72και πα

λιν ηρνησατο μετα ρορκου οτι ουκ οιδα

τον ανθρωπον

73μετα μικρον δε προσελθοντεσ οι εστω

τεσ ειπον τω πετρω αληθωσ και συ εξ

αυτων ει και γαρ η λαλια σου δηλον σε

ποιει 74τοτε ηρξατο καταθεματιζει̅

και ομνυειν οτι ουκ οιδα τον ανον και

ευθεωσ αλεκτωρ εφωνησεν

75και εμνησθη ο πετροσ του ρηματοσ του ιυ

ειρηκοτοσ αυτω οτι πριν αλεκτορα φωνη

σε τρισ απαρνηση με και εξελθων εξω

εκλαυσεν πικρωσ

1πρωειασ δε γενομενησ συμβουλιον ελα

βον παντεσ οι αρχιερεισ και οι πρεσβυτε

ροι του λαου κατα του ιυ ωστε θανατωσαι

αυτον 2και δησαντεσ αυτον απηγαγον

και παρεδωκαν αυτον ποντιω πιλατω τω η

γεμονει

Leaf 53r - Matthew 27:3+ (image )

3τοτε ιδων ιουδασ ο παραδιδουσ αυτον οτι

κατεκριθη μεταμεληθεισ απεστρεψεν

τα τριακοντα αργυρια τοισ αρχιερευσιν ϗ

τοισ πρεσβυτεροισ 4λεγων ημαρτον παρα

δουσ αιμα αθωον οι {διειπον} τι προσ ημασ

συ οψη 5και ριψασ τα αργυρια εν τω ναω

ανεχωρησεν και απελθων απηγξατο

6οι δε αρχιερεισ λαβοντεσ τα αργυρια ειπο̅

ουκ εστιν βαλιν αυτα εισ τον κορβαναν

επι τιμη αιματοσ εστιν

7συμβουλιον δε λαβοντεσ ηγορασαν εξ

αυτων τον αγρον του κεραμεωσ εισ τα

φην τοισ ξενοισ 8διο εκληθη ο αγροσ ε

κεινοσ αγροσ αιματοσ εωσ τησ σημερον

9τοτε επληρωθη το ρηθεν δια ιηρεμιου του

προφητου λεγοντοσ και ελαβον τα τρι

ακοντα αργυρια την τιμην του τετιμη

μενου ον ετιμησαντο απο υιων ισραηλ

10και εδωκα αυτα εισ τον αγρον του κερα

μεωσ καθα συνεταξεν μοι κσ

11ο δε ισ εστη εμπροσθεν του ηγεμονοσ και

επηρωτησεν αυτον λεγων συ ει ο βασι

λευσ των ιουδαιων ο δε ισ εφη αυτω

συ λεγεισ 12και εν τω κατηγορισθαι αυτο̅

υπο των αρχιερεων και των πρεσβυτε

ρων ουδεν απεκρινατο

13τοτε λεγει αυτω ο πιλατοσ ουκ ακουεισ

ποσα σου καταμαρτυρουσιν 14και ουκ α

πεκριθη αυτω προσ ουδε εν ρημα ωστε

θαυμαζειν τον ηγεμονα λιαν

______

4^{δε ειπον}

Leaf 53v - Matthew 27:15+ (image )

15κατα δε εορτην ειωθει ο ηγεμων απολυ

ειν ενα τω οχλω δεσμιον ον ηθελον

16ειχον δε τοτε δεσμιον επισημον λεγο

μενον βαραββαν 17συνηγμενων ουν

αυτων ειπεν αυτοισ ο πιλατοσ τινα θε

λεται απολυσω υμιν βαραββαν {} ιν το̅

λεγομενον χν 18ηδει γαρ οτι δια φθονον

παρεδωκαν αυτον

19καθημενου δε αυτου επι του βηματοσ απε

στιλεν προσ αυτον η γυνη αυτου λεγουσα

μηδεν σοι και τω δικαιω εκεινω πολλα

γαρ επαθον σημερον κατ οναρ δι αυτον

20οι δε αρχιερεισ και οι πρεσβυτεροι επισα̅

τουσ οχλουσ ινα ετησωνται τον βαραβ

βαν τον δε ιν απολεσωσιν

21αποκριθεισ δε ο ηγεμων ειπεν αυτοισ

τινα θελεται απο των δυο απολυσω υμι̅

οι δε ειπον βαραββαν 22λεγει αυτοισ ο

πιλατοσ τι ουν ποιησω ιν τον λεγομενον χν

λεγουσιν παντεσ σταυρωθητω 23ο δε η

γεμων εφη τι γαρ κακον εποιησεν

οι δε περισσωσ εκραζον λεγοντεσ σταυ

ρωθητω 24ιδων δε ο πιλατοσ οτι ουδε̅

ωφελει αλλα μαλλον θορυβοσ γινεται

λαβων υδωρ απενιψατο τασ χειρασ απε

ναντι του οχλου λεγων αθωοσ ειμει

απο του αιματοσ του δικαιου τουτου

υμεισ οψεσθαι 25και αποκριθεισ πασ ο

λαοσ ειπεν το αιμα αυτου εφ ημασ και

επι τα τεκνα ημων 26τοτε απελυσε̅

______

17^{η}

Leaf 54r - Matthew 27:26+ (image )

αυτοισ τον βαραββαν τον δε ιν φραγελ

λωσασ παρεδωκεν ινα σταυρωθη

27τοτε οι στρατιωτε του ηγεμονοσ παραλαβο̅

τεσ τον ιν εισ το πρετωριον συνηγαγον επ αυ

τον ολην την σπιραν 28και εκδυσαντεσ

αυτον περιεθηκαν αυτω χλαμυδα κοκκινη̅

29και πλεξαντεσ στεφανον εξ ακανθων

εθηκαν επι την κεφαλην αυτου και κα

λαμον επι την δεξιαν αυτου και γονυ

πετησαντεσ εμπροσθεν αυτου ενεπεζον

αυτω λεγοντεσ χαιρε ο βασιλευσ των ιουδαιω̅

30και εμπτυσαντεσ εισ αυτον ελαβον τον

καλαμον και ετυπτον εισ την κεφαλη̅

αυτου 31και οτε ενεπεξαν αυτω εξε

δυσαν αυτον την χλαμυδα και ενεδυ

σαν αυτον τα ιματια αυτου και απηγαγο̅

αυτον εισ το σταυρωσαι

32εξερχομενοι δε ευρον ανον κυρηναιον

ονοματι σιμωνα τουτον ηνγαρευσα̅

ινα αρη τον σταυρον αυτου 33και ελθο̅

τεσ εισ τοπον λεγομενον γολγοθα ο εστι̅

λεγομενον κρανιου τοποσ 34εδωκαν

αυτω πιειν οξοσ μετα χολησ μεμιγμενο̅

και γευσαμενοσ ουκ ηθελεν πιειν

35σταυρωσαντεσ δε αυτον διεμερισαν

το τα ιματια αυτου βαλλοντεσ κληρον 36ϗ

καθημενοι ετηρουν αυτον εκει

37και επεθηκαν επανω τησ κεφαλησ αυ

του την αιτιαν αυτου γεγραμμενην

ουτοσ εστιν ισ ο βασιλευσ των ιουδαιων

Leaf 54v - Matthew 27:38+ (image )

38τοτε σταυρουνται συν αυτω δυο λησται εισ

εκ δεξιων και εισ εξ ευωνυμων 39οι δε πα

ραπορευομενοι εβλασφημουν αυτον κει

νουντεσ αυτων τασ κεφαλασ 40και λεγοντεσ

ο καταλυων τον ναον και εν τρισιν ημε

ραισ οικοδομων σωσον σεαυτον ει υιοσ ει

του θυ καταβηθει απο του σταυρου

41ομοιωσ οι αρχιερεισ εμπεζοντεσ μετα

των γραμματεων και φαρισαιω ελεγον

42αλλουσ εσωσεν εαυτον ου δυνατε σωσε

ει βασιλευσ ισρλ εστιν καταβατω νυν απο

του σταυρου και πιστευσωμεν επ αυτω

43πεποιθεν επι τον θν ρυσασθω νυν αυτο̅

ει θελει αυτον ειπεν γαρ οτι του θυ ει

μι υιοσ 44το δ αυτο και οι λησται οι συ̅

σταυρωθεντεσ αυτω ωνιδιζον αυτο̅

45απο δε εκτησ ωρασ εγενετο σκοτοσ επι

πασαν την γην εωσ ωρασ ενατησ

46περι δε την ενατην ωραν εβοησεν ο ισ

φωνη μεγαλη λεγων ηλι ηλι μα σαβα

χθανει τουτ εστιν {θε} μου θεε μου

ινα τι με ενκατελειπεσ

47τινεσ δε των εκει στηκοτων ακουσαν

τεσ ελεγον οτι ηλιαν φωνει ουτοσ

48και ευθεωσ δραμων εισ εξ αυτων και λα

βων σπογγον πλησασ τε οξουσ και περι

θεισ καλαμω εποτιζεν αυτον

49οι δε λοιποι ελεγον αφεσ ειδωμεν ει

ερχεται ηλιασ σωζων αυτον 50ο δε ισ

κραξασ παλιν φωνη μεγαλη αφηκεν το

πνα

______

46a{θεε}

Leaf 55r - Matthew 27:51+ (image )

51και ιδου το καταπετασμα του ναου εσχι

σθη εισ δυο απ ανωθεν εωσ κατω

και η γη εσχισθη και αι πετραι εσχισθησα̅

52και τα μνημια ανεωχθη και πολλα σω

ματα των κεκοιμημενων αγιων ηγερθη

53και εξελθοντεσ εκ των μνημιων μετα

την εγερσιν αυτου εισηλθον εισ την αγι

αν πολιν και ενεφανισθησαν πολλοισ

54ο δε εκατονταρχοσ και οι μετ αυτου τη

ρουντεσ τον ιν ιδοντεσ τον σισμον και

τα γενομενα εφοβηθησαν σφοδρα λε

γοντεσ αληθωσ θυ υιοσ ην ουτοσ

55ησαν δε εκει γυναικεσ πολλαι μακροθε̅

θεωρουσαι αιτινεσ ηκολουθησαν τω ιυ

απο τησ γαλιλαιασ {διακονησαι} αυτω

56εν αισ ην μαρια η μαγδαληνη και μαρια

η του ιακωβου και ιωσηφ μηρ και η μηρ

των υιων ζεβαιδεου

57οψειασ δε γενομενησ ηλθεν ανοσ πλου

σιοσ απο αριμαθεασ τουνομα ιωσηφ

οσ και αυτοσ εμαθητευσεν τω ιυ 58ουτοσ

προσελθω τω πιλατω ητησατο το σωμα του ιυ

τοτε ο πιλατοσ εκελευσεν αποδοθηναι το

σωμα 59και λαβων το σωμα ο ιωσηφ

ενετυλιξεν αυτο σινδονι καθαρα 60και

εθηκεν αυτο εν τω καινω αυτου μνημιω

ω ελατομησεν εν τη πετρα και προσ

κυλισασ λιθον μεγα εν τη θυρα του μνη

μιου απηλθεν 61ην δε εκει μαρια η μα

γδαληνη και η αλλη μαρια καθημεναι

______

55a{διακονουσαι}

Leaf 55v - Matthew 27:61+ (image )

επι του ταφου 62τη δε επαυριον ητισ ε

στιν μετα την παρασκευην συνηχθη

σαν οι αρχιερεισ και οι φαρισαιοι προσ πι

λατον 63λεγοντεσ κε εμνησθημεν

οτι εκεινοσ ο πλανοσ ειπεν ετι ζων

μετα τρισ ημερασ εγειρομαι 64κελευ

σον ουν ασφαλισθηναι τον ταφον ε

ωσ τησ τριτησ ημερασ μηποτε ελθο̅

τεσ οι μαθηται αυτου κλεψωσιν αυτο̅

και ειπωσιν τω λαω ηγερθη απο των

νεκρων και εσται η εσχατη πλανη

χειρων τησ πρωτησ

65εφη δε αυτοισ ο πειλατοσ εχεται κου

στωδιαν υπαγεται ασφαλισασθαι ωσ

οιδατε 66οι δε πορευθεντεσ ησφαλι

σαντο τον ταφον σφραγισαντεσ τον

λιθον μετα τησ κουστωδιασ

1οψε δε σαββατων τη επιφωσκουση εισ

μιαν σαββατων ηλθεν μαρια η μαγδα

ληνη και η αλλη μαρια θεωρουσαι τον

ταφον 2και ιδου σισμοσ εγενετο μεγασ

αγγελοσ γαρ κυ κατεβη εξ ουρανου

και προσελθων απεκυλισεν τον λιθον

απο τησ θυρασ και εκαθητο επανω

αυτου 3ην δε η ιδεα αυτου ωσ αστρα

πη και το ενδυμα αυτου λευκον ωσει

χιων 4απο δε του φοβου αυτου ε

σεισθησαν οι τηρουντεσ και εγενοντο

ωσει νεκροι 5αποκριθεισ ο αγγελοσ

ειπεν ταισ γυναιξιν μη φοβεισθε υμεισ

Leaf 56r - Matthew 28:5+ (image )

οιδα γαρ οτι ιν τον εσταυρωμενον ζητιται

6ουκ εστιν ωδε ηγερθη γαρ καθωσ ειπεν

δευτε ειδεται τον τοπον οπου εκειτο

ο κσ 7και ταχυ πορευθεισαι ειπατε τοισ

μαθηταισ αυτου οτι ηγερθη απο τω̅

νεκρων και ιδου προαγει υμασ εισ τη̅

γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθαι ιδου

ειπον υμιν 8και εξελθουσαι ταχυ

απο του μνημιου μετα φοβου και χαρασ

μεγαλησ εδραμον απαγγειλαι τοισ μα

θηταισ αυτου

9και ιδου ο ισ απηντησεν αυταισ λεγω̅

χαιρεται αι δε προσελθουσαι εκρα

τησαν αυτου τουσ ποδασ και προσε

κυνησαν αυτω 10τοτε λεγει αυταισ

ο ισ μη φοβεισθαι υπαγεται απαγγειλα

τε τοισ αδελφοισ μου ινα απελθωσιν

εισ την γαλιλαιαν ϗ εκει με οψονται

11πορευομενων δε αυτων ιδου τινεσ τησ

κουστωδιασ ελθοντεσ εισ την πολιν

απηγγειλον τοισ αρχιερευσιν απαντα

τα γενομενα 12και συναχθεντεσ με

τα των πρεσβυτερων συνβουλιον τε

λαβοντεσ αργυρια ικανα εδωκαν τοισ

στρατιωταισ 13λεγοντεσ ειπατε οτι

οι μαθηται αυτου νυκτοσ ελθοντεσ

εκλεψαν αυτον ημων κοιμωμενων

14και εαν ακουσθη τουτο επι του ηγεμο

νοσ ημεισ πισομεν αυτον και υμασ α

μεριμνουσ ποιησωμεν

Leaf 56v - Matthew 28:15+ (image )

15οι δε λαβοντεσ αργυρια εποιησαν ωσ εδιδα

χθησαν και διεφημισθη ο λογοσ ουτοσ

παρα ιουδαιοισ μεχρισ τησ σημερον

16οι δε ενδεκα μαθηται επορευθησαν εισ

την γαλιλαιαν εισ το οροσ ου εταξατο

αυτοισ ο ισ 17και ιδοντεσ αυτον προσε

κυνησαν αυτω οι δε εδιστασαν

18και προσελθων ο ισ ελαλησεν αυτοισ λεγω̅

εδοθη μοι πασα εξουσια εν ουρανω και

επι γησ 19πορευθεντεσ ουν μαθητευ

σατε παντα τα εθνη βαπτιζοντεσ αυ

τουσ εισ το ονομα του πρσ και του υιου

και του αγιου πνσ 20διδασκοντεσ αυ

τουσ τηρειν παντα οσα ενετειλαμην

υμιν και ιδου εγω μεθ υμων ειμει

πασασ τασ ημερασ εωσ τησ συντελει

ασ του αιωνοσ

Leaf 57r - John 1:1+ (image )

1εν αρχη ην ο λογοσ και ο λογοσ ην προσ τον θν

και ο θσ ην ο λογοσ 2ουτοσ ην εν αρχη προσ

τον θν 3παντα δι αυτου εγενετο και χω

ρισ αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν 4εν

αυτω ζωη και η ζωη ην το φωσ των

ανων 5και το φωσ εν τη σκοτια φενει

και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν

6εγενετο ανοσ απεσταλμενοσ απο θυ ην ο

νομα αυτω ιωαννησ 7ουτοσ ηλθεν εισ

μαρτυριαν ινα μαρτυρηση περι του

φωτοσ ινα παντεσ πιστευσωσιν δι αυ

του 8ουκ ην εκινοσ το φωσ αλλ ινα

μαρτυρηση περι του φωτοσ

9ην το φωσ το αληθινον ο φωτιζι παντα

ανον ερχομενον εισ τον κοσμον

10εν τω κοσμω ην και ο κοσμοσ δι αυτου

εγενετο και ο κοσμοσ αυτον ουκ εγνω

11εισ τα ιδια ηλθεν και οι ειδιοι αυτον ου

παρελαβον 12οσοι δε ελαβον αυτον

εδωκεν αυτοισ εξουσιαν τεκνα θυ

γενεσθε τοισ πιστευουσιν εισ το ονομα

αυτου 13οι ουκ εξ εματων ουδε εκ

θεληματοσ σαρκοσ ουδε εκ θελημα

τοσ ανδροσ αλλα εκ θυ εγεννηθησαν

14και ο λογοσ σαρξ εγενετο και εσκηνω

σεν εν ημιν και εθεασαμεθα την

δοξαν αυτου δοξαν ωσ μονογενουσ

παρα πρσ πληρισ χαριτοσ και αληθιασ

15ιωαννησ μαρτυρι περι αυτου και κε

κραγεν λεγων ουτοσ ην ον ειπον

Leaf 57v - John 1:15+ (image )

υμιν ο οπισω μου ερχομενοσ οσ εμ

προσθεν μου γεγονεν οτι πρωτοσ μου

ην 16και εκ του πληρωματοσ αυτου

ημισ παντεσ ζωην ελαβομεν και χα

ριν αντι χαριτοσ 17οτι ο νομοσ δια μω

υσεωσ εδοθη η δε χαρισ και η αληθια

δια ιυ χυ εγενετο

18θν ουδισ εωρακεν πωποτε ει μη ο μονο

γενησ υσ ο ων εισ τον κολπον του πρσ

εκινοσ εξηγησατο ημιν 19και αυτη

εστιν η μαρτυρια του ιωαννου οτε α

πεστιλαν οι ιουδεοι εξ ιεροσολυμων

ιερισ και λευειτασ ινα ερωτησουσιν

αυτον συ τισ ει 20και ωμολογησεν και

ουκ ηρνησατο ωμολογησεν οτι

εγω ουκ ιμι ο χσ 21και ηρωτησαν αυτον

παλιν τι ουν συ ει ηλιασ και λεγι ουκ ει

μει τι ουν ο προφητησ ει συ και απε

κριθη ου 22ειπαν ουν αυτω τισ ει

ινα αποκρισιν δωμεν τοισ πεμ

ψασιν ημασ τι λεγισ περι σεαυτου

23εφη εγω φωνη βοωντοσ εν τη

ερημω ευθυνατε την οδον κυ

ευθιασ ποιειτε τασ τριβουσ αυτου

καθωσ ειπεν ησαιασ ο προφητησ

24και οι απεσταλμενοι ησαν εκ των φαρι

σεων 25και ηρωτησαν αυτον και

ειπαν αυτω τι ουν βαπτιζισ ει συ ου

κ ι ο χσ ουδε ηλιασ ουδε ο προφητησ

26απεκριθη αυτοισ ο ιωαννησ λεγων

Leaf 58r - John 1:26+ (image )

εγω βαπτιζω εν υδατι μεσοσ δε

υμων εστηκεν ον υμισ ουκ οιδατε

27ο οπισω μου ερχομενοσ ου ουκ ιμι

εγω αξιοσ ινα λυσω αυτου τον ι

μαντα του υποδηματοσ

28ταυτα εν βηθανια εγενετο περαν του

ιορδανου οπου ην ο ιωαννησ βαπτι

ζων 29τη επαυριον βλεπι τον ιν

ερχομενον και λεγι ιδε ο αμνοσ

του θυ ο ερων τασ αμαρτιασ του

κοσμου

30ουτοσ εστιν υπερ ου εγω ειπον υμιν

οτι οπισω μου ερχεται ανηρ οσ εμ

προσθεν μου γεγονεν οτι πρωτοσ

μου ην 31καγω ουκ ηδιν αυτον αλλ ι

να φανερωθη τω ιηλ δια του

το ηλθον εγω εν υδατι βαπτιζιν

32και εμαρτυρησεν ιωαννησ λεγω̅

οτι τεθεαμε το πνα καταβενον ωσ

περιστεραν εξ ουρου και μενον επ αυ

τον 33καγω ουκ ηδιν αυτον αλλ ο πεμ

ψασ με βαπτιζιν εν υδατι εκινοσ μοι

ειπεν εφ ον αν ειδησ το πνα κα

ταβενον και μενον επ αυτω {οτοσ}

εστιν ο βαπτιζων εν πνι αγιω

34καγω εορακα και μεμαρτυρηκα οτι

ουτοσ εστιν ο υσ του θυ 35τη επαυριον

παλι ιστηκι ο ιωαννησ και εκ των μα

θητων αυτου δυο 36και εμβλεψασ

τω ιυ περιπατουντι λεγι ειδε ο αμνοσ

______

33a{ουτοσ}

Leaf 58v - John 1:36+ (image )

του θυ ο ερων τασ αμαρτιασ του κοσμου

37ϗ ηκουσαν οι δυο αυτου μαθηται ια

λαλουντοσ και ηκολουθησαν τω ιυ

38στραφισ δε ο ισ και θεασαμενοσ αυτουσ

ακολουθουντασ λεγι αυτοισ τι ζη

τιται οι δε ειπαν αυτω ραββει ο λε

γετε μεθερμηνευομενον διδασκα

λε που μενισ 39λεγι αυτοισ ερχεσθαι

και οψεσθαι ηλθαν ουν και ειδαν

που μενι και παρ αυτω εμιναν τη̅

ημεραν εκινην ωρα ην ωσ δεκατη

40ην δε ανδρεασ ο αδελφοσ σειμωνοσ

πετρου εισ εκ των δυο των ακουσαν

των παρα ιωαννου και ακολουθη

σαντων αυτω 41ευρισκι ουτοσ πρω

τοσ τον αδελφον τον ιδιον σιμωνα

και λεγι αυτω ευρηκαμεν τον μεσ

σιαν ο εστιν μεθερμηνευομενον χσ

42και ηγαγεν αυτον προσ τον ιν και εμ

βλεψασ αυτω ο ισ ειπεν συ ει σιμων

ο υσ ιωαννου συ κληθηση κηφασ

ο ερμηνευετε πετροσ 43τη επαυριο̅

ηθελησεν εξελθιν εισ την γαλιδεαν

και ευρισκι φιλιππον και λεγι αυτω

ο ισ ακολουθι μοι 44ην δε φιλιπποσ

απο βηθσαιδα εκ τησ πολεωσ αν

δρεου και πετρου 45ευρισκι φιλιπποσ

τον ναθαναηλ και λεγι αυτω ον ε

γραψεν μωυσησ εν τω νομω και

οι προφηται ευρηκαμεν ιν τον τω

Leaf 59r - John 1:45+ (image )

ιωσηφ τον απο ναζαρεθ 46και ειπεν

αυτω ναθαναηλ εκ ναζαρετ δυνα

τε τι αγαθον ειναι λεγι αυτω φιλιπ

ποσ ερχου και ιδε 47ειδεν δε ο ισ τον

ναθαναηλ ερχομενον προσ αυτον

και λεγι περι αυτου ειδε αληθωσ

ισραηλιτησ εν ω δολοσ ουκ εστιν

48λεγι αυτω ναθαναηλ ποθεν με γι

γνωσκισ απεκριθη ισ και ειπεν

αυτω προ του σε φιλιππον φωνησε

οντα υπο την συκην ειδον σε 49απε

κριθη αυτω ναθαναηλ ραββι συ ει

ο υσ του θυ συ βλευσ ει του ιηλ 50απε

κριθη ισ και ειπεν αυτω οτι ειπον σοι

οτι ειδον υποκατω τησ συκησ πιστευ

εισ τουτων μιζω οψη 51και λεγι αυ

τω αμην αμην λεγω υμιν

οψεσθαι τον ουρον ανεωγοτα και

τουσ αγγελουσ του θυ αναβενοντασ

και καταβενοντασ επι τον υν του

ανου 1και τη ημερα τη γ γαμοσ

εγινετο εν κανα τησ γαλιλεασ

και ην η μηρ του ιυ εκι 2εκληθη δε

και ο ισ εκι και οι μαθηται αυτου εισ

τον γαμον 3και υστερησαντοσ οινου

λεγι η μηρ του ιυ προσ αυτον οινον

ουκ εχουσιν 4και λεγει αυτη ο ισ τι ε

μοι και συ γυναι ουπω ηκι η ωρα μου

5λεγι η μηρ αυτου τοισ διακονοισ ο τι

εαν λεγη υμιν ποιησατε 6ησαν δε εκι

Leaf 59v - John 2:6+ (image )

υδριε λιθινε εξ κατα τον καθαρισ

μον των ιουδεων κιμεναι χω

ρουσαι ανα μετρητασ β η τρισ 7και λε

γι αυτοισ ο ισ γεμισατε τασ υδριασ υ

δατοσ και εγεμισαν αυτασ εωσ ανω

8και λεγι αυτοισ αντλησατε νυν

και φερετε τω αρχιτρικλινω οι δε

ηνεγκαν 9ωσ δε εγευσατο ο αρχιτρι

κλινοσ το υδωρ οινον γεγενημενο̅

και ουκ ηδι ποθεν εστιν οι δε διακο

νοι ηδισαν οι ηντληκοτεσ το υδωρ

φωνι τον νυμφιον ο αρχιτρικλινοσ

10και λεγι αυτω πασ ανοσ πρωτον τον

καλον οινον τιθησιν και οταν με

θυσθωσιν τον ελασσω συ τετηρη

κασ τον καλον οινον εωσ αρτι 11ταυ

την εποιησεν την αρχην των ση

μιων ο ισ εν κανα τησ γαλιλεασ

και εφανερωσεν την δοξαν αυτου

και επιστευσαν εισ αυτον οι μαθητε

αυτου 12μετα τουτο κατεβη αυτοσ

και οι μαθητε αυτου και η μηρ και

οι αδελφοι αυτου και εμιναν ου

πολλασ ημερασ 13και εγγυσ ην το πασ

χα των ιουδεων και ανεβη εισ ιε

ροσολυμα ο ισ 14και ευρεν εν τω ιερω

τουσ πωλουντασ βοασ και προβατα

κε περιστερασ και τουσ κολλυβιστασ

καθημενουσ 15και ποιησασ ωσ φραγελ

λιον εχ σχοινιων παντασ εξεβαλεν

Leaf 60r - John 2:15+ (image )

εκ του ιερου τα τε προβατα και τουσ

βοασ και των κολλυβιστων εξεχεε̅

τα κερματα και τασ τραπεζασ ανε

τρεψεν 16και τοισ πωλουσιν τασ πε

ριστερασ ειπεν αρατε ταυτα εντευ

θεν και μοη ποιειτε τον οικον του

πρσ μου οικον ενποριου 17και εμνησ

θησαν οι μαθηται αυτου οτι γεγραμ

μενον εστιν οτι ο ζηλοσ του οικου

σου κατεφαγετε μαι 18απεκριθησα̅

ουν οι ιουδεοι και ειπαν αυτω τι ση

μιον δικνυεισ ημιν οτι ταυτα ποιεισ

19απεκριθη ισ και ειπεν αυτοισ λυσαται

τον ναον τουτον και εν τρισιν ημερεσ

εγερω αυτον 20ειπαν ουν οι ιουδεοι

μ και ϛ ετεσιν ο ναοσ ουτοσ οικοδο

μηθη και συ εν τρισιν ημερεσ γιρισ

αυτον 21αυτοσ δε ελεγεν περι του να

ου του σωματοσ αυτου 22οτε ουν η

νεστη εκ νεκρων εμνησθησα̅

αυτω οτι τουτο ελεγεν και επισ

τευσαν τη γραφη και τω λογω ω ειπεν

ο ισ 23ωσ δε ην εν τοισ ιεροσολυ

μοισ εν τω πασχα εν τη εορτη πολ

λοι επιστευσαν εισ το ονομα αυτου

θεωρουντεσ αυτου τα σημια α εποιει

24αυτοσ δε ο ισ ουκ επιστευεν εαυτο̅

αυτοισ δια το αυτον γινωσκιν παν

τασ 25και οτι ου χριαν ειχεν ινα τισ

μαρτυρηση περι του ανου αυτοσ γαρ

Leaf 60v - John 2:25+ (image )

εγιγνωσκεν τι ην εν τω ανω

1ην δε ανοσ εκ των φαρισεων νικοδη

μοσ ονομα αυτω αρχων των ιου

δεων 2ουτοσ ηλθεν προσ αυτον νυκτοσ

και ειπεν αυτω ραββι οιδαμεν οτι

απο θυ ελοιλυθασ διδασκαλοσ ουδισ

γαρ δυνατε τα σημια ταυτα ποιειν α

συ ποιεισ εαν μη η ο θσ μετ αυτου

3απεκριθη ισ και ειπεν αυτω αμην αμη̅

λεγω σοι εαν μη τισ γεννηθη ανωθε̅

ου δυνατε ειδιν την βλειαν του θυ 4λεγι

προσ αυτον νικοδημοσ πωσ δυναται

ανοσ γεννηθηνε γερων ων μη δυ

νατε εισ την κοιλιαν τησ μρσ αυτου

δευτερον εισελθιν και γεννηθηνε

5απεκριθη ισ αμην αμην λεγω σοι εαν

μη τισ γεννηθη εξ υδατοσ και πνσ

ου δυνατε εισελθιν εισ την βασιλιαν

του θυ 6το γεγεννημενον εκ τησ σαρ

κοσ σαρξ εστιν και το γεγεννημε

νον εκ του πνσ πνα εστιν 7μη θαυ

μασησ οτι ειπον σοι δι υμασ γεννη

θηνε ανωθεν 8το πνα οπου θελι πνι

και την φωνην αυτου ακουεισ αλ

λ ουκ οιδασ ποθεν ερχεται και που υ

παγει ουτωσ εστιν πασ ο γεγεννημε

νοσ εκ του πνσ 9απεκριθη νικο

δημοσ και ειπεν αυτω πωσ δυνατε

ταυτα γενεσθαι 10απεκριθη ισ και ει

πεν αυτω συ ει ο διδασκαλοσ του ιηλ

Leaf 61r - John 3:10+ (image )

και ταυτα ου γιγνωσκισ 11αμην αμην

λεγω σοι οτι ο οιδαμεν λαλουμεν

και ο εορακαμεν μαρτυρουμεν και

την μαρτυριαν ημων ου λαμβανε

τε 12ει τα επιγια ειπον υμιν και ου πισ

τευεται πωσ εαν ειπω υμιν τα επου

ρανια πιστευσηται 13και ουδισ εστι̅

οσ ανεβη εισ τον ουρον ει μη ο εκ του

ουρου καταβασ ο υσ του ανου 14και καθωσ

μωυσησ υψωσεν τον οφιν εν τη ε

ρημω ουτω δι υψωθηνε τον υν του

ανου 15ινα πασ ο πιστευων εν αυτω

εχη {ζωη} αιωνιον 16ουτωσ γαρ ηγαπη

σεν ο θσ τον κοσμον ωστε τον υν τον

μονογενη εδωκεν ινα πασ ο πισ

τευων εισ αυτον μη αποληται

αλλα εχη ζωην αιωνιον 17ου γαρ α

πεστιλεν ο θσ τον υν εισ τον κοσμο̅

ινα κρινη τον κοσμον αλλ ινα σω

θη ο κοσμοσ δι αυτου 18ο πιστευων

εισ αυτον ου κρινεται ο μη πιστευ

ων ηδη κεκριται οτι μη πεπιστευ

κεν εισ το ονομα του μονογενουσ υυ

του θυ 19αυτη δε εστιν η κρισισ οτι

το φωσ εληλυθεν εισ τον κοσμον

και ηγαπησαν οι ανοι μαλλον το σκο

τοσ η το φωσ ην γαρ αυτων πονη

ρα τα εργα 20πασ γαρ ο φαυλα πρασσω̅

μισι το φωσ και ουκ ερχετε προσ το

φωσ ινα μη ελεγχθη αυτου τα εργα

______

15a{ζωην}

Leaf 61v - John 3:21+ (image )

21ο δε ποιων την αληθιαν ερχετε προσ

το φωσ ινα φανερωθη αυτου τα

εργα οτι εν θω εισιν ιργασμενα

22μετα ταυτα ηλθεν ο ισ και οι μαθηται

αυτου {εσ} την ιουδεαν γην κακι

διετριβεν μετ αυτων και εβαπτι

ζεν 23ην δε και ο ιωαννησ βαπτιζω̅

εν ενων ενγυσ του σαλιμ οτι υδα

τα πολλα ην εκει και παρεγινοντο

και εβαπτιζοντο 24ουπω γαρ ην βεβλη

μενοσ εισ την φυλακην ο ιωαννησ

25εγενετο ουν ζητησισ εκ των μαθητων

ιωαννου μετα ιουδεου περι καθα

ρισμου 26και ηλθαν προσ τον ιωαννην

και ειπαν αυτω ραββει οσ ην μετα σου

περαν του ιορδανου ω συ μεμαρτυ

ρηκασ ειδε ουτοσ βαπτιζι και παν

τεσ ερχοντε προσ αυτον 27απεκριθη

ιωαννησ και ειπεν ου δυνατε ανοσ

λαμβανιν ουδεν εαν μη η δεδο

μενον αυτω εκ του ουρου 28αυτοι

υμισ μοι μαρτυρειται οτι ειπον ου

κ ιμι ο χσ αλλ οτι απεσταλμενοσ ειμι

εμπροσθεν εκινου 29ο εχων την

νυμφην νυμφιοσ εστιν ο δε

φιλοσ του νυμφιου ο εστηκωσ

και ακουων αυτου χαρα χαιρι δια

την φωνην του νυμφιου αυτη

ουν η χαρα η εμη πεπληρωται

30εκινον διαυξανειν εμε δε ελατ

______

22a{εισ}

Leaf 62r - John 3:30+ (image )

τουσθαι 31ο ανοθεν ερχομενοσ επα

νω παντων εστιν ο ων εκ τησ γησ

εκ τησ γησ λαλει ο εκ του ουρου ερ

χομενοσ επανω παντων εστιν 32ο ε

ωρακεν και ηκουσεν τουτο μαρτυρι

και την μαρτυριαν αυτου ουδισ λαμ

βανι 33ο λαβων αυτου την μαρτυρι

αν εσφραγισεν οτι ο θσ αληθησ εστι̅

34ον γαρ απεστιλεν ο θσ τα ρηματα του

θυ λαλει ου γαρ εκ μετρου διδωσιν

το πνα 35ο πηρ αγαπα τον υν και παν

τα δεδωκεν εν τη χιρι αυτου 36ο πισ

τευων εισ τον υν εχι ζωην αιωνιον

ο δε απιθων τω υω ουχ οψετε ζωην

αλλ η οργη του θυ μενι επ αυτον

1ωσ ουν εγνω ο κσ οτι ηκουσαν οι φα

ρισεοι οτι ισ πλιονασ μαθητασ ποιει

και βαπτιζι ιωαννησ 2καιτοιγε

ισ αυτοσ ουκ εβαπτιζεν αλλ οι

μαθηται αυτου 3αφηκεν την

ιουδεαν και απηλθεν παλιν εισ τη̅

γαλιλεαν 4εδι δε αυτον διερχεσ

θαι δια τησ σαμαριασ 5ερχετε ουν

εισ πολιν τησ σαμαριασ λεγομε

νην συχαρ πλησιον του χωριου

ου εδωκεν ιακωβ ιωσηφ τω υω

αυτου 6ην δε εκι πηγη του ιακωβ

ο ουν ισ κεκοπιακωσ εκ τησ οδη

ποριασ εκαθεζετο ουτωσ επι τη

πηγη ωρα δε ην ωσ εκτη 7και ερ

Leaf 62v - John 4:7+ (image )

χαιται γυνη εκ τησ σαμαριασ αντλη

σε υδωρ λεγι αυτη ο ισ δοσ μοι πιειν

8οι γαρ μαθητε αυτου απεληλυθισαν

εισ την πολιν ινα τροφασ αγορασωσι̅

9λεγι ουν αυτω η γυνη η σαμαριτισ

πωσ συ ειουδεοσ ων παρ εμου πιν

ετισ γυναικοσ σαμαριτιδοσ ουσησ

ου γαρ συνχρωνται ιουδεοι σαμαρι

ταισ 10απεκριθη ισ και ειπεν αυτη

ει ηδισ την δωρεαν του θυ και τισ

εστιν ο λεγων σοι δοσ μοι πιν συ αν

ητησασ {αυταον} και εδωκεν αν σοι

υδωρ ζων 11λεγι αυτω η γυνη

κε το φρεαρ εστιν βαθυ και ουτε

αντλημα εχισ και ποθεν εστιν

το υδωρ το ζων 12μη συ μιζον ει του

πρσ ημων ιακωβ οσ εδωκεν ημιν

το φρεαρ το ζων και αυτοσ εξ αυτου

επιεν και οι υι αυτου και τα θρεμμα

τα αυτου 13απεκριθη ισ και ειπεν

αυτη πασ ο πινων εκ του υδατοσ

τουτου διψησι παλιν 14οσ δ αν δε πιη

εκ του υδατοσ ου εγω δωσω αυτω

ου μη διψησει εισ τον αιωνα αλλα

το υδωρ ο δωσω αυτω γενησεται

εν αυτω πηγη υδατοσ αλλομενου

εισ ζωην αιωνιον 15λεγι προσ αυτον

η γυνη κε δοσ μοι τουτο το υδωρ

ινα μη διψω μηδε ερχωμε ενθα

δε αντλιν 16λεγι αυτη ο ισ υπαγε φω

______

10a{αυτον}

Leaf 63r - John 4:16+ (image )

νησον τον ανδρα σου και ελθε ενθαδε

17απεκριθη η γυνη και ειπεν ουκ εχω ανδρα

λεγι αυτη ισ καλωσ ειπασ οτι ανδρα ου

κ εχω 18ε γαρ ανδρασ εσχεσ και νυν ον εχισ

ουκ εστιν σου ανηρ τουτο αληθεσ ειρηκασ

19λεγι αυτω η γυνη κε θεωρω οτι προφητησ

ει συ 20οι πρεσ ημων εν τω ορι τουτω προσεκυ

νησαν και υμισ λεγετε οτι εν ιεροσολυ

μοισ εστιν ο τοποσ οπου προσκυνιν δει

21λεγι αυτη ο ισ πιστευε μοι γυναι οτι ερχετε ωρα

οτε ουτε εν τω ορι τουτω ουτε εν ιερο

σολυμοισ προσκυνησεται τω πρι 22υμισ

προσκυνειται ο {οοκ} οιδαται ημισ προσκυ

νουμεν ο οιδαμεν οτι η σωτηρια εκ των

ιουδεων εστιν 23αλλα ερχετε ωρα και

νυν εστιν οτε οι αληθινοι προσκυνη

ται προσκυνησουσιν τω πρι εν πνι

και αληθια και γαρ ο πηρ τοιουτουσ ζη

τι τουσ προσκυνουτασ αυτον εν πνι

24πνα οσ και τουσ προσκυνουντασ αυτον

εν πνι και αληθια δι προσκυνιν 25λεγι

αυτω η γυνη οιδα οτι μεσσιασ ερχεται

ο λεγομενοσ {χρ} οταν ελθη εκινοσ αναγ

γελλι ημιν απαντα 26λεγι αυτη ο ισ

εγω ειμι ο λαλων σοι 27και επι τουτω

ηλθον οι μαθηται αυτου και εθαυμαζο̅

οτι μετα γυναικοσ λαλει ουδισ μεντοι

γε ειπεν τι ζητισ η τι λαλισ μετ αυτησ

28αφηκεν ουν την υδριαν αυτησ η γυνη

και απηλθεν εισ την πολιν και λεγι τοισ

ανοισ 29δευτε ειδετε ανον οσ ειπεν

______

22a{ουκ} 25^{χσ}

Leaf 63v - John 4:29+ (image )

παντα οσα εποιησα μητι ουτοσ εστιν

ο χσ 30εξηλθον ουν εκ τησ πολεωσ και

ηρχοντο προσ αυτον 31και εν τω με

ταξυ ηρωτων αυτον οι μαθηται αυ

του λεγοντεσ ραββει φαγε 32ο δε ειπεν

αυτοισ εγω βρωσιν εχω φαγιν ην υ

μισ ουκ οιδαται 33ελεγον ουν οι μαθη

ται προσ αλληλουσ μη τισ ηνεγκεν

αυτω φαγιν 34λεγι αυτοισ ο ισ εμον βρω

μα εστιν ινα ποιησω το θελημα του πεμ

ψαντοσ με και τελειωσω αυτου το εργον

35ουχ υμισ λεγεται οτι ετι τετραμηνον εστιν

και ο θερισμοσ ερχεται ιδου λεγω υμιν

επαρατε τουσ οφθαλμουσ υμων και θεασασθαι

τασ χωρασ οτι λευκαι εισιν προσ θερισμο̅

ηδη 36ο θεριζων μισθον λαμβανι και

συναγι καρπον εισ ζων αιωνιον ινα

ο σπειρων ομου χερη και ο θεριζων 37εν

γαρ τουτω ο λογοσ εστιν αληθινοσ οτι αλ

λοσ εστιν ο σπιρων και αλλοσ ο θεριζων

38εγω απεστιλα υμασ θεριζιν ουχ υμισ

κεοπιακαται αλλοι κεκοπιακασιν

και υμισ εισ τον κοπον αυτων εισεληλυ

θαται 39εκ δε τησ πολεωσ εκινησ πολλοι ε

πιστευσαν εισ αυτον των σαμαριτων

δια τον λογον τησ γυναικοσ μαρτυρουσησ

οτι ειπεν μοι παντα οσα εποιησα 40ωσ ουν ηλ

θον προσ αυτον οι σαμαριται ηρωτουν αυ

τον μινε παρ αυτοισ και εμινεν εκει β ημερασ

41και πολλω πλιουσ επιστευσαν δια τον λογο̅

αυτου 42τη τε γυναικι ελεγον ουκετι

Leaf 64r - John 4:42+ (image )

δια την σην λαλιαν πιστευομεν αυτοι

γαρ ακηκοαμεν και οιδαμεν οτι ουτοσ

εστιν ο σηρ του κοσμου 43μετα δε τασ β η

μερασ εξηλθεν εκιθεν εισ την γαλιλεα̅

44αυτοσ γαρ ισ εμαρτυρησεν οτι προφητησ

εν τη ιδια πατριδι τιμην ουκ εχι 45οτε ου̅

ηλθεν εισ την γαλιλεαν εδεξαντο αυτο̅

οι γαλιλεοι παντα εορακοτεσ οσα εποιησεν

εν τοισ ιεροσολυμοισ εν τη εορτη και

γαρ ηλθον εισ την εορτην 46ηλθεν ουν

παλιν εισ την κανα τησ γαλιλεασ οπου

εποιησεν το υδωρ οινον και ην τισ βασι

λικοσ ου ο υσ ησθενι εν καφαρναουμ

47ουτοσ ακουσασ οτι ισ ηκεν εκ τησ ιου

δεασ εισ την γαλιλεαν απηλθεν

προσ αυτον και ηρωτα ινα καταβη

και ιασητε αυτου τον υν ημελλεν γαρ

αποθνησκιν 48ειπεν ουν ισ προσ αυ

τον εαν μη σημια και τερατα ειδη

τε ου μη πιστευσηται 49λεγι προσ αυ

τον ο βασιλικοσ κε καταβηθι πριν

αποθανιν το παιδιον μου 50λεγι αυ

τω ο ισ πορευου ο υσ σου ζη επιστευ

σεν ο ανοσ τω λογω ω ειπεν αυτω ισ

και επορευετο 51ηδη δε αυτου καταβε

νοντοσ υπηντησαν αυτω οι δουλοι αυ

του και απηγγιλαν λεγοντεσ οτι ο παισ

αυτου ζη 52επυθετο ουν την ωραν πα

ρ αυτων εν η κομψοτερον εσχεν ειπον

ουν οτι εχθεσ ωραν ζ αφηκεν αυτον

ο πυρετοσ 53εγνω ουν ο πηρ οτι εν εκινη

Leaf 64v - John 4:53+ (image )

τη ωρα εν η ειπεν αυτω ο ισ οτι ο υσ σου ζη

και επιστευσεν αυτοσ και η οικια αυτου ολη

54τουτο δε παλιν β εποιησεν σημιον ο ισ ελθω̅

εκ τησ ιουδεασ εισ την γαλιλεαν 1μετα

ταυτα ην εορτη των ιουδεων και ανεβη

ο ισ εισ ιεροσολυμα 2εστιν δε εν τοισ ιεροσολυ

μοισ επι τη προβατικη κολυμβηθρα τη ε

πιλεγομενη εβραιστι βηθσαιδα ε στοασ εχουσα

3εν ταυταισ κατεκιτο πληθοσ των ασθενουντω̅

τυφλων χωλων ξηρων εκδεχομενοι την του

υδατοσ κινησιν 5ην δε τισ ανοσ εκι μ ϗ η ετη

εχων εν τη ασθενια αυτου 6τουτον ειδω̅

ο ισ κατακιμενον και γνουσ οτι πολυν ηδη

χρονον εχι λεγι αυτω θελισ υγιησ γενεσ

θαι 7απεκριθη αυτω ο ασθενω̅

κε ανον ουκ εχω ινα οταν ταραχθη

το υδωρ βαλη με εισ την κολυμβη

θραν εν οσω δε ερχομε εγω αλλοσ

προ εμου καταβενει

8λεγι αυτω ο ισ εγιρε αρον τον

κραβαττον σου και περιπατι

9και εγενετο υγιησ ο ανοσ και η

ρεν τον κραβαττον αυτου και

περιεπατι

ην δε σαββατον εν εκινη τη

ημερα

10ελεγον ουν οι ιουδεοι τω τεθεραπευ

μενω σαββατον εστιν και

ουκ εξεστιν σοι αριν τον κραβαττον σου

11ο δε απεκρινατο αυτοισ ο ποισασ

με υγιην εκινοσ μοι ειπεν αρον τον

Leaf 65r - John 5:11+ (image )

κραβαττον σου και περιπατει 13ο δε ει

αθεισ ουκ ηδει τισ εστιν ο γαρ ισ εξε

νευσεν οχλου οντοσ εν τω τοπω

14μετα ταυτα ευρισκει αυτον ο ισ εν τω

ιερω και ειπεν αυτω ειδε υγιησ γεγο

νασ μηκετι αμαρτανε ινα μη χειρον

τι σοι γενηται 15απηλθεν δε ο ανοσ και

ανηγγειλεν τοισ ιουδαιοισ και ειπεν

αυτοισ οτι ισ εστιν ο ποιησασ αυτον υ

γειη 16και δια τουτο εδιωκον οι ιουδαι

οι τον ιν οτι ταυτα εποιει εν τω σαβ

βατω 17ο δε απεκριθη αυτοισ ο πηρ

μου εωσ αρτι εργαζεται καγω εργαζο

μαι 18δια τουτο ουν μαλλον εζητου̅

αυτον αποκτειναι οι ιουδαιοι οτι

ου μονον ελυεν το σαββατον αλλα

και πρα ιδιον ελεγεν τον θν ισον ε

αυτον ποιων τω θω

19απεκριθη ουν ο ισ και ειπεν αυτοισ

αμη αμην λεγω υμιν ου δυναται

ο υιοσ αφ εαυτου ποιειν ουδεν εαν

μη βλεπη τον πρα ποιουντα ο γαρ αν

εκεινοσ ποιη ταυτα και ο υιοσ ομοι

ωσ ποιει 20ο γαρ πηρ φιλει τον υιον

και παντα δικνυσιν αυτω α αυτοσ

ποιει και μειζονα τουτων δειξη αυ

τω εργα ινα υμεισ θαυμαζηται

21ωσπερ γαρ τουσ νεκρουσ εγειρει ο πηρ

και ζωοποιει ουτωσ και ο υιοσ ουσ

θελει ζωοποιει 22ουδε γαρ ο πηρ κρι

Leaf 65v - John 5:22+ (image )

νει ουδενα αλλα την κρισιν πασαν

δεδωκεν τω υιω 23ινα παντεσ τιμω

σι τον υιον καθωσ τιμωσειν τον πρα

ο μη τιμων τον υιον ου τειμα τον

πρα τον πεμψαντα αυτον

24αμην αμην λεγω υμιν οτι ο τον λο

γον μου ακουων και πιστευων τω

πεμψαντι με εχει ζωην αιωνιον

και ουκ ερχεται εισ κρισιν αλλα

μεταβεβηκεν εκ του θανατου εισ

την ζωην 25αμην αμην λεγω

υμιν οτι ερχεται ωρα και νυν εστι̅

οτε οι νεκροι ακουσωσιν τησ φωνησ

του υιου του θυ και οι ακουσαντεσ

ζησουσιν 26ωσ γαρ ο πηρ εχει ζωη̅

εν εαυτω ουτωσ και τω υιω ζωην

εδωκεν εχειν εν εαυτω 27και εξου

σιαν εδωκεν αυτω κρισιν ποιειν

οτι υιοσ ανου εστιν

28μη θαυμαζεται τουτο οτι ερχεται

ωρα εν η παντεσ οι εν τοισ μνημι

οισ ακουσωσιν τησ φωνησ αυτου

29και εξελευσονται οι τα αγαθα ποι

ησαντεσ εισ αναστασιν ζωησ

και οι τα φαυλα πραξαντεσ εισ ανα

στασιν κρισεωσ

30ου δυναμαι εγω ποιειν απ εμαυτου

ουδεν καθωσ ακουω κρινω και

η κρισισ η εμη δικαια εστιν οτι ου

ζητω το θελημα το εμον αλλα το θε

Leaf 66r - John 5:30+ (image )

λημα του πεμψαντοσ με 31εαν εγω

μαρτυρω περι εμαυτου η μαρτυρια μου

ουκ εστιν αληθησ 32αλλοσ εστιν ο μαρ

τυρων περι εμου και οιδα οτι αληθησ

εστιν η μαρτυρια ην μαρτυρι περι εμου

33υμεισ απεσταλκατε προσ ιωαννην

και μεμαρτυρηκεν τη αληθεια

34εγω δε ου παρα ανου την μαρτυριαν

λαμβανω αλλα ταυτα λεγω ινα υ

μεισ σωθηται 35εκεινοσ ην ο λυ

χνοσ ο καιομενοσ και φαινων

υμεισ δε ηθελησατε προσ ωραν αγαλ

λιαθηναι εν τω φωτι αυτου 36εγω δε

εχω την μαρτυριαν μειζων του ιω

αννου τα γαρ εργα α δεδωκεν μοι

ο πηρ ινα τελιωσω αυτα αυτα τα ερ

γα α ποιω μαρτυρουσιν περι εμου

οτι ο πηρ με απεσταλκεν 37και ο πεμ

ψασ με πηρ εκεινοσ μεμαρτυρηκε̅

περι εμου ουτε φωνην αυτου πω

ποτε ακηκοατε ουτε ειδοσ εωρακα

τε 38και τον λογον αυτου ουκ εχεται

εν υμιν μενοντα οτι ον απεστι

λεν εκεινοσ τουτω υμεισ ου πιστευ

εται 39ερευναται τασ γραφασ

οτι υμεισ δοκειται εν αυταισ ζωην

αιωνιον εχειν και αυται εισιν αι

μαρτυρουσαι περι εμου 40και ου θε

λεται ελθειν προσ με ινα ζωην ε

χηται 41δοξαν παρα ανων ου λαμ

Leaf 66v - John 5:41+ (image )

βανω 42αλλα εγνωκα υμασ οτι την α

γαπην του θυ ουκ εχεται εν εαυτοισ

43εγω εληλυθα εν τω ονοματι του πρσ

μου και ου λαμβανεται με εαν αλλοσ

ελθη εν τω ονοματι τω ιδιω εκεινο̅

ληψεσθαι 44πωσ δυνασθαι υμεισ πι

στευσαι δοξαν παρα αλληλων λαμβα

νοντεσ και την δοξαν την παρα του

μονου ου ζητειται 45μη δοκειται

οτι εγω κατηγορησω υμων προσ τον

πρα εστιν ο κατηγορων υμων μωυ

σησ εισ ον υμεισ ηλπεικατε 46ει γαρ επι

στευεται μωυσει επιστευεται αν

εμοι περι γαρ εμου εκεινοσ εγραψεν

47ει δε τοισ εκεινου γραμμασιν ου πι

στευεται πωσ τοισ εμοισ ρημασιν

πιστευσηται

1μετα ταυτα απηλθεν ο ισ περαν τησ θα

λασσησ τησ γαλιλαιασ τησ τιβερια

δοσ 2ηκολουθει δε αυτω οχλοσ πολυσ

θεωρουντεσ τα σημια α εποιει επι τω̅

ασθενουντων

3ανηλθεν ουν εισ το οροσ ισ και εκει ε

καθητο μετα των μαθητων αυτου

4ην δε εγγυσ το πασχα η εορτη των ι

ουδαιων 5επαρασ ουν τουσ οφθαλ

μουσ ο ισ και θεασαμενοσ οτι πολυσ

οχλοσ ερχεται προσ αυτον λεγει προσ

φιλιππον ποθεν αγορασωμεν αρ

τουσ ινα φαγωσιν ουτοι 6τουτο δε

Leaf 67r - John 6:6+ (image )

ελεγεν πειραζων αυτον αυτοσ γαρ η

δει τι εμελλεν ποιειν 7απεκριθη αυ

τω ο φιλιπποσ διακοσιων δηναριων αρ

τοι ουκ αρκουσιν αυτοισ ινα εκαστοσ

βραχυ τι λαβη 8λεγει αυτω εισ εκ τω̅

μαθητων αυτου ανδρεασ ο αδελφοσ

σιμωνοσ πετρου 9εστιν παιδαριον

ωδε οσ εχει πεντε αρτουσ κριθινουσ

και δυο οψαρια αλλα ταυτα τι εστιν

εισ τοσουτουσ

10ειπεν δε ο ισ ποιησαται τουσ ανουσ α

ναπεσιν ην δε χορτοσ πολυσ εν τω

τοπω ανεπεσαν ουν ανδρεσ τον

αριθμον ωσ πεντακισχειλιοι

11ελαβεν ουν τουσ αρτουσ ο ισ και ευχα

ριστησασ διεδωκεν τοισ ανακειμε

νοισ ομοιωσ και εκ των οψαριων οσο̅

ηθελον 12ωσ δε ενεπλησθησαν λεγει

τοισ μαθηταισ αυτου συναγαγεται τα

περισευσαντα κλασματα ινα μη τι α

ποληται 13συνηγαγον ουν και εγε

μισαν δωδεκα κοφινουσ κλασματω̅

εκ των πεντε αρτων των κριθινων

α επερισσευσαν τοισ βεβρωκοσιν

14οι ουν ανοι ειδοντεσ ο εποιησεν ση

μιον ελεγον ουτοσ εστιν αληθωσ

ο προφητησ ο ερχομενοσ εισ τον κοσμο̅

15ισ ουν γνουσ οτι μελλουσιν ερχεσθαι

και αρπαζειν αυτον ινα ποιησωσιν

βασιλεα ανεχωρησεν εισ το οροσ αυ

Leaf 67v - John 6:15+ (image )

τοσ μονοσ 16ωσ δε οψεια εγενετο κατε

βησαν επι την θαλασσαν 17και ενβα̅

τεσ εισ το πλοιον ηρχοντο περαν τησ

θαλασσησ εισ καφαρναουμ και σκοτι

α ηδη εγεγονει και ουπω εληλυθει

προσ αυτουσ ο ισ 18η τε θαλασσα ανε

μου μεγαλου πνεοντοσ {διηγειρετο}

19εληλακοτεσ ουν ωσ σταδιουσ κ ε η λ

θεωρουσιν τον ιν περιπατουντα επι

τησ θαλασσησ και εγγυσ του πλοιου

γεινομενον και εφοβηθησαν

20ο δε λεγει αυτοισ εγω ειμει μη φοβει

σθαι 21ηθελον ουν αυτον βαλιν εισ το

πλοιον και ευθεωσ εγενετο το πλοι

ον επι τησ γησ εισ ην υπηγον

22τη επαυριον ο οχλοσ ο εστηκωσ περαν

τησ θαλασσησ ιδον οτι πλοιαριον

αλλο ουκ ην εκει ει μη εν και οτι ου

συνεισηλθεν τοισ μαθηταισ αυτου

ο ισ εισ το πλοιον αλλα μονοι οι μαθη

ται αυτου απηλθον 23αλλα δε ηλθεν

πλοια εκ τησ τιβεριαδοσ οπου εφαγο̅

τον αρτον ευχαριστησαντοσ του κυ

24οτε ουν ειδεν ο οχλοσ οτι ισ ουκ εστι̅

εκει ουδε οι μαθηται αυτου ενε

βησαν αυτοι εισ τα πλοιαρια και ηλ

θον εισ καφαρναουμ ζητουντεσ τον ιν

25και ευροντεσ αυτον περαν τησ θαλασ

σησ ειπαν αυτω ραββει ποτε ωδε γε

γονασ 26απεκριθη αυτοισ ο ισ και

______

18^{διηγειριτο}

Leaf 68r - John 6:26+ (image )

ειπεν αμην αμην λεγω υμιν ζητει

τε με ουχ οτι ειδετε σημια αλλ οτι εφα

γεται εκ των αρτων και εχορτασθηται

27εργαζεσθαι μη την βρωσιν την απολλυ

μενην αλλα την βρωσιν την μενουσα̅

εισ ζωην αιωνιον ην ο υιοσ του ανου

υμιν δωσει τουτον γαρ ο πηρ εσφρα

γεισεν ο θσ 28ειπον ουν αυτω τι ποιη

σωμεν ινα εργαζωμεθα τα εργα του θυ

29απεκριθη ισ και ειπεν αυτοισ τουτο εστι̅

το εργον του θυ ινα πιστευσηται εισ ον

απεστειλεν εκεινοσ 30ειπον ουν αυ

τω τι ουν ποιεισ σημιον ινα ιδωμεν

και πιστευσωμεν σοι τι εργαζη

31οι πατερεσ ημων το μαννα εφαγον εν

τη ερημω καθωσ εστιν γεγραμμενο̅

αρτον εκ του ουρανου δεδωκεν αυτοισ

φαγειν 32ειπεν ουν αυτοισ ο ισ

αμην αμην λεγω υμιν ου μωυσησ ε

δωκεν υμιν τον αρτον εκ του ουρανου

αλλ ο πηρ μου διδωσιν υμιν τον αρτο̅

εκ του ουρανου τον αληθεινον

33ο γαρ αρτοσ του θυ εστιν ο καταβαινω̅

εκ του ουρανου και ζωην διδουσ τω

κοσμω 34ειπον ουν προσ αυτο̅

κε παντοτε δοσ ημιν τον αρτον του

τον 35ειπεν αυτοισ ο ισ εγω ειμει

ο αρτοσ τησ ζωησ ο ερχομενοσ προσ

με ου μη πιναση και ο πιστευων εισ

εμε ου μη διψησει πωποτε 36αλλα ει

Leaf 68v - John 6:36+ (image )

πον υμιν οτι και εωρακαται με και ου

πιστευεται μοι 37παν ο διδωσιν μοι ο

πηρ προσ εμε ηξει και τον ερχομενον

προσ με ου μη εκβαλω εξω 38οτι καταβε

βηκα απο του ουρανου ουχ ινα ποιη

σω το θελημα το εμον αλλα το θελημα

του πεμψαντοσ με 39τουτο δε εστιν

το θελημα του πεμψαντοσ με ινα πα̅

ο δεδωκεν μοι μη απολεσω εξ αυτου

αλλα αναστησω αυτον τη εσχατη η

μερα 40τουτο γαρ εστιν το θελημα

του πρσ μου ινα πασ ο θεωρων τον

υιον και πιστευων εισ αυτον εχη

ζωην αιωνιον και αναστησω αυτο̅

εγω τη εσχατη ημερα

41εγογγυζον ουν οι ιουδαιοι περι αυτου

οτι ειπεν εγω ειμει ο αρτοσ ο καταβασ

εκ του ουρανου 42και ελεγον ουχ ου

τοσ εστιν ισ ο υιοσ ιωσηφ ου ημεισ οι

δαμεν τον πρα πωσ νυν λεγει

οτι εκ του ουρανου καταβεβηκα

43απεκρειθη ουν ο ισ και ειπεν αυτοισ

μη γογγυζεται μετ αλληλων 44ουδισ

δυναται ελθειν προσ με εαν μη ο

πηρ ο πεμψασ με ελκυση αυτον προσ

με καγω αναστησω αυτον εν τη ε

σχατη ημερα 45εστιν γεγραμμενο̅

εν τοισ προφηταισ και εσονται

παντεσ διδακτοι θυ πασ ο ακου

σασ παρα του πρσ και μαθων ερχεται

Leaf 69r - John 6:45+ (image )

προσ με 46ουχ οτι τον πρα εορακε τισ ει

μη ο ων παρα του θυ αυτοσ εορακεν τον πρα

47αμην αμην λεγω υμιν ο πιστευων ε

χει ζωην αιωνιον 48εγω ειμει ο αρτοσ

τησ ζωησ 49οι πατερεσ υμων εφαγον

εν τη ερημω το μαννα και απεθανο̅

50ουτοσ εστιν ο αρτοσ ο εκ του ουρανου

καταβαινων ινα τισ εξ αυτου φαγη

και μη αποθανη 51εγω ειμει ο αρτοσ

ο ζων ο εκ του ουρανου καταβασ

εαν τισ φαγη εκ τουτου του αρτου ζη

σει εισ τον αιωνα και ο αρτοσ ον εγω δω

σω η σαρξ μου εστιν υπερ τησ του κοσ

μου ζωησ 52εμαχοντο ουν προσ

αλληλουσ οι ιουδαιοι λεγοντεσ

πωσ δυναται ουτοσ ημιν δουναι τη̅

σαρκα φαγειν 53ειπεν ουν αυτοισ

ο ισ αμην αμην λεγω υμιν εαν φαγη

ται την σαρκα του υιου του ανου και

πιηται αυτου το αιμα ουκ εχεται ζωη̅

εν εαυτοισ 54ο τρωγων μου την σαρ

κα και πινων μου το αιμα εχει ζωην

αιωνιον καγω αναστησω αυτον τη

εσχατη ημερα 55η γαρ σαρξ μου αλη

θησ εστιν βρωσισ και το αιμα μου

αληθησ εστιν ποσεισ 56ο τρωγων μου

την σαρκα και πεινων μου το αιμα

εχει ζωην αιωνιον καγω αναστη

σω αυτον τη εσχατη ημερα η γαρ σαξ

μου αληθησ εστιν βρωσισ και το αιμα μου

Leaf 69v - John 6:56+ (image )

αληθησ εστιν ποσισ ο τρωγων μου

την σαρκα και πινων μου το αιμα

εν εμοι μενει καγω εν αυτω 57καθωσ

απεστιλεν με ο ζων πατηρ καγω ζω

δια τον πρα και ο τρωγων με κακει

νοσ ζησεται δι εμε 58ουτοσ εστιν ο αρ

τοσ ο εκ του ουρανου καταβασ ου κα

θωσ εφαγον οι πατερεσ και απεθανο̅

ο τρωγων τον αρτον τουτον ζηση

εισ τον αιωνα 59ταυτα ειπεν εν

συναγωγη διδασκων εν καφαρνα

ουμ 60πολλοι ουν ακουσαντεσ εκ

των μαθητων αυτου ειπον σκλη

ροσ ο λογοσ ουτοσ τισ δυναται αυτου

ακουειν 61ιδωσ δε ο ισ εν εαυτω ο

τι γογγυζουσιν περι τουτου οι μαθη

ται αυτου ειπεν αυτοισ τουτο υ

μασ σκανδαλιζει 62εαν ουν ειδη

ται τον υιον του ανου αναβαινον

τα οπου ην το προτερον

63το πνα εστιν το ζωοποιουν η σαρξ

ουκ ωφελει ουδεν τα ρηματα α ε

γω λελαληκα υμιν πνα εστιν και

ζωη εστιν 64αλλα εισιν εξ υμων τι

νεσ οι ου πιστευουσιν ηδει γαρ εξ

αρχησ ο ισ τινεσ εισιν οι μη πιστευ

οντεσ και τισ εστιν ο παραδωσων

αυτον 65και ελεγεν δια τουτο ει

ρηκα υμιν ουδεισ δυναται ελθειν

προσ με εαν μη η δεδομενον αυτω

Leaf 70r - John 6:65+ (image )

εκ του πρσ 66εκ τουτου πολλοι των μα

θητων αυτου απηλθον εισ τα οπισω

και ουκετι μετ αυτου περιεπατουν

67ειπεν ουν ο ισ τοισ δωδεκα μη και υ

μεισ θελεται υπαγειν

68απεκριθη αυτω σιμων πετροσ κε προσ

τινα απελευσομεθα ρηματα ζωησ

αιωνιου εχεισ 69και ημεισ πεπιστευ

καμεν και εγνωκαμεν οτι συ ει ο

αγιοσ του θυ

70απεκριθη αυτοισ ο ισ ουκ εγω υμασ

τουσ δωδεκα εξελεξαμην και εξ

υμων εισ διαβολοσ εστιν 71ελεγεν

δε τον ιουδαν σιμωνοσ ισκαριωτου

ουτοσ γαρ εμελλεν παραδιδοναι αυ

τον εισ ων εκ των δωδεκα

1και μετα ταυτα περιεπατει ο ισ εν τη

γαλιλαια ου γαρ ειχεν εξουσιαν εν

τη ιουδαια περιπατειν οτι εζητου̅

αυτον οι ιουδαιοι αποκτιναι

2ην δε εγγυσ η εορτη των ιουδαιων

η σκηνοπηγια 3και ειπον προσ αυ

τον οι αδελφοι αυτου μεταβηθει

εντευθεν και υπαγε εισ την ιου

δαιαν ινα και οι μαθηται σου θεω

ρησουσιν τα εργα σου α ποιεισ

4ουδεισ γαρ εν κρυπτω τι ποιει και

ζητει αυτο εν παρρησια ειναι

ει ταυτα ποιεισ φανερωσον σεαυτον τω

κοσμω 5ουδε γαρ οι αδελφοι αυτου

Leaf 70v - John 7:5+ (image )

επιστευσαν εισ αυτον

6λεγει αυτοισ ο ισ ο καιροσ ο εμοσ ουδεπω

παρεστιν ο δε καιροσ ο υμετεροσ πα̅

τοτε εστιν ετοιμοσ 7ου δυναται ο κοσ

μοσ μισιν υμασ εμε δε μεισει οτι ε

γω μαρτυρω περι αυτου οτι τα εργα

αυτου πονηρα εστιν 8υμεισ ανα

βηται εισ την εορτην εγω ουπω α

ναβαινω εισ την εορτην ταυτην

οτι ο εμοσ καιροσ ουπω πεπληρωται

9ταυτα δε ειπων αυτοσ εμεινεν εν

τη γαλιλαια 10ωσ δε ανεβησαν οι α

δελφοι αυτου εισ την εορτην τοτε

και αυτοσ ανεβη ου φανερωσ αλλ ωσ

εν κρυπτω 11οι ουν ιουδαιοι εζη

τουν αυτον εν τη εορτη και ελεγον

που εστιν εκεινοσ 12και γογγυσμοσ

περι αυτου ην πολυσ εν τοισ οχλοισ

οι μεν ελεγον οτι αγαθοσ εστιν

αλλοι δε ελεγον ου αλλα πλανα τον

οχλον 13ουδεισ μεντοι παρρησια ελα

λει περι αυτου δια τον φοβον των ιου

δαιων 14ηδη δε τησ εορτησ μεσησ

ουσησ ανεβη ο ισ εισ το ιερον και εδι

δασκεν 15εθαυμαζον ουν οι ιουδαι

οι λεγοντεσ πωσ ουτοσ γραμματα

οιδεν μη μεμαθηκωσ

16απεκριθη ουν αυτοισ ο ισ και ειπεν

η εμη διδαχη ουκ εστιν εμη αλλα

του πεμψαντοσ με 17εαν τισ το θε

Leaf 71r - John 7:17+ (image )

λημα αυτου ποιη γνωσεται περι τησ

διδαχησ ποτερον εκ του θυ εστιν η ε

γω απ εμαυτου λαλω

18ο αφ εαυτου λαλων την δοξαν τη̅

ιδιαν ζητει ο δε ζητων την δοξα̅

του πεμψαντοσ αυτον ουτοσ αλη

θησ εστιν και αδικεια εν αυτω ουκ ε

στιν 19ου μωυσησ δεδωκεν υ

μιν τον νομον και ουδεισ εξ υμων

ποιει τον νομον τι με ζητειται α

ποκτιναι 20απεκριθη ο οχλοσ δαι

μονιον εχεισ τισ σε ζητι αποκτιναι

21απεκριθη ο ισ και ειπεν αυτοισ εν ερ

γον εποιησα και παντεσ θαυμαζεται

22δια τουτο μωυσησ δεδωκεν υμιν

την περιτομην ουχ οτι εκ του μωυ

σεωσ εστιν αλλ εκ των πατερων

και εν σαββατω περιτεμνεται αν

θρωπον 23ει περιτομην λαμβανει

ανοσ εν σαββατω ινα μη λυθη ο νομοσ

μωυσεωσ εμοι χολατε οτι ολον αν

θρωπον υγιη εποιησα εν σαββατω

24μη κρινεται κατ οψιν αλλα την δι

καιαν κρισιν κρινεται

25ελεγον ουν τινεσ εκ των ιεροσολυ

μιτων ουχ ουτοσ εστιν ον ζητου

σιν αποκτιναι 26και ειδε παρρησι

α λαλει και ουδεν αυτω λεγουσιν

μηποτε αληθωσ εγνωσαν οι αρχον

τεσ οτι ουτοσ εστιν ο χσ 27αλλα του

Leaf 71v - John 7:27+ (image )

τον οιδαμεν ποθεν εστιν ο δε χσ ο

ταν ερχηται ουδεισ γιγνωσκει πο

θεν εστιν

28εκραξεν ουν εν τω ιερω διδα

σκων ισ λεγων καμε οιδατε και

οιδατε ποθεν ειμει και απ εμαυτου

ουκ εληλυθα αλλ εστιν αληθει

νοσ ο πεμψασ με ον υμεισ ουκ οιδα

τε 29εγω οιδα αυτον οτι παρ αυτου ει

μει κακεινοσ με απεστιλεν

30εζητουν ουν αυτον πιασαι και ουδεισ

επεβαλεν επ αυτον τασ χειρασ οτι ου

πω εληλυθει η ωρα αυτου 31εκ του ου̅

οχλου επιστευσαν εισ αυτον

και ελεγον ο χσ οταν ελθη μη πλειο

να σημεια ποιησει ων ουτοσ εποιησε

32ηκουσαν οι φαρισαιοι του οχλου γογ

γυζοντοσ περι αυτου ταυτα

και απεστιλαν οι αρχιερεισ και οι φα

ρισαιοι υπηρετασ ινα πιασωσιν αυτο̅

33ειπεν ουν ο ισ ετι χρονον μικρον μεθ

υμων ειμει και υπαγω προσ τον πεμ

ψαντα με 34ζητησεται με και ουχ ευ

ρησεται και οπου ειμει εγω υμεισ ου

δυνασθαι ελθειν

35ειπον ουν οι ιουδαιοι προσ εαυτουσ

που ουτοσ μελλει πορευεσθαι οτι

ημεισ ουχ ευρησομεν αυτον μη εισ

την διασποραν των ελληνων μελ

λει πορευεσθαι και διδασκιν τουσ

Leaf 72r - John 7:35+ (image )

ελληνασ 36τισ εστιν ο λογοσ ουτοσ ον

ειπεν ζητησεται με και ουχ ευρησεται

και οπου ειμει εγω υμεισ ου δυνασθαι

ελθειν

37εν δε τη εσχατη ημερα τησ εορτησ ιστη

κει ο ισ και εκραξεν λεγων ει τισ διψα

ερχεσθω προσ με και πεινετω 38ο πι

στευων εισ εμε καθωσ ειπεν η γραφη

ποταμοι εκ τησ κοιλιασ αυτου ρευσου

σιν υδατοσ ζωντοσ

39τουτο δε ειπεν περι του πνσ ου ελαμ

βανον οι πιστευσαντεσ εισ αυτον

ουπω γαρ ην πνα αγιον οτι ισ ουδεπω

εδοξασθη

40εκ του οχλου ουν ακουσαντεσ των

λογων αυτου ελεγον ουτοσ εστιν αλη

θωσ ο προφητησ 41αλλοι ελεγον οτι

ουτοσ εστιν ο χσ οι δε ελεγον μη γαρ

εκ τησ γαλιλαιασ ο χσ ερχεται

42ουχει η γραφη ειπεν οτι εκ του σπερμα

τοσ δαδ και απο βηθλεεμ τησ κωμησ

οπου ην δαδ ερχεται ο χσ

43σχισμα ουν εγενετο εν τω οχλω δι αυ

τον 44τινεσ δε ηθελον εξ αυτων πι

ασαι αυτον αλλ ουδεισ επεβαλεν ε

π αυτον τασ χειρασ

45ηλθον ουν οι υπηρεται προσ τουσ αρ

χιερεισ και φαρισαιουσ και ειπον αυ

αυτοισ εκεινοι δια τι ουκ ηγαγεται

αυτον 46απεκριθησαν αυτοισ οι υπη

Leaf 72v - John 7:46+ (image )

ρεται ουδεποτε ελαλησεν ουτωσ ανοσ

47απεκριθησαν ουν αυτοισ οι φαρισαιοι

μη και υμεισ πεπλανησθαι 48μη τισ τω̅

αρχοντων επιστευσεν εισ αυτον η εκ

των φαρισαιων 49αλλα ο οχλοσ ουτοσ ο μη

γινωσκων τον νομον επαρατοι εισιν

50λεγει νικοδημοσ προσ αυτουσ ο ελθων προσ

αυτον το προτερον εισ ων εξ αυτων

51μη ο νομοσ ημων κρινει τον ανον εαν

μη ακουση πρωτον παρ αυτου και γνω

τι ποιει 52απεκρειθησαν και ειπαν

αυτω μη και συ εκ τησ γαλιλαιασ ει

ερευνησον τασ γραφασ και ειδε οτι προ

φητησ εκ τησ γαλιλαιασ ουκ εγειρεται

12παλιν ουν αυτοισ ελαλησεν ο ισ {και ειπεν}

εγω ειμει το φωσ του κοσμου ο ακολου

θων εμοι ου μη περιπατηση εν τη σκο

τια αλλ εξει το φωσ τησ ζωησ

13ειπον ουν αυτω οι φαρισαιοι συ περι σε

αυτου μαρτυρεισ η μαρτυρια σου ου

κ εστιν αληθησ

14απεκριθη ισ και ειπεν αυτοισ καν εγω

μαρτυρω περι εμαυτου η μαρτυρια μου

αληθησ εστιν οτι οιδα ποθεν ηλθον

και που υπαγω υμεισ δε ουκ οιδατε

ποθεν ερχομαι και που υπαγω

15υμεισ κατα την σαρκα κρεινεται εγω

ου κρεινω ουδενα 16εαν κρινω δε εγω

η κρισεισ η εμη αληθεινη εστιν οτι

μονοσ ουκ ειμει αλλ εγω και ο πεμψασ

______

12a{λεγων}

Leaf 73r - John 8:16+ (image )

με πηρ 17και εν τω νομω δε τω υμετερω

γεγραπται οτι δυο ανων η μαρτυρια αλη

θησ εστιν 18εγω ειμει ο μαρτυρων περι

εμαυτου και μαρτυρι περι εμου ο πεμ

ψασ με πηρ 19ελεγον ουν αυτω που εστι̅

ο πηρ σου απεκριθη ο ισ ουτε εμε οι

δατε ουτε τον πρα μου ει εμε ηδειται

και τον πρα μου αν ηδειται 20ταυτα τα

ρηματα ελαλησεν εν τω γαζοφυλακιω

διδασκων εν τω ιερω και ουδεισ επι

ασεν αυτον οτι ουπω εληλυθει η ωρα

αυτου 21ειπεν ουν παλιν αυτοισ

εγω υπαγω και ζητησεται με και εν τη

αμαρτια υμων αποθανεισθαι

οπου εγω υπαγω υμεισ ου δυνασθαι ελθει̅

22ελεγον ουν οι ιουδαιοι μητι αποκτενει

εαυτον οτι λεγει οπου εγω υπαγω υμεισ

ου δυνασθαι ελθειν 23και ελεγεν αυ

τοισ υμεισ εκ των κατω εσται εγω εκ

των ανω ειμει υμεισ εκ τουτου του

κοσμου εσται εγω ουκ ειμει εκ του

του του κοσμου 24ειπον ουν υμιν α

ποθανεισθαι εν ταισ αμαρτιαισ υμων

εαν γαρ μη πιστευσηται οτι εγω ειμει

αποθανεισθε εν ταισ αμαρτιαισ υμω̅

25ειπον ουν αυτω συ τισ ει ειπεν αυτοισ

ο ισ την αρχην ο τι και λαλω υμιν

26πολλα εχω περι υμων ειπειν και κρι

νειν αλλα ο πεμψασ με αληθησ εστι̅

καγω α ηκουσα παρ αυτου ταυτα λαλω

Leaf 73v - John 8:26+ (image )

εισ τον κοσμον 27ουκ εγνωσαν οτι τον

πρα αυτοισ ελεγεν 28ειπεν ουν ο ισ οτα̅

υψωσηται τον υιον του ανου τοτε γνω

σεσθαι οτι εγω ειμει και απ εμαυτου

ποιω ουδεν αλλα καθωσ εδειδαξεν

με ταυτα λαλω 29και ο πεμψασ με με

τ εμου εστιν ουκ αφηκεν με μονο̅

οτι εγω τα αρεστα αυτω ποιω παντοτε

30ταυτα αυτου λαλουντοσ πολλοι επιστευ

σαν εισ αυτον 31ελεγεν ουν ο ισ

προσ τουσ πεπιστευκοτασ αυτω ιου

δαιουσ εαν υμεισ μενηται εν τω

λογω τω εμω αληθωσ μαθηται μου

εσται 32και γνωσεσθαι την αληθειαν

και η αληθεια ελευθερωσει υμασ

33απεκριθησαν προσ αυτον σπερμα αβρα

αμ εσμεν και ουδενι δεδουλευκα

μεν πωποτε πωσ συ λεγεισ ελευθε

ροι γενησεσθαι

34απεκριθη αυτοισ ο ισ αμην αμην λεγω

υμιν οτι πασ ο ποιων την αμαρτια̅

δουλοσ εστιν τησ αμαρτιασ 35ο δε δου

λοσ ου μενει εν τη οικεια εισ τον αι

ωνα 36εαν ουν υμασ ελευθερωση

οντωσ ελευθεροι εσεσθαι

37οιδα οτι σπερμα αβρααμ εσται αλ

λα ζητειται με αποκτιναι οτι ο λο

γοσ ο εμοσ ου χωρει εν υμιν

38α εγω εωρακα απο του πρσ ταυτα λαλω

και υμεισ α ηκουσατε παρα του πρσ

Leaf 74r - John 8:38+ (image )

ποιειται 39απεκριθησαν και ειπον αυτω

ο πηρ ημων αβρααμ εστιν λεγει αυτοισ

ο ισ ει τεκνα του αβρααμ ητε τα εργα

του αβρααμ εποιειτε 40νυν δε ζητει

ται με αποκτιναι ανον οσ την αληθει

αν υμιν λελαληκα ην ηκουσα παρα

του θυ τουτο αβρααμ ουκ εποιησεν

41υμεισ ποιειται τα εργα του πρσ υμων

ειπαν αυτω ημεισ εκ πορνιασ ου γεγε

νημεθα ενα πρα εχομεν τον θν

42ειπεν αυτοισ ο ισ ει ο θσ πηρ υμων ην

ηγαπατε αν εμε εγω γαρ εκ του θυ

εξηλθον και ηκω ουδε γαρ απ εμαυ

του ουκ εληλυθα αλλα εκεινοσ με α

πεστιλεν 43δια τι την λαλιαν την ε

μην ου γινωσκεται οτι ου δυνασθαι

ακουειν τον λογον τον εμον 44υμεισ

εκ του πρσ του διαβολου εσται και τασ

επιθυμειασ του πρσ υμων θελεται

ποιειν εκεινοσ ανθρωποκτονοσ η̅

απ αρχησ και εν τη αληθεια ουκ εστη

κεν οτι ουκ εστιν αληθεια εν αυτω

οταν λαλη το ψευδοσ εκ των ιδιων

λαλει οτι ψευστησ εστιν και ο πηρ αυτου

45εγω δε οτι την αληθειαν λεγω ου πι

στευεται μοι 46τισ εξ υμων ελεγχει

με περι αμαρτιασ ει αληθειαν λεγω δι

α τι ου πιστευεται μοι 47ο ων εκ του

θυ τα ρηματα του θυ ακουει δια του

το υμεισ ουκ ακουεται οτι εκ του θυ

Leaf 74v - John 8:47+ (image )

ουκ εσται 48απεκριθησαν οι ιουδαιοι

και ειπαν αυτω ου καλωσ λεγομεν

ημεισ οτι σαμαριτησ ει συ και δαιμο

νιον εχεισ 49απεκριθη ισ εγω δαι

μονιον ουκ εχω αλλα τιμω τον πρα

μου και υμεισ ατιμαζεται με

50εγω δε ου ζητω την δοξαν μου εστι̅

ο ζητων και κρινων 51αμην αμην

λεγω υμιν εαν τισ τον εμον λογον τη

ρηση θανατον ου μη θεωρηση εισ το̅

αιωνα 52ειπον αυτω οι ιουδαιοι

νυν εγνωκαμεν οτι δαιμονιον εχεισ

αβρααμ απεθανεν και οι προφηται

και συ λεγεισ εαν τισ τον λογον μου

τηρηση ου μη γευσηται θανατου εισ

τον αιωνα 53μη συ μειζων ει του α

βρααμ οστισ απεθανεν και οι προ

φηται απεθανον τινα σεαυτον ποιεισ

54απεκριθη ισ εαν εγω δοξασω εμαυτο̅

η δοξα μου ουδεν εστιν εστιν ο πηρ

ο δοξαζων με ον υμεισ λεγεται ο

τι θσ ημων εστιν 55και ουκ εγνωκα

τε αυτον εγω δε οιδα αυτον καν

ειπω οτι ουκ οιδα αυτον εσομαι ομοι

οσ υμιν ψευστησ αλλα οιδα αυτο̅

και τον λογον αυτου τηρω

56αβρααμ ο πηρ υμων ηγαλλιασατο

ινα ειδη την ημεραν την εμην

και ειδεν και εχαρη

57ειπον ουν οι ιουδαιοι προσ αυτον πε̅

Leaf 75r - John 8:57+ (image )

τηκοντα ετη ουπω εχεισ και αβρααμ ε

ωρακασ 58ειπεν αυτοισ ο ισ αμην αμη̅

λεγω υμιν πριν αβρααμ γενεσθαι εγω

ειμει 59ηραν ουν λιθουσ ινα βαλωσιν

επ αυτον ισ εκρυβη και εξηλθεν εκ του

ιερου 1και παραγων ειδεν ανον

τυφλον εκ γενετησ 2και ηρωτησαν αυ

τον οι μαθηται αυτου λεγοντεσ ραβ

βει τισ ημαρτεν ουτοσ η οι γονεισ αυτου

ινα τυφλοσ γεννηθη 3απεκριθη ισ

ουτε ουτοσ ημαρτεν ουτε οι γονεισ αυ

του αλλ ινα φανερωθη τα εργα του θυ

εν αυτω 4ημασ διεργαζεσθαι τα εργα

του πεμψαντοσ ημασ ωσ ημερα εστιν

ερχεται νυξ οτε ουδεισ δυναται εργαζε

σθαι 5οταν εν τω κοσμω ω φωσ ειμει του

κοσμου 6ταυτα ειπων επτυσεν χαμε

και εποιησεν πηλον εκ του πτυσματοσ

και επεχρισεν τον πηλον επι τουσ ο

φθαλμουσ τυ τυφλου 7και ειπεν αυτω

υπαγε νειψε εισ την κολυμβηθραν

του σιλωαμ ο ερμηνευεται απεσταλ

μενοσ απηλθεν ουν και ενιψατο και

ηλθεν βλεπων 8οι ουν γειτονεσ

και οι θεωρουντεσ αυτον το προτερο̅

οτι προσετησ ην ελεγον ουχ ουτοσ

εστιν ο καθημενοσ και προσετων

9αλλοι ελεγον ουτοσ εστιν αλλοι ελε

γον ουχι αλλα ομοιοσ αυτω εστιν

εκεινοσ ελεγεν οτι εγω ειμει

Leaf 75v - John 9:10+ (image )

10ελεγον ουν αυτω πωσ ηνεωχθησαν σου

οι οφθαλμοι 11απεκριθη εκεινοσ ανοσ λε

γομενοσ ισ πηλον εποιησεν και επε

χρισεν μου τουσ οφθαλμουσ και ει

πεν μοι υπαγε εισ τον σιλωαμ και νι

ψαι απελθων ουν και νιψαμενοσ ανε

βλεψα 12και ειπαν αυτω που εστιν εκει

νοσ λεγει ουκ οιδα 13αγουσιν αυτον προσ

τουσ φαρισαιουσ τον ποτε τυφλον

14ην δε σαββατον εν η ημερα τον πηλον

εποιησεν ο ισ και ηνεωξεν αυτου τουσ

οφθαλμουσ 15παλιν ουν ηρωτων αυ

τον και οι φαρισαιοι πωσ ανεβλεψεν

ο δε ειπεν αυτοισ πηλον επεθηκεν μου

επι τουσ οφθαλμουσ και ενιψαμην και

βλεπω 16ελεγον ουν εκ των φαρισαι

ων τινεσ ουκ εστιν ουτοσ παρα θυ ο

ανοσ οτι το σαββατον ου τηρει

αλλοι δε ελεγον πωσ δυναται ανοσ

αμαρτωλοσ σημια τοιαυτα ποιειν

και σχισμα ην εν αυτοισ 17λεγουσιν

ουν τω τυφλω παλιν συ τι λεγεισ πε

ρι αυτου οτι ηνεωξεν σου τουσ οφθαλ

μουσ ο δε ειπεν οτι προφητησ εστι̅

18ουκ επιστευσαν ουν οι ιουδαιοι πε

ρι αυτου οτι ην τυφλοσ και ανεβλεψε̅

εωσ οτου εφωνησαν τουσ γονεισ αυ

του του αναβλεψαντοσ 19και ηρωτη

σαν αυτουσ ουτοσ εστιν ο υιοσ υ

μων ον υμεισ λεγεται οτι τυφλοσ ε

Leaf 76r - John 9:19+ (image )

γεννηθη πωσ ουν βλεπει αρτι 20απεκρι

θησαν οι γονεισ αυτου και ειπαν οιδα

μεν οτι ουτοσ εστιν ο υιοσ ημων και

οτι τυφλοσ εγεννηθη 21πωσ δε νυν βλε

πει ουκ οιδαμεν {} τισ ηνεωξεν αυ

του τουσ οφθαλμουσ ημεισ ουκ οιδα

μεν ηλικειαν εχει αυτοσ περι εαυτου

λαλησει 22ταυτα ειπον οι γονεισ αυτου

οτι εφοβουντο τουσ ιουδαιουσ ηδη

γαρ συνεθεντο οι ιουδαιοι ινα αν τισ

αυτον ομολογηση χν αποσυναγω

γοσ γενηται 23δια τουτο οι γονεισ αυ

του ειπον οτι ηλικειαν εχει αυτον ε

περωτησατε 24εφωνησαν ουν τον

ανθρωπον εκ δευτερου οσ ην τυφλοσ

και ειπαν αυτω δοσ δοξαν τω θω

ημεισ οιδαμεν οτι ουτοσ ο ανοσ αμαρ

τωλοσ εστιν 25απεκριθη ουν εκει

νοσ ει αμαρτωλοσ εστιν ουκ οιδα εν

οιδα οτι τυφλοσ ων αρτι βλεπω

26ειπον ουν αυτω τι εποιησεν σοι πωσ

ηνεωξεν σου τουσ οφθαλμουσ

27απεκριθη αυτοισ ειπον υμιν ηδη και

ουκ ηκουσατε τι παλιν θελεται ακουει̅

μη και υμεισ θελεται αυτου μαθηται

γενεσθαι 28και ελοιδορησαν αυτον

και ειπαν συ μαθητησ ει εκεινου

ημεισ δε του μωυσεωσ εσμεν μαθη

ται 29ημεισ οιδαμεν οτι μωυσει λε

λαληκεν ο θσ τουτον δε ουκ οιδαμε̅

______

21^{η}

Leaf 76v - John 9:29+ (image )

ποθεν εστιν 30απεκριθη ο ανοσ και ει

πεν αυτοισ εν τουτω γαρ θαυμαστο̅

εστιν οτι υμεισ ουκ οιδατε ποθεν εστι̅

και ηνεωξεν μου τουσ οφθαλμουσ

31οιδαμεν δε οτι αμαρτωλων ο θσ ου

κ ακουει αλλα εαν τισ θεοσεβησ η και

το θελημα αυτου ποιη τουτου ακουει

32εκ του αιωνοσ ουκ ηκουσθη οτι ηνε

ωξεν τισ οφθαλμουσ τυφλου γεγε

ννημενου 33ει μη ην ουτοσ παρα θυ ου

κ ηδυνατο ποιειν ουδεν

34απεκριθησαν και ειπαν αυτω εν α

μαρτιαισ συ εγεννηθησ ολοσ και συ

διδασκεισ ημασ και εξεβαλαν αυτο̅

εξω 35ηκουσεν δε ο ισ οτι εξεβα

λον αυτον και ευρων αυτον ειπεν

συ πιστευεισ εισ τον υιον του ανου

36και τισ εστιν εφη κε ινα πιστευσω

εισ αυτον 37ειπεν αυτω ο ισ και ε

ορακασ αυτον και ο λαλων μετα σου

εκεινοσ εστιν 39εισ κριμα εγω εισ

τον κοσμον τουτον ηλθον ινα οι μη

βλεποντεσ βλεπωσιν και οι βλεπο̅

τεσ τυφλοι γενωνται

40ηκουσαν εκ των φαρισαιων ταυτα

οι μετ αυτου οντεσ και ειπαν αυτω

μη και ημεισ τυφλοι εσμεν

41ειπεν αυτοισ ο ισ ει τυφλοι ητε ουκ α̅

ειχεται αμαρτιαν νυν δε λεγεται

οτι βλεπομεν αι αμαρτιαι υμων

Leaf 77r - John 9:41+ (image )

μενουσιν 1αμην αμην λεγω υμιν

ο μη εισερχομενοσ δια τησ θυρασ εισ τη̅

αυλην των προβατων αλλα αναβαι

νων αλλαχοθεν εκεινοσ κλεπτησ εστι̅

και ληστησ 2ο δε εισερχομενοσ δια

τησ θυρασ εκεινοσ εστιν ο ποιμην τω̅

προβατων 3τουτω ο θυρωροσ ανοιγει

και τα προβατα τησ φωνησ αυτου ακουει

και τα ιδια προβατα φωνει κατ ονομα

και εξαγει αυτα 4οταν τα ιδια παντα

εκβαλη εμπροσθεν αυτων πορευεται

και τα προβατα αυτω ακολουθει οτι

οιδασιν την φωνην αυτου 5αλλοτρι

ω δε ου μη ακολουθησωσιν αλλα φευ

ξονται απ αυτου οτι ουκ οιδασιν τω̅

αλλοτριων την φωνην

6ταυτην την παροιμιαν ειπεν αυτοισ

ο ισ εκεινοι δε ουκ εγνωσαν τινα ην

α ελαλει αυτοισ

7ειπεν ουν αυτοισ ο ισ αμην αμην λε

γω υμιν οτι εγω ειμει η θυρα των

προβατων 8παντεσ οσοι ηλθον προ

εμου κλεπται εισιν και λησται αλλ ου

κ ηκουσαν αυτων τα προβατα

9εγω ειμει η θυρα δι εμου αν τισ εισελθη

σωθησεται και εξελευσεται και νομη̅

ευρησει 10ο κλεπτησ ουκ ερχεται

ει μη ινα κλεψη και θυση και απολεση

εγω ηλθον ινα ζωην εχωσιν και περι

σον εχωσιν 11εγω ειμει ο ποιμην ο καλοσ

Leaf 77v - John 10:11+ (image )

ο ποιμην ο καλοσ την ψυχην αυτου τι

θησιν υπερ των προβατων 12ο μισθω

τοσ και ουκ ων ποιμην ου ουκ εστιν

τα προβατα ιδια θεωρει τον λυκον

ερχομενον και αφιησιν τα προβατα

και φευγει και ο λυκοσ αρπαζει αυ

τα και σκορπιζει 13και ου μελει αυτω

περι των προβατων

14εγω ειμει ο ποιμην ο καλοσ και γινω

σκω τα εμα και γινωσκουσιν με τα

εμα 15καθωσ γεινωσκει με ο πηρ

καγω γινωσκω τον πρα και την

ψυχην μου διδωμι υπερ των προβα

των 16και αλλα προβατα εχω α ου

κ εστιν {} τησ αυλησ ταυτησ κακεινα

δει με αγαγειν και τησ φωνησ μου

ακουσωσιν και γενησονται μια

ποιμνη εισ ποιμην

17δια τουτο ο πηρ με αγαπα οτι εγω τι

θημει την ψυχην μου ινα παλιν

λαβω {αυται} 18ουδεισ ερει αυτην

απ εμου αλλ εγω τιθημει αυτην

απ εμαυτου και εξουσιαν εχω θει

ναι αυτην και εξουσιαν εχω παλι̅

λαβειν αυτην ταυτην την εν

τολην ελαβον {απο} του πρσ μου

19σχισμα παλιν εγενετο εν τοισ ιου

δαιοισ δια τουσ λογουσ τουτουσ

20ελεγον δε πολλοι εξ αυτων δαιμο

νιον εχει και μαινεται τι αυτου

______

16^{εκ} 17^{αυτην} 18^{παρα}

Leaf 78r - John 10:20+ (image )

ακουεται 21ελεγον δε αλλοι ταυτα τα

ρηματα ουκ εστιν δαιμονιζομενου

μη δαιμονιον δυναται τυφλων οφθαλ

μουσ ανοιξαι

22εγενετο τοτε τα ενκενια εν τοισ ιεροσολυ

μοισ χειμων ην 23και περιεπατει ο ισ εν

τω ιερω εν τη στοα του σαλομωντοσ

24εκυκλωσαν ουν αυτον οι ιουδαιοι και

ελεγον αυτω εωσ ποτε την ψυχην η

μων ερεισ ει συ ει ο χσ ειπε ημιν παρρη

σια 25απεκριθη αυτοισ ο ισ ειπον υ

μιν και ου πιστευεται τα εργα α εγω

ποιω εν ονοματι του πρσ μου αυτα

ταυτα τα εργα μαρτυρησει περι εμου

26αλλα υμεισ ου πιστευεται οτι ουκ γαρ εσται

εκ των προβατων των εμων

27τα προβατα τα εμα τησ φωνησ μου α

κουουσιν καγω γινωσκω αυτα και α

κολουθουσιν μοι 28καγω διδωμει αυτοισ

ζωην αιωνιον και ου μη απολωνται

εισ τον αιωνα και ουχ αρπασει τισ αυ

τα εκ τησ χειροσ μου

29ο πηρ μου ο δεδωκεν μοι παντων μει

ζων εστιν και ουδεισ δυναται αρπα

ζειν εκ τησ χειροσ του πρσ μου

30εγω και ο πηρ {μου} εν εσμεν 31εβαστα

σαν παλιν λιθουσ ινα λιθασωσιν αυτο̅

32απεκριθη αυτοισ ο ισ πολλα εργα εδειξα

υμιν εκ του πρσ μου δια ποιον ουν ερ

γον λιθαζεται με

______

30^{}

Leaf 78v - John 10:33+ (image )

33απεκριθησαν αυτω οι ιουδαιοι περι κα

λου εργου ου λιθαζομεν σε αλλα περι βλα

σφημιασ και οτι συ ανοσ ων ποιεισ σεαυ

τον θν 34απεκριθη αυτοισ ισ ουκ ε

στιν γεγραμμενον εν τω νομω υμω̅

οτι εγω ειπα θεοι εσται 35ει εκεινουσ ει

πεν θεουσ προσ ουσ ο λογοσ του θυ εγε

νετο και ου δυναται λυθηναι η γραφη

36ον ο πηρ ηγιασεν και απεστιλεν εισ

τον κοσμον υμεισ λεγεται οτι βλα

σφημεισ οτι ειπον υιοσ θυ ειμει

37ει ου ποιω τα εργα του πρσ μου μη πιστευ

εται μοι 38ει δε ποιω καν εμοι μη πισ

τευεται τοισ εργοισ πιστευεται

αναγνωτε και γινωσκεται οτι εν εμοι

ο πηρ καγω εν τω πρι 39εζητουν ουν αυ

τον παλιν πιασαι και εξηλθεν εκ τησ

χειροσ αυτων 40και απηλθεν παλιν

περαν του ιορδανου εισ τον τοπον ο

που ην ιωαννησ το πρωτον βαπτιζω̅

και εμειν εκει 41και πολλοι ηλθον προσ

αυτον και ελεγον οτι ιωαννησ μεν

εποιησεν σημιον ουδε εν παντα δε

οσα ειπεν περι τουτου αληθη ην 42πολ

λοι ουν επιστευσαν εισ αυτον εκει

1ην δε τισ ασθενων λαζαροσ απο βηθανιασ

εκ τησ κωμησ μαριασ και μαρθασ τησ

αδελφησ αυτησ 2ην δε μαρια η αλι

ψασα τον κν μυρω και εκμαξασα τουσ

ποδασ αυτου ταισ θριξιν αυτησ ησ ο

Leaf 79r - John 11:2+ (image )

αδελφοσ λαζαροσ ησθενει

3απεστιλαν ουν αι αδελφαι προσ αυτο̅

λεγουσαι κε ειδε ον φιλεισ ασθενει

4ακουσασ δε ο ισ ειπεν αυτη η ασθενια

ουκ εστιν προσ θανατον αλλα υπερ

τησ δοξησ του θυ ινα δοξασθη ο υιοσ

του θυ δι αυτησ 5ηγαπα δε ο ισ την

μαρθαν και την αδελφην αυτησ και

τον λαζαρον 6ωσ ουν ηκουσεν οτι

ασθενει τοτε μεν εμεινεν εν ω ην

τοπω δυο ημερασ 7επειτα μετα του

το λεγει τοισ μαθηταισ γωμεν εισ τη̅

ιουδαιαν παλιν 8λεγουσιν αυτω

οι μαθηται ραββει νυν εζητουν σε

λιθασαι οι ιουδαιοι και παλιν υπαγεισ

εκει 9απεκριθη ισ ουχι δωδεκα ω

ραι εισιν τησ ημερασ εαν τισ περιπα

τη εν τη ημερα ου προσκοπτει οτι

το φωσ του κοσμου {} βλεπει

10εαν δε τισ περιπατη εν τη νυκτι

προσκοπτι οτι φωσ ουκ εστιν εν αυτω

11ταυτα ειπεν και μετα τουτο λεγει αυ

τοισ λαζαροσ ο φιλοσ ημων κεκοι

μηται αλλα πορευομαι ινα εξυπνι

σω αυτον 12ειπον ουν αυτω οι μα

θηται κε ει κεκοιμηται σωθησεται

13ειρηκει δε ο ισ περι του θανατου αυτου

εκεινοι δε εδοξαν οτι περι τησ κοι

μησεωσ του υπνου λεγει

14τοτε λεγει αυτοισ ο ισ παρησια λαζαροσ

______

9a{τουτου}

Leaf 79v - John 11:14+ (image )

απεθανεν 15και χαιρω δι υμασ ινα πιστευ

σηται οτι ουκ ημην εκει αλλα αγωμε̅

προσ αυτον 16ειπεν ουν θωμασ ο λε

γομενοσ διδυμοσ τοισ συνμαθηταισ

αγωμεν και ημεισ ινα αποθανωμε̅

μετ αυτου 17ελθων ουν ο ισ ευρεν

αυτον τεσσαρασ ημερασ ηδη εν τω

μνημιω εχοντα 18ην δε η βηθανια

εγγυσ των ιεροσολυμων {} απο σταδιω̅

δεκαπεντε 19πολλοι δε εκ των

ιουδαιων εληλυθεισαν προσ την μαρ

θαν και μαριαν ινα παραμυθη

σωνται αυτασ περι του αδελφου

20η ουν μαρθα ωσ ηκουσεν οτι ισ ερχε

ται υπηντησεν αυτω μαρια δε ε̅

τω οικω εκαθητο 21ειπεν ουν η μαρ

θα προσ τον ιν κε ει ησ ωδε ουκ αν α

πεθανεν ο αδελφοσ μου 22αλλα και

νυν οιδα οτι οσα εαν αιτησησ τον θν

δωσει σοι ο θσ

23λεγει αυτη ο ισ αναστησεται ο αδελ

φοσ σου 24λεγει αυτω μαρθα οιδα

οτι αναστησεται εν τη αναστασει

εν τη εσχατη ημερα

25ειπεν αυτη ο ισ εγω ειμει η αναστα

σισ και η ζωη ο πιστευων εισ εμε

καν αποθανη ζησεται 26και πασ ο

ζων και πιστευων ου μη αποθανη

εισ τον αιωνα πιστευεισ τουτο

27λεγει αυτω ναι κε εγω πεπιστευκα

______

18a{ωσ}

Leaf 80r - John 11:27+ (image )

οτι συ ει ο χσ ο υιοσ του θυ ο εισ τον κοσμον

ερχομενοσ 28και τουτο ειπουσα απηλθε̅

και εφωνησεν μαριαν την αδελφην

αυτησ λαθρα ειπουσα οτι ο διδασκαλοσ

παρεστιν και φωνει σε 29εκεινη δε

ωσ ηκουσεν ηγερθη ταχυ και ηρχετο

προσ αυτον 30ουπω δε εληλυθει ο ισ εισ

την κωμην αλλ ην ετι εν τω τοπω ο

που υπηντησεν αυτω μαρθα

31οι ουν ιουδαιοι οι οντεσ μετ αυτησ εν

τη οικεια και παραμυθουμενοι αυτη̅

ιδοντεσ την μαριαν οτι ταχεωσ ανε

στη και εξηλθεν ηκολουθησαν αυτη

δοξαντεσ οτι υπαγει εισ το μνημιον

ινα κλαυση εκει 32η ουν μαρια ωσ ηλ

θεν οπου ο ισ ιδουσα δε αυτον επεσεν

αυτου προσ τουσ ποδασ λεγουσα αυτω

κε ει ησ ωδε ουκ αν μου απεθανεν ο α

δελφοσ

33ισ ουν ωσ ιδεν αυτην κλαιουσαν και

τουσ συνελθοντασ {} ιουδαιουσ κλαιον

τασ ενεβριμησατο τω πνι και ετα

ραξεν εαυτον 34και ειπεν που τεθει

κατε αυτον λεγουσιν αυτω κε

ερχου και ειδε 35εδακρυσεν ο ισ

36ελεγον ουν οι ιουδαιοι ειδε πωσ εφιλει

αυτον 37τινεσ δε εξ αυτων ειπον

ουκ εδυνατο ουτοσ ο ανοιξασ τουσ ο

φθαλμουσ του τυφλου ποιησαι ινα

και ουτοσ μη αποθανη

______

33a{αυτη}

Leaf 80v - John 11:38+ (image )

38ισ ουν παλιν ενβριμων εν εαυτω ερχε

ται εισ το μνημιον ην δε σπηλεον

και λιθοσ επεκειτο επ αυτω

39λεγει ο ισ αρατε τον λιθον λεγει αυτω

η αδελφη του τετελευτηκοτοσ μαρθα

κε ηδη οζει τεταρτεοσ γαρ εστιν

40λεγει αυτη ο ισ ουκ ειπον σοι οτι εαν πι

στευσησ οψη την δοξαν του θυ

41ηραν ουν τον λιθον ο δε ισ ηρεν τουσ

οφθαλμουσ ανω και ειπεν

πατερ ευχαριστω σοι οτι ηκουσασ μου

42εγω δε ηδιν οτι παντοτε μου ακουεισ

αλλα δια τον οχλον τον περιεστωτα

ειπον ινα πιστευσωσιν οτι συ με απε

στιλασ 43και ταυτα ειπων φωνη με

γαλη εκραξεν λαζαρε δευρο εξω

44και εξηλθεν ο τεθνηκωσ δεδεμενοσ

τουσ ποδασ και τασ χειρασ κιριαισ

και η οψεισ αυτου σουδαριω περιεδεδε

το λεγει ο ισ αυτοισ λυσαται αυτο̅

και αφεται υπαγειν

45πολλοι ουν εκ των ιουδαιων οι ελθο̅

τεσ προσ την μαριαν και θεασαμε

νοι α εποιησεν επιστευσαν εισ αυτον

46τινεσ δε εξ αυτων απηλθον προσ τουσ

φαρισαιουσ και ειπον αυτοισ α εποιη

σεν ο ισ 47συνηγαγον ουν οι αρχιερεισ

και οι φαρισαιοι συνεδριον και ελεγο̅

τι ποιουμεν οτι ουτοσ ο ανοσ πολλα ποι

ει σημεια 48εαν αφωμεν αυτον ουτωσ

Leaf 81r - John 11:48+ (image )

παντεσ πιστευσουσιν εισ αυτον και ελευ

σονται οι ρωμαιοι και αρουσιν ημων και

την πολιν και το εθνοσ 49εισ δε τισ εξ αυ

των καιαφασ αρχιερευσ του ενιαυτου

εκεινου ειπεν αυτοισ υμεισ ουκ οιδατε

ουδεν 50ουδε λογιζεσθαι οτι συμφερει ημι̅

ινα εισ ανοσ αποθανη υπερ του λαου και

μη ολον το εθνοσ αποληται 51τουτο δε

αφ εαυτου ουκ ειπεν αλλα αρχων ων

του ενιαυτου εκεινου προεφητευσεν

οτι ημελλεν αποθνησκειν ισ υπερ του

εθνουσ 52και ουχ υπερ του εθνουσ μο

νον αλλ ινα και τα τεκνα του θυ τα δι

εσκορπισμενα συναγαγη εισ εν

53απ εκεινησ ουν τησ ημερασ εβουλευσα̅

το ινα αποκτινωσιν αυτον

54ο ουν ισ ουκετι παρρησια περιεπατει εν

τοισ ιουδαιοισ αλλα απηλθεν εκειθε̅

εισ την χωραν εγγυσ τησ ερημου εισ ε

φρεμ λεγομενην πολιν και εκει εμει

νεν μετα των μαθητων

55ην δε εγγυσ το πασχα των ιουδαιων

και ανεβησαν πολλοι εισ ιεροσολυμα εκ

τησ χωρασ προ του πασχα ινα αγνισωσι̅

εαυτουσ 56εζητουν ουν τον ιν και ελε

γον μετ αλληλων εν τω ιερω εστηκο

τεσ τι δοκει υμιν οτι ου μη ελθη εισ τη̅

εορτην 57δεδωκεισαν δε οι αρχιερεισ

και οι φαρισαιοι εντολασ ινα εαν τισ γνω

που εστιν μηνυση οπωσ πιασωσιν αυτο̅

Leaf 81v - John 12:1+ (image )

1ο ουν ισ προ εξ ημερων του πασχα ηλθε̅

εισ βηθανιαν οπου ην λαζαροσ ον ηγει

ρεν εκ νεκρων ο ισ 2εποιησαν ουν αυτω

διπνον εκει και η μαρθα διηκονει

αυτω ο δε λαζαροσ εισ ην των συνα

νακειμενων αυτω

3η ουν μαρια λαβουσα λιτραν μυρου

ναρδου πιστικησ πολυτιμου ηλιψε̅

τουσ ποδασ του ιυ και εξεμαξεν ταισ

θριξιν αυτησ τουσ ποδασ αυτου

η δε οικεια επληρωθη τησ οσμησ του

μυρου 4λεγει δε ιουδασ ο ισκαριω

τησ εισ των μαθητων αυτου ο μελλω̅

αυτον παραδιδοναι 5δια τι τουτο το

μυρον ουκ επραθη τριακοσιων δηνα

ριων και εδοθη πτωχοισ

6ειπεν δε τουτο ουχ οτι περι των πτω

χων εμελεν αυτω αλλ οτι κλεπτησ

ην και το γλωσσοκομιον εχον και τα βαλ

λομενα εβασταζεν

7ειπεν ουν ο ισ αφεσ αυτην ινα εισ τη̅

ημεραν του ενταφιασμου μου τηρη

ση αυτο 8τουσ πτωχουσ γαρ παντοτε

εχεται μεθ εαυτων εμε δε ου παν

τοτε εχεται 9εγνω ουν ο οχλοσ ο πο

λυσ των ιουδαιων οτι εκει εστιν

και ηλθον ου δια τον ιν μονον αλλ

ινα και τον λαζαρον ιδωσιν ον ηγειρε̅

10εβουλευσαντο δε οι αρχιερεισ ινα και

τον λαζαρον αποκτινωσιν 11οτι πολ

Leaf 82r - John 12:11+ (image )

λοι δι αυτον υπηγον των ιουδαιων

και επιστευον εισ τον ιν

12τη επαυριον οχλοσ πολυσ ο ελθων εισ

την εορτην ακουσαντεσ οτι ερχε

ται ισ εισ ιεροσολυμα 13ελαβον τα βαια

των φοινικων και εξηλθον εισ υπα̅

τησιν αυτω και εκραυγαζον ωσαν

να ευλογημενοσ ο ερχομενοσ εν ονο

ματι κυ και ο βασιλευσ του ιηλ

14ευρων δε ο ισ οναριον εκαθεισεν επ αυ

το καθωσ εστιν γεγραμμενον

15μη φοβου θυγατηρ σιων ιδου ο βασιλευσ

σου ερχεται καθημενοσ επι πωλον ονου

16ταυτα ουκ εγνωσαν οι μαθηται αυτου

το πρωτον αλλ οτε εδοξασθη ο ισ ε

μνησθησαν οτι ταυτα ην επ αυτω γε

γραμμενα και ταυτα εποιησαν αυτω

17εμαρτυρι ουν ο οχλοσ ο ων μετ αυτου

οτε τον λαζαρον εφωνησεν εκ του

μνημιου και ηγειρεν αυτον εκ νε

κρων 18δια τουτο και υπηντησεν

αυτω οχλοσ οτι ηκουσαν τουτο αυ

τον πεποιηκεναι το σημιον

19οι ουν φαρισαιοι ειπον προσ εαυτουσ

θεωρειται οτι ουκ ωφελειται ουδεν

ειδε ο κοσμοσ οπισω αυτου απηλθεν

20ησαν δε ελληνεσ τινεσ εκ των ανα

βαντων ινα προσκυνησωσιν εν τη

εορτη 21ουτοι ουν προσηλθον τω

φιλιππω τω απο βηδσαιδα τησ γαλι

Leaf 82v - John 12:21+ (image )

λαιασ και ηρωτων αυτον λεγοντεσ

κε θελομεν τον ιν ιδειν 22ερχεται φι

λιπποσ και λεγει τω ανδρεα και πα

λιν ανδρεασ και ο φιλιπποσ λεγουσι̅

τω ιυ 23ο δε ισ αποκρινεται αυτοισ

λεγων εληλυθεν η ωρα ινα δοξασθη

ο υιοσ του ανου 24αμην αμην λεγω υ

μιν εαν μη ο κοκκοσ του σιτου πεσω̅

εισ την γην αποθανη αυτοσ μονοσ με

νει εαν δε αποθανη πολυν καρπον

φερει 25ο φιλων την ψυχην αυτου

απολλυει αυτην και ο μισων την

ψυχην αυτου εν τω κοσμω τουτω φυ

λαξει αυτην εισ ζωην αιωνιον

26εαν εμοι τισ διακονη εμοι ακολουθει

τω και οπου εγω ειμει εκει και ο δια

κονοσ ο εμοσ εσται εαν τισ εμοι δια

κονη τιμησει αυτον ο πηρ

27νυν η ψυχη μου τεταρακται και τι ει

πω περ σωσον με εκ τησ ωρασ ταυτησ

αλλα δια τουτο ηλθον εισ την ωραν

ταυτην 28περ δοξασον σου το ονομα

ηλθεν ουν φωνη εκ του ουρανου

και εδοξασα και παλιν δοξασω

29ο δε οχλοσ ο εστηκωσ και ακουσασ ε

λεγεν βροντην γεγονεναι

αλλοι δε ελεγον αγγελοσ αυτω λε

λαληκεν

30απεκριθη ισ και ειπεν ου δι εμε η φω

νη αυτη γεγονεν αλλα δι υμασ

Leaf 83r - John 12:31+ (image )

31νυν κρισεισ εστιν του κοσμου νυν ο αρ

χων του κοσμου τουτου εκβληθησεται

εξω 32καγω εαν υψωθω εκ τησ γησ παν

τασ ελκυσω προσ εμαυτον 33τουτο δε ε

λεγεν σημαινων ποιω θανατω ημελ

λεν αποθνησκειν

34απεκριθη ουν αυτω ο οχλοσ ημεισ ηκου

σαμεν εκ του νομου οτι ο χσ μενει εισ

τον αιωνα και πωσ λεγεισ συ οτι δει υ

ψωθηναι τον υιον του ανου

τισ εστιν ουτοσ ο υιοσ του ανου

35ειπεν ουν αυτοισ ο ισ ετι μικρον χρο

νον το φωσ εν υμιν εστιν περιπατει

ται ωσ το φωσ εχεται ινα μη σκοτια υ

μασ λαβη και ο περιπατων εν τη σκο

τια ουκ οιδεν που υπαγει 36ωσ το φωσ ε

χεται πιστευεται εισ το φωσ ινα υιοι

φωτοσ γενησθαι

ταυτα ελαλησεν ο ισ και απελθων εκρυ

βη απ αυτων 37τοσαυτα δε αυτου ση

μια πεποιηκοτοσ εμπροσθεν αυτων

ουκ επιστευον εισ αυτον 38ινα ο λογοσ

ησαιου του προφητου πληρωθη ον ει

πεν κε τισ επιστευσεν τη ακοη η

μων και ο βραχιων κυ τινι απεκα

λυφθη 39δια τουτο ουκ ηδυναντο πι

στευειν οτι παλιν ειπεν ησαιασ

40τετυφλωκεν αυτων τουσ οφθαλμουσ

και επηρωσεν αυτων την καρδιαν

ινα μη ειδωσιν τοισ οφθαλμοισ

Leaf 83v - John 12:40+ (image )

και νοησωσιν τη καρδια και επιστρε

ψωσιν και ιασομαι αυτουσ 41ταυτα ειπε̅

ησαιασ επει ειδεν την δοξαν αυτου

και ελαλησεν περι αυτου 42ομωσ μεν

τοι πολλοι των αρχοντων επιστευσαν

εισ αυτον αλλα δια τουσ φαρισαιουσ

ουχ ωμολογουν ινα μη αποσυναγω

γοι γενωνται 43ηγαπησαν γαρ την δο

ξαν των ανων μαλλον υπερ την δο

ξαν του θυ 44εκραξεν δε ο ισ και ειπε̅

ο πιστευων εισ εμε ου πιστευει εισ εμε

αλλα εισ τον πεμψαντα με 45και ο θε

ωρων εμε θεωρει τον πεμψαντα με

46εγω φωσ εισ τον κοσμον εληλυθα ινα

πασ ο πιστευων εισ εμε εν τη σκοτια

μη μεινη 47και εαν τισ μου μη ακου

ση των ρηματων μηδε φυλαξη

εγω ου κρινω αυτον ου γαρ ηλθον

ινα κρινω τον κοσμον αλλα ινα σω

σω τον κοσμον 48ο αθετων εμε και

μη λαμβανων τα ρηματα μου εχει

τον κρινοντα αυτον ο λογοσ ον ε

λαλησα εκεινοσ κρινει αυτον εν ε

σχατη ημερα 49οτι εγω εξ εμαυτου

ουκ ελαλησα αλλ ο πεμψασ με πηρ

αυτοσ εντολην μοι δεδωκεν τι ει

πω και τι λαλησω 50και οιδα οτι η εν

τολη αυτου ζωη αιωνιοσ εστιν

α ουν εγω λαλω καθωσ ειρηκεν μοι ο πηρ

ουτωσ λαλω

Leaf 84r - John 13:1+ (image )

1προ δε τησ εορτησ του πασχα ειδωσ ο ισ

οτι ηλθεν αυτου η ωρα ινα μεταβη εκ

του κοσμου τουτου προσ τον πρα αγα

πησασ τουσ ιδιουσ τουσ εν τω κοσμω

εισ τελοσ ηγαπησεν αυτουσ 2και δι

πνου γεινομενου του διαβολου ηδη

βεβληκοτοσ εισ την καρδιαν ινα πα

ραδω αυτον ιδα σειμωνοσ ισκαριωτη

3ειδωσ οτι παντα εδωκεν αυτω ο πηρ εισ

τασ χειρασ και οτι απο θυ εξηλθεν και

προσ τον θν υπαγει 4εγειρεται εκ του

διπνου και τιθησιν τα ιματια και λα

βων λεντιον διεζωσεν εαυτον

5ειτα βαλλει υδωρ εισ τον νιπτηρα

και ηρξατο νιπτειν τουσ ποδασ των

μαθητων και εκμασσιν τω λεντιω

ω ην διεζωσμενοσ

6ερχεται ουν προσ σιμωνα πετρον και

λεγει αυτω εκεινοσ κε συ μου νιπτισ

τουσ ποδασ 7απεκριθη ισ και ειπεν

αυτω ο εγω ποιω σοι ουκ οιδασ τι

γνωση δε μετα ταυτα

8λεγει αυτω πετροσ ου μη νιψησ μου

τουσ ποδασ εισ τον αιωνα

απεκριθη αυτω ισ εαν μη νιψω σε

ουκ εχεισ μεροσ μετ εμου 9λεγει αυ

τω πετροσ σειμων κε μη τουσ ποδασ

μου μονον αλλα και τασ χειρασ και τη̅

κεφαλην 10λεγει αυτω ο ισ ο λε

λουμενοσ ουκ εχει χριαν ει μη τουσ

Leaf 84v - John 13:10+ (image )

ποδασ νιψασθαι αλλ εστιν καθαροσ ο

λοσ και υμεισ καθαροι εσται αλλ ουχι

παντεσ 11ηδει γαρ τον παραδιδουντα

αυτον δια τουτο ειπεν οτι ουχει πα̅

τεσ καθαροι εσται

12οτε ουν ενιψεν τουσ ποδασ αυτων

και ελαβεν τα ιματια εαυτου και

ανεπεσεν παλιν ειπεν αυτοισ

γινωσκεται τι πεποιηκα υμιν

13υμεισ φωνειται με ο διδασκαλοσ

και ο κσ και καλωσ λεγεται ειμει γαρ

14ει ουν εγω ενειψα υμων τουσ ποδασ

ο κσ και ο διδασκαλοσ και υμεισ ο

φειλεται αλληλων νιπτειν τουσ

ποδασ 15υποδιγμα γαρ εδωκα υμιν

ινα καθωσ εγω εποιησα υμιν και υ

μεισ ποιηται 16αμην αμην λε

γω υμιν ουκ εστιν δουλοσ μειζω̅

του κυ αυτου ουδε αποστολοσ μει

ζον του πεμψαντοσ αυτον 17ει ταυ

τα οιδατε μακαριοι εσται εαν ποι

ηται αυτα 18ου περι παντων υμω̅

λεγω εγω οιδα ουσ εξελεξαμην

αλλα ινα η γραφη πληρωθη ο τρω

γων μετ εμου τον αρτον επηρκεν

επ εμε την πτερναν αυτου

19απ αρτι λεγω υμιν προ του γενεσθαι

ινα οταν γενηται πιστευσηται ο

τι εγω ειμει

20αμην αμην λεγω υμιν ο λαμβανω̅

Leaf 85r - John 13:20+ (image )

αν τινα πεμψω εμε λαμβανει ο δε εμε

λαμβανων λαμβανει τον πεμψαντα με

21ταυτα ειπων ο ισ εταραχθη τω πνι και ε

μαρτυρησεν και ειπεν αμην αμην

λεγω υμιν οτι εισ εξ υμων παραδωσι με

22εβλεπον ουν εισ αλληλουσ οι μαθηται

απορουμενοι περι τινοσ λεγει

23ην δε ανακειμενοσ εισ εκ των μαθη

των εν τω κολπω του ιυ ον ηγαπα ο ισ

24νευει ουν τουτω σιμων πετροσ πυθε

σθαι τισ αν ειη περι ου λεγει

25επιπεσων ουν εκεινοσ επι το στηθοσ

του ιυ λεγει αυτω κε τισ εστιν

26αποκρινεται ισ εκεινοσ εστιν ω εγω

δωσω ενβαψασ το ψωμιον και εν

βαψασ το ψωμιον διδωσιν ιουδα σιμω

νοσ ισκαριωτη 27και μετα το ψωμι

ον τοτε εισηλθεν εισ εκεινον ο σατανασ

λεγει ουν αυτω ο ισ ο ποιεισ ποιησον

ταχιον 28τουτο ουδεισ εγνω των α

νακειμενων προσ τι ειπεν αυτω

29τινεσ γαρ εδοκουν επι το γλωσσοκο

μιον ειχεν ιουδασ οτι λεγει αυτω ο ισ

αγορασον ων χρειαν εχομεν εισ την

εορτην η τοισ πτωχοισ ινα τι δω

30λαβων ουν το ψωμιον εκεινοσ εξηλ

θεν ευθυσ ην δε νυξ 31οτε ουν εξηλ

θεν λεγει ο ισ νυν εδοξασθη ο υιοσ του

ανου και ο θσ εδοξασθη εν αυτω 32και ο

θσ δοξασει αυτον εν εαυτω

Leaf 85v - John 13:33+ (image )

33τεκνια ετι μεικρον μεθ υμων ειμει

ζητησεται με και καθωσ ειρηκα τοισ

ιουδαιοισ οπου υπαγω υμεισ ου δυνα

σθαι ελθειν και υμιν λεγω αρτι

34εντολην κενην διδωμι υμιν ινα

αγαπατε αλληλουσ καθωσ ηγαπησα

υμασ ινα και υμεισ αγαπαται αλληλουσ

35εν τουτω γνωσονται παντεσ οτι εμοι

μαθηται εσται εαν αγαπην εχηται εν

αλληλοισ 36λεγει αυτω σιμων πετροσ

κε που υπαγεισ απεκριθη αυτω

ο ισ οπου υπαγω ου δυνασαι μοι νυν

ακολουθησαι ακολουθησεισ δε υστερο̅

37λεγει αυτω ο πετροσ κε δια τι ου δυνα

μαι σοι νυν ακολουθησαι αρτι υπερ

σου την ψυχην μου θησω

38απεκρινεται ο ισ την ψυχην σου υπερ

εμου θησεισ αμην αμην λεγω σοι

ου μη αλεκτωρ φωνηση εωσ ου συ με

απαρνηση τρισ

1μη ταρασσεσθω υμων η καρδια πιστευ

εται εισ τον θν και εισ εμε πιστευεται

2εν τη οικεια του πρσ μου μοναι πολ

λαι εισιν ει δε μη ειπον υμιν οτι

πορευομαι ετοιμασαι τοπον υμιν

3και εαν πορευθω ετοιμασω υμιν το

πον παλιν ερχομαι και παραλημ

ψομαι υμασ προσ εμαυτον ινα οπου

εγω ειμει και υμεισ ητε 4και οπου υ

παγω οιδατε την οδον

Leaf 86r - John 14:5+ (image )

5λεγει αυτω θωμασ κε ουκ οιδαμεν που

υπαγεισ πωσ δυναμεθα την οδον ειδεναι

6λεγει αυτω ο ισ εγω ειμει η οδοσ και η

αληθεια και η ζωη ουδεισ ερχεται

προσ τον πρα ει μη δι εμου 7ει εγνωκει

ται με και τον πρα μου γνωσεσθαι και α

π αρτι γιγνωσκεται αυτον και εωρα

κατε αυτον

8λεγει αυτω φιλιπποσ κε διξον ημιν το̅

πρα και αρκει ημιν

9λεγει αυτω ο ισ τοσουτω χρονω μεθ υ

μων ειμει και ουκ εγνωκασ με φιλιππε

ο εωρακωσ εμε εωρακεν τον πρα

πωσ συ λεγεισ δειξον ημιν τον πρα

10ου πιστευεισ οτι εγω εν τω πρι και ο πηρ

εν εμοι εστιν τα ρηματα α εγω λαλω

υμιν απ εμαυτου ου λαλω ο δε πηρ

ο εν εμοι μενων ποιει τα εργα αυτοσ

11πιστευεται μοι οτι εγω εν τω πρι

και ο πηρ εν εμοι ει δε μη γε δια τα

εργα αυτα πιστευεται

12αμην αμην λεγω υμιν ο πιστευων εισ

εμε τα εργα α εγω ποιω κακεινοσ ποιησει

και μειζονα τουτων ποιησει οτι εγω

προσ τον πρα πορευομαι 13και ο τι αν αι

τησηται εν τω ονοματι μου τουτο

ποιησω ινα δοξασθη ο πηρ εν τω υω

14εαν τι αιτησηται με εν τω ονοματι

μου εγω ποιησω 15εαν αγαπαται με

τασ εντολασ τασ εμασ τηρησετε

Leaf 86v - John 14:16+ (image )

16και εγω ερωτησω τον πρα και αλλον

παρακλητον δωσει υμιν ινα μενη μεθ

υμων εισ τον αιωνα 17το πνα τησ αλη

θειασ ο ο κοσμοσ ου δυναται λαβειν

οτι ου θεωρει αυτο ουδε γιγνωσκει

υμεισ γινωσκεται αυτον οτι παρ υ

μιν μενει και εν υμιν εστιν 18ουκ αφη

σω υμασ ορφανουσ ερχομαι προσ υμασ

19ετι μικρον και ο κοσμοσ με ουκετι θε

ωρει υμεισ δε θεωρειται με οτι εγω ζω

και υμεισ ζησεσθαι 20εκεινη τη ημερα

γνωσεσθαι υμεισ οτι εγω εν τω πρι μου

και υμεισ εν εμοι καγω εν υμιν

21ο εχων τασ εντολασ μου και τηρων

αυτασ εκεινοσ εστιν ο αγαπων με

ο δε αγαπων με αγαπηθησεται υπο του

πρσ μου και εγω αγαπησω αυτον και

εμφανισω αυτω εμαυτον

22λεγει αυτω ιουδασ ουχ ο ισκαριωτησ

κε και τι γεγονεν οτι μελλεισ ημιν

εμφανιζειν σεαυτον και ουχι τω

κοσμω 23απεκριθη ισ και ειπεν αυ

τω εαν τισ αγαπα με τον λογον μου

τηρησει και ο πηρ μου αγαπησει αυτο̅

και προσ αυτον ελευσομεθα και μο

νην παρ αυτω ποιησομεθα

24ο μη αγαπων με τουσ λογουσ μου ου τη

ρει και ο λογοσ ον ακουεται ουκ εστι̅

εμοσ αλλα του πεμψαντοσ με πρσ

25ταυτα λελαληκα υμιν παρ υμιν μενω̅

Leaf 87r - John 16:7+ (image )

7εαν δε πορευθω πεμψω αυτον προσ υμασ

8και ελθων εκεινοσ ελεγξει τον κοσμον

περι αμαρτιασ και περι δικαιοσυνησ

και περι κρισεωσ 9περι αμαρτιασ μεν

οτι ου πιστευουσιν εισ εμε 10περι δικαι

οσυνησ δε οτι προσ τον πρα υπαγω και

ουκετι θεωριται με 11περι δε κρισεωσ

οτι ο αρχων του κοσμου τουτου κεκριτε

12ετι πολλα εχω λεγειν υμιν αλλ ου δυ

νασθαι βασταζειν αρτι 13οταν ελθη

εκεινοσ το πνα τησ αληθειασ οδηγησει

υμασ εν τη αληθεια παση ου γαρ λαλη

σει αφ εαυτου αλλ οσα ακουσει λαλη

σει και τα ερχομενα αναγγελει υμιν

14εκεινοσ εμε δοξασει οτι εκ του εμου

λημψεται και αναγγελει υμιν 15παντα

οσα εχει ο πηρ εμα εστιν δια τουτο ει

πον οτι εκ του εμου λαμβανει και α

ναγγελει υμιν 16μικρον και ουκετι

θεωριται με και παλιν μικρον και ο

ψεσθαι με 17ειπαν ουν εκ των μα

θητων αυτου προσ αλληλουσ τι εστι̅

τουτο ο λεγει ημιν μικρον και ουκε

τι θεωριται με και παλιν μικρον και

οψεσθαι με και εγω υπαγω προσ τον

πρα 18ελεγον ουν τι εστιν τουτο

το μικρον ουκ οιδαμεν τι λαλει

19εγνοι ισ οτι ημελλον αυτον ερωταν

και ειπεν αυτοισ περι τουτου ζητι

ται μετ αλληλων οτι ειπον μικρον

Leaf 87v - John 16:19+ (image )

και ου θεωρειται με και παλιν μικρον

και οψεσθαι με 20αμην αμην λεγω υμι̅

οτι κλαυσεται και θρηνησεται υμεισ

ο δε κοσμοσ χαρησεται υμεισ δε λυπη

θησεσθαι αλλ η λυπη υμων εισ χαρα̅

γενησεται

21η γυνη οταν τικτη λυπην εχει οτι

ηλθεν η ωρα αυτησ οταν δε γεννη

ση το παιδιον ουκετι μνημονευει

τησ θλιψεωσ δια την χαραν οτι εγε̅

νηθη ανοσ εισ τον κοσμον

22και υμεισ ουν νυν μεν λυπην {εξεται}

παλιν δε οψομαι υμασ και χαρησε

ται υμων η καρδια και την χαραν υ

μων ουδεισ αφερει αφ υμων 23και ε

κεινη τη ημερα εμε ουκ ερωτησεται

ουδεν αμην αμην λεγω υμιν

οτι αν αιτησηται τον πρα εν τω ονο

ματι μου δωσει υμιν 24εωσ αρτι ου

κ ητησατε ουδεν εν τω ονοματι μου

αιτησασθαι και ληψεσθαι ινα η χα

ρα υμων πεπληρωμενη ην

25ταυτα εν παροιμιαισ λελαληκα υμι̅

ερχεται ωρα οτε ουκετι εν παροιμι

αισ λαλησω υμιν αλλα παρρησια πε

ρι του πρσ απαγγελω υμιν

26εν εκεινη τη ημερα αιτησασθαι εν

τω ονοματι μου και ου λεγω υμιν

οτι εγω ερωτησω τον πρα περι υμω̅

27αυτοσ γαρ ο πηρ φιλει υμασ οτι υμεισ

______

22a{εχεται}

Leaf 88r - John 16:27+ (image )

εμε πεφιληκατε και πεπιστευκατε

οτι εγω παρα του θυ εξηλθον 28και εληλυ

θα εισ τον κοσμον παλιν αφιημει το̅

κοσμον και πορευομαι προσ τον πρα

29λεγουσιν αυτω οι μαθηται ειδε νυ̅

εν παρρησια λαλεισ και παροιμιαν ου

δεμιαν λεγεισ 30νυν οιδαμεν οτι

οιδασ παντα και ου χρειαν εχεισ ινα

τισ σε ερωτα εν τουτω πιστευομεν

οτι απο θυ εξηλθεσ

31απεκριθη αυτοισ ισ αρτι πιστευεται

32ιδου ερχεται ωρα και εληλυθεν ινα

σκορπισθηται εκαστοσ εισ τα ιδια

και εμε μονον αφηται και ουκ ειμει

μονοσ οτι ο πηρ μετ εμου εστιν

33ταυτα λελαληκα υμιν ινα εν εμοι ει

ρηνην εχηται εν τω κοσμω θλιψιν

εχεται αλλα θαρσειται εγω νενι

κηκα τον κοσμον

1ταυτα λελαληκεν ο ισ και επαρασ τουσ

οφθαλμουσ αυτου εισ τον ουρανον

ειπεν περ εληλυθεν η ωρα δοξα

σον σου τον υιον ινα ο υιοσ δοξαση σε

2καθωσ εδωκασ αυτω εξουσιαν πα

σησ σαρκοσ ινα παν ο δεδωκασ αυτω

δωσ αυτω ζωην αιωνιον

3αυτη δε εστιν η αιωνιοσ ζωη ινα γι

νωσκουσιν τον μονον αληθεινον

θν και ον απεστιλεν ιν χν

4εγω σε εδοξασα επι τησ γησ το εργον

Leaf 88v - John 17:4+ (image )

σου τελιωσασ ο εδωκασ μοι ινα ποιησω

5και νυν δοξασον με συ περ παρα σεαυτω

τη δοξη η ειχον προ του τον κοσμον ει

ναι παρα σοι 6εφανερωσα σου το ονομα

τοισ ανοισ ουσ εδωκασ μοι εκ του κοσ

μου σου ησαν και εμοι αυτουσ εδωκασ

και τον λογον σου τετηρηκαν

7νυν εγνωκα οτι παντα οσα δεδω

κασ μοι παρα σου εισιν 8οτι τα ρημα

τα α εδωκασ μοι εδωκα αυτοισ

και αυτο ελαβον αληθωσ οτι παρα σου

εξηλθον και επιστευσαν οτι συ με

απεστιλασ 9εγω περι αυτων ερω

τω ου περι του κοσμου ερωτω αλλα

περι ων εδωκασ μοι οτι σοι εισιν 10και

τα εμα παντα σα εστιν και τα σα εμα

και δεδοξασμαι εν αυτοισ 11και ουκε

τι ειμει εν τω κοσμω και ουτοι εν

τω κοσμω εισιν και εγω προσ σε ερ

χομαι

πατερ αγιε τηρησον αυτουσ εν τω

ονοματι σου ω εδωκασ μοι ινα ωσιν

εν καθωσ ημεισ 12οτε ημην μετ αυ

των εγω ετηρουν αυτουσ εν τω ο

νοματι σου ω εδωκασ μοι και εφυ

λαξα και ουδεισ εξ αυτων απωλετο

ει μη ο υιοσ τησ απωλειασ ινα η γρα

φη πληρωθη 13νυν δε προσ σε ερχο

μαι και ταυτα λαλω εν τω κοσμω

ινα εχωσιν την χαραν την εμην πε

Leaf 89r - John 17:13+ (image )

πληρωμενην εν εαυτοισ

14εγω εδωκα αυτοισ τον λογον σου και ο

κοσμοσ εμεισησεν αυτουσ οτι ουκ εισι̅

εκ του κοσμου καθωσ εγω ουκ ιμει εκ

του κοσμου 15ουκ ερωτω ινα αρησ αυ

τουσ εκ του κοσμου αλλ ινα τηρησησ

αυτουσ εκ του πονηρου

16εκ του κοσμου ουκ εισιν καθωσ εγω

ουκ ειμει εκ του κοσμου 17αγιασον αυ

τουσ εν τη αληθεια

ο λογοσ ο σοσ η αληθεια εστιν 18καθωσ

εμε απεστιλασ εισ τον κοσμον καγω

απεστιλα αυτουσ εισ τον κοσμον

19και υπερ αυτων αγιαζω εμαυτον ινα

ωσιν και αυτοι ηγιασμενοι εν αλη

θεια 20ου περι τουτων δε μονων ε

ρωτω αλλα και υπερ των πιστευσον

των δια του λογου αυτων εισ εμε

21ινα παντεσ εν ωσιν καθωσ συ πηρ

εν εμοι καγω εν σοι ινα και αυτοι

εν ημιν ωσιν ινα ο κοσμοσ πιστευη

οτι συ με απεστιλασ 22καγω την δο

ξαν μου ην {δεδωκασ} μοι δεδωκα αυ

τοισ ινα ωσιν εν καθωσ ημεισ εν

23εγω εν αυτοισ και συ εν εμοι ινα ω

σιν τετελιωμενοι εισ εν και γινω

σκη ο κοσμοσ οτι συ με απεστιλασ

και ηγαπησασ αυτουσ καθωσ καμε η

γαπησασ

24πατερ ο δεδωκασ μοι θελω ινα οπου

______

22^{εδωκασ}

Leaf 89v - John 17:24+ (image )

ειμει εγω και εκεινοι ωσιν μετ εμου

ινα {θεωρουσιν} την δοξαν την εμην η̅

δεδωκασ μοι οτι ηγαπησασ με προ κα

ταβολησ κοσμου

25πατερ δικαιε και ο κοσμοσ σε ουκ εγνω

εγω δε εγνων σε και ουτοι εγνωσαν οτι

συ με απεστιλασ 26και εγνωρισα αυτοισ

το ονομα σου και γνωρισω ινα η αγα

πη ην ηγαπησασ με εν αυτοισ η και ε

γω εν αυτοισ

1ταυτα ειπων ο ισ εξηλθεν συν τοισ μα

θηταισ αυτου περαν του χειμαρρου

του κεδρου οπου ην κηποσ εισ ον εισ

εληλυθεν αυτοσ και οι μαθηται αυτου

2ηδει δε και ιουδασ ο παραδιδουσ αυτο̅

τον τοπον οτι πολλακεισ συνηχθη

ο ισ εκει μετα των μαθητων αυτου

3ο ουν ιουδασ λαβων την σπειραν και

εκ των αρχιερεων και φαρισαιων υ

πηρετασ ερχεται εκει μετα φανω̅

και λαμπαδων και οπλων

4ισ δε ιδωσ παντα τα ερχομενα επ αυ

τον εξελθων ειπεν αυτοισ τινα ζη

τειτε 5απεκριθησαν αυτω ιν τον να

ζωραιον λεγει αυτοισ ο ισ εγω

ειμει ειστηκει δε και ιουδασ ο παρα

διδουσ αυτον μετ αυτων

6ωσ ουν ειπεν αυτοισ εγω ειμει απηλ

θαν εισ τα οπισω και επεσαν χαμε

7παλιν ουν αυτουσ επηρωτησεν τι

______

24a{θεωρωσιν}

Leaf 90r - John 18:7+ (image )

να ζητειται οι δε ειπον ιν τον ναζωραιο̅

8απεκριθη ισ ειπον υμιν οτι εγω ειμει

ει ουν εμε ζητειται αφεται τουτουσ υπα

γειν 9ινα πληρωθη ο λογοσ ον ειπεν οτι

ουσ δεδωκασ μοι ουκ απωλεσα εξ αυτω̅

ουδενα 10σιμων ουν πετροσ εχων

μαχαιραν ειλκυσεν αυτην και επε

σεν τον του αρχιερεωσ δουλον και α

πεκοψεν αυτου το ωταριον το δεξιον

ην δε ονομα τω δουλω μαλχοσ

11ειπεν ουν ο ισ τω πετρω βαλε την μα

χαιραν εισ την θηκην το ποτηριον

ο δεδωκεν μοι ο πηρ ου μη πιω αυτο

12η ουν σπειρα και ο χειλιαρχοσ και οι υ

πηρεται των ιουδαιων συνελαβον

τον ιν και εδησαν αυτον 13και ηγαγο̅

προσ ανναν πρωτον ην γαρ πενθε

ροσ του καιαφα οσ ην αρχιερευσ του

ενιαυτου εκεινου

14ην δε καιαφασ ο συνβουλευσασ τοισ

ιουδαιοισ οτι συμφερι ενα ανον απο

θανειν υπερ του λαου

15ηκολουθει δε τω ιυ σιμων πετροσ και

αλλοσ μαθητησ ο δε μαθητησ εκει

νοσ γνωστοσ ην τω αρχιερει και συν

εισηλθεν τω ιυ εισ την αυλην του αρ

χιερεωσ 16ο δε πετροσ ιστηκει προσ

τη θυρα εξω εξηλθεν ουν ο μαθη

τησ ο αλλοσ οσ ην γνωστοσ τω αρχιερει

και ειπεν τω θυρωρω και εισηνεγκε̅

Leaf 90v - John 18:16+ (image )

τον πετρον 17λεγει ουν αυτω η παιδισκη

η θυρωροσ τω πετρω μη και συ εκ των

μαθητων ει του ανου τουτου λεγει ε

κεινοσ ουκ ειμει 18ιστηκεισαν δε

οι δουλοι και οι υπηρεται ανθρακιαν

πεποιηκοτεσ οτι ψυχοσ ην και εθερμε

νοντο ην δε και πετροσ μετ αυτων

εστωσ και θερμενομενοσ

19ο ουν αρχιερευσ ηρωτησεν τον ιν πε

ρι των μαθητων αυτου και περι

τησ διδαχησ αυτου

20απεκριθη αυτω ο ισ εγω παρρησια ελα

λησα τω κοσμω εγω παντοτε εδιδα

ξα εν συναγωγη και εν τω ιερω οπου

παντεσ οι ιουδαιοι συνερχονται

και εν κρυπτω ελαλησα ουδεν 21τι με ε

ρωτασ ερωτησον τουσ ακηκοοτασ

τι ελαλησα αυτοισ ειδε ουτοι οιδα

σιν α ειπον εγω

22ταυτα δε αυτου ειποντοσ εισ παρε

στηκωσ των υπηρετων εδωκεν

ραπισμα τω ιυ ειπων ουτωσ απο

κρινη τω αρχιερει 23ο δε ισ ειπεν

αυτω ει κακωσ ειπον μαρτυρησον

περι του κακου ει δε καλωσ τι με δε

ρεισ 24απεστιλεν ουν αυτον ο αν

νασ δεδεμενον προσ καιαφαν το̅

αρχιερεα 25ην δε σιμων πετροσ

εστωσ και θερμενομενοσ

ειπον ουν αυτω μη και συ εκ των

Leaf 91r - John 18:25+ (image )

μαθητων αυτου ει ηρνησατο εκει

νοσ και ειπεν ουκ ειμει

26λεγει εισ εκ των δουλων του αρχιερε

ωσ συγγενησ ων ου απεκοψεν πετροσ

το ωτιον ουκ εγω σε ειδον εν τω κη

πω μετ αυτου 27παλιν ουν ηρνησατο

πετροσ και ευθυσ αλεκτωρ εφωνησε̅

28αγουσιν ουν τον ιν απο του καιαφα

εισ το πρετωριον ην δε πρωει και αυ

τοι ουκ εισηλθον εισ το πρετωριον ινα

μη μιανθωσιν αλλα φαγωσιν το πασχα

29εξηλθεν ουν προσ αυτουσ ο πειλατοσ

εξω και φησιν τινα κατηγοριαν φε

ρεται κατα του ανου τουτου

30απεκριθησαν και ειπον αυτω ει μη

ην ουτοσ κακον ποιων ουκ αν σοι πα

ραδεδωκειμεν αυτον

31ειπεν ουν αυτοισ ο πειλατοσ λαβεται

αυτον υμεισ και κατα τον νομον υ

μων κρεινατε ειπον ουν αυτω

οι ιουδαιοι ημιν ουκ εξεστιν απο

κτιναι ουδενα 32ινα πληρωθη ο λο

γοσ του ιυ ον ειπεν σημαινων ποι

ω θανατω ημελλεν αποθνησκειν

33εισηλθεν ουν παλιν εισ το πρετωριο̅

ο πειλατοσ και εφωνησεν τον ιν και

ειπεν αυτω συ ει ο βασιλευσ των ιου

δαιων 34και απεκρινατο ο ισ αφ εαυ

του συ τουτο λεγεισ η αλλοι ειπον σοι

περι εμου

Leaf 91v - John 18:35+ (image )

35απεκριθη ο πειλατοσ μη εγω ιουδαιοσ

ειμει το εθνοσ το σον και οι αρχιερεισ

παρεδωκαν σε εμοι τι εποιησασ

36απεκριθη ισ η βασιλεια η εμη ουκ εστι̅

εκ του κοσμου τουτου ει ην εκ του

κοσμου τουτου η βασιλεια η εμη

οι υπηρεται οι εμοι ηγωνιζοντο αν

ινα μη παραδοθω τοισ ιουδαιοισ

νυν δε η βασιλεια η εμη ουκ εστιν ε̅

τευθεν 37ειπεν ουν αυτω ο πει

λατοσ ουκουν βασιλευσ ει συ

απεκριθη ισ συ λεγεισ οτι βασιλευσ

ειμει εγω εισ τουτο γεγενημαι και

εισ τουτο εληλυθα εισ τον κοσμον

ινα μαρτυρησω τη αληθεια

πασ ο ων εκ τησ αληθειασ ακουει μου

τησ φωνησ

38λεγει αυτω ο πειλατοσ τι εστιν αληθει

α και τουτο ειπων παλιν εξηλθεν

προσ τουσ ιουδαιουσ και λεγει αυτοισ

εγω ουδεμιαν αιτιαν ευρισκω εν αυ

τω 39εστιν δε συνηθεια υμιν ινα ε

να απολυω υμιν εν τω πασχα

βουλεσθαι ουν ινα απολυσω υμιν

τον βασιλεα των ιουδαιων

40εκραυγασαν ουν παλιν λεγοντεσ

μη τουτον αλλα τον {βαρραββαν}

ην δε ο βαραββασ ληστησ

1τοτε ουν λαβων ο πειλατοσ τον ιν

εμαστιγωσεν 2και οι στρατιωται

______

40^{βαραββαν}

Leaf 92r - John 19:2+ (image )

πλεξαντεσ στεφανον εξ ακανθων

επεθηκαν αυτου τη κεφαλη και ιμα

τιον πορφυρουν περιεβαλον αυτον

3και ηρχοντο προσ αυτον και ελεγον χαι

ρε ο βασιλευσ των ιουδαιων και εδιδο

σαν αυτω ραπισματα

4εξηλθεν ουν ο πειλατοσ εξω και λεγει

αυτοισ ειδε αγω υμιν αυτον εξω ινα

γνωται οτι αιτιαν εν αυτω ουχ ευρισκω

5εξηλθεν ουν ο ισ εξω φορων τον ακαν

θινον στεφανον και το πορφυρουν

ιματιον και λεγει αυτοισ ιδου ο ανοσ

6οτε ουν ιδον αυτον οι αρχιερεισ και οι υ

πηρεται εκραυγασαν λεγοντεσ

σταυρωσον σταυρωσον

λεγει αυτοισ ο πειλατοσ λαβεται υμεισ

αυτον και σταυρωσαται εγω γαρ ουχι

ευρισκω εν αυτω αιτιαν

7απεκριθησαν οι ιουδαιοι ημεισ νομο̅

εχομεν και κατα τον νομον οφιλει

αποθανειν οτι υιον του θυ εαυτο̅

εποιησεν

8οτε ουν ηκουσεν ο πειλατοσ τουτον

τον λογον μαλλον εφοβηθη 9και εισ

ηλθεν εισ το πρετωριον παλιν {και}

και λεγει τω ιυ ποθεν ει συ

ο δε ισ αποκρισιν ουκ εδωκεν αυτω

10λεγει ουν αυτω ο πειλατοσ εμοι ου λα

λεισ ουκ οιδασ οτι εξουσιαν εχω σταυ

______

9^{}

Leaf 92v - John 19:10+ (image )

ρωσαι σε και εξουσιαν εχω απολυσαι σε

11απεκριθη αυτω ο ισ ουκ ειχεσ εξουσιαν

κατ εμου ουδεμιαν ει μη ην δεδομενο̅

σοι ανωθεν δια τουτο ο παραδιδουσ

με σοι μιζονα αμαρτιαν εχει

12εκ τουτου ο πειλατοσ εζητει αυτον απο

λυσαι αυτον οι δε ιουδαιοι εκραυγαζον

λεγοντεσ εαν τουτον απολυσησ

ουκ ει φιλοσ του καισαροσ πασ ο βασι

λεα ποιων εαυτον αντιλεγει τω και

σαρι 13ο ουν πειλατοσ ακουσασ τω̅

λογων τουτων ηγαγεν τον ιν εξω

και εκαθεισεν επι του βηματοσ εισ

τοπον λεγομενον λιθοστρωτον

εβραιστι δε γαββαθα 14ην δε παρασκευ

η του πασχα ωρα ην ωσ εκτη και ελε

γεν τοισ ιουδαιοισ ειδε ο βασιλευσ υμω̅

15οι δε ελεγον αρον αρον σταυρωσον αυτο̅

λεγει αυτοισ ο πειλατοσ τον βασιλεα υ

μων σταυρωσω απεκριθησαν οι

αρχιερεισ ουκ εχομεν βασειλεα ει

μη καισαρα 16τοτε ουν παρεδωκεν

αυτον αυτοισ ινα σταυρωθη

οι δε παραλαβοντεσ τον ιν απηγαγο̅

17και βασταζων εαυτω τον σταυρον

εξηλθεν εισ τον λεγομενον κρανι

ου τοπον ο λεγεται εβραιστι γολ

γοθα 18οπου αυτον εσταυρωσαν και

μετ αυτου αλλουσ δυο εντευθεν ϗ

Leaf 93r - John 19:18+ (image )

εντευθεν μεσον δε τον ιν

19εγραψεν δε και τιτλον ο πειλατοσ και

εθηκεν επι του σταυρου

ην δε γεγραμμενον ισ ο ναζωραιοσ

ο βασιλευσ των ιουδαιων

20τοτε ουν τον τιτλον ανεγνωσαν πολ

λοι των ιουδαιων οτι εγγυσ ην τησ

πολεωσ ο τοποσ οπου εσταυρωθη ο ισ

και ην γεγραμμενον εβραιστι ρω

μαειστι εβραειστι

21ελεγον ουν τω πειλατω οι αρχιερεισ

των ιουδαιων μη γραφε ο βασιλευσ

των ιουδαιων αλλ οτι εκεινοσ ειπεν

βασιλευσ ειμει των ιουδαιων

22απεκριθη ο πειλατοσ ο γεγραφα γεγρα

φα 23οι ουν στρατιωται οτε εσταυ

ρωσαν τον ιν ελαβον τα ιματια αυτου

και εποιησαν τεσσαρα μερη εκαστω

στρατιωτη μεροσ και τον χειτωνα

ην δε ο χειτων αραφοσ εκ των ανω

θεν υφαντοσ δι ολου

24ειπαν ουν προσ αλληλουσ μη σχισωμε̅

αυτον αλλα λαχωμεν περι αυτου

τινοσ εσται ινα η γραφη πληρωθη η

λεγουσα διεμερισαντο τα ιμα

τια μου και επι τον ιματισμον μου

εβαλον κληρον

οι μεν ουν στρατιωται ταυτα εποι

ησαν 25ειστηκεισαν δε παρα

τω σταυρω η μητηρ αυτου και η α

Leaf 93v - John 19:25+ (image )

δελφη τησ μητροσ αυτου μαρια η του

κλωπα και μαρια η μαγδαληνη

26ισ ουν ιδων την μητερα και τον μα

θητην ον ηγαπα

λεγει τη μητρι γυναι ιδου ο υιοσ σου

27ειτα λεγει τω μαθητη ειδε η μη

τηρ σου και απ εκεινησ τησ ωρασ

ελαβεν αυτην ο μαθητησ εισ τα ι

δια 28μετα τουτο ιδωσ ο ισ οτι

παντα τετελεσται ινα τελιωθη

η γραφη λεγει διψω

29σκευοσ εκειτο οξουσ μεστον σπογ

γον ουν μεστον του οξουσ υσσωπω

περιθεντεσ προσηνεγκαν αυτου

τω στοματι

30οτε ουν ελαβεν το οξοσ ισ ειπεν τε

τελεσται και κλεινασ την κεφα

λην παραδεδωκεν το πνα

31οι ουν ιουδαιοι επι παρασκευη ην ι

να μη μεινη επι του σταυρου τα σω

ματα εν τω σαββατω ην γαρ μεγαλη

ημερα εκεινου του σαββατου

ηρωτησαν τον πιλατον ινα κατεα

γωσιν αυτων τα σκελη και αρθωσιν

32ηλθον ουν οι στρατιωται και του με̅

πρωτου κατεαξαν τα σκελη και του

αλλου του συνσταυρωθεντοσ αυτω

33επει δε τον ιν ελθοντεσ ωσ ιδον η

δη αυτον τεθνηκοτα ου κατεαξαν

αυτου τα σκελη

Leaf 94r - John 19:34+ (image )

34αλλα εισ των στρατιωτων λογχη αυτου

την πλευραν ενυξεν και εξηλθεν

ευθυσ αιμα και υδωρ 35και ο εωρακωσ

μεμαρτυρηκεν και αληθεινη αυτου

εστιν η μαρτυρια και εκεινοσ οιδεν

οτι αληθη λεγει ινα και υμεισ πιστευ

σηται 36εγενετο γαρ ταυτα ινα η γρα

φη πληρωθη οστουν ου συντριβη

σεται αυτου 37και παλιν ετερα γρα

φη λεγει οψονται εισ ον εξεκεντη

σαν 38μετα δε ταυτα ηρωτη

σεν τον πιλατον ιωσηφ ο απο αριμα

θιασ ων μαθητησ του ιυ κεκρυμ

μενοσ δε δια τον φοβον των ιουδαι

ων ινα αρη το σωμα του ιυ

και επετρεψεν ο πειλατοσ ηλθον

ουν και ηραν αυτον 39ηλθεν δε και

νικοδημοσ ο ελθων προσ τον ιν νυ

κτοσ το πρωτον εχων ελιγμα ζμυρ

νησ και αλοησ ωσει λιτρασ εκατον

40ελαβον ουν το σωμα του ιυ και εδησα̅

αυτο οθονιοισ μετα των αρωματων

καθωσ εθοσ ην τοισ ιουδαιοισ εντα

φιαζειν 41ην δε εν τω τοπω οπου εσταυρωθη

κηποσ και εν τω κηπω μνημιον

καινον εν ω ουδεπω ουδεισ ην τε

θειμενοσ 42εκει ουν δια την πα

ρασκευην των ιουδαιων οτι εγγυσ

ην το μνημιον εθηκαν τον ιν

Leaf 94v - John 20:1+ (image )

1τη δε μια των σαββατων μαριαμ η μαγδα

ληνη ερχεται σκοτιασ ετι ουσησ επι το

μνημιον κα βλεπει τον λιθον ηρμε

νον απο τησ θυρασ εκ του μνημιου

2τρεχει ουν και ερχεται προσ σιμωνα πε

τρον και προσ τον αλλον μαθητην

ον εφιλει ο ισ και λεγει αυτοισ

ηραν τον κν εκ του μνημιου και ουκ οι

δαμεν που εθηκαν αυτον

3εξηλθεν ουν ο πετροσ και ο αλλοσ μα

θητησ και ηρχοντο εισ το μνημειον

4ετρεχον δε οι δυο ομου και ο αλλοσ μα

θητησ προεδραμεν ταχιον του πετρου

και ηλθεν πρωτοσ επι το μνημιον

5και παρακυψασ βλεπει κειμενα τα

οθονια ου μεντοισ εισηλθεν 6ερχε

ται ουν και ο σιμων πετροσ ακολου

θων αυτω και εισηλθεν εισ το μνη

μιον και θεωρει τα οθονια κειμενα

7και το σουδαριον ο ην επι τησ κεφα

λησ αυτου ου μετα των οθονιων

κειμενον αλλα χωρισ εντετυλι

γμενον εισ ενα τοπον

8τοτε ουν εισηλθεν και ο αλλοσ μα

θητησ ο ελθων πρωτοσ εισ το μνη

μιον και ειδεν και επιστευσεν

9ουδεπω γαρ ηδισαν την γραφην

οτι δει αυτον εκ νεκρων αναστηναι

10απηλθον ουν παλιν προσ εαυτουσ

οι μαθηται 11μαρια δε ιστηκει προσ

Leaf 95r - John 20:11+ (image )

τω μνημιω εξω κλαιουσα

ωσ ουν εκλαιεν παρεκυψεν εισ το

μνημιον 12και θεωρει δυο αγγελουσ

εν λευκοισ καθεζομενουσ ενα προσ

τη κεφαλη και ενα προσ τοισ ποσιν

οπου εκειτο το σωμα του ιυ

13και λεγουσιν αυτη εκεινοι γυναι τι

κλαιεισ λεγει αυτοισ οτι ηραν το̅

κν μου και ουκ οιδα που τεθεικασιν

αυτον 14ταυτα ειπουσα εστρα

φη εισ τα οπισω και ειδεν τον ιν ε

στωτα και ουκ ηδει οτι ισ εστιν

15λεγει αυτη ισ γυναι τι κλαιεισ τινα ζη

τεισ εκεινη δοκουσα οτι ο κηπου

ροσ εστιν λεγει αυτω κε συ εβαστα

ξασ αυτον ειπε μοι που εθηκασ αυτο̅

καγω αρω αυτον

16λεγει αυτη ο ισ μαριαμ στραφεισα

εκεινη λεγει αυτω εβραιστι ραββου

νι ο λεγεται διδασκαλε

17λεγει αυτη ο ισ μη μου απτου ουπω γαρ

αναβεβηκα προσ τον πρα πορευου

δε προσ τουσ αδελφουσ και ειπε αυτοισ

αναβενω προσ τον πρα μου και πρα

υμων και θν μου και θν υμων

18ερχεται μαρια η μαγδαληνη αναγγελ

λουσα τοισ μαθηταισ οτι εωρακα

τον κν και ταυτα ειπεν αυτη

19ουσησ ουν οψειασ τη ημερα εκεινη

μιασ σαββατων και των θυρων κε

Leaf 95v - John 20:19+ (image )

κλισμενων οπου ησαν οι μαθηται δι

α τον φοβον των ιουδαιων ηλθεν

ο ισ και εστη εισ το μεσον και λεγει αυ

τοισ ειρηνη υμιν 20και ταυτα ειπω̅

εδειξεν τασ χειρασ και την πλευραν

αυτοισ εχαρησαν ουν οι μαθη

ται ιδοντεσ τον κν

21ειπεν ουν παλιν αυτοισ ειρηνη υμιν

καθωσ απεσταλκεν με ο πηρ καγω

πεμπω υμασ 22και τουτο ειπων ε

νεφυσησεν αυτοισ και λεγει λαβε

ται πνα αγιον 23αν τινων αφητε

τασ αμαρτιασ αφιενται αυτοισ αν τι

νων κρατητε κεκρατηνται

24θωμασ δε εισ εκ των δωδεκα ο λεγο

μενοσ διδυμοσ ουκ ην μετ αυτων οτε

ηλθεν ο ισ 25ελεγον ουν αυτω οι

αλλοι μαθηται εορακαμεν τον κν

ο δε ειπεν αυτοισ εαν μη ιδω εν ταισ

χερσιν αυτου τον τυπον των ηλων

και βαλω μου τον δακτυλον εισ τον

τυπον των ηλων και βαλω μου

την χειρα εισ την πλευραν αυτου

ου μη πιστευσω 26και μετα ημε

ρασ οκτω παλιν ησαν εσω οι μαθηται

και θωμασ μετ αυτων

ερχεται ισ των θυρων κεκλισμενω̅

και εστη εισ το μεσον και ειπεν ειρη

νη υμιν 27ειτα λεγει τω θωμα φε

ρε τον δακτυλον σου ωδε και ειδε

Leaf 96r - John 20:27+ (image )

τασ χειρασ μου και φερε την χειρα σου

και βαλε εισ την πλευραν μου και μη

γινου απιστοσ αλλα πιστοσ

28απεκριθη θωμασ και ειπεν αυτω κσ

μου και ο θσ μου

29ειπεν δε αυτω ο ισ οτι εορακασ με πε

πιστευκασ μακαριοι οι μη ειδοντεσ

και πιστευσαντεσ

30πολλα μεν ουν και αλλα σημια πεποι

ηκεν ο ισ ενωπιον των μαθητων

αυτου α ουκ εστιν γεγραμμενα εν

τω βιβλιω τουτω

31ταυτα δε γεγραπται ινα πιστευση

ται οτι ισ ο χσ εστιν ο υσ του θυ

και ινα πιστευοντεσ ζωην εχηται

εν τω ονοματι αυτου

1μετα ταυτα εφανερωσεν εαυτον

ο ισ παλιν τοισ μαθηταισ επι τησ θα

λασσησ τησ τιβεριαδοσ εφανε

ρωσεν δε ουτωσ

2ησαν ομου σιμων πετροσ και θω

μασ ο λεγομενοσ διδυμοσ και να

θαναηλ ο απο κανα τησ γαλιλαιασ

και οι του ζεβεδεου και αλλοι εκ

των μαθητων αυτου δυο

3λεγει αυτοισ σιμων πετροσ υπαγω

αλιευειν λεγουσιν αυτω ερχομε

θα και ημεισ συν σοι

εξηλθον και ενεβησαν εισ το πλοιο̅

και εν εκεινη τη νυκτι επιασαν ουδε ε̅

Leaf 96v - John 21:4+ (image )

4πρωιασ δε ηδη γενομενησ εστη ισ

5και λεγει αυτοισ παιδια μη προσφα

γιον εχεται απεκριθησαν αυτω ου

6λεγει αυτοισ βαλεται εισ τα δεξια

μερη του πλοιου το δικτυον και

ευρησεται οι δε εβαλον και ουκε

τι αυτο ισχυσαν ελκυσαι απο του

πληθουσ των ιχθυων

7λεγει ουν ο μαθητησ εκεινοσ ον η

γαπα ο ισ τω πετρω ο κσ εστιν

σιμων ουν πετροσ ακουσασ οτι ο κσ ε

στιν τον επενδυτην διεζωσατο

ην γαρ γυμνοσ και εβαλεν εαυτον

εισ την θαλασσαν 8οι δε αλλοι μα

θηται τω πλοιω ηλθον ου γαρ ησα̅

μακραν απο τησ γησ αλλα ωσ απο

πηχεων διακοσιων συροντεσ το

δικτυον των ιχθυων

9ωσ ουν ανεβησαν εισ την γην βλε

πουσιν ανθρακιαν κειμενην και

οψαριον επικειμενον και αρτον

10λεγει αυτοισ ο ισ ενεγκαται απο των

οψαριων ων επιασαται νυν

11ενεβη ουν σιμων πετροσ και ειλκυ

σεν το δικτυον εισ την γην μεστον

μεγαλων ιχθυων εκατον πεντη

κοντα τριων και τοσουτων οντω̅

ουκ εσχισθη το δικτυον

12λεγει αυτοισ ο ισ δευτε αρισταται

ουδεισ δε ετολμα των μαθητων εξε

Leaf 97r - John 21:12+ (image )

τασαι αυτον συ τισ ει ειδοτεσ οτι ο κσ εστι̅

13ερχεται ισ και λαμβανει τον αρτον

και διδωσιν αυτοισ και το οψαριον ο

μοιωσ 14τουτο ηδη τριτον εφανερω

θη τοισ μαθηταισ εγερθεισ εκ νεκρω̅

15οτε ουν ηριστησαν λεγει τω σιμωνι πε

τρω ο ισ σιμων ιωαννου αγαπασ με

πλειον παντων τουτων

λεγει αυτω ναι κε συ οιδασ οτι φιλω σε

λεγει αυτω βοσκε τα αρνια μου

16παλιν λεγει αυτω δευτερον σιμω̅

ιωαννου αγαπασ με λεγει αυτω

ναι κε συ οιδασ οτι φιλω σε

λεγει αυτω ποιμαινε τα προβατα μου

17λεγει αυτω το τριτον σιμων ιω

αννου αγαπασ με ελυπηθη ο πε

τροσ οτι ειπεν αυτω το τριτον φι

λεισ με και λεγει αυτω κε παν

τα συ οιδασ συ γιγνωσκεισ οτι φι

λω σε

λεγει αυτω βοσκε τα {προβατα} μου

18αμην αμην λεγω σοι οτε ησ νεω

τεροσ εζωννυεσ σεαυτον και πε

ριεπατεισ οπου ηθελεσ

οταν δε γηρασησ εκτενεισ τασ χει

ρασ σου και αλλοι σε ζωσουσιν και α

ποισουσιν οπου συ ου θελεισ

19τουτο δε ελεγεν σημαινων ποιω

θανατω δοξασει τον θν

και τουτο ειπων λεγει αυτω ακο

______

17a{προβατια}

Leaf 97v - John 21:19+ (image )

λουθει μοι 20επιστραφεισ ο πετροσ βλεπει τον

μαθητην ον ηγαπα ο ισ οσ και ανε

πεσεν εν τω διπνω επι το στηθοσ

αυτου και ειπεν αυτω κε τισ εστι̅

ο παραδιδουσ σε

21τουτον ιδων ο πετροσ ειπεν τω ιυ

κε ουτοσ δε τι

22λεγει αυτω ο ισ εαν αυτον θελω με

νειν εωσ ερχομαι τι προσ σε συ

μοι ακολουθει 23εξηλθεν ουν ουτοσ ο λογοσ εισ

τουσ αδελφουσ οτι ο μαθητησ

εκεινοσ ουκ αποθνησκει

ουκ ειπεν δε αυτω ο ισ οτι ουκ α

ποθνησκει αλλ εαν αυτον θε

λω μενειν εωσ ερχομαι τι προσ

σε 24ουτοσ εστιν ο μαθη

τησ ο και μαρτυρων περι τουτω̅

και γραψασ ταυτα

και οιδαμεν οτι αληθησ αυτου

η μαρτυρια εστιν

25εστιν δε και αλλα πολλα οσα ε

ποιησεν ο ισ ατινα εαν γραφηται

καθ εν ουδε αυτον οιμαι τον κοσ

μον χωρησαι τα γραφομενα βι

βλια

Leaf 98r - Luke 1:1+ (image )

1επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξα

σθαι διηγησιν περι των πεπληροφορημε

νων ημιν πραγματων 2καθωσ παρεδοσαν

ημιν οι απ αρχησ αυθοπται και υπηρεται

γενομενοι του λογου 3εδοξε καμοι παρη

κολουθηκοτι ανωθε πασιν ακριβωσ καθε

ξησ σοι γραψαι κρατιστε θεοφιλε 4ινα επι

γνωσ περι ων κατηχηθησ λογων την ασφαλια

5εγενετο εν ταισ ημεραισ ηρωδου βασιλεωσ

τησ ιουδαιασ ιερευσ τισ ονοματι ζαχαριασ

εξ εφημεριασ αβιλ και γυνη αυτω εκ

των θυγατερων ααρων και το ονομα αυτη

ελισαβετ 6ησαν δε δικαιοι αμφοτεροι ενω

πιον του θυ πορευομενοι εν {πασ��σ} ταισ

εντολαισ και δικαιωμασιν του κυ αμεμπτοι

7και ουκ ην αυτοισ τεκνον καθοτι ην ε

λισαβετ στειρα και αμφοτεροι προβεβη

κοτεσ εν ταισ ημεραισ αυτων ησαν

8εγενετο δε εν τω ιερατευειν αυτον εν τη

ταξει τησ εφημεριασ αυτου εναντι του θυ

9κατα το εθοσ τησ ιερατιασ ελαχε του θυμι

ασαι εισελθων εισ τον ναον του κυ

10και παν το πληθοσ ην του λαου προσευχο

μενον εξω τη ωρα του θυμιαματοσ

11ωφθη δε αυτω αγγελοσ κυ εστωσ εκ δεξιων

του θυσιαστηριου του θυμιαματοσ

12και εταραχθη ζαχαριασ ιδων και φοβοσ

επεπεσεν επ αυτον

13ειπεν δε προσ αυτον ο αγγελοσ μη φοβου

ζαχαρια διοτι εισηκουσθη η δεησισ σου

______

6^{πασαισ}

Leaf 98v - Luke 1:13+ (image )

και η γυνη σου ελισαβετ γεννησει υιον σοι

και καλεσεισ το ονομα αυτου ιωαννην

14και εσται χαρα σοι και αγαλλιασισ

και πολλοι επι τη γενεσει αυτου χαρησονται

15εσται γαρ μεγασ ενωπιον του κυ

και οινον και σικαιρα ου μη πιη και πνσ

αγιου πλησθησεται ετι εν κοιλια μητροσ

αυτου 16και πολλουσ των υιων ισραηλ

επιστρεψει επι κν τον θν αυτων

17και αυτοσ προελευσεται ενωπιον αυτου

εν πνι και δυναμει ηλια

επιστρεψαι καρδιασ πατερων επι τεκνα

και απιθεισ εν φρονησει δικαιων

ετοιμασαι κω λαον κατεσκευασμενον

18και ειπεν ζαχαριασ προσ τον αγγελον

κατα τι γνωσομαι τουτο εγω γαρ ειμει

πρεσβυτησ και η γυνη μου προβεβηκυ

ια εν ταισ ημεραισ αυτησ

19και αποκριθεισ ο αγγελοσ ειπεν αυτω

εγω ειμει γαβριηλ ο παρεστηκωσ ε

νωπιον του θυ και απεσταλην λα

λησαι προσ σε και ευαγγελισασθαι σοι

ταυτα 20και ιδου εση σιωπων και μη

δυναμενοσ λαλησαι αχρισ ημερασ γε

νηται ταυτα ανθ ων ουκ επιστευσασ

τοισ λογοισ μου οιτινεσ πλησθησον εισ

τον καιρον αυτων

21και ην ο λαοσ προσδοκων τον ζαχαριαν

και εθαυμαζον εν τω χρονιζειν εν τω

ναω αυτον

Leaf 99r - Luke 1:22+ (image )

22εξελθων δε ουκ ηδυνατο λαλησαι αυτοισ

και επεγνωσαν οτι οπτασιαν εωρακεν εν

τω ναω και αυτοσ ην διανευων αυτοισ

και διεμενεν κωφοσ

23και εγενετο ωσ επλησθησαν αι ημεραι τησ

λιτουργιασ αυτου απηλθεν εισ τον οικο̅

αυτου 24μετα δε ταυτασ τασ ημερασ

συνελαβεν ελισαβετ η γυνη αυτου

και περιεκρυβεν εαυτην μηνασ πεντε

λεγουσα 25οτι ουτωσ μοι πεποιηκεν κσ εν

ημεραισ αισ εφειδεν αφελειν ονει

δοσ μου εν ανθρωποισ

26εν δε τω μηνι τω εκτω απεσταλη ο αγγε

λοσ γαβριηλ απο του θυ εισ πολιν τησ

γαλιλαιασ η ονομα ναζαρετ 27προσ παρ

θενον εμνηστευμενην ανδρει ω ονο

μα ιωσηφ εξ οικου δαυειδ και το ονο

μα τησ παρθενου μαριαμ

28και εισελθων προσ αυτην ειπεν χαιρε

κεχαριτωμενη ο κσ μετα σου

29η δε επι τω λογω διεταραχθη και διελογι

ζετο ποταποσ ειη ο ασπασμοσ ουτοσ

30και ειπεν ο αγγελοσ αυτη μη φοβου μα

ριαμ ευρεσ γαρ χαριν παρα τω θω 31και ιδου

συνληψη εν γαστρι και τεξη υιον και

καλεσεισ το ονομα αυτου ιν

32αυτοσ εσται μεγασ και υιοσ υψιστου κλη

θησεται και δωση αυτω κσ ο θσ τον θρο

νον δαυειδ του πατροσ αυτου 33και βασι

λευσει επι τον οικον ιακωβ εισ τουσ αιωνασ

Leaf 99v - Luke 1:33+ (image )

και τησ βασιλειασ αυτου ουκ εσται τελοσ

34ειπεν δε μαριαμ προσ τον αγγελον πωσ ε

στι τουτο επι ανδρα ου γινωσκω

35και αποκριθεισ ο αγγελοσ ειπεν αυτη

πνα αγιον επελευσεται επι σε και δυ

ναμεισ υψιστου επισκιασει σοι διοτι

και το γεννωμενον αγιον κληθησεται

υιοσ θυ

36και ιδου ελισαβετ η συνγενησ σου και

αυτη συνειληφεν υιον εν γηρει αυτησ

και ουτοσ μην εκτοσ εστιν αυτη τη κα

λουμενη στειρα 37οτι ουκ αδυνατησει

παρα του θυ παν ρημα

38ειπεν δε μαριαμ ιδου η δουλη κυ γενοι

το μοι κατα το ρημα σου και απηλθε̅

απ αυτησ ο αγγελοσ

39αναστασα δε μαριαμ εν ταισ ημεραισ ταυ

ταισ επορευθη εισ την ορινην μετα

σπουδησ εισ πολιν ιουδα 40και εισηλθεν

εισ τον οικον ζαχαριου και ησπασατο

την ελισαβετ

41και εγενετο ωσ ηκουσεν η ελισαβετ τον α

σπασμον τησ μαριασ εσκειρτησεν το

βρεφοσ εν τη κοιλια αυτησ και επλησθη

πνσ αγιου η ελισαβετ 42και ανεφωνη

σεν κραυγη μεγαλη και ειπεν

ευλογημενη συ εν γυναιξιν και ευλο

γημενοσ ο καρποσ τησ κοιλιασ σου

43και ποθεν μοι τουτο ινα ελθη η μητηρ

του κυ προσ με 44ιδου γαρ ωσ εγενετο

Leaf 100r - Luke 1:44+ (image )

η φωνη του ασπασμου σου εισ τα ωτα μου

εσκιρτησεν εν αγαλλιασει το βρεφοσ ε̅

τη κοιλια μου 45και η καρδια η πιστευσα

σα οτι εσται τελιωσεισ τοισ λελαλημε

νοισ αυτη παρα κυ

46και ειπεν μαριαμ μεγαλυνει η ψυχη

μου τον κν 47και ηγαλλιασεν το πνα μου

επι τω θω τω σωτηρι μου 48οτι επεβλεψε̅

επι την ταπινωσιν τησ δουλησ αυτου

ιδου γαρ απο του νυν μακαριουσιν με πα

σαι αι γενεαι 49οτι εποιησεν μοι μεγαλα ο

δυνατοσ και αγιον το ονομα αυτου

50και το ελεοσ αυτου εισ γενεασ και γενε

ασ τοισ φοβουμενοισ αυτον

51εποιησεν κρατοσ εν βραχιονι αυτου

διεσκορπισεν υπερηφανουσ διανοια

καρδιασ αυτων 52καθειλεν δυναστασ

απο θρονων και υψωσεν ταπινουσ

53πινωντασ ενεπλησεν αγαθων

και πλουτουντασ εξαπεστιλεν κε

νουσ 54αντελαβετο ισραηλ παιδοσ αυ

του μνησθηναι ελεουσ 55καθωσ ελα

λησεν προσ τουσ πατερασ ημων τω

αβρααμ και τω σπερματι αυτου

εισ τον αιωνα

56εμεινεν δε μαριαμ συν αυτη ωσ μη

νασ τρισ και υπεστρεψεν εισ τον

οικον αυτησ

57τη δε ελισαβετ επλησθη ο χρονοσ του

τεκειν αυτην και εγεννησεν υιον

Leaf 100v - Luke 1:58+ (image )

58και ηκουσαν οι περιοικοι και οι συγγε

νεισ αυτησ οτι εμεγαλυνεν κσ το ε

λεοσ αυτου μετ αυτησ και συνεχαι

ρον αυτη

59και εγενετο εν τη ημερα τη ογδοη

ηλθον περιτεμειν το παιδιον και

εκαλουν αυτο επι τω ονοματι του

πατροσ αυτου ζαχαριαν

60και αποκριθισα η μητηρ αυτου ειπεν

ουχι αλλα κληθησεται ιωαννησ

61και ειπαν προσ αυτην οτι ουδεισ ε

στιν εκ τησ συγγενιασ σου οσ καλει

ται τω ονοματι τουτω

62ενενευον δε τω πατρι αυτου το τι

αν θελοι καλεισθαι αυτον

63και αιτησασ πινακιδιον εγραψεν λεγω̅

ιωαννησ εστιν το ονομα αυτου και

εθαυμασαν παντεσ

64ανεωχθη δε το στομα αυτου παραχρη

μα και η γλωσσα αυτου και ελαλει

ευλογων τον θν

65και εγενετο επι παντασ φοβοσ τουσ

περιοικουντασ αυτουσ εν ολη τη

ορινη τησ ιουδαιασ και διελαλειτο

παντα τα ρηματα ταυτα

66και εθεντο παντεσ οι ακουσαντεσ ε̅

ταισ καρδιαισ αυτων λεγοντεσ

τι αρα το παιδιον τουτο εσται και γαρ

χειρ κυ ην μετ αυτου

67και ζαχαριασ ο πατηρ αυτου επλησθη

Leaf 101r - Luke 1:67+ (image )

πνσ αγιου και επροφητευσεν λεγων

68ευλογητοσ ο θσ του ισραηλ οτι επεσκε

ψατο και εποιησεν λυτρωσιν του λαου

αυτου 69και ηγειρεν κερασ σωτηριασ ημι̅

εν οικω δαυειδ παιδοσ αυτου 70καθωσ

ελαλησεν δια στοματοσ των αγιων απ

αιωνοσ αυτου προφητων 71σωτηρια̅

εξ εχθρων ημων και εκ χειροσ παν

των των μισουντων ημασ 72ποιησαι

ελεοσ μετα των πατερων ημων και

μνησθηναι διαθηκησ αγιασ αυτου

73ορκον ον ωμοσεν προσ αβρααμ τον πα

τερα ημων του δουναι ημιν 74αφοβωσ

εκ χειροσ εχθρων ρυσθεντασ λατρευ

ειν αυτω 75εν οσιοτητι και δικαιοσυ

νη ενωπιον αυτου πασαισ ταισ ημε

ραισ ημων

76και συ δε παιδιον προφητησ υψιστου

κληθηση προπορευση γαρ ενωπιο̅

κυ ετοιμασαι οδουσ αυτου 77δουναι γνω

σιν σωτηριασ τω λαω αυτου εν αφε

σει αμαρτιων αυτου 78δια σπλαγχνα

ελεουσ θυ ημων εν οισ επεσκεψε

ται ημασ ανατολη εξ υψουσ 79επιφα

ναι τοισ εν σκοτι και σκια θανατου

καθημενοισ του κατευθυναι τουσ

ποδασ ημων εισ οδον ειρηνησ

80το δε παιδιον ηυξανεν και εκρατεου

το πνι και ην εν ταισ ερημοισ εωσ η

μερασ αναδειξεωσ αυτου προσ τον ισραηλ

Leaf 101v - Luke 2:1+ (image )

1εγενετο δε εν ταισ ημεραισ εκειναισ

εξηλθεν δογμα παρα καισαροσ αυγουστου

του απογραφεσθαι πασαν την οικουμενη̅

2αυτη η απογραφη πρωτη εγενετο ηγε

μονευοντοσ τησ συριασ κυρινου

3και επορευοντο παντεσ απογραφεσθαι

εκαστοσ εισ την εαυτου πολιν

4ανεβη δε και ιωσηφ απο τησ γαλιλαιασ

εκ πολεωσ ναζαρετ εισ την ιουδαιαν

εισ πολιν δαυειδ ητισ καλειται βηθλε

εμ δια το ειναι αυτον εξ οικου και πα

τριασ δαυειδ 5απογραφεσθαι συν μαριαμ

τη εμνηστευμενη αυτω ουση νεκυω

6εγενετο δε εν τω ειναι αυτουσ εκει επλη

σθησαν αι ημεραι του τεκειν αυτην

7και ετεκεν τον υιον αυτησ και εσπαρ

γανωσεν αυτον και ανεκλινεν αυτον

εν φατνη διοτι ουκ ην αυτοισ τοποσ

εν τω καταλυματι

8και ποιμενεσ ησαν εν τη χωρα τη αυτη

αγραυλουντεσ και φυλασσοντεσ φυ

λακασ τησ νυκτοσ επι την ποιμνην

αυτων 9και αγγελοσ κυ επεστη αυτοισ

και δοξα κυ περιελαμψεν αυτουσ

και εφοβηθησαν φοβον μεγαν σφοδρα

10και ειπεν αυτοισ ο αγγελοσ μη φοβεισθαι

ιδου γαρ ευαγγελιζομαι υμιν χαραν με

γαλην ητισ εσται παντι τω λαω

11οτι ετεχθη υμιν σημερον σωτηρ οσ

εστιν κσ χσ εν πολει δαυειδ 12και τουτο

Leaf 102r - Luke 2:12+ (image )

υμιν το σημιον ευρησεται βρεφοσ εσπαρ

γανωμενον και κειμενον εν φατνη

13και εξεφνησ εγενετο συν τω αγγελω

πληθοσ στρατιασ ουρανιου αινουντω̅

τον θν και λεγοντων 14δοξα εν υψιστοισ θω

και επι γησ ειρηνη εν ανοισ ευδοκειασ

15και εγενετο ωσ απηλθον απ αυτων εισ το̅

ουρανον οι αγγελοι οι ποιμενεσ ελαλου̅

προσ αλληλουσ διελθωμεν δη εωσ βη

θλεεμ και ιδωμεν το ρημα τουτο το γε

γονοσ ο ο κσ εγνωρισεν ημιν

16και ηλθον σπευσαντεσ και ευρον την τε

μαριαμ και τον ιωσηφ και το βρεφοσ

κειμενον εν τη φατνη 17ιδοντεσ δε ε

γνωρισαν περι του ρηματοσ του λαλη

θεντοσ αυτοισ περι του παιδιου τουτου

18και παντεσ οι ακουσαντεσ εθαυμασα̅

περι των λαληθεντων υπο των ποι

μενων προσ αυτουσ

19η δε μαριαμ παντα συνετηρει τα ρημα

τα ταυτα συνβαλλουσα εν τη καρδια

αυτησ 20και υπεστρεψαν οι ποιμε

νεσ δοξαζοντεσ και αινουντεσ τον θν

επι πασιν οισ ηκουσαν και ιδον καθωσ

ελαληθη προσ αυτουσ

21και οτε επλησθησαν ημεραι οκτω του

περιτεμιν αυτον και εκληθη το ο

νομα αυτου ισ το κληθεν υπο του

αγγελου προ του συνλημφθηναι αυ

τον εν τη κοιλια

Leaf 102v - Luke 2:22+ (image )

22και οτε επλησθησαν αι ημεραι του κα

θαρισμου αυτων κατα τον νομον μω

υσεωσ ανηγαγον αυτον εισ ιεροσολυμα

παραστησαι τω κω 23καθωσ γεγραπται

εν νομω κυ οτι παν αρσεν διανοι

γον μητραν αγιον τω κω κληθησεται

24και του δουναι θυσιαν κατα το ειρη

μενον εν τω νομω κυ ζευγοσ τρυ

γονων η δυο νοσσουσ περιστερων

25και ιδου ανθρωποσ ην εν ιερουσαλημ

ω ονομα συμεων και ο ανθρωποσ

ουτοσ δικαιοσ και ευλαβησ προσδε

χομενοσ παρακλησιν του ισραηλ και

πνα ην αγιον επ αυτον 26και ην αυτω

κεχρηματισμενον υπο του πνσ του

αγιου μη ιδιν θανατον πριν ειδη

χν κυ 27και ηλθεν εν τω πνι εισ το

ιερον και εν τω εισαγειν τουσ γονεισ

το παιδιον ιν του ποιησαι αυτουσ κα

τα το ειθεισμενον του νομου περι

αυτου 28και αυτοσ εδεξατο αυτο

εισ τασ ανκαλασ και ηυλογησεν τον

θν και ειπεν

29νυν απολυεισ τον δουλον σου δεσ

ποτα κατα το ρημα σου εν ειρηνη

30οτι ειδον οι οφθαλμοι μου το σωτη

ριον σου 31ο ητοιμασασ κατα προσω

πον παντων των λαων 32φωσ εισ α

ποκαλυψιν εθνων και δοξαν λα

ου σου ισραηλ 33και ην ο πατηρ αυ

Leaf 103r - Luke 2:33+ (image )

του και η μητηρ θαυμαζοντεσ επι τοισ

λαλουμενοισ περι αυτου

34και ηυλογησεν αυτουσ συμεων και

ειπεν προσ μαριαμ την μρα αυτου

ιδου ουτοσ κειται εισ πτωσιν και α

ναστασιν πολλων εν τω ισραηλ

και εισ σημειον αντιλεγομενον 35και

σου αυτησ την ψυχην διελευσεται

ρομφαια οπωσ αν αποκαλυφθωσιν

εκ πολλων καρδιων διαλογισμοι

36και ην αννα προφητισ θυγατηρ φανου

ηλ εκ φυλησ ασηρ αυτη προβεβηκυ

ια εν ημεραισ πολλαισ ζησασα μετα α̅

δροσ ετη ζ απο τησ παρθενιασ αυτησ

37και ην αυτη χηρα ωσ ετων π δ η ουκ α

φιστατο του ιερου νηστιαισ τε και

δεησεσιν λατρευουσα νυκτα και η

μεραν 38και αυτη τη ωρα επιστασα

ανθωμολογειτο τω θω και ελαλει πε

ρι αυτου πασι τοισ προσδεχομενοισ

λυτρωσιν ιερουσαλημ

39και ωσ ετελεσαν παντα τα κατα τον νο

μον κυ επεστρεψαν εισ την γαλιλαι

αν εισ πολιν εαυτων ναζαρετ

40το δε παιδιον ηυξανεν και εκραται

ουτο πληρουμενον σοφια και χα

ρισ θυ ην επ αυτο

41και επορευοντο οι γονεισ αυτου καθ ε

τοσ εισ ιερουσαλημ τη εορτη του πασχα

42και οτε εγενετο ετων δεκαδυο ανα

Leaf 103v - Luke 2:42+ (image )

βαινοντων αυτων κατα το εθοσ τησ εορ

τησ 43και τελιωσαντων τασ ημερασ εν

τω υποστρεφειν αυτουσ υπεμεινεν

ισ ο παισ εν ιερουσαλημ και ουκ εγνω

σαν οι γονεισ αυτου 44νομισαντεσ δε

αυτον ειναι εν τη συνοδια ηλθον η

μερασ οδον και ανεζητουν αυτον

εν τοισ συγγενευσιν και τοισ γνωστοισ

45και μη ευροντεσ επεστρεψαν εισ ιε

ρουσαλημ αναζητουντεσ αυτον

46και εγενετο μετα ημερασ τρισ ευρον

αυτον εν τω ιερω καθεζομενον εν

μεσω των διδασκαλων και ακουον

τα αυτων και επερωτωντα αυτουσ

47εξισταντο δε παντεσ επι τη συνεσει

και ταισ αποκρισεσιν αυτου 48και ειδο̅

τεσ αυτον εξεπλαγησαν

και ειπεν προσ αυτον η μητηρ αυτου

τεκνον τι εποιησασ ημιν ουτωσ

ιδου ο πατηρ σου καγω οδυνουμε

νοι εζητουμεν σε

49και ειπεν προσ αυτουσ τι οτι ζητειτε

με ουκ οιδατε οτι εν τοισ του πατροσ

δει με ειναι 50και αυτοι ου συνηκαν

το ρημα ο ελαλησεν αυτοισ

51και κατεβη μετ αυτων και ηλθεν εισ

ναζαρετ και ην υποτασσομενοσ αυτοισ

και η μητηρ αυτου ετηρει παντα τα

ρηματα εν τη καρδια αυτησ

52και ο ισ προεκοπτεν τη σοφια ϗ ηλικια

Leaf 104r - Luke 2:52+ (image )

και χαριτι παρα θω και ανθρωποισ

1εν ετι δε πεντεκαιδεκατω τησ ηγεμο

νιασ τιβαιριου καισαροσ ηγεμονευο̅

τοσ ποντιου πειλατου τησ ιουδαιασ

και τετραρχουντοσ τησ γαλιλαιασ

ηρωδου φιλιππου δε του αδελφου

αυτου τετραρχουντοσ τησ ιουδαιασ

και τραχωνιτιδοσ χωρασ λυσανιου

τησ αβιληνησ τετραρχουντοσ 2επι

αρχιερεωσ αννα και καιαφα

εγενετο ρημα θυ επι ιωαννην τον

ζαχαριου υιον εν τη ερημω 3και ηλ

θεν εισ πασαν περιχωρον του ιορδα

νου κηρυσσων βαπτισμα μετανοι

ασ εισ αφεσιν αμαρτιων

4ωσ γεγραπται εν βιβλω λογων ησαιου

του προφητου φωνη βοωντοσ εν

τη ερημω ετοιμασατε την οδον κυ

ευθειασ ποιειται τασ τριβουσ αυτου

5πασα φαραγξ πληρωθησεται και πα̅

οροσ και βουνοσ ταπινωθησεται

και εσται τα σκολεια εισ ευθειαν και

αι τραχειαι εισ οδουσ λειασ 6και οψεται

πασα σαρξ το σωτηριον του θυ

7ελεγεν ουν τοισ εκπορευομενοισ ο

χλοισ βαπτισθηναι υπ αυτου

γεννηματα εχιδνων τισ υπεδειξε̅

υμιν απο τησ μελλουσησ 8ποιησατε

ουν καρπον αξιον τησ μετανοιασ

και μη αρξησθαι λεγειν εν εαυτοισ

Leaf 104v - Luke 3:8+ (image )

πατερα εχομεν τον αβρααμ λεγω γαρ υ

μιν οτι δυναται ο θσ εκ των λιθων τουτω̅

εγειρε τεκνα τω αβρααμ

9ηδη δε και η αξινη προσ την ριζαν των

δενδρων κειται παν ουν δενδρον

μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται

και εισ πυρ βαλλεται

10και επηρωησαν αυτον οι οχλοι λεγοντεσ

τι ουν ποιησωμεν 11αποκριθεισ δε

ειπεν αυτοισ ο εχων δυο χειτωνασ

μεταδοτω τω μη εχοντι και ο εχων

βρωματα ομοιωσ ποιειτω

12ηλθον δε και τελωναι βαπτισθηναι

και ειπαν προσ αυτον διδασκαλε τι

ποιησωμεν 13ο δε ειπεν προσ αυτουσ

μηδεν πλεον παρα το διατεταγμενο̅

υμιν πρασσεται

14επηρωτων δε αυτον και στρατευο

μενοι λεγοντεσ τι ποιησωμεν ϗ ημεισ

και ειπεν προσ αυτουσ μηδενα δια

σεισηται μηδε συκοφαντησηται

και αρκεισθαι τοισ οψωνιοισ υμων

15προσδοκωντοσ δε του λαου και διαλο

γιζομενων παντων εν ταισ καρδιαισ

αυτων περι του ιωαννου μηποτε αυ

τοσ ειη ο χσ

16απεκρινατο λεγων πασιν ο ιωαννησ

εγω μεν υδατι βαπτιζω υμασ ερχε

ται δε ο ισχυροτεροσ μου ου ουκ ειμει

εικανοσ λυσαι τον ιμαντα των υπο

Leaf 105r - Luke 3:16+ (image )

δηματων αυτου αυτοσ υμασ βαπτι

σει εν πνι αγιω και πυρι 17ου το πτυον εν

τη χειρι αυτου και διακαθαριει την α

λωνα αυτου και συναξει τον σειτον

εισ την αποθηκην αυτου το δε αχυρο̅

κατακαυσει πυρι ασβεστω

18πολλα μεν ουν και ετερα παρακαλων

ευηγγελειζετο τον λαον

19ο δε ηρωδησ ο τετραρχησ ελεγχομενοσ

υπ αυτου περι ηρωδιαδοσ τησ γυναι

κοσ φιλιππου του αδελφου αυτου

και περι παντων των πονηρων ων εποι

ησεν ο ηρωδησ 20προσεθηκεν και του

το επι πασιν και κατεκλεισεν τον ι

ωαννην εν τη φυλακη

21εγενετο δε εν τω βαπτισθηναι παν

τα τον λαον και ιυ βαπτισθεντοσ

και προσευχομενου ανεωχθηναι

τον ουρανον 22και καταβηναι το πνα

το αγιον σωματικω ειδι ωσ περι

στεραν επ αυτον

και φωνην εξ ουρανου γενεσθαι

συ ει ο υιοσ μου ο αγαπητοσ εν σοι

ηυδοκησα 23και αυτοσ ην ισ αρ

χομενοσ ωσει ετων λ ων υιοσ ωσ

ενομιζετο ιωσηφ

1ισ δε πληρησ πνσ αγιου υπεστρεψεν

απο του ιορδανου και ηγετο εν τω

πνι εν τη ερημω 2ημερασ μ πειρα

ζομενοσ υπο του διαβολου

Leaf 105v - Luke 4:2+ (image )

και ουκ εφαγεν ουδεν εν ταισ ημεραισ

εκειναισ και συντελεσθεισων αυτων

επινασεν

3ειπεν δε αυτω ο διαβολοσ ει υιοσ ει του

θυ ειπε τω λιθω τουτω ινα γενηται αρτοσ

4και απεκριθη προσ αυτον ο ισ γεγραπται

οτι ουκ επ αρτω ζησεται ο ανοσ

5και αναγαγων αυτον εισ οροσ εδειξεν

αυτω πασασ τασ βασιλειασ τησ γησ εν

στιγμη χρονου 6και ειπεν αυτω ο δι

αβολοσ σοι δωσω την εξουσιαν πασα̅

ταυτην και την δοξαν αυτων οτι ε

μοι παραδεδοται και ω εαν θελω πα

ραδιδωμι αυτην 7συ ουν εαν προσκυ

νησησ ενωπιον εμου εσται σου παντα

8και αποκριθεισ ο ισ ειπεν αυτω γεγραπται

κν τον θν σου προσκυνησεισ και αυτω

μονω λατρευσεισ

9ηγαγεν δε αυτον εισ ιερουσαλημ και ε

στησεν αυτον επι το πτερυγιον του ι

ερου και ειπεν αυτω ει υιοσ ει του θυ

βαλε σεαυτον εντευθεν κατω 10γεγρα

πται γαρ οτι τοισ αγγελοισ αυτου εντε

λειται περι σου περι σου του διαφυλα

ξαι σε 11και οτι επι χειρων αρουσιν σε

μηποτε προσκοψησ προσ λιθον τον πο

δα σου

12και αποκριθεισ ειπεν αυτω ο ισ γεγραπται

ουκ εκπειρασεισ κν τον θν σου

13και συντελεσασ παντα πιρασμον ο δια

Leaf 106r - Luke 4:13+ (image )

βολοσ απεστη απ αυτου αχρι καιρου

14και υπεστρεψεν ο ισ εν τη δυναμει του

πνσ εισ την γαλιλαιαν και φημη εξηλ

θεν καθ ολησ τησ περιχωρου περι αυτου

15και αυτοσ εδιδασκεν εν ταισ συναγω

γαισ αυτων δοξαζομενοσ υπο παντων

16και ηλθεν εισ ναζαρεθ ου ην ανατεθραμ

μενοσ και εισηλθεν κατα το ιωθοσ αυτω

εν τη ημερα των σαββατων εισ την συν

αγωγην και ανεστη αναγνωναι 17και ε

πεδοθη αυτω βιβλιον του προφητου ησαιου

και ανοιξασ το βιβλιον ευρεν τοπον ου

ην γεγραμμενον 18πνα κυ επ εμε ου εινε

κεν εχρισεν με ευαγγελισασθαι πτωχοισ

απεσταλκεν με κηρυξαι αιχμαλωτοισ

αφεσιν και τυφλοισ αναβλεψιν απο

στιλαι τεθραμμενουσ εν αφεσει 19κη

ρυξαι ενιαυτον κυ δεκτον 20και πτυ

ξασ το βιβλιον και αποδουσ τω υπηρε

τη εκαθεισεν και παντων οι οφθαλ

μοι εν τη συναγωγη ησαν ατενιζον

τεσ αυτω

21ηρξατο δε λεγειν προσ αυτουσ σημε

ρον πεπληρωται η γραφη αυτη εν τοισ

ωσιν υμων 22και παντεσ εμαρτυρουν

αυτω και εθαυμαζον επι τοισ λογοισ

τησ χαριτοσ τοισ εκπορευομενοισ εκ

του στοματοσ αυτου και ελεγον ουχι υ

ιοσ εστιν ιωσηφ ουτοσ

23και ειπεν προσ αυτουσ παντωσ ερειται μοι

Leaf 106v - Luke 4:23+ (image )

την παραβολην ταυτην ιατρε θεραπευ

σον σεαυτον οσα ηκουσαμεν γενομε

να εισ την καφαρναουμ ποιησον και

ωδε εν τη πατριδι σου

24ειπεν δε αμην λεγω υμιν οτι ουδεισ

προφητησ δεκτοσ εστιν εν τη πατριδι ε

αυτου 25επ αληθειασ δε λεγω υμιν

οτι πολλαι χηραι ησαν εν ταισ ημεραισ

ηλιου εν τω ισραηλ οτε εκλισθη ο ου

ρανοσ επι ετη τρια και μηνασ εξ ωσ

εγενετο λιμοσ μεγαλη επι πασαν τη̅

γην 26και προσ ουδεμιαν αυτων επεμ

φθη ηλιασ ει μη εισ σαραπτα τησ σει

δωνιασ προσ γυναικα χηραν

27και πολλοι λεπροι ησαν εν τω ισραηλ

επι ελεισεου του προφητου και ουδεισ

αυτων εκαθαρισθη ει μη ναιμαν

ο συροσ 28και επλησθησαν παν

τεσ θυμου εν τη συναγωγη ακουον

τεσ ταυτα 29και ανασταντεσ εξεβα

λον αυτον εξω τησ πολεωσ και ηγα

γον αυτον εωσ οφρυοσ του ορουσ εφ ου

η πολεισ ωκοδομητο αυτων ωστε

κατακρημνισαι αυτον 30αυτοσ δε δι

ελθων δια μεσου αυτων επορευετο

31και κατηλθεν εισ καφαρναουμ πολι̅

τησ γαλιλαιασ και ην διδασκων αυ

τουσ εν τοισ σαββασιν 32και εξεπλησ

σοντο επι τη διδαχη αυτου οτι εν ε

ξουσια ην ο λογοσ αυτου

Leaf 107r - Luke 4:33+ (image )

33και εν τη συναγωγη ην ανθρωποσ εχω̅

πνα δαιμονιου ακαθαρτου και ανε

κραξεν φωνη μεγαλη 34εα τι ημιν και

σοι ιυ ναζαρηνε ηλθεσ απολεσαι ημασ

οιδα σε τισ ει ο αγιοσ του θυ

35και επετιμησεν αυτω ο ισ λεγων φι

μωθητι και εξελθε απ αυτου και ρι

ψαν αυτον το δαιμονιον εισ το μεσο̅

εξηλθεν απ αυτου

36και εγενετο θαμβοσ επι παντασ και

συνελαλουν προσ αλληλουσ λεγοντεσ

τισ ο λογοσ ουτοσ οτι εν εξουσια και {δυ

ναμε} επιτασσει τοισ ακαθαρτοισ

πνευμασιν και εξερχονται

37και εξεπορευετο ηχοσ περι αυτου

εισ παντα τοπον τησ περιχωρου

38αναστασ δε απο τησ συναγωγησ εισηλ

θεν εισ την οικειαν σιμωνοσ η πεν

θερα δε του σιμωνοσ ην συνεχομενη

πυρετω μεγαλω και ηρωτησα̅

αυτον περι αυτησ 39και επιστασ ε

πανω αυτησ επετιμησεν τω πυρε

τω και αφηκεν αυτην παραχρημα

δε αναστασα διηκονι αυτοισ

40δυνοντοσ δε του ηλιου παντεσ οσοι

ειχον ασθενουντασ νοσοισ ποικει

λαισ ηγον αυτουσ προσ αυτον ο δε

ενι εκαστω αυτων τασ χειρασ επιτι

θεισ εθεραπευεν αυτουσ

41εξηρχετο δε και δαιμονια πολλων

______

36^{δυναμει}

Leaf 107v - Luke 4:41+ (image )

κραυγαζοντα και λεγοντα οτι συ ει ο υιοσ

του θυ και επιτιμων ουκ ηα λαλειν

αυτα οτι ηδισαν τον χν αυτον ειναι

42γενομενησ δε ημερασ εξελθων επο

ρευθη εισ ερημον τοπον και οι οχλοι

επεζητουν αυτον και ηλθον εωσ αυ

του και κατειχον αυτον του μη πο

ρευεσθαι απ αυτων

43ο δε ειπεν προσ αυτουσ οτι και ταισ ετε

ραισ πολεσιν ευαγγελισασθαι δει με

την βασιλειαν του θυ οτι επι του

το απεσταλην

44και ην κηρυσσων εισ τασ συναγωγασ τω̅

ιουδαιων 1εγενετο δε εν τω το̅

οχλον επικεισθαι αυτω και ακουειν

τον λογον του θυ και αυτοσ ην εστωσ

παρα την λιμνην γεννησαρετ

2και ειδεν πλοια δυο εστωτα παρα την

λιμνην οι δε αλιεισ απ αυτων απο

βαντεσ επλυναν τα δικτυα

3εμβασ δε εισ εν των πλοιων ο ην σιμω

νοσ ηρωτησεν αυτον απο τησ γησ ε

παναγαγειν ολειγον καθεισασ δε

εδιδασκεν εκ του πλοιου τουσ οχλουσ

4ωσ δε επαυσατο λαλων ειπεν προσ το̅

σιμωνα επαναγαγεται εισ το βαθοσ

και χαλασαται τα δικτυα υμων εισ αγρα̅

5και αποκριθεισ ο σιμων ειπεν αυτω

επιστατα δι ολησ νυκτοσ κοπιασαν

τεσ ουδεν ελαβομεν επει δε τω σω

Leaf 108r - Luke 5:5+ (image )

ρηματι χαλασω τα δικτυα

6και τουτο ποιησαντεσ συνεκλεισαν

πληθοσ ιχθυων πολυ διερρησσοντο

δε τα δικτυα αυτων 7και κατενευσα̅

τοισ μετοχοισ εν τω ετερω πλοιω

του ελθοντασ συνλαβεσθαι αυτοισ

και ηλθαν και επλησθησαν αμφοτερα

τα πλοια ωστε βυθιζεσθαι αυτα

8ιδων δε ο σιμων προσεπεσεν τοισ γο

νασιν ιυ λεγων εξελθε απ εμου οτι

ανηρ αμαρτωλοσ ειμει κε 9θαμβοσ γαρ

περιεσχεν αυτον και παντασ τουσ συ̅

αυτω επι τη αγρα των ιχθυων η συνε

λαβον 10ομοιωσ δε και ιακωβον και

ιωαννην υιουσ ζεβεδεου οι ησαν κοι

νωνοι τω σιμωνι

και ειπεν προσ τον σιμωνα ο ισ μη φοβου

απο του νυν ανουσ εση ζωγρων

11και καταγαγοντεσ τα πλοια και επι τη̅

γην αφεντεσ απαντα ηκολουθησα̅

αυτω

12και εγενετο εν τω ειναι αυτον εν μια

των πολεων και ιδου ανηρ πληρησ

λεπρασ και ιδων τον ιν πεσων επι προ

σωπον εδεηθη αυτου λεγων κε εαν

θελησ δυνασαι με καθαρισαι

13και εκτεινασ την χειρα ηψατο αυτου λε

γων θελω καθαρισθητει και ευθεωσ

η λεπρα απηλθεν απ αυτου 14και παρηγ

γειλεν αυτω μηδενι ειπειν αλλα α

Leaf 108v - Luke 5:14+ (image )

πελθων δειξον σεαυτον τω ιερει

και προσενεγκε περι του καθαρισμου

σου καθωσ προσεταξεν μωυσησ εισ

μαρτυριον αυτοισ

15διηρχετο δε μαλλον ο λογοσ περι αυτου

και συνηρχοντο οχλοι πολλοι ακουειν

και θεραπευεσθαι απο των ασθενι

ων αυτων 16αυτοσ δε ην υποχωρω̅

εν ταισ ερημοισ ϗ προσευχομενοσ

17και εγενετο εν μια των ημερων και

αυτοσ ην διδασκων και ησαν καθη

μενοι φαρισαιοι και νομοδιδασκαλοι

οι ησαν εληλυθοτεσ εκ πασησ χωρασ

τησ γαλιλαιασ και ιουδαιασ και ιε

ρουσαλημ και δυναμεισ κυ ην εισ

το ειασθαι αυτον

18και ιδου ανδρεσ φεροντεσ επι κλινησ

ανθρωπον οσ ην παραλελυμενοσ

και εζητουν αυτον εισενεγκειν και

θειναι ενωπιον αυτου 19και μη ευρο̅

τεσ ποιασ εισενεγκωσιν αυτον δια

τον οχλον αναβαντεσ επι το δωμα

δια των κεραμων καθηκαν αυτον

συν τω κλεινιδιω εισ το μεσον εμ

προσθεν του ιυ

20και ιδων την πιστιν αυτων ειπεν αυ

τω ανε αφεωνται σου αι αμαρτιαι

21και ηρξαντο διαλογιζεσθαι οι γραμ

ματισ και οι φαρισαιοι λεγοντεσ

τισ εστιν ουτοσ οσ λαλει βλασφημειασ

Leaf 109r - Luke 5:21+ (image )

τισ δυναται αφειεναι αμαρτιασ ει μη

μονοσ ο θσ

22επιγνουσ δε ο ισ τουσ διαλογισμουσ αυτω̅

αποκριθεισ ειπεν προσ αυτουσ τι δια

λογιζεσθαι εν ταισ καρδιαισ υμων 23τι ε

στιν ευκοπωτερον ειπειν αφεωνται

σου αι αμαρτιαι η ειπειν εγειρε και

περιπατι 24ινα δε ειδηται οτι ο υιοσ του

ανθρωπου εξουσιαν εχει επι τησ γησ

αφιεναι αμαρτιασ ειπεν τω παρα

λυτικω σοι λεγω εγειρε και αρασ το

κλινιδιον σου πορευου εισ τον οικον σου

25και παραχρημα αναστασ ενωπιον {πα̅

των} αρασ εφ ο κατεκειτο απηλθεν

εισ τον οικον αυτου δοξαζων τον θν

26και επλησθησαν φοβου λεγοντεσ οτι

ειδομεν παραδοξα σημερον

27και μετα ταυτα εξηλθεν και εθεασα

το τελωνην ονοματι λευειν καθημε

νον επι το τελωνιον και ειπεν αυτω

ακολουθει μοι 28και καταλιπων παν

τα αναστασ ηκολουθει αυτω

29και εποιησεν δοχην μεγαλην λευεισ

αυτω εν τη οικεια αυτου και ην οχλοσ

πολυσ τελωνων και αμαρτωλων οι η

σαν μετ αυτων κατακειμενοι

30και εγογγυζον οι φαρισαιοι και οι γραμ

ματεισ αυτων προσ τουσ μαθητασ αυ

του λεγοντεσ δια τι μετα των τελω

νων και αμαρτωλων εσθιεται κα πει

νεται

______

25^{αυτων}

Leaf 109v - Luke 5:31+ (image )

31και αποκριθεισ ειπεν προσ αυτουσ ου χρι

αν εχουσιν οι υγειαινοντεσ ιατρου

αλλα οι κακωσ εχοντεσ 32ουκ εληλυθα

καλεσαι δικαιουσ αλλα αμαρτωλουσ

εισ μετανοιαν

33οι δε ειπαν προσ αυτον οι μαθηται ιω

αννου νηστευουσιν πυκνα και δεη

σεισ ποιουνται ομοιωσ και οι των φα

ρισαιων οι δε σοι εσθιουσιν και πινουσι̅

34ο δε ισ ειπεν προσ αυτουσ μη δυνασθαι

τουσ υιουσ του νυμφωνοσ εν ω ο νυμ

φιοσ μετ αυτων εστιν ποιησαι νη

στευειν 35ελευσονται δε ημεραι και

οταν απαρθη απ αυτων ο νυμφιοσ το

τε νηστευσουσιν εν εκειναισ ταισ

ημεραισ

36ελεγεν δε και παραβολην προσ αυτουσ

οτι ουδεισ επιβλημα απο ιματιου και

νου σχισασ επιβαλλει επι ιματιον πα

λαιον ει δε μη γε και το καινον σχεισει

και τω παλαιω ου συμφωνησει το ε

πιβλημα το απο του καινου

37και ουδεισ βαλλει οινον νεον εισ ασκουσ

παλαιουσ ει δε μη ρηξει ο οινοσ ο νεοσ

τουσ ασκουσ και αυτοσ εκχυθησεται

και οι ασκοι {απολλυνται} 38αλλα οινο̅

νεον εισ ασκουσ καινουσ βαλληται

39και ουδεισ πιων παλαιον θελει ναιον

λεγει γαρ ο παλαιοσ χρηστοσ εστιν

1εγενετο δε εν σαββατω διαπορευεσθαι

______

37^{απολουνται}

Leaf 110r - Luke 6:1+ (image )

αυτον δια σποριμων και {ετελλον} οι

μαθηται αυτου τουσ σταχυασ και ησθειο̅

ψωχοντεσ ταισ χερσιν

2τινεσ δε των φαρισαιων ειπον τι ποιειτε

ο ουκ εξεστιν ποιειν τοισ σαββασιν

3και αποκριθεισ ο ισ προσ αυτουσ ειπεν

ουδε τουτο ανεγνωται ο εποιησεν δαυειδ

οτε επινασεν αυτοσ και οι μετ αυτου

4ωσ εισηλθεν εισ τον οικον του θυ και

τουσ αρτουσ τησ προθεσεωσ εφαγεν

και εδωκεν τοισ μετ αυτου ουσ ουκ ε

ξεστιν φαγειν ει μη μονουσ τουσ ιερεισ

5και ελεγεν αυτοισ κσ εστιν του σαββα

του ο υιοσ του ανθρωπου

6εγενετο δε εν ετερω σαββατω εισελ

θειν αυτον εισ την συναγωγην και δι

δασκειν και ην ανθρωποσ εκει και

η χειρ αυτου η δεξια ην ξηρα

7παρετηρουν δε αυτον οι γραμματισ

και οι φαρισαιοι ει εν τω σαββατω θε

ραπευει ινα ευρωσιν κατηγοριαν

κατ αυτου 8αυτοσ δε ηδει τουσ δι

αλογισμουσ αυτων

ειπεν δε τω ανθρωπω τω ξηραν εχον

τι την {χειραν} εγειρε και στηθει εισ το

μεσον και αναστασ εστη

9ειπεν δε προσ αυτουσ ο ισ επερωτω υ

μασ ει εξεστιν τω σαββατω αγαθοποι

ησαι η κακοποιησαι ψυχην σωσαι

η απολεσαι

______

1^{ετιλλον} 8^{χειρα}

Leaf 110v - Luke 6:10+ (image )

10και περιβλεψαμενοσ παντασ ειπεν τω

ανθρωπω εκτινον την χειρα σου

και εξετινεν και απεκατεσταθη η

χειρ αυτου υγιησ 11αυτοι δε επλησθη

σαν ανοιασ και διελαλουν προσ αλληλουσ

τι αν ποιησειεν τω ιυ

12εγενετο δε εν ταισ ημεραισ ταυταισ εξηλ

θειν αυτον εισ το οροσ προσευξασθαι

και ην διανυκτερευων εν τη προσευ

χη του θυ 13και οτε εγενετο ημερα προσ

εφωνησεν τουσ μαθητασ αυτου

και εκλεξαμενοσ απ αυτων δωδεκα

ουσ και αποστολουσ ωνομασεν

14σιμων ον και ωνομασεν πετρον

και ανδρεαν τον αδελφον αυτου και

ιακωβον και ιωαννην και φιλιππο̅

και ματθολομεον 15και μαθθεον και

θωμαν ιακωβον αλφαιου και σιμω

να τον καλουμενον ζηλωτην 16και ι

ουδαν ιακωβου και ιουδαν ισκαριωτη̅

οσ εγενετο προδοτησ

17και καταβασ μετ αυτων εστη επι το

που πεδινου και οχλοσ πολυσ μαθη

των αυτου και πληθοσ πολυ του λαου

απο πασησ τησ ιουδαιασ και ιερουσαλημ

και τησ περεασ και τησ παραλιου τυ

ρου και σιδωνοσ 18οι ηλθον ακουσαι

αυτου και ιαθηναι απο των νοσων

αυτων και οι οχλουμενοι απο

πνευματων ακαθαρτων εθεραπευ

Leaf 111r - Luke 6:18+ (image )

οντο 19και πασ ο οχλοσ εζητουν απτεσθε

αυτου οτι δυναμισ παρ αυτου εξηρχετο

και ιατο παντασ

20και αυτοσ επαρασ τουσ οφθαλμουσ αυ

του εισ τουσ μαθητασ αυτου ελεγεν

μακαριοι οι πτωχοι οτι αυτων εστιν η

βασιλεια του θυ 21μακαριοι οι πι

νωντεσ νυν οτι χορτασθησεσθαι

μακαριοι οι κλεοντεσ νυν οτι γελασουσι̅

22μακαριοι εσται οταν μισησωσιν υμασ οι

ανθρωποι και αφορισωσιν υμασ και

ονιδισωσιν και εκβαλωσιν το ονομα

υμων ωσ πονηρον ενεκεν του υιου

του ανθρωπου 23χαρητε εν εκεινη τη

ημερα και σκιρτησατε ιδου γαρ ο μι

σθοσ υμων πολυσ εν τω ουρανω

κατα τα αυτα γαρ εποιουν τοισ προφη

ταισ οι πατερεσ αυτων

24πλην ουαι υμιν τοισ πλουσιοισ οτι απε

χεται την παρακλησιν υμων

25ουαι υμιν οι ενπεπλησμενοι νυν οτι

πινασεται ουαι οι γελωντεσ νυν

οτι πενθησεται και κλαυσεται

26ουαι {υμιν} οταν καλωσ υμασ ειπωσιν

παντεσ οι ανθρωποι κατα τα αυτα γαρ

εποιουν τοισ ψευδοπροφηταισ οι πα

τερεσ αυτων

27αλλα υμιν λεγω τοισ ακουουσιν μου

αγαπατε τουσ εχθρουσ υμων και καλωσ

ποιειται τοισ μισουσιν υμασ 28ευλογει

______

26^{}

Leaf 111v - Luke 6:28+ (image )

ται τουσ καταρωμενουσ υμασ και

προσευχεσθαι περι των επηρεαζον

των υμασ 29τω τυπτοντι σε εισ

την σιαγονα παρεχε και την αλλην

και απο του εροντοσ σου το ιματιον

και τον χειτωνα μη κωλυσησ

30παντι αιτουντι σε διδου και απο του

εροντοσ τα σα μη απετει

31και καθωσ θελεται ινα ποιωσιν υμιν

οι ανθρωποι και υμεισ ποιειται αυ

τοισ ομοιωσ

32και ει αγαπατε τουσ αγαπωντασ υμασ

ποια υμιν χαρισ εστιν και γαρ οι αμαρ

τωλοι τουσ αγαπωντασ αυτουσ αγαπωσι̅

33και εαν αγαθοποιητε τουσ αγαθοποι

ουντασ υμασ ποια υμιν χαρισ εστιν

και οι αμαρτωλοι το αυτο ποιουσιν

34και εαν δανισηται παρ ων ελπιζεται

λαβειν ποια χαρισ εστιν υμιν και

αμαρτωλοι αμαρτωλοισ δανιζουσι̅

ινα απολαμβανωσιν τα ισα

35πλην αγαπατε τουσ εχθρουσ υμων

και αγαθοποιειτε και δανιζετε μη

δενα απελπιζοντεσ και εσται ο μι

σθοσ υμων πολυσ και εσται υιοι

υψιστου οτι αυτοσ χρηστοσ εστιν επι

τουσ αχαριστουσ και πονηρουσ

36γιγνεσθαι οικτιρμονεσ καθωσ ο πα

τηρ υμων οικτιρμων εστιν

37και μη κρινετε ινα μη κριθηται

Leaf 112r - Luke 6:37+ (image )

και μη καταδικαζεται {ινα} μη κατα

δικασθητε απολυετε και απολυ

θησεσθαι 38διδοτε και δοθησεται υμι̅

μετρον καλον σεσαλευμενον πεπιεσ

μενον υπερεκχυννομενον δωσουσιν

εισ τον κολπον υμων ω γαρ μετρω με

τριτε αντιμετρηθησεται υμιν

39ειπεν δε και παραβολην αυτοισ μη δυνα

τε τυφλοσ τυφλον οδηγειν ουχι αμφο

τεροι εισ βοθυνον ενπεσουνται

40ουκ εστιν μαθητησ υπερ τον διδασκαλο̅

κατηρτισμενοσ δε πασ εσται ωσ ο διδα

σκαλοσ αυτου

41τι δε βλεπεισ το καλφοσ εν τω οφθαλμω

του αδελφου σου την δε δοκον την εν

τω ιδιω οφθαλμω ου κατανοεισ

42η πωσ δυνασαι λεγειν τω αδελφω σου

αδελφε αφεσ εκβαλω το καρφοσ το εν

τω οφθαλμω σου αυτοσ την εν τω ο

φθαλμω σου δοκον ου βλεπων

υποκριτα εκβαλε πρωτον την δοκον εκ

του οφθαλμου σου και τοτε διαβλε

ψεισ το καρφοσ το εν τω οφθαλμω του α

δελφου σου εκβαλειν

43ου γαρ εστιν δενδρον καλον ποιουν

καρπον κακον ουδε παλιν δενδρο̅

σαπρον ποιουν καρπον καλον 44εκα

στον γαρ δενδρον εκ του ιδιου καρπου

γιγνωσκεται

ου γαρ εξ ακανθων συλλεγουσιν συκα

______

37a{και ου}

Leaf 112v - Luke 6:44+ (image )

ουδε εκ βατου σταφυλην τρυγωσιν

45ο αγαθοσ ανθρωποσ εκ του αγαθου θη

σαυρου τησ καρδιασ αυτου προφερει α

γαθον και ο πονηροσ ανθρωποσ εκ

του πονηρου προφερει πονηρον

εκ γαρ περισευματοσ καρδιασ λαλει

το στομα αυτου 46τι δε με καλει

τε κε κε και ου ποιειτε α λεγω

47πασ ο ερχομενοσ προσ με και ακουων

μου των λογων και ποιων αυτουσ

υποδιξω υμιν τινι εστιν ομοιοσ

48ομοιοσ εστιν ανθρωπω οικοδομουντι

οικειαν οσ εσκαψεν και εβαθυνεν

και εθηκεν θεμελιον επι την πετρα̅

πλημυρησ δε γενομενησ προσερη

ξεν ο ποταμοσ τη οικεια εκεινη και

ουκ ισχυσεν σαλευσαι αυτην {τε} το

καλωσ οικοδομησθαι αυτην

49ο δε ακουσασ και μη ποιησασ ομοιοσ

εστιν ανθρωπω οικοδομουντι οικει

αν επι την γην χωρισ θεμελιου

και προσερρηξεν αυτη ο ποταμοσ και

ευθεωσ επεσεν και εγενετο το ρη

γμα τησ οικειασ εκεινησ μεγα

1επειδη επληρωσεν παντα τα ρημα

τα αυτου εισ τασ ακοασ του λαου

εισηλθεν εισ καφαρναουμ

2εκατονταρχου δε τινοσ δουλοσ κα

κωσ εχων ημελλεν τελευταν

οσ ην αυτω εντιμοσ

______

48^{δια}

Leaf 113r - Luke 7:3+ (image )

3ακουσασ δε περι του ιυ απεστιλεν προσ αυ

τον πρεσβυτερουσ των ιουδαιων

ερωτων αυτο οπωσ ελθων διασωση

τον δουλον αυτου

4οι δε παραγενομενοι προσ τον ιν παρε

καλουν αυτον σπουδεωσ λεγοντεσ

οτι αξιοσ εστιν ω παρεξη τουτο 5αγα

πα γαρ το εθνοσ ημων και την συναγω

γην αυτοσ εποιησεν ημιν

6ο δε ισ επορευετο συν αυτοισ ηδη δε αυ

του ου μακραν εχοντοσ απο τησ οικειασ

επεμψεν προσ αυτουσ φιλουσ ο εκατο̅

ταρχησ λεγων αυτω κε μη σκυλλου

ου γαρ εικανοσ ειμει ινα μου υπο την

στεγην εισελθησ 7διο ουδε εμαυτον

ηξιωσα προσ σε ελθειν αλλα ειπε λο

γω και ιαθησεται ο παισ μου

8και γαρ εγω ανθρωποσ ειμει υπο εξου

σιαν τασσομενοσ εχων υπ εμαυτον

στρατιωτασ και λεγω τουτω πορευ

θητι και πορευεται και αλλω ερχου

και ερχεται και τω δουλω μου ποιη

σον τουτο και ποιει

9ακουσασ δε ταυτα ο ισ εθαυμασεν αυτο̅

και στραφεισ τω οχλω ειπεν λεγω υ

μιν ουδε εν τω ισραηλ τοσαυτην πι

στιν ευρον 10και υποστρεψαντεσ

εισ τον οικον οι πεμφθεντεσ ευρον

τον δουλον υγιαινοντα

11και εγενετο τη εξησ επορευθη εισ πολι̅

Leaf 113v - Luke 7:11+ (image )

καλουμενην ναιν και συνεπορευον

το αυτω οι μαθηται αυτου και οχλοσ πολυσ

12ωσ δε ηγγειζεν τη πυλη τησ πολεωσ

και ιδου εξεκομιζετο τεθνηκωσ μο

νογενησ υιοσ τη μητρι αυτου και αυ

τη χηρα και οχλοσ τησ πολεωσ ικα

νοσ ην συν αυτη

13και ιδων αυτην ο ισ εσπλαγχνισθη επ αυ

τη και ειπεν αυτη μη κλεε

14και προσελθων ηψατο τησ σορου οι δε

βασταζοντεσ εστησαν και ειπεν

νεανισκε σοι λεγω εγερθητι 15και ανε

καθεισεν ο νεκροσ και ηρξατο λαλειν

και εδωκεν αυτον τη μητρι αυτου

16ελαβεν δε φοβοσ απαντασ και εδοξα

ζον τον θν λεγοντεσ οτι προφητησ

μεγασ εγηγερται εν ημιν και οτι επε

σκεψατο ο θσ τον λαον αυτου

17και εξηλθεν ο λογοσ ουτοσ εν ολη τη ιου

δαια περι αυτου και παση τη περιχωρω

18και απηγγειλον ιωαννη οι μαθηται αυ

του περι παντων τουτων

και προσκαλεσαμενοσ δυο τινασ των

μαθητων αυτου ο ιωαννησ 19επεμ

ψεν προσ τον ιν λεγων συ ει ο ερχομε

νοσ η ετερον προσδοκωμεν

20παραγενομενοι δε προσ αυτον οι αν

δρεσ ειπον ιωαννησ ο βαπτιστησ α

πεστιλεν ημασ προσ σε λεγων

συ ει ο ερχομενοσ η ετερον προσδοκωμε̅

Leaf 114r - Luke 7:21+ (image )

21εν εκεινη τη ωρα εθεραπευσεν πολλουσ

απο νοσων και μαστιγων και πνευμα

των πονηρων και τυφλοισ πολλοισ ε

χαρισατο το βλεπειν

22και αποκριθεισ ειπεν αυτοισ πορευθεν

τεσ ειπατε ιωαννη α ειδατε και ηκου

σατε τυφλοι αναβλεπουσιν και χω

λοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζονται

και κωφοι ακουουσιν νεκροι εγειρο̅

ται πτωχοι ευαγγελιζονται 23και μα

καριοσ εστιν οσ αν μη σκανδαλισθη

εν εμοι

24απελθοντων δε των αγγελων ιωαννου

ηρξατο λεγειν προσ τουσ οχλουσ περι

ιωαννου τι εξηλθατε εισ την ερη

μον θεασασθαι καλαμον υπο ανεμου

σαλευομενον

25αλλα τι εξηλθατε ιδειν ανθρωπον

εν μαλακοισ ιματιοισ ημφιεσμενον

ιδου οι εν ιματισμω ενδοξω και τρυ

φη υπαρχοντεσ εν τοισ βασιλειοισ

εισιν 26αλλα τι εξεληλυθατε ιδει̅

προφητην νε λεγω υμιν και περισ

σοτερον προφητου

27ουτοσ εστιν περι ου γεγραπται ιδου α

ποστελλω τον αγγελον μου προ προ

σωπου σου οσ κατασκευασει την ο

δον σου εμπροσθεν σου 28λεγω δε

υμιν οτι μιζων εν γεννητοισ γυναι

κων ιωαννου ουδεισ εστιν

Leaf 114v - Luke 7:28+ (image )

και ο μικροτεροσ εν τη βασιλεια του θυ

μιζων αυτου εστιν

29και πασ ο λαοσ ακουσασ και οι τελωναι

εδικαιωσαν τον θν βαπτισθεντεσ

το βαπτισμα ιωαννου

30οι δε φαρισαιοι και οι νομικοι την βου

λην του θυ ηθετησαν εισ {αυτουσ}

μη βαπτισθεντεσ υπ αυτου το βα

πτισμα ιωαννου

31τινι ουν ομοιωσω τουσ ανθρωπουσ

τησ γενεασ ταυτησ και τινι εισιν

ομοιοι 32ομοιοι εισιν παιδιοισ τοισ ε̅

αγοραισ καθημενοισ και προσφω

νουσιν αλληλοισ λεγοντα

ηυλησαμεν υμιν και ουκ ωρχησασθε

εθρηνησαμεν και ουκ εκλαυσατε

33εληλυθεν γαρ ο ιωαννησ ο βαπτιστησ

μη εσθιων αρτον μηδε πινων οινο̅

και λεγεται δαιμονιον εχει

34εληλυθεν ο υιοσ του ανθρωπου εσθι

ων και πινων και λεγεται ιδου αν

θρωποσ φαγοσ και οινοποτησ φιλοσ

τελωνων και αμαρτωλων 35και εδι

καιωθη η σοφια απο παντων των

τεκνων αυτησ

36ηρωτα δε τισ αυτον των φαρισαιων

ινα φαγη μετ αυτου και εισελθων

εισ τον οικον του φαρισαιου ανεκλιθη

37και ιδου γυνη τισ ην εν τη πολει αμαρ

τωλοσ και επιγνουσα οτι κατακει

______

30^{εαυτουσ}

Leaf 115r - Luke 7:37+ (image )

ται εν τη οικεια του φαρισαιου

κομισασα αλαβαστρον μυρου 38και στα

σα οπισω παρα τουσ ποδασ αυτου κλαι

ουσα τοισ δακρυσιν ηρξατο βρεχειν

τουσ ποδασ αυτου και ταισ θριξιν τησ

κεφαλησ {αυτου} εξεμαξεν και κα

τεφιλει τουσ ποδασ αυτου και ηλι

φεν τω μυρω

39ιδων δε ο φαρισαιοσ ο καλεσασ αυτον

ειπεν εν εαυτω ουτοσ ει ην προφη

τησ εγιγνωσκεν αν τισ και ποταπη

η γυνη ητισ απτεται αυτου οτι α

μαρτωλοσ εστιν

40και αποκριθεισ ειπεν ο ισ προσ αυτον

σιμων εχω σοι τι ειπειν

ο δε διδασκαλε φησι ειπε 41δυο

χρεοφιλεται ησαν δανιστη τινι ο

εισ ωφιλεν δηναρια πεντακοσια

ο δε ετεροσ πεντηκοντα 42μη εχον

των δε αυτων αποδουναι αμφοτε

ροισ εχαρισατο τισ ουν αυτων πλε

ον αγαπησει αυτον

43ο δε σιμων ειπεν υπολαμβανω οτι

ω το πλιον εχαρισατο ο δε ισ ειπε̅

αυτω ορθωσ εκρινασ

44και στραφεισ προσ την γυναικα τω σι

μωνι εφη βλεπεισ ταυτην την γυ

ναικα εισηλθον σου εισ τον οικον

υδωρ υπο ποδασ μοι ουκ επεδωκασ

αυτη δε τοισ δακρυσιν εβρεξεν μου

______

38^{αυτησ}

Leaf 115v - Luke 7:44+ (image )

τουσ ποδασ και ταισ θριξιν αυτησ εξε

μαξεν 45φιλημα μοι ουκ εδωκασ αυ

τη δε αφ ησ εισηλθον ου διελειπεν κα

ταφιλουσα μου τουσ ποδασ

46ελεω την κεφαλην μου ουκ ηλιψασ

αυτη δε μυρω ηλιψεν 47ου χαριν λε

γω σοι αφιενται αυτησ αι αμαρτιαι

αι πολλαι οτι ηγαπησεν πολυ ω δε

ολειγον αφιεται ολιγον αγαπα

48ειπεν δε αυτη αφιενται σου αι αμαρτιαι

49και ηρξαντο οι συνανακειμενοι λε

γειν προσ {αυτουσ} τισ ουτοσ εστιν οσ

και αμαρτιασ αφιησιν

50ειπεν δε προσ την γυναικα η πιστισ

σου σεσωκεν σε πορευου εισ ειρηνην

1και εγενετο εν τω καθεξησ και αυ

τοσ διωδευεν κατα πολιν και κωμη̅

κηρυσσων και ευαγγελιζομενοσ

την βασιλειαν του θυ και οι δεκα

δυο συν αυτω 2και γυναικεσ τινεσ

αι ησαν τεθεραπευμεναι απο πνευ

ματων πονηρων και ασθενιων

μαρια η καλουμενη μαγδαληνη

αφ ησ ζ δαιμονια {ε������ει} 3και ι

ωαννα γυνη χουζα επιτροπου ηρω

δου και σουσαννα και ετεραι πολλαι

αιτινεσ διηκονουν αυτοισ εκ των

υπαρχοντων αυταισ

4συνιοντοσ δε οχλου πολλου και των

κατα πολιν εισπορευομενων προσ αυ

______

49^{εαυτουσ} 2^{εξεληλυθει}

Leaf 116r - Luke 8:4+ (image )

τον ειπεν δια παραβολησ

5εξηλθεν ο σπειρων σπειραι τον σπο

ρον αυτου και εν τω σπιρειν αυτον

α μεν επεσεν παρα την οδον και κατε

πατηθη και τα πετινα κατεφαγεν

αυτο 6και ετερον επεσεν επι την πε

τραν και φυεν εξηρανθη δια το

μη εχειν ικμαδα 7και ετερον επε

σεν εν μεσω των ακανθων και συν

φυεισαι αι ακανθαι {αποπνιξεν} αυτο

8και ετερον επεσεν επι την γην την

αγαθην και φυεν εποιησεν καρπον

εκατονταπλασιονα ταυτα λεγων ε

φωνι ο εχων ωτα ακουειν ακουετω

9επηρωτων δε αυτον οι μαθηται τισ αυ

τη ειη η παραβολη 10ο δε ειπεν

υμιν δεδοτε γνωναι τα μυστηρια

του θυ τοισ δε λοιποισ εν παραβολαισ

ινα βλεποντεσ μη ιδωσιν και ακου

οντεσ μη {συνωσιν}

11εστιν δε αυτη η παραβολη ο σποροσ

εστιν ο λογοσ του θυ 12οι δε παρα την

οδον εισιν οι ακουοντεσ ειτα ερχε

ται ο διαβολοσ και ερει τον λογον α

πο τησ καρδιασ αυτων ινα μη πι

στευσαντεσ σωθωσιν 13οι δε επι τησ

πετρασ οι οταν ακουσωσιν μετα χα

ρασ δεχονται τον λογον και ουτοι ρι

ζαν ουκ εχουσιν οι προσ καιρον πι

στευουσιν και εν καιρω πιρασμου αφι

στανται

______

7^{αποπνιξαν} 10^{συνιωσιν}

Leaf 116v - Luke 8:14+ (image )

14το δε εισ τασ ακανθασ πεσον ουτοι εισι̅

οι ακουσαντεσ και υπο μεριμνων

και πλουτου και ηδονων του βιου

πορευομενοι συνπνιγονται και ου

τελεσφορουσιν 15το δε εν τη κα

λη γη ουτοι εισιν οιτινεσ εν καρδια

καλη και αγαθη ακουσαντεσ τον λο

γον κατεχουσιν και καρποφο

ρουσιν εν υπομονη

16ουδεισ δε λυχνον αψασ καλυπτει

αυτον σκευει η υποκατω κλεινησ

τιθησιν αλλ επι λυχνιασ επιτιθη

σιν ινα οι εισπορευομενοι βλεπωσι̅

το φωσ 17ου εστιν κρυπτον ο ου φα

νερον γενησεται ουδε αποκρυ

φον ο ου γνωσθησεται και εισ φα

νερον ελθη

18βλεπεται ουν πωσ ακουεται οσ γαρ

εχη δοθησεται αυτω και οσ εαν

μη εχη και ο δοκει εχειν αρθησε

ται απ αυτου

19παρεγενοντο δε προσ αυτον η μη

τηρ και οι αδελφοι αυτου και ου

κ ηδυναντο συντυχειν αυτω δι

α τον οχλον 20και απηγγελθη

αυτω η μητηρ σου και οι αδελ

φοι σου εστηκασιν εξω ιδειν σε θε

λοντεσ 21ο δε αποκριθεισ ει

πεν {αυτουσ}

μητηρ μου και αδελφοι μου ουτοι

______

21^{προσ αυτουσ}

Leaf 117r - Luke 8:21+ (image )

εισιν οι τον λογον του θυ ακουοντεσ

και ποιουντεσ

22εγενετο δε εν μια των ημερων και

αυτοσ ενεβη εισ πλοιον και οι μαθη

ται αυτου και ειπεν προσ αυτουσ

διελθωμεν εισ το περαν τησ λιμνησ

και ανηχθησαν

23πλεοντων δε αυτων αφυπνωσεν

και κατεβη λελαψ ανεμου εισ την λι

μνην και συνεπληρουντο και εκιν

δυνευον 24προσελθοντεσ δε

διηγειραν αυτον λεγοντεσ επιστα

τα απολλυμεθα ο δε εγερθεισ ε

πετιμησεν τω ανεμω και τω κλυ

δωνι του υδατοσ και επαυσατο και

εγενετο γαληνη 25ειπεν δε αυτοισ

που η πιστισ υμων

φοβηθεντεσ δε εθαυμασαν λεγον

τεσ προσ αλληλουσ τισ αρα ουτοσ ε

στιν οτι και τοισ ανεμοισ επιτασσει

και τω υδατι και υπακουουσιν αυτω

26και κατεπλευσεν εισ την χωραν τω̅

γαδαρηνων ητισ εστιν αντιπε

ρα τησ γαλειλαιασ

27εξελθοντι δε αυτω επι την γην υ

πηντησεν ανηρ τισ εκ τησ πολεωσ

οσ ειχεν δαιμονια εκ χρονων ικανω̅

και ιματιον ουκ ενεδιδυσκετο και

εν οικεια ουκ εμενεν αλλ εν τοισ

μνημασιν

Leaf 117v - Luke 8:28+ (image )

28ιδων δε τον ιν και ανακραξασ προσεπε

σεν αυτω και φωνη μεγαλη ειπεν

αυτω τι εμοι και σοι ιυ υιε του θυ

του υψιστου δεομαι σου μη με βασα

νισησ 29παρηγγελλεν γαρ τω πνι

τω ακαθαρτω εξελθειν απο του ανου

πολλοισ γαρ χρονοισ συνηρπακει

αυτον και εδεσμιτο αλυσεσιν και

πεδεσ φυλασσομενοσ και διαρρησ

σων τα δεσμα ηλαυνετο υπο του δαι

μονοσ εισ τασ ερημουσ

30επηρωτησεν δε αυτον ο ισ λεγων τι

σοι εστιν ονομα ο δε ειπεν λεγεων

οτι δαιμονια πολλα εισηλθεν εισ αυτο̅

31ινα μη επιταξη αυτοισ εισ την αβυσ

σον απελθειν 32ην δε αγελη χοιρων

ικανων βοσκομενων εν τω ορι του

τω και παρεκαλουν αυτον ινα επι

τρεψη αυτοισ εισ εκεινουσ εισελθειν

και επετρεψεν αυτοισ

33εξελθοντα δε τα δαιμονια απο του

ανθρωπου εισηλθεν εισ τουσ χοιρουσ

και ωρμησεν η αγελη κατα του κρη

μνου εισ την λιμνην και απεπνιγη

34ιδοντεσ δε οι βοσκοντεσ το γεγονωσ

εφυγαν και απηγγειλαν εισ την πολι̅

και εισ τουσ αγρουσ 35εξηλθον δε

ιδειν το γεγονοσ και ηλθον προσ τον ιν

και ευρον τον ανθρωπον καθημε

νον αφ ου τα δαιμονια εξεληλυθει

Leaf 118r - Luke 8:35+ (image )

ιματισμενον και σωφρονουντα πα

ρα τουσ ποδασ του ιυ και εφοβηθησαν

36απηγγειλαν δε αυτοισ και οι ειδον

τεσ πωσ εσωθη ο δαιμονισθεισ 37και η

ρωτησαν αυτον παν το πληθοσ τησ

περιχωρου των γαδαρηνων απελθει̅

απ αυτων οτι φοβω μεγαλω συνειχοντο

αυτοσ δε ενβασ εισ το πλοιον υπεστρε

ψεν 38εδιδασκεν δε αυτον ο ισ λεγω̅

39υποστρεφε εισ τον οικον σου και διη

γου οσα σοι εποιησεν ο θσ

και απηλθεν καθ ολην την πολιν κη

ρυσσων οσα εποιησεν αυτω ο ισ

40εγενετο δε εν τω υποστρεψαι τον ιν

απεδεξατο αυτον ο οχλοσ ησαν γαρ

παντεσ προσδοκωντεσ αυτον

41και ιδου ηλθεν ανηρ ω ονομα ιαειροσ

και αυτοσ αρχων τησ συναγωγησ υπηρχε̅

και πεσων παρα τουσ ποδασ του ιυ πα

ρεκαλει αυτον εισελθειν εισ τον οι

κον αυτου 42οτι θυγατηρ μονογενησ

ην αυτω ωσ ετων δωδεκα και αυ

τη απεθνησκεν

εν δε τω υπαγειν αυτον οι οχλοι συν

επνιγον αυτον 43και γυνη ουσα ε̅

ρυσει αιματοσ απο ετων δωδεκα η

τισ ιατροισ προσαναλωσασα ολον το̅

βιον ουκ ισχυσεν υπ ουδενοσ θερα

πευθηναι 44προσελθουσα οπισθεν

ηψατο του κρασπεδου του ιματιου

Leaf 118v - Luke 8:44+ (image )

αυτου και παραχρημα εστη η ρυσισ

του αιματοσ αυτησ

45και ειπεν ο ισ τισ ο αψαμενοσ μου

αρνουμενων δε παντων ειπεν ο

πετροσ και οι συν αυτω επιστατα

οι οχλοι συνεχουσιν σε και αποθλι

βουσιν και λεγεισ τισ ο αψαμενοσ μου

46ο δε ισ ειπεν ηψατο μου τισ εγω γαρ

εγνων δυναμιν εξελθουσαν απ εμου

47ιδουσα δε η γυνη οτι ουκ ελαθεν

τρεμουσα ηλθεν και προσπεσουσα

αυτω δι ην αιτιαν ηψατο αυτου

απηγγειλεν εναντιον παντοσ

του λαου και πωσ ειαθη παραχρημα

48ο δε ειπεν αυτη θαρσει θυγατηρ η πι

στισ σου σεσωκεν σε πορευου εισ

ειρηνην

49ετι αυτου λαλουντοσ ερχεται τισ

{απο} του αρχισυναγωγου λεγων αυ

τω οτι τεθνηκεν η θυγατηρ σου

μη σκυλλε τον διδασκαλον

50ο δε ισ ακουσασ απεκριθη αυτω λεγω̅

μη φοβου μονον πιστευε και σωθη

σεται 51ελθων δε εισ την οικια

ουκ αφηκεν εισελθειν ουδενα ει

μη πετρον και ιωαννην και ιακωβο̅

και τον πρα τησ παιδοσ και την μη

τερα 52εκλεον δε παντεσ και ε

κοπτοντο αυτην

ο δε ειπεν μη κλαιεται ου γαρ απεθα

______

49a{παρα}

Leaf 119r - Luke 8:52+ (image )

νεν αλλα καθευδει 53και κατεγελω̅

αυτου ειδοτεσ οτι απεθανεν

54αυτοσ δε εκβαλων παντασ εξω και

κρατησασ τησ χειροσ αυτησ εφωνησε̅

λεγων η παισ εγειρου 55και επεστρε

ψεν το πνα αυτησ και ανεστη παρα

χρημα και διεταξεν δοθηναι αυ

τη φαγειν 56και εξεστησαν οι γονεισ

αυτησ ο δε παρηγγειλεν αυτοισ

μηδενει ειπειν το γεγονοσ

1συνκαλεσαμενοσ δε τουσ δωδεκα ε

δωκεν αυτοισ δυναμιν και εξουσια̅

επι παντα τα δαιμονια και νοσουσ

θεραπευειν 2και απεστιλεν αυτουσ

κηρυσσιν την βασιλειαν του θυ και ει

ασασθαι τουσ ασθενουντασ

3και ειπεν προσ αυτουσ μηδεν ερεται

εισ την οδον μητε ραβδον μητε

πηραν μητε αρτον μητε αργυριον

μητε ανα δυο χειθωνασ εχειν 4και

εισ ην αν οικειαν εισελθηται εκει με

νεται και εκειθεν εξερχεσθαι

5και οσοι αν μη δεχωνται υμασ εξερ

χομενοι απο τησ πολεωσ εκεινησ

τον κονιορτον απο των ποδων υμω̅

αποτιναξατε εισ μαρτυριον επ αυτουσ

6εξερχομενοι δε διηρχοντο κατα

τασ κωμασ ευαγγελιζομενοι και

θεραπευοντεσ πανταχου

7ηκουσεν δε ηρωδησ ο τετραρχησ

Leaf 119v - Luke 9:7+ (image )

τα γεινομενα υπ αυτου παντα και διη

πορει δια το λεγεσθαι υπο τινων οτι

ιωαννησ εγηγερται εκ νεκρων

8υπο τινων δε λεγοντων οτι ηλιασ

εφανη αλλων δε οτι προφητησ εισ

των αρχαιων ανεστη

9και ειπεν ηρωδησ ιωαννην εγω απε

κεφαλισα {τι} δε εστιν ουτοσ περι ου

εγω ακουω τοιαυτα και εζητει ιδει̅

αυτον 10και υποστρεψαντεσ οι

αποστολοι διηγησαντο αυτω οσα ε

ποιησαν

και παραλαβων αυτουσ υπεχωρησεν

κατ ιδιαν εισ τοπον ερημον πολε

ωσ καλουμενησ βηθσαιδαν

11οι δε οχλοι γνοντεσ ηκολουθησαν

αυτω και δεξομενοσ αυτουσ ελα

λει αυτοισ περι τησ βασιλειασ του θυ

και τουσ χρειαν εχοντασ θεραπειασ

ειατο 12η δε ημερα ηρξατο κλεινειν προσ

ελθοντεσ οι δωδεκα ειπον αυτω

απολυσον τον οχλον ινα απελθον

τεσ εισ τασ κυκλω κωμασ και τουσ

αγρουσ καταλυσωσιν και ευρωσιν

επισιτισμον οτι ωδε εν ερημω το

πω εσμεν

13ειπεν δε προσ αυτουσ δοτε αυτοισ υ

μεισ φαγειν οι δε ειπον ουκ εισιν

ημιν πλειον η πεντε αρτων και ι

______

9a{τισ}

Leaf 120r - Luke 9:13+ (image )

χθυεσ δυο ει μητι πορευθεντεσ ημεισ

αγορασωμεν εισ παντα τον λαον του

τον βρωματα 14ησαν γαρ ωσει ανδρεσ

πεντακεισχειλιοι

ειπεν δε προσ τουσ μαθητασ αυτου

κατακλεινατε αυτουσ κλισιασ ανα πε̅

τηκοντα 15και εποιησαν ουτωσ και

ανεκλειναν απαντασ

16λαβων δε τουσ πεντε αρτουσ και τουσ

δυο ιχθυασ αναβλεψασ εισ τον ουρα

νον ηυλογησεν αυτουσ και κατεκλα

σεν και εδιδου τοισ μαθηταισ παρατι

θεναι τω οχλω 17και εφαγον και ε

χορτασθησαν παντεσ και ηρθη το

περισσευμα αυτων των κλασματω̅

κοφινουσ δωδεκα

18και εγενετο εν τω ειναι αυτον προσ

ευχομενον κατα μονασ συνησαν αυ

τω οι μαθηται αυτου και επηρωτη

σεν αυτουσ λεγων τινα με λεγουσι̅

οι οχλοι ειναι 19οι δε αποκριθεντεσ

ειπον ιωαννην τον βαπτιστην

αλλοι δε ηλιαν αλλοι δε οτι προφη

τησ τισ των αρχεων ανεστη

20ειπεν δε αυτοισ υμεισ δε τινα με

λεγεται ειναι αποκριθεισ δε πε

τροσ ειπεν τον χρν του θυ

21ο δε επιτιμησασ αυτοισ παρηγγειλε̅

μηδενι λεγειν τουτο 22ειπων οτι δει

τον υιον του ανθρωπου πολλα παθει̅

Leaf 120v - Luke 9:22+ (image )

και αποδοκιμασθηναι απο των πρεσ

βυτερων και αρχιερεων και γραμμα

τεων και αποκτανθηναι και τη τρι

τη ημερα εγερθηναι

23ελεγεν δε προσ παντασ ει τισ θελει

οπισω μου ερχεσθαι απαρνησασθω

εαυτον και αρατω τον σταυρον αυ

του καθ ημεραν και ακολουθειτω μοι

24οσ γαρ αν θελη την ψυχην σωσαι απο

λεσει αυτην οσ δ αν απολεσει την

ψυχην αυτου ενεκεν εμου ουτοσ

σωσει αυτην 25τι γαρ ωφελειται αν

θρωποσ κερδησασ τον κοσμον ολον

εαυτον δε απολεσασ η ζημιωθεισ

26οσ γαρ αν επεσχυνθη με και τουσ ε

μουσ λογουσ τουτον ο υιοσ του αν

θρωπου επεσχυνθησεται οταν ελ

θη εν τη δοξη αυτου και του πρσ

και των αγιων αγγελων

27λεγω δε υμιν αληθωσ εισιν τινεσ

των ωδε εστωτων οι ου μη γευσω̅

ται θανατου εωσ αν ιδωσιν την βασι

λειαν του θυ

28εγενετο δε μετα τουσ λογουσ τουτουσ

ωσει ημεραι οκτω και παραλαβων

πετρον και ιωαννην και ιακωβον

ανεβη εισ το οροσ προσευξασθαι

29και εγενετο εν τω προσευχεσθαι

αυτον το ειδοσ του προσωπου αυ

του ετερον και ο ιματισμοσ αυτου

Leaf 121r - Luke 9:29+ (image )

λευκοσ εξαστραπτων 30και ιδου αν

δρεσ δυο συνελαλουν αυτω οιτινεσ

ησαν μωυσησ και ηλιασ 31οι οφθεντεσ

εν τη δοξη ελεγον την εξοδον αυτου

ην ημελλεν πληρουν εν ιερουσαλημ

32ο δε πετροσ και οι συν αυτω ησαν βεβα

ρημενοι υπνω διαγρηγορησαντεσ

δε ειδον την δοξαν αυτου και τουσ

δυο ανδρασ τουσ συνεστωτασ αυτω

33και εγενετο εν τω διαχωριζεσθαι

αυτουσ απ αυτου ειπεν πετροσ προσ

τον ιν επιστατα καλον εστιν ημασ

ωδε ειναι και ποιησωμεν σκηνασ

τρισ μιαν σοι και μιαν μωυσει και

μιαν ηλεια μη ειδωσ ο λεγει

34ταυτα δε αυτου λεγοντοσ εγενετο

λεφελη και επεσκιασεν αυτουσ

εφοβηθησαν δε εν τω εκεινουσ εισ

ελθειν εισ την νεφελην

35και φωνη εγενετο εκ τησ νεφελησ

λεγουσα ουτοσ εστιν ο υιοσ μου

ο αγαπητοσ αυτου ακουεται

36και εν τω γενεσθαι την φωνην ευ

ρεθη ο ισ μονοσ και αυτοι εσειγησα̅

και ουδενι απηγγειλον εν εκειναισ

ταισ ημεραισ ουδεν ων εορακασιν

37εγενετο δε τη εξησ ημερα κατελθο̅

των αυτων απο του ορουσ συνηντη

σεν αυτω οχλοσ πολυσ 38και ιδου

ανηρ απο του οχλου ανεβοησεν λεγω̅

Leaf 121v - Luke 9:38+ (image )

διδασκαλε {δαιομαι} σου επιβλεψον ε

πι τον υιον μου οτι μονογενησ ε

στιν μοι 39και ιδου πνα λαμβανει αυτο̅

και εξεφνησ κραζει και σπαρασσει αυ

τον μετα αφρου και μολισ αποχω

ρει απ αυτου συντριβον αυτον

40και εδεηθην των μαθητων σου ινα

εκβαλωσιν αυτο και ουκ ηδυνηθησαν

41αποκριθεισ δε ο ισ ειπεν ω γενεα απι

στοσ και διεστραμμενη εωσ ποτε

εσομαι προσ υμασ και ανεξομαι υμω̅

προσαγαγε τον υιον σου ωδε

42ετι δε προσερχομενου αυτου ερη

ξεν αυτον το δαιμονιον και συνε

σπαραξεν επετιμησεν δε ο ισ τω

πνι τω ακαθαρτω και ιασατο τον

παιδα και απεδωκεν αυτον τω πα

τρι αυτου 43εξεπλησσοντο δε πα̅

τεσ επι τη μεγαλιοτητι του θυ

παντων δε θαυμαζοντων επι πασι̅

οισ εποιησεν ο ισ ειπεν προσ τουσ μα

θητασ αυτου 44θεσθαι υμεισ εισ τα

ωτα υμων τουσ λογουσ τουτουσ

ο γαρ υιοσ του ανθρωπου μελλει πα

ραδιδοσθαι εισ χειρασ ανθρωπων

45οι δε ηγνοουν το ρημα τουτο και η̅

παρακεκαλυμμενον απ αυτων ι

να μη αισθωνται αυτο

και εφοβουντο ερωτησαι αυτον πε

ρι του ρηματοσ τουτου 46εισηλθεν

______

38a{δεομαι}

Leaf 122r - Luke 9:46+ (image )

δε διαλογισμοσ αυτοισ το τισ αν ειη

μειζων αυτων

47ο δε ισ ιδων τον διαλογισμον τησ καρ

διασ αυτων επιλαβομενοσ παιδιου

εστησεν αυτο παρ εαυτω 48και ειπεν

αυτοισ οσ εαν δεξηται τουτο το

παιδιον επι τω ονοματι μου εμε δεχε

ται και οσ εαν εμε δεξηται δεχεται

τον αποστιλαντα με ο γαρ μεικροτε

ροσ εν πασιν υμιν υπαρχων ουτοσ

εσται μεγασ

49αποκριθεισ δε ιωαννησ ειπεν επιστα

τα ιδομεν τινα επι τω ονοματι σου

εκβαλλοντα δαιμονια και εκωλυσα

μεν αυτον οτι ουκ ακολουθει μεθ ημω̅

50και ειπεν προσ αυτον ο ισ μη κωλυεται

οσ γαρ ουκ εστιν καθ υμων υπερ υμω̅

εστιν

51εγενετο δε εν τω συνπληρουσθαι τασ

ημερασ τησ αναλημψεωσ αυτου και

αυτοσ το προσωπον εστηριξεν αυτου

του πορευεσθαι εισ ιερουσαλημ

52και απεστιλεν τουσ αγγελουσ προ προ

σωπου {αυτου} και πορευθεντεσ εισ

ηλθον εισ κωμην σαμαριτων ωστε

ετοιμασαι αυτω 53και ουκ εξεδεξα̅

το αυτον οτι το προσωπον αυτου ην

πορευομενον εισ ιερουσαλημ

54ιδοντεσ δε οι μαθηται αυτου ιακωβοσ

και ιωαννησ ειπον κε θελεισ ειπωμε̅

______

52a{εαυτου}

Leaf 122v - Luke 9:54+ (image )

πυρ καταβηναι απο του ουρανου και α

ναλωσαι αυτουσ ωσ και ηλιασ εποιησεν

55στραφεισ δε επετιμησεν αυτοισ 56και

επορευθησαν εισ ετεραν κωμην

57εγενετο δε πορευομενων αυτων ε̅

τη οδω ειπεν τισ προσ αυτον ακο

λουθησω σοι οπου αν απερχη κε

58και ειπεν αυτω ο ισ αι αλωπεκεσ φω

λεουσ εχουσιν και τα πετινα του ου

ρανου κατασκηνωσεισ ο δε υιοσ του

ανου ουκ εχει που την κεφαλη κλινη

59ειπεν δε προσ ετερον ακολουθει μοι

ο δε ειπεν κε επιτρεψον μοι απελ

θοντι θαψαι τον πατερα μου

60ειπεν δε αυτω ο ισ αφεσ τουσ νεκρουσ

θαψαι τουσ νεκρουσ εαυτων συ δε α

πελθων διαγγελλε την βασιλειαν

του θυ

61ειπεν δε και ετεροσ ακολουθησω σοι

κε πρωτον δε επιτρεψον μοι αποτα

ξασθαι τοισ εισ τον οικον μου

62ειπεν δε ο ισ προσ αυτον ουδεισ επι

βαλλων την χειρα αυτου επ αροτρο̅

και βλεπων εισ τα οπισω ευθετοσ ε

στιν εισ την βασιλειαν του θυ

1μετα δε ταυτα ανεδειξεν ο κσ και

ετερουσ εβδομηκοντα και απε

στιλεν αυτουσ ανα δυο προ προσω

που αυτου εισ πασαν πολιν και τοπο̅

ου ημελλεν αυτοσ ερχεσθαι

Leaf 123r - Luke 10:2+ (image )

2ελεγεν ουν προσ αυτουσ ο μεν θερισ

μοσ πολυσ οι δε εργαται ολειγοι

δεηθηται ουν του κυ του θερισμου

οπωσ εκβαλη εργατασ εισ τον θερισμον

αυτου 3υπαγεται ιδου εγω απο

στελλω υμασ ωσ αρνασ εν μεσω λυκω̅

4μη βασταζεται βαλαντιον μη πηρα̅

μηδε υποδηματα και μηδενα κα

τα την οδον ασπασασθαι

5εισ ην δ αν οικειαν εισερχησθαι πρω

τον λεγεται ειρηνη τω οικω τουτω

6και εαν η εκει υιοσ ειρηνησ επανα

παυσηται επ αυτον η ειρηνη υμων

ει δε μη γε εφ υμασ ανακαμψει

7εν αυτη δε τη οικεια μενεται εσθιο̅

τεσ τα παρ αυτων αξιοσ γαρ ο εργα

τησ του μισθου αυτου εστιν μη μετα

βαινεται εξ οικειασ εισ οικιαν

8και εισ ην αν πολιν εισερχησθαι και

δεχονται υμασ εσθιεται τα παρατι

θεμενα υμιν 9και θεραπευεται τουσ

εν αυτη ασθενεισ και λεγεται αυτοισ

ηγγικεν εφ υμασ η βασιλεια του θυ

10εισ ην δ αν πολιν εισερχησθαι και μη

δεχωνται υμασ εξελθοντεσ εισ τασ

πλατιουσ αυτησ ειπατε 11και τον κο

νιορτον τον κολληθεντα {υμιν} εκ

τησ πολεωσ {} εισ τουσ ποδασ ημων

απομασσομεθα υμιν πλην τουτο

γινωσκεται οτι ηγγεικεν εφ υμασ

______

11a{ημιν} 11^{ημιν} 11a{υμων} 11^{}

Leaf 123v - Luke 10:11+ (image )

η βασιλεια του θυ 12λεγω υμιν οτι σοδο

μοισ εν τη ημερα εκεινη ανεκτοτε

ρον εσται η τη πολει εκεινη

13ουα σοι χωρεζειν ουαι σοι βηθσαιδα̅

οτι εν τυρω και σιδονει εγενοντο

αι δυναμεισ αι γενομεναι εν υμιν

παλαι αν εν σακκω και σποδω καθη

μεναι μετενοησαν 14πλην τυρω και

σιδονι ανεκτοτερον εσται εν τη

κρισει η υμιν 15και συ καπερναουμ

η εωσ του ουρανου υψωθεισα εωσ α

δου καταβιβασθηση

16ο ακουων υμων εμου ακουει και ο

αθετων υμασ εμε αθετει ο δε εμε

αθετων αθετει τον αποστιλαντα με

17υπεστρεψαν δε οι εβδομηκοντα με

τα χαρασ λεγοντεσ κε και τα δαιμο

νια υποτασσεται ημιν εν ω ονοματι σου

18ειπεν δε αυτοισ εθεωρουν τον σατανα̅

ωσ αστραπην εκ του ουρανου πεσον

τα 19ιδου δεδωκα υμιν την εξουσια̅

πατιν επανω οφεων και σκορπιω̅

και επι πασαν την δυναμιν του εχθρου

και ουδεν υμασ ου μη αδικησει

20πλην εν τουτω μη χαιρεται οτι τα

πνα υμιν υποτασσεται χαιρεται

δε οτι τα ονοματα υμων εγραφη

εν τοισ ουρανοισ

21εν αυτη τη ωρα ηγαλλιασατο τω πνι

ο ισ και ειπεν εξομολογουμαι σοι

Leaf 124r - Luke 10:21+ (image )

πατερ κε του ουρανου και τησ γησ

οτι απεκρυψασ ταυτα απο σοφων και

συνετων και απεκαλυψασ αυτα νη

πιοισ ναι ο πηρ οτι ουτωσ εγενετο ευ

δοκεια εμπροσθεν σου

22και στραφεισ προσ τουσ μαθητασ ειπε̅

παντα μοι παρεδοθη υπο του πρσ μου

και ουδεισ γιγνωσκει τισ εστιν ο υι

οσ ει μη ο πηρ και τισ εστιν ο πηρ ει

μη ο υιοσ και ω εαν βουλεται ο υιοσ

αποκαλυψαι

23και στραφεισ προσ τουσ μαθητασ καθ

ιδιαν ειπεν μακαριοι οι οφθαλμοι

οι βλεποντεσ α βλεπεται 24λεγω γαρ

υμιν οτι πολλοι προφηται και βασι

λεισ ηθελησαν ιδειν α υμεισ βλεπε

ται και ουχ ειδον και ακουσαι α α

κουεται και ουκ ηκουσαν

25και ιδου νομικοσ τισ ανεστη εκπειρα

ζων αυτον και λεγων διδασκαλε

τι ποιησασ ζωην αιωνιον κληρονο

μησω 26ο δε ειπεν προσ αυτον

εν τω νομω τι γεγραπται πωσ ανα

γιγνωσκεισ 27ο δε αποκριθεισ ειπε̅

αγαπησεισ κν τον θν σου εξ ολησ τησ

καρδιασ σου και εξ ολησ τησ ψυχησ σου

και εξ ολησ τησ ισχυοσ σου και εξ ο

λησ τησ διανοιασ σου και τον πλησι

ον σου ωσ σεαυτον

28ειπεν δε αυτω ορθωσ απεκριθησ

Leaf 124v - Luke 10:28+ (image )

τουτο ποιει και ζηση 29ο δε θελων δι

καιουν εαυτον ειπεν προσ τον ιν και

τισ εστιν μου πλησιον

30υπολαβων δε ο ισ ειπεν ανθρωποσ

τισ κατεβαινεν απο ιερουσαλημ εισ

ιεριχω και λησταισ περιεπεσεν οι

και εκδυσαντεσ αυτον και πληγασ

επιθεντεσ απηλθον αφεντεσ ημι

θανη τυγχανοντα 31κατα συνκυ

ριαν δε ιερευσ τισ καταβαινων εν

τη οδω εκεινη και ιδων αυτον αν

τιπαρηλθεν 32ομοιωσ και λευ

ειτησ γενομενοσ κατα τον τοπον

ελθων και ιδων αντιπαρηλθεν

33σαμαριτησ δε τισ οδευων ηλθεν

κατ αυτον και ιδων αυτον εσπλαγ

χνισθη 34και προσελθων κατεδη

σεν τα τραυματα αυτου επιχεων

ελαιον και οινον επιβιβασασ δε

αυτον επι το ιδιον κτηνοσ ηγαγε̅

αυτον εισ πανδοχιον και επεμε

ληθη αυτου

35και επι την αυριον εξελθων εκ

βαλων δυο δηναρια εδωκεν τω

πανδοχει και ειπεν αυτω επι

μεληθητι αυτου και ο τι αν προσ

δαπανησησ εγω εν τω επανερ

χεσθαι με αποδωσω σοι

36τισ ουν τουτων των τριων πλησι

ον δοκει σοι γεγονεναι του εμπε

Leaf 125r - Luke 10:36+ (image )

σοντοσ εισ τουσ ληστασ 37ο δε ειπεν

ο ποιησασ το ελεοσ μετ αυτου

ειπεν ουν ο ισ πορευου και συ ποιει ομοιωσ

38εγενετο δε εν τω πορευεσθαι αυτουσ

και αυτοσ εισηλθεν εισ κωμην τινα

γυνη δε τισ ονοματι μαρθα υπεδε

ξατο αυτον εισ τον οικον αυτησ

39και ταυτη ην αδελφη καλουμενη

μαριαμ η και παρακαθεισασα πα

ρα τουσ ποδασ του ιυ ηκουεν τον

λογον αυτου 40η δε μαρθα περιε

σπατο περι πολλην διακονιαν

επιστασα δε ειπεν κε ου μελει σοι

οτι η αδελφη μου μονην με ενκα

τελιψεν διακονειν ειπε ουν αυ

τη ινα μοι συναντιλαβηται

41αποκριθεισ δε ειπεν αυτη ο ισ μαρ

θα μαρθα μεριμνασ και θορυβαζη

περι πολλα 42ενοσ δε εστιν χρεια

μαρια δε την αγαθην μεριδα εξε

λεξατο ητισ ουκ αφερεθησεται

απ αυτησ

1και εγενετο εν τω ειναι αυτον εν

τοπω τινι προσευχομενον ωσ ε

παυσατο ειπεν τισ των μαθητων

αυτου προσ αυτον κε διδαξον

ημασ προσευχεσθαι καθωσ και ι

ωαννησ εδιδαξεν τουσ μαθητασ

αυτου 2ειπεν δε αυτοισ

οταν προσευχεσθαι λεγεται πατερ

Leaf 125v - Luke 11:2+ (image )

ημων ο εν τοισ ουρανοισ αγιασθητω

το ονομα σου ελθατω η βασιλεια σου

γενηθητω το θελημα σου ωσ εν ου

ρανω και επι γησ 3τον αρτον ημων

τον επιουσιον διδου ημιν το καθ η

μεραν 4και αφεσ ημιν τασ αμαρτι

ασ ημων και γαρ αυτοι {οφιλομεν}

παντι οφειλοντι ημιν και μη εισ

ενεγκησ ημασ εισ πειρασμον αλλα

ρυσαι ημασ απο του πονηρου

5και ειπεν προσ αυτουσ τισ εξ υμων

εξει φιλον και πορευσεται προσ αυτο̅

μεσονυκτιου και ερει αυτω

φιλε χρησον μοι τρισ αρτουσ 6επειδη

φιλοσ μου παρεγενετο εξ οδου προσ

με και ουκ εχω ο παραθησω αυτω

7κακεινοσ εσωθεν αποκριθεισ ειπη

μη μοι κοπουσ παρεχε ηδη η θυρα

κεκλεισται και τα παιδια μου με

τ εμου εισ την κοιτην εστιν ου δυ

ναμαι αναστασ δουναι σοι

8λεγω υμιν ει και ου δωσει αυτω

αναστασ δια το ειναι αυτου φιλοσ

δια γε την αναιδιαν αυτου εγερ

θεισ δωση αυτω οσων χρηζει

9καγω υμιν λεγω αιτιται και δοθη

σεται υμιν ζητειται και ευρησεται

κρουεται και ανυχθησεται υμιν

10πασ γαρ ο αιτων λαμβανει και ο ζη

των ευρισκει ϗ τω κρουοντι ανηχθη

σεται

______

4^{αφειομεν}

Leaf 126r - Luke 11:11+ (image )

11τινα δε εξ υμων τον πρα ο υιοσ αιτησει

αρτον μη λιθον επιδωσει αυτω

η και ιχθυν μη αντι ιχθυοσ οφιν επι

δωσει αυτω 12η και αν αιτηση ωον μη

επιδωση αυτω σκορπιον

13ει ουν υμεισ πονηροι υπαρχοντεσ οι

δατε δοματα αγαθα διδοναι τοισ

τεκνοισ υμων ποσω μαλλον ο πηρ

ο εξ ουρανου δωσει πνα αγιον τοισ

αιτουσιν αυτον

14και ην εκβαλλων δαιμονιον και

αυτο ην κωφον εγενετο δε του

δαιμονιου εξελθοντοσ ελαλησεν

ο κωφοσ και εθαυμασαν οι οχλοι

15τινεσ δε εξ αυτων ειπον εν βεελ

ζεβουλ τω αρχοντι των δαιμονιων

εκβαλλειν τα δαιμονια

16ετεροι δε πειραζοντεσ σημιον παρ

αυτου εζητουν εξ ουρανου

17αυτοσ δε ειδωσ αυτων τα διανοη

ματα ειπεν αυτοισ πασα βασιλει

α εφ εαυτην μερισθεισα ερημουται

και οικοσ επι οικον πιπτει

18ει δε και ο σατανασ εφ εαυτον εμε

ρισθη πωσ σταθησεται η βασιλεια αυ

του οτι λεγεται εν βεελζεβουλ εκ

βαλλει τα δαιμονια 19οι υιοι υμω̅

εν τινι εκβαλουσιν δια τουτο αυ

τοι κριται υμων εσονται

20ει δε εν δακτυλω θυ εκβαλλω τα δαι

Leaf 126v - Luke 11:20+ (image )

μονια αρα εφθασεν εφ υμασ η βασι

λεια του θυ 21οταν ο ισχυροσ κα

θωπλισμενοσ φυλασση την εαυτου

αυλην εν ειρηνη εστιν τα υπαρχον

τα αυτου 22επαν δε ο ισχυροτεροσ αυ

του επελθων νεικησει αυτον τη̅

πανοπλειαν αυτου ερει εφ η επε

ποιθει και τα σκυλα αυτου διαδι

δωσιν 23ο μη ων μετ εμου κατ εμου

εστιν και ο μη συναγων μετ εμου

σκορπιζει

24οταν δε το ακαθαρτον πνα εξελθη

απο του ανου διερχεται δι ανυδρω̅

τοπων ζητουν αναπαυσιν και μη

ευρισκον αναπαυσιν λεγει υπο

στρεψω εισ τον οικον μου οθεν ε

ξηλθον 25και ελθον ευρισκει σε

σαρωμενον και κεκοσμημενον

26τοτε πορευεται και παραλαμβα

νει επτα ετερα πνευματα πονη

ροτερα εαυτου και εισελθον

τα κατοικει εκει και γεινεται

τα εσχατα του ανθρωπου εκεινου

χειρονα των πρωτων

27εγενετο δε εν τω λεγειν αυτον

ταυτα επαρασα τισ γυνη φωνη̅

εκ του οχλου ειπεν αυτω

μακαρια η κοιλια η βαστασασα σε

και μαστοι ουσ εθηλασασ

28αυτοσ δε ειπεν μενουν μακαρι

Leaf 127r - Luke 11:28+ (image )

οι οι ακουοντεσ τον λογον του θυ και

φυλασσοντεσ 29των δε οχλων επα

θροιζομενων ηρξατο λεγειν

η γενεα αυτη πονηρα εστιν σημιο̅

επιζητει και σημιον ου δοθησεται

αυτη ει μη το σημιον ιωνα του προ

φητου 30καθωσ γαρ εγενετο ιω

νασ σημιον τοισ νινευειταισ ουτωσ

εσται και ο υιοσ του ανθρωπου τη γε

νεα ταυτη

31βασιλισσα νοτου εγερθησεται εν τη

κρισει μετα των ανδρων τησ γενε

ασ ταυτησ και κατακρινει αυτουσ

οτι ηλθεν εκ των περατων τησ γησ

ακουσαι την σοφιαν σολομωντοσ

και ιδου πλιον σολομωντοσ ωδε

32ανδρεσ νινευειται αναστησονται

εν τη κρισει μετα τησ γενεασ ταυτησ

και κατακρινουσιν αυτην οτι με

τενοησαν εισ το κηρυγμα ιωνα

και ιδου πλειον ιωνα ωδε

33ουδεισ δε λυχνον αψασ εισ κρυπτη̅

τιθησιν ουδε υπο τον μοδιον αλλ

επι την λυχνιαν ινα οι εισπορευο

μενοι το φεγγοσ βλεπωσιν

34ο λυχνοσ του σωματοσ εστιν ο οφθαλ

μοσ σου οταν ο οφθαλμοσ σου α

πλουσ η και ολον το σωμα σου φωτι

νον εστιν επαν δε πονηροσ η και

το σωμα σου σκοτινον

Leaf 127v - Luke 11:35+ (image )

35σκοπει ουν μη το φωσ το εν σοι σκοτοσ

εστιν 36ει ουν το σωμα σου ολον φωτι

νον μη εχον μεροσ τι σκοτινον ε

σται φωτινον ολον ωσ οταν ο λυχνοσ

τη αστραπη φωτιζη σε

37εν δε τω λαλησαι ερωτα αυτον φαρι

σαιοσ τισ οπωσ αριστησει παρ αυτω

εισελθων δε ανεπεσεν 38ο δε φαρι

σαιοσ ειδων εθαυμασεν οτι ου πρω

τον εβαπτισθη προ του αριστου

39ειπεν δε ο κσ προσ αυτον νυν υμεισ

οι φαρισαιοι το εξωθεν του ποτηρι

ου και του πινακοσ καθαριζεται

το δε εσωθεν υμων γεμει αρπαγησ

και πονηριασ 40αφρονεσ ουχ ο ποι

ησασ το εξωθεν κα το εσωθεν εποι

ησεν 41πλην τα ενοντα δοτε ελεη

μοσυνην και ιδου παντα καθαρα

υμιν εστιν

42αλλα ουαι υμιν τοισ φαρισαιοισ οτι α

ποδεκατουτε το ηδυοσμον και το

πηγανον και παν λαχανον και

παρερχεσθαι την κρισιν και την α

γαπην του θυ ταυτα εδει ποιησαι

κακεινα μη αφιεναι

43ουαι υμιν τοισ φαρισαιοισ οτι αγαπα

ται την πρωτοκαθεδριαν εν ταισ

συναγωγαισ και τουσ ασπασμουσ

εν ταισ αγοραισ 44ουαι υμιν γραμ

ματεισ και φαρισαιοι υποκριται

Leaf 128r - Luke 11:44+ (image )

οτι εσται ωσ μνημια τα αδηλα και οι

ανοι περιπατουντεσ επανω ουκ οιδασιν

45αποκριθεισ δε τισ των νομικων λεγει

αυτω διδασκαλε ταυτα λεγων και

ημασ υβριζεισ 46ο δε ειπεν

και υμιν τοισ νομικοισ ουαι οτι φορ

τιζεται τουσ ανθρωπουσ φορτια δυσ

βαστακτα και αυτοι ενι των δακτυ

λων υμων ου προσψαυεται τοισ φορ

τιοισ

47ουαι υμιν οτι οικοδομειται τα μνημια

των προφητων οι δε πατερεσ υμω̅

απεκτιναν αυτουσ 48αρα μαρτυρει

τε και συνευδοκειται τοισ εργοισ τω̅

πατερων υμων οτι αυτοι μεν απε

κτιναν αυτουσ υμεισ δε οικοδομει

ται αυτων τα μνημια

49δια τουτο και η σοφια του θυ ειπεν

αποστελω εισ αυτουσ προφητασ και

αποστολουσ εξ αυτων {αποκτενουσι̅}

εκδιωξουσιν 50ινα εκζητηθη το αι

μα παντων των προφητων το εκ

χυννομενον απο καταβολησ κοσμου

απο τησ γενεασ ταυτησ 51απο του αι

ματοσ αβελ εωσ του αιματοσ ζαχαρι

ου του απολομενου μεταξυ του θυ

σιαστηριου και του οικου

ναι λεγω υμιν εκζητηθησεται απο

τησ γενεασ ταυτησ

52ουαι υμιν τοισ νομικοισ οτι ηρατε την

______

49a{αποκτιενουσι̅}

Leaf 128v - Luke 11:52+ (image )

κλειδα τησ γνωσεωσ αυτοι ουκ εισηλ

θατε και τουσ εισερχομενουσ εκωλυ

σατε 53λεγοντοσ δε αυτου ταυτα

προσ αυτουσ ηρξαντο οι γραμματισ

και οι φαρισαιοι δεινωσ ενεχειν και

αποστοματιζειν αυτον περι πλει

ονων 54ενεδρευοντεσ αυτον ζητουν

τεσ θηρευσαι τι εκ του στοματοσ αυτου

ινα {κατηγορησουσιν} αυτου

1εν οισ επισυναχθισων των μυριαδω̅

του οχλου ωστε καταπατειν αλληλουσ

ηρξατο λεγειν προσ τουσ μαθητασ αυτου

πρωτον προσεχεται εαυτοισ απο τησ

ζυμησ των φαρισαιων ητισ εστιν

υποκρισεισ 2ουδεν δε συνκεκαλυμμενον εστι̅

ο ουκ αποκαλυφθησεται και κρυ

πτον ο ου γνωσθησεται 3ανθ ων ο

σα εν τη σκοτια ειπατε εν τω φωτι

ακουσθησεται και ο προσ το ουσ ε

λαλησατε εν τοισ ταμιοισ κηρυχθη

σεται επι των δωματων

4λεγω δε υμιν τοισ φιλοισ μου μη φο

βηθηται απο των αποκτενοντων

το σωμα και μετα ταυτα μη εχοντω̅

περισσοτερον τι ποιησαι

5υποδειξω δε υμιν τινα φοβηθητε

φοβηθητε τον μετα το αποκτιναι

εχοντα εξουσιαν βαλιν εισ την γεεννα̅

ναι λεγω υμιν τουτον φοβηθητε

______

54a{κατηγορησωσιν}

Leaf 129r - Luke 12:6+ (image )

6ουχι πεντε στρουθεια πωλειται δυο

ασσαριων και εν εξ αυτων ουκ εστιν

επιλελησμενον ενωπιον του θυ

7αλλα και αι τριχεσ τησ κεφαλησ υμων

πασαι ηριθμηνται μη ουν φοβισθαι

πολλων στρουθιων διαφερετε

8λεγω δε υμιν πασ οσ αν ομολογηση εν

εμοι εμπροσθεν των ανθρωπων

και ο υιοσ του ανθρωπου ομολογησει

εν αυτω εμπροσθεν των αγγελων

του θυ 9ο δε αρνησαμενοσ με ενω

πιον των ανθρωπων απαρνηθησε

ται ενωπιον των αγγελων του θυ

10και πασ οσ ερει λογον εισ τον υιον του

ανθρωπου αφεθησεται αυτω

τω δε εισ το αγιον πνα βλασφημησα̅

τι ουκ αφεθησεται

11οταν δε προσφερωσιν υμασ επι τασ

συναγωγασ και τασ αρχασ και τασ ε

ξουσιασ μη μεριμνατε πωσ η τι

απολογησεσθαι η τι ειπηται

12το γαρ αγιον πνα διδαξει υμασ εν αυ

τη τη ωρα α δει ειπειν

13ειπεν δε τισ αυτω εκ του οχλου δι

δασκαλε ειπε τω αδελφω μου με

ρισασθαι μετ εμου την κληρονομιαν

14ο δε ειπεν αυτω ανθρωπε τισ με κα

τεστησεν δικαστην η μεριστην

εφ υμασ 15ειπεν δε προσ αυτουσ

ορατε και φυλασσεσθαι απο πασησ

Leaf 129v - Luke 12:15+ (image )

πλεονεξιασ οτι ουκ εν τω περισσευει̅

τινι η ζωη αυτων εστιν εκ των υ

παρχοντων αυτων

16ειπεν δε παραβολην προσ αυτουσ λεγω̅

ανθρωπου τινοσ πλουσιου ηυφορη

σεν η χωρα 17και διελογιζετο εν εαυτω

λεγων τι ποιησω οτι ουκ εχω που {συ̅

αξαι} τουσ καρπουσ μου 18και ειπεν

τουτο ποιησω καθελω τασ αποθηκασ

και μειζονασ οικοδομησω και συν

αξω εκει παντα τα γενηματα μου

και τα αγαθα μου 19και ερω τη ψυχη μου

συ εχεισ πολλα αγαθα κειμενα εισ ε

τη πολλα αναπαυου φαγε πιε ευ

φραινου 20ειπεν δε αυτω ο θσ

αφρον ταυτη τη νυκτι την ψυχην

σου απαιτουσιν απο σου α δε ητοι

μασασ τινι εσται 21ουτωσ ο θησαυρι

ζων εν εαυτω και μη εισ θν πλουτω̅

22ειπεν δε προσ τουσ μαθητασ αυτου

δια τουτο υμιν λεγω μη μεριμναται

τη ψυχη τι φαγηται μηδε τω σωμα

τι τι ενδυσησθαι 23η ψυχη πλιον εστι̅

τησ τροφησ και το σωμα του ενδυ

ματοσ 24κατανοησατε τουσ κορα

κασ οτι ου σπειρουσιν ουδε θεριζουσι̅

οισ ουκ εστιν ταμιον ουδε αποθηκη

και ο θσ τρεφει αυτουσ ποσω μαλλο̅

υμεισ διαφερετε των πετινων

25τισ δε εξ υμων μεριμνων δυναται

______

17a{συ̅αξω}

Leaf 130r - Luke 12:25+ (image )

προσθειναι επι την ηλικειαν αυτου

πηχυν ενα 26ει ουν ουτε ελαχιστον δυ

νασθαι τι περι των λοιπων μεριμνατε

27κατανοησατε τα κρινα πωσ αυξανει

ου κοπια ουδε νηθει λεγω δε υμιν

ουδε σολομων εν παση τη δοξη αυτου

περιεβαλετο ωσ εν τουτων

28ει δε τον χορτον σημερον εν αγρω

οντα και αυριον εισ κλειβανον βαλλο

μενον ο θσ ουτωσ αμφιεννυσιν πο

σω μαλλον υμασ ολιγοπιστοι

29και υμεισ μη ζητειτε τι φαγηται η τι

πιηται και μη μετεωριζεται 30ταυ

τα γαρ παντα τα εθνη {} επιζητει

υμων δε ο πηρ οιδεν οτι χρηζετε

τουτων 31πλην ζητειτε την βασιλει

αν του θυ και προστεθησεται υμιν

32μη φοβου το μικρον ποιμνιον οτι ηυ

δοκησεν ο πηρ υμων δουναι υμιν

την βασιλειαν 33πωλησατε τα υπαρχοντα υμων

και δοτε ελεημοσυνην

ποιησατε εαυτοισ βαλλαντια μη

παλαιουμενα θησαυρον ανεκ

λιπτον εν τοισ ουρανοισ

οπου κλεπτησ ουκ ενγιζει ου

δε σησ διαφθειρει 34οπου γαρ εστιν

ο θησαυροσ υμων εκει και η καρδια

υμων εσται

35εστωσαν υμων αι οσφυεσ περιεζωσμεναι

______

30a{του κοσμου}

Leaf 130v - Luke 12:35+ (image )

και οι λυχνοι καιομενοι 36και υμεισ ο

μοιοι ανθρωποισ προσδεχομενοισ

τον κν αυτων ποτε αναλυσει εκ τω̅

γαμων ινα ελθοντοσ και κρουσαν

τοσ ευθεωσ ανοιξωσιν αυτω

37μακαριοι οι δουλοι εκεινοι ουσ ελ

θων ο κσ ευρησει γρηγορουντασ

αμην λεγω υμιν οτι περιζωσεται

και ανακλινει αυτουσ και παρελ

θων διακονησει αυτοισ

38και εαν εν τη τριτη φυλακη ελθη ϗ

ευρη ουτωσ μακαριοι εισιν οι δου

λοι εκεινοι

39τουτο δε γινωσκεται οτι ει ηδει ο οι

κοδεσποτησ ποια ωρα ο κλεπτησ

ερχεται εγρηγορησεν αν και ου

κ αφηκεν διορυγηναι τον οικον αυτου

40και υμεισ ουν γεινεσθαι ετοιμοι

οτι η ωρα ου δοκειται ο υιοσ του αν

θρωπου ερχεται

41ειπεν δε αυτω ο πετροσ κε προσ η

μασ την παραβολην ταυτην λεγεισ

η και προσ παντασ

42ειπεν δε ο κσ τισ αρα εστιν ο πιστοσ

οικονομοσ ο φρονιμοσ ον κατα

στησει ο κσ επι τησ θεραπιασ αυ

του δουναι εν καιρω το σιτομε

τριον 43μακαριοσ ο δουλοσ ε

κεινοσ ον ελθων ο κσ αυτου ευρη

σει ποιουντα ουτωσ

Leaf 131r - Luke 12:44+ (image )

44αληθωσ λεγω υμιν επι πασιν τοισ υπαρ

χουσιν αυτω καταστησει αυτον

45εαν δε ειπη ο δουλοσ εκεινοσ εν τη καρ

δια αυτου χρονιζει ο κσ μου ερχεσθαι

και αρξηται τυπτειν τουσ παιδασ και

τασ παιδισκασ αισθιειν τε και πινει̅

και μεθυσκεσθαι 46ηξει ο κσ του δου

λου εκεινου εν ημερα η ου προσδοκα

και εν ωρα η ου γιγνωσκει και διχο

τομησει αυτον και το μεροσ αυτου

μετα των απιστων θησει

47εκεινοσ δε ο δουλοσ ο γνουσ το θελη

μα του κυ {αυτου} και μη ετοιμασασ

προσ το θελημα αυτου δαρησεται

πολλασ 48ο δε μη γνουσ ποιησασ δε

αξια πληγων δαρησεται ολειγα

παντι δε ω εδοθη το πολυ πολυ ζη

τηθησεται παρ αυτου και ω παρε

θεντο το πολυ περισσοτερον αιτη

σουσιν αυτον

49πυρ ηλθον βαλιν εισ την γην και

τι θελω ει ηδη ανηφθη

50βαπτισμα δε εχω βαπτισθηναι και

πωσ συνεχομαι εωσ {} τελεσθη

51δοκειται οτι ειρηνην παρεγενομη̅

δουναι εν τη γη ουχι λεγω υμιν

αλλ η διαμερισμον 52εσονται γαρ

απο του νυν πεντε εν οικω ενι δι

αμεμερισμενοι τρισ επι δυσιν και

δυο επι τρισιν

______

47a{εαυτου} 50a{οπου}

Leaf 131v - Luke 12:53+ (image )

53διαμερισθησονται πηρ επι υιω και υιοσ

επι πρι μητηρ επι θυγατρι πενθερα

επι την νυμφην αυτησ και νυμφη

επι την πενθεραν αυτησ

54ελεγεν δε και τοισ οχλοισ οταν ειδη

ται την νεφελην ανατελλουσαν απο

δυσμων ευθεωσ λεγεται ομβροσ ερ

χεται και γεινεται ουτωσ

55και οταν νοτον πνεοντα λεγεται ο

τι καυσων ερχεται και γεινεται

56υποκρειται το προσωπον τησ γησ

του ουρανου οιδατε δοκιμαζειν

τον δε καιρον τουτον πωσ ου δοκι

μαζεται

57τι δε και αφ εαυτων ου κρεινεται το

δικαιον 58ωσ γαρ υπαγεισ μετα του α̅

τιδικου σου επ αρχοντα εν τη οδω

δοσ εργασιαν απηλλαχθαι απ αυτου

μηποτε κατασυρη σε προσ τον κριτη̅

και ο κριτησ σε παραδω τω πρακτορι

και ο πρακτωρ σε βαλη εισ φυλακην

59λεγω σοι ου μη εξελθησ εκειθεν εωσ

ου και το εσχατον λεπτον αποδωσ

1παρησαν δε τινεσ εν αυτω τω καιρω

απαγγελλοντεσ αυτω περι των γαλι

λαιων ων το αιμα πιλατοσ εμειξε̅

μετα των θυσιων αυτων

2και αποκριθεισ ο ισ δοκειται οτι οι

γαλιλαιοι ουτοι αμαρτωλοι παρα

παντασ τουσ γαλιλαιουσ εγενοντο

Leaf 132r - Luke 13:2+ (image )

οτι τοιαυτα πεπονθασιν 3ουχει λεγω υμι̅

αλλ εαν μη μετανοητε παντεσ ωσαυ

τωσ απολεισθαι 4η εκεινοι οι δεκα και

οκτω εφ ουσ επεσεν ο πυργοσ εν τω σι

λωαμ και απεκτινεν αυτουσ

δοκειται οτι αυτοι οφειλεται εγενον

το παρα παντασ ανθρωπουσ τουσ κα

τοικουντασ εν ιερουσαλημ 5ουχει λε

γω υμιν αλλ εαν μη μετανοειτε παν

τεσ ομοιωσ απολεισθαι

6ελεγεν δε ταυτην την παραβολην

συκην ειχεν τισ πεφυτευμενην ε̅

τω αμπελωνι αυτου και ηλθεν ζη

των καρπον εν αυτη και ουχ ευρεν

7ειπεν δε προσ τον αμπελουργον ιδου

τρια ετη ερχομαι ζητων καρπον εν

τη συκη ταυτη και ουχ ευρισκω

εκκοψον αυτην ινα τι και την γην

καταργει

8ο δε αποκριθεισ λεγει αυτω κε αφεσ

αυτην και τουτο το ετοσ εωσ οτου σκα

ψω περι αυτην και βαλω κοπρια 9κα̅

μεν ποιηση καρπον ει δε μη γε εισ το

μελλον εκκοψεισ αυτην

10ην δε διδασκων εν μια των συναγω

γων εν τοισ σαββασιν 11και ιδου ην γυ

νη πνα εχουσα ασθενιασ ετη δεκαο

κτω και ην συνκυπτουσα και μη δυ

ναμενη ανακυψαι εισ το παντελεσ

12ιδων δε αυτην ο ισ προσεφωνησεν ϗ ειπε̅

Leaf 132v - Luke 13:12+ (image )

αυτη γυναι απολελυσαι τησ ασθενιασ σου

13και επεθηκεν αυτη τασ χειρασ και πα

ραχρημα ανωρθωθη και εδοξαζεν τον θν

14αποκριθεισ δε ο αρχισυναγωγοσ αγανα

κτων οτι τω σαββατω εθεραπευσεν

ο ισ ελεγεν τω οχλω εξ ημεραι εισιν

εν αισ δει εργαζεσθαι εν αυταισ ουν

ερχομενοι θεραπευεσθαι και μη τη

ημερα του σαββατου

15απεκριθη ουν αυτω ο κσ και ειπεν

υποκριτα εκαστοσ υμων εν σαββα

τω ου λυει τον βουν αυτου η τον ο

νον απο τησ πατνησ και απαγαγων

ποτιζει 16ταυτην δε θυγατερα

αβρααμ ουσαν ην εδησεν ο σατα

νασ ιδου δεκα και οκτω ετη ουκ ε

δει λυθηναι απο του δεσμου τουτου

τη ημερα του σαββατου

17και ταυτα λεγοντοσ αυτου κατησχυ

νοντο παντεσ οι αντικειμενοι αυτω

και πασ ο οχλοσ εχαιρεν επι πασιν τοισ

ενδοξοισ τοισ γεινομενοισ υπ αυτου

18ελεγεν δε τινι ομοια εστιν η βασιλει

α του θυ και τινι ομοιωσω αυτην

19ομοια εστιν κοκκω σιναπεωσ ον

λαβων ανοσ εβαλεν εισ κηπον ε

αυτου και ηυξησεν και εγενετο

εισ δενδρον μεγα και τα πετινα

του ουρανου κατεσκηνωσεν εν

τοισ κλαδοισ αυτου

Leaf 133r - Luke 13:20+ (image )

20παλιν ειπεν τινι ομοιωσω την βασι

λειαν του θυ 21ομοια εστιν ζυμη ην

λαβουσα γυνη ενεκρυψεν εισ αυτην

ρου σατα τρια εωσ ζυμωθη ολη

22και διεπορευετο κατα πολεισ και κω

μασ διδασκων και ποριασ ποιουμε

νοσ εισ ιερουσαλημ 23ειπεν δε τισ

αυτω κε ει ολειγοι οι σωζομενοι

ο δε ειπεν προσ αυτουσ 24αγωνιζεσθε

εισελθειν δια τησ στενησ πυλησ

οτι πολλοι ζητησουσιν εισελθειν

και ουκ ισχυσουσιν 25αφ ου αν εγερθη

ο οικοδεσποτησ και αποκλειση την

θυραν και αρξησθαι εξω εσταναι

και κρουειν την θυραν λεγοντεσ

κε κε ανοιξον ημιν

και αποκριθεισ ερει υμιν ουκ οιδα

υμασ ποθεν εσται 26τοτε αρξη

σθαι λεγειν εφαγομεν ενωπιον σου

και επιομεν και εν ταισ πλατιαισ

ημων εδιδαξασ 27και ερει

λεγω υμιν ουκ οιδα υμασ ποθεν εσται

αποστητε απ εμου παντεσ εργατε

τησ αδικειασ 28εκει εσται ο κλαυθμοσ

και ο βρυγμοσ των οδοντων

οταν οψησθαι αβρααμ και ισαακ και

ιακωβ και παντασ τουσ προφητασ

εν τη βασιλεια του θυ υμασ δε εκ

βαλλομενουσ εξω

29και ηξουσιν απο ανατολων και δυσμω̅

Leaf 133v - Luke 13:29+ (image )

και βορρα και νοτου και ανακλειθη

σονται εν τη βασιλεια του θυ

30και ιδου εισιν εσχατοι οι εσονται πρω

τοι και εισιν πρωτοι οι εσονται εσχατοι

31εν ταυτη τη ημερα προσηλθον τινεσ

φαρισαιοι λεγοντεσ αυτω εξελθε και

πορευου εντευθεν οτι ηρωδησ σε

θελει αποκτειναι

32και ειπεν αυτοισ πορευθεντεσ ει

πατε τη αλωπεκει ταυτη ιδου εκ

βαλλω δαιμονια και ιασεισ επιτελω

σημερον και αυριον και τη τριτη

τελιουμαι

33πλην δε με σημερον και αυριον και

τη εχομενη πορευεσθαι οτι ουκ εν

δεχεται προφητην απολεσθαι εξω

ιερουσαλημ

34ιερουσαλημ ιερουσαλημ η αποκτι

νουσα τουσ προφητασ και λιθοβολου

σα τουσ απεσταλμενουσ προσ αυτην

ποσακεισ ηθελησα επισυναξαι τα τε

κνα σου ον τροπον ορνιξ την εαυ

τησ νοσσιαν υπο τασ πτερυγασ και

ουκ ηθελησατε 35ιδου αφειεται

υμιν ο οικοσ υμων

λεγω δε υμιν οτι ου μη ιδηται με

εωσ αν {ηξοι} οτε ειπητε ευλογημε

νοσ ο ερχομενοσ εν ονοματι κυ

1και εγενετο εν τω ελθειν αυτον εισ

οικον τινοσ των αρχοντων των φα

______

35^{ηξει}

Leaf 134r - Luke 14:1+ (image )

ρισαιων σαββατω φαγειν αρτον και αυ

τοι ησαν παρατηρουμενοι αυτον

2και ιδου ανθρωποσ τισ ην υδρωπικοσ

εμπροσθεν αυτου

3και αποκριθεισ ο ισ ειπεν προσ αυτουσ

νομικουσ και φαρισαιουσ λεγων ει ε

ξεστιν τω σαββατω θεραπευειν

4οι δε ησυχασαν και επιλαβομενοσ

ιασατο αυτον και απελυσεν

5και αποκριθεισ ο ισ ειπεν προσ αυτουσ

τινοσ υμων υιοσ η βουσ εισ φρεαρ πε

σειται και ουκ ευθεωσ ανασπασι αυτο̅

εν τη ημερα του σαββατου 6και ουκ ι

σχυσαν ανταποκριθηναι αυτω

προσ ταυτα

7ελεγεν δε προσ τουσ κεκλημενουσ

παραβολην επεχων πωσ τασ πρω

τοκλεισιασ εξελεγοντο λεγων προσ

αυτουσ 8οταν κληθησ υπο τινοσ εισ

γαμουσ μη κατακλειθησ εισ την πρω

τοκλισιαν μηποτε εντιμοτεροσ σου

η κεκλημενοσ υπ αυτου 9και ελθω̅

ο σε και αυτον καλεσασ ερι σοι δοσ του

τω τοπον και τοτε αρξη μετα αισχυ

νησ τον εσχατον τοπον κατεχειν

10αλλ οταν κληθησ πορευθεισ αναπε

σε εισ τον εσχατον τοπον ινα οταν

ελθη ο κεκληκωσ σε ειπη σοι φιλε

προσαναβηθει ανωτερον τοτε εσται

σοι δοξα ενωπιον των συνανακειμενων

σοι

Leaf 134v - Luke 14:11+ (image )

11οτι πασ ο υψων εαυτον ταπινωθησε

ται και ο ταπινων εαυτον υψωθησεται

12ελεγεν δε και τω κεκληκοτι αυτον

οταν ποιησ αριστον η διπνον μη φω

νει τουσ φιλουσ σου μηδε τουσ αδελ

φουσ σου μηδε τουσ συγγενεισ σου

μηδε γειτονασ πλουσιουσ μηπο

τε και αυτοι σε αντικαλεσωσιν και

γενηται σοι ανταποδομα

13αλλα οταν ποιησ δοχην καλει πτω

χουσ αναπειρουσ χωλουσ τυφλουσ

14και μακαριοσ εση οτι ουκ εχουσιν

ανταποδουναι σοι ανταποδοθη

σεται γαρ σοι εν τη αναστασι των

δικαιων

15ακουσασ δε τισ των συνανακειμενω̅

ταυτα ειπεν αυτω μακαριοσ οσ

φαγετε αριστον εν τη βασιλεια του θυ

16ο δε ειπεν αυτω ανθρωποσ τισ εποι

ησεν διπνον μεγα και εκαλεσεν

πολλουσ 17και απεστιλεν τον δου

λον αυτου τη ωρα του διπνου ει

πειν τοισ κεκλημενοισ ερχεσθαι

οτι ηδη ετοιμα εστιν παντα

18και ηρξαντο απο μιασ παραιτισθαι

παντεσ ο πρωτοσ ειπεν αυτω α

γρον ηγορασα και εχω αναγκην ε

ξελθειν και ιδειν αυτον ερωτω σε

εχε με παρητημενον

19και ετεροσ ειπεν ζευγη βοων ηγο

Leaf 135r - Luke 14:19+ (image )

ρασα πεντε και πορευομαι δοκειμασαι

αυτα ερωτω σε εχε με παρητημενον

20και ετεροσ ειπεν γυναικα εγημα και

δια τουτο ου δυναμαι ελθειν 21και πα

ραγενομενοσ ο δουλοσ απηγγειλεν τω

κυριω εαυτου ταυτα

τοτε οργεισθεισ ο οικοδεσποτησ ειπεν

τω δουλω αυτου εξελθε ταχεωσ εισ

τασ πλατιασ και ρυμασ τησ πολεωσ

και τουσ πτωχουσ και αναπειρουσ και

τυφλουσ και χωλουσ εισαγαγε ωδε

22και ειπεν ο δουλοσ κε γεγονεν ωσ ε

πεταξασ και ετι τοποσ εστιν

23και ειπεν ο κσ προσ τον δουλον εξελθε

εισ τασ οδουσ και φραγμουσ και αναγ

κασον εισελθειν ινα γεμισθη ο οικοσ μου

24λεγω γαρ υμιν οτι ουδεισ των ανδρω̅

εκεινων των κεκλημενων γευση

ται μου του διπνου

25συνεπορευοντο δε αυτω οχλοι πολλοι

και στραφεισ ειπεν προσ αυτουσ

26ει τισ ερχεται προσ με και ου μισει το̅

πρα αυτου και την μητερα και την

γυναικα και τα τεκνα και τουσ α

δελφουσ και τασ αδελφασ ετι δε ϗ

την εαυτου ψυχην ου δυναται μου

μαθητησ ειναι 27και οστισ ου βαστα

ζει τον σταυρον εαυτου και ερχεται

οπισω μου ου δυναται ειναι μου μα

θητησ

Leaf 135v - Luke 14:28+ (image )

28τισ γαρ εξ υμων ο θελων πυργον οκοδομη

σαι ουχι πρωτον καθεισασ ψηφιζει τη̅

δαπανην ει εχει εισ απαρτισμον 29ινα

μηποτε θεντοσ αυτου θεμελιον και

μη ισχυοντοσ εκτελεσαι παντεσ οι

θεωρουντεσ αρξωνται αυτω ενπε

ζειν 30λεγοντεσ οτι ουτοσ ο ανοσ ηρξα

το οικοδομειν και ουκ ισχυσεν εκ

τελεσαι

31η τισ βασιλευσ πορευομενοσ συνβα

λιν ετερω βασιλει εισ πολεμον

ουχει καθεισασ πρωτον βουλευεται

ει δυνατοσ εστιν εν δεκα χειλιασιν

απαντησαι τω μετα εικοσι χειλιαδω̅

ερχομενω επ αυτον 32ει δε μη γε

ετι αυτου πορρω οντοσ πρεσβειαν

αποστιλασ ερωτα τα προσ ειρηνην

33ουτωσ πασ εξ υμων οσ ουκ αποτασσε

ται πασιν τοισ αυτου υπαρχουσιν

ου δυναται μου ειναι μαθητησ

34καλον το αλα εαν δε το αλα μωραν

θη εν τινι αρτυθησεται 35ουτε εισ

γην ουτε εισ κοπριαν ευθετον εστι̅

εξω βαλλουσιν αυτο ο εχων ωτα α

κουειν ακουετω

1ησαν δε αυτω εγγιζοντεσ οι τελωναι

και οι αμαρτωλοι ακουειν αυτου 2και

διεγογγυζον οι φαρισαιοι και οι γραμ

ματισ λεγοντεσ οτι ουτοσ αμαρτω

λουσ προσδεχεται ϗ συνεσθιει αυτοισ

Leaf 136r - Luke 15:3+ (image )

3ειπεν δε προσ αυτουσ παραβολην ταυτη̅

λεγων 4τισ ανοσ εξ υμων εχων εκατον

προβατα και απολεσασ εξ αυτων εν ου

καταλιπει τα ϟ θ εν τη ερημω και πορευ

εται επι το απολωλοσ εωσ ευρη αυτο

5και ευρων επιτιθησιν επι τουσ ωμουσ ε

αυτου χαιρων 6και ελθων εισ τον οικον

συνκαλει τουσ φιλουσ και τουσ γειτονασ

λεγων αυτοισ συνχαρηται μοι οτι ευρον

το προβατον μου το απολωλοσ

7λεγω υμιν οτι ουτωσ χαρα εσται εν τω

ουρανω επι ενι αμαρτωλω μετανοου̅

τι η επι ϟ θ δικαιοισ οιτινεσ ου χρειαν

εχουσιν μετανοιασ

8η τισ γυνη δραχμασ εχουσα δεκα εαν α

πολεση δραχμην μιαν ουχει απτι λυ

χνον και σαροι την οικειαν και ζητι ε

πιμελωσ εωσ οτου ευρη 9και ευρουσα

συνκαλειται τασ φιλασ και τασ γειτο

νασ λεγουσα συνχαρηται μοι οτι ευρον

την δραχμην ην απωλεσα

10ουτωσ λεγω υμιν χαρα γεινεται ενωπιο̅

των αγγελων του θυ επι ενι αμαρτω

λω μετανοουντι

11ειπεν δε ανθρωποσ τισ εσχεν δυο υιουσ

12και ειπεν ο νεωτεροσ αυτων τω πρι

πατερ δοσ μοι το επιβαλλον μεροσ τησ

ουσιασ και διειλεν αυτοισ τον βιο̅

13και μετ ου πολλασ ημερασ συναγαγω̅

απαντα ο νεωτεροσ υιοσ απεδημησεν

Leaf 136v - Luke 15:13+ (image )

εισ χωραν μακραν και εκει διεσκορπισε̅

την ουσιαν αυτου ζων ασωτωσ

14δαπανησαντοσ δε αυτου παντα εγενε

το λιμοσ ισχυροσ κατα την χωραν εκεινη̅

και αυτοσ ηρξατο υστερισθαι 15και πορευ

θεισ εκολληθη ενι των πολειτων τησ

χωρασ εκεινησ και επεμψεν αυτον

εισ τουσ αγρουσ αυτου βοσκειν χοιρουσ

16και επεθυμει γεμισαι την κοιλιαν και

χορτασθηναι απο των κερατιων ων η

σθιον οι χοιροι και ουδεισ εδιδου αυτω

17εισ εαυτον δε ελθων ειπεν ποσοι μι

σθιου του πρσ μου περισσευουσιν αρτω̅

εγω δε λιμω απολλυμαι 18αναστασ πο

ρευσομαι προσ τον πρα μου και ερω αυ

τω πατερ ημαρτον εισ τον ουρανον και

ενωπιον σου 19ουκετι ειμει αξιοσ κλη

θηναι υιοσ σου 20και αναστασ ηλθεν

προσ τον πρα εαυτου

ετι δε αυτου μακραν απεχοντοσ ειδε̅

αυτον ο πηρ αυτου και εσπλαγχνισθη

και δραμων επεσεν επι τον τραχηλο̅

αυτου και κατεφιλησεν αυτον

21ειπεν δε αυτω ο υιοσ περ ημαρτον ει

σ τον ουρανον και ενωπιον σου και ου

κετι ειμι αξιοσ κληθηναι υιοσ σου

22ειπεν δε ο πηρ προσ τουσ δουλουσ αυτου

εξενεγκατε την στολην την πρωτην και

ενδυσατε αυτον και δοτε αυτω δα

κτυλιον εισ την χειρα αυτου και υπο

Leaf 137r - Luke 15:22+ (image )

δηματα εισ τουσ ποδασ 23και ενεγκαντεσ

τον μοσχον τον σιτευτον θυσατε και

φαγοντεσ ευφρανθωμεν 24οτι ουτοσ ο υι

οσ μου νεκροσ ην και ανεζησεν και ηρ

ξαντο ευφραινεσθαι

25ην δε ο υιοσ αυτου ο πρεσβυτεροσ εν

αγρω και ωσ ερχομενοσ ηγγισεν τη οι

κεια ηκουσεν συμφωνιασ και χορων

26και προσκαλεσαμενοσ ενα των παιδω̅

επυνθανετο τι ειη ταυτα 27ο δε ειπεν

αυτω ο αδελφοσ σου ηκει και εθυσεν

ο πηρ σου τον μοσχον τον σιτευτον οτι

υγιαινοντα αυτον απελαβεν 28ωργι

σθη δε και ουκ ηθελεν εισελθειν

ο ουν πηρ εξελθων παρεκαλει αυτον

29ο δε αποκριθεισ ειπεν τω πρι ιδου τοσαυ

τα ετη δουλευω σοι και ουδεποτε σου

εντολην παρηλθον και εμοι ουδεπο

τε εδωκασ εριφον ινα μετα των φιλων

μου ευφρανθω 30οτε δε ο υιοσ σου

ουτοσ ο καταφαγων σου τον βιον μετα

πορνων ηλθεν εθυσασ αυτω τον μοσχο̅

τον {σιτευτον} 31ο δε ειπεν αυτω

τεκνον συ παντοτε μετ εμου ει και πα̅

τα τα εμα σα εστιν 32ευφρανθηναι δε

και χαρηναι εδει οτι ο αδελφοσ σου ουτοσ

νεκροσ ην και ανεζησεν και απολω

λωσ και ευρεθη

1ελεγεν δε και προσ τουσ μαθητασ {αυτου}

ανοσ τισ ην πλουσιοσ οσ ειχεν οικονομον

______

30a{σιτιστον} 1^{εαυτου}

Leaf 137v - Luke 16:1+ (image )

και ουτοσ διεβληθη αυτω ωσ διασκορπι

ζων τα υπαρχοντα αυτου 2και φωνησασ

αυτον ειπεν αυτω τι τουτο ακουω περι σου

αποδοσ τον λογον τησ οικονομιασ σου ου

γαρ δυνη ετι οικονομιν

3ειπεν δε αυτω ο οικονομοσ τι ποιησω ο

τι ο κσ μου αφερειται την οικονομιαν

απ εμου σκαπτειν ουκ ισχυω επαι

τειν αισχυνομαι 4εγνων τι ποιησω

ινα οταν μετασταθω τησ οικονομιασ δε

ξωνται με εισ τουσ οικουσ αυτων

5και προσκαλεσαμενοσ ενα εκαστον των

χρεωστων του κυ εαυτου ελεγεν τω πρω

τω ποσον οφιλεισ τω κω μου 6ο δε ειπεν

εκατον βαδουσ ελαιου και ειπεν δεξε

σου το γραμμα και καθεισασ ταχεωσ γρα

ψον πεντηκοντα 7επειτα ετερω ειπε̅

συ δε ποσον οφιλεισ ο δε ειπεν εκατον

κορουσ σειτου και λεγει αυτω δεξε σου

το γραμμα και γραψον ογδοηκοντα 8και

επηνεσεν ο κσ τον οικονομον τησ αδι

κειασ οτι φρονιμωσ εποιησεν οτι οι υιοι

του αιωνοσ τουτου φρονιμωτεροι υπερ

τουσ υιουσ του φωτοσ εισ την γενεαν την ε

αυτων εισιν 9καγω υμιν λεγω ποιησα

τε {ααυτοισ} φιλουσ εκ του μαμωνα τησ α

δικειασ ινα οταν εκλειπηται δεξωντε

υμασ εισ τασ αιωνιουσ σκηνασ

10ο πιστοσ εν ελαχιστω και εν πολλω πιστοσ

εστιν και ο εν ελαχιστω αδικοσ και εν

______

9^{εαυτοισ}

Leaf 138r - Luke 16:10+ (image )

πολλω αδικοσ εστιν 11ει ουν εν τω αδικω

μαμωνα πιστοι ουκ εγενεσθαι το αληθεινο̅

τισ υμιν πιστευσει 12και ει εν τω αλλοτριω

πιστοι ουκ εγενεσθαι το υμετερον τισ υμι̅

δωσει 13ουδεισ οικετησ δυναται δυ

σι κυριοισ δουλευειν η γαρ τον ενα μειση

σει και τον ετερον αγαπησει η ενοσ ανθε

ξεται και του ετερου καταφρονησει

ου δυνασθαι θω δουλευειν και μαμωνα

14ηκουον δε ταυτα παντα και οι φαρισαιοι

φιλαργυροι υπαρχοντεσ εξεμυκτηρι

ζον αυτον 15και ειπεν αυτοισ υμεισ εσται

οι δικαιουντεσ εαυτουσ ενωπιον των α̅

θρωπων ο δε θσ γινωσκει τασ καρδιασ υμω̅

οτι το εν ανοισ υψηλον βδελυσμα ενωπι

ον του θυ 16ο νομοσ και οι προφηται εωσ

ιωαννου απο τοτε η βασιλεια του θυ ευ

αγγελιζεται και πασ εισ αυτην βιαζεται

17ευκοπωτερον δε εστιν τον ουρανον και

την γην παρελθειν η του νομου μιαν

κερεαν παρελθειν

18πασ ο απολυων την γυναικα αυτου και

γαμων ετεραν μοιχευει και πασ ο απολε

λυμενην απο ανδροσ γαμων μοιχευει

19ανθρωποσ δε τισ ην πλουσιοσ και ενεδιδυ

σκετο πορφυραν και βυσσον ευφραινομε

νοσ καθ ημεραν λαμπρωσ 20πτωχοσ δε

τισ ην ονοματι λαζαροσ οσ εβεβλητο προσ

τον πυλωνα αυτου ειλκωμενοσ 21και επι

θυμων χορτασθηναι απο των ψιχιων τω̅

Leaf 138v - Luke 16:21+ (image )

πιπτοντων απο τησ τραπεζησ του πλουσιου

αλλα και οι κυνεσ ερχομενοι απελιχαν τα

ελκη αυτου 22εγενετο δε αποθανειν τον

πτωχον και απενεχθηναι αυτον υπο τω̅

αγγελων εισ τον κολπον του αβρααμ

απεθανεν δε και ο πλουσιοσ και εταφη 23ϗ

εν τω αδη επαρασ τουσ οφθαλμουσ αυτου

υπαρχων εν βασανοισ ορα τον αβρααμ απο

μακροθεν και λαζαρον εν τοισ κολποισ αυτου

24και αυτοσ φωνησασ ειπεν περ αβρααμ

ελεησον με και πεμψον λαζαρον ινα βα

ψη το ακρον του δακτυλου αυτου υδατοσ

και καταψυξη την γλωσσαν μου οτι οδυ

νωμαι εν τη φλογει ταυτη

25ειπεν δε αβρααμ τεκνον μνησθητι

οτι απελαβεσ συ τα αγαθα σου εν τη ζωη σου

και λαζαροσ ομοιωσ τα κακα νυν δε ωδε

παρακαλειται συ δε οδυνασαι 26και επι

πασιν τουτοισ μεταξυ υμων και ημων

χασμα μεγα εστηρικτε οπωσ οι θελοντεσ

διαβηναι προσ υμασ μη δυνωνται μηδε

οι εκειθεν προσ ημασ διαπερωσιν

27ειπεν δε ερωτω σε περ ινα πεμψησ αυτο̅

εισ τον οικον του πρσ μου 28εχω γαρ πεντε

αδελφουσ οπωσ διαμαρτυρηται αυτοισ

ινα μη και αυτοι ελθωσιν εισ τον τοπον του

τον τησ βασανου

29λεγει δε αυτω ο αβρααμ εχουσιν μωσεα

και τουσ προφητασ ακουσατωσαν αυτων

30ο δε ειπεν ουχει περ αβρααμ αλλ εαν τισ

Leaf 139r - Luke 16:30+ (image )

απο νεκρων πορευθη προσ αυτουσ μετα

νοησουσιν

31ειπεν δε αυτω ει μωυσεωσ και των προ

φητων ουκ ακουουσιν ουδε εαν τισ εκ

νεκρων απελθη πιστευουσιν

1ειπεν δε προσ τουσ μαθητασ ανενδεκτο̅

εστιν του μη ελθειν τα σκανδαλα ουδε δι ου

ερχεται 2λυσιτελει αυτω ει λιθοσ ονικοσ πε

ρικειτε περι τον τραχηλον αυτου και εριπτε

εισ την θαλασσαν η ινα σκανδαλιση ενα τω̅

μικρων τουτων 3προσεχεται εαυτοισ

εαν δε αμαρτη ο αδελφοσ σου επιτιμησον αυ

τω και εαν μετανοηση αφεσ αυτω 4και εα̅

επτακεισ τησ ημερασ αμαρτηση εισ σε και

επτακεισ τησ ημερασ επιστρεψη λεγων

μετανοω αφησισ αυτω

5και ειπον οι αποστολοι τω κω προσθεσ ημι̅

πιστιν 6ειπεν δε ο κσ ει εχεται πιστιν

ωσ κοκκον σινηπεωσ ελεγεται αν τη συ

καμινω ταυτη εκριζωθητι και φυτευ

θητι εν τη θαλασση και υπηκουσεν αν υμι̅

7τισ δε εξ υμων δουλον εχων αροτριωντα

η ποιμαινοντα οσ εισελθοντι εκ του αγρου

ερι ευθεωσ παρελθων αναπεσε 8αλλ ουχι

ερει αυτω ετοιμασον τι διπνω σω και πε

ριζωσαμενοσ διακονει μοι εωσ φαγω ϗ

πιω και μετα ταυτα φαγεσε και πιεσε συ

9μη χαριν εχει τω δουλω εκεινω οτι εποι

ησεν τα διαταχθεντα ου δοκω 10ουτωσ

και υμεισ οταν ποιησηται παντα τα δια

Leaf 139v - Luke 17:10+ (image )

ταχθεντα υμιν λεγεται δουλοι αχριοι εσμε̅

οτι ο οφιλομεν ποιησαι πεποιηκαμεν

11και εγενετο εν τω πορευεσθαι αυτον εισ ιε

ρουσαλημ και αυτοσ διερχεται δια μεσου

σαμαριασ και γαλιλαιασ 12και εισερχομε

νου αυτου εισ τινα κωμην απηντησαν αυ

τω δεκα λεπροι ανδρεσ οι εστησαν πορρω

13και αυτοι ηραν φωνην λεγοντεσ ιυ επι

στατα ελεησον ημασ 14και ιδων ειπεν αυ

τοισ πορευθεντεσ επιδειξαται εαυτουσ

τοισ ιερευσιν και εγενετο εν τω υπαγει̅

αυτουσ εκαθαρισθησαν 15εισ δε εξ αυτω̅

ιδων οτι ειαθη υπεστρεψεν μετα φω

νησ μεγαλησ δοξαζων τον θν 16και επεσε̅

επι προσωπον παρα τουσ ποδασ αυτου ευχα

ριστων αυτω και αυτοσ ην σαμαριτησ

17αποκριθεισ δε ο ισ ειπεν ουχ οι δεκα ουτοι ε

καθαρισθησαν οι δε εννεα που 18ουχ ευρεθη

σαν υποστρεψαντεσ δουναι δοξαν τω θω

ει μη ο αλλογενησ ουτοσ 19και ειπεν αυτω

αναστασ πορευου η πιστισ σου σεσωκεν σε

20επερωτηθεισ δε υπο των φαρισαιων {ποτε}

ποτε ερχεται η βασιλεια του θυ απεκρι

θη αυτοισ και ειπεν ουκ ερχεται η βασιλεια

του θυ μετα παρατηρησεωσ 21ουδε ερουσι̅

ιδου ωδε και ιδου εκει ιδου γαρ η βασιλει

α του θυ εντοσ υμων εστιν

22ειπεν δε προσ τουσ μαθητασ ελευσονται

ημεραι οτε επιθυμησεται μιαν των ημε

ρων του υιου του ανου ιδιν ϗ ουχ οψεσθαι

______

20^{}

Leaf 140r - Luke 17:23+ (image )

23και ερουσιν υμιν ιδου ωδε ιδου εκει μη απελ

θητε μηδε διωξηται 24ωσπερ γαρ η αστραπη

αστραπτουσα εκ τησ υπο τον ουρανον εισ την

υπ ουρανον λαμπει ουτωσ εσται ο υιοσ του

ανου εν τη ημερα αυτου 25πρωτον δε δι αυτο̅

πολλα παθειν και αποδοκιμασθηναι απο

τησ γενεασ ταυτησ 26και καθωσ εγενετο

εν ταισ ημεραισ νωε ουτωσ εσται και εν

ταισ ημεραισ του υιου του ανου

27ησθειον επινον εγαμουν εξεγαμιζοντο

αχρι ησ ημερασ εισηλθεν νωε εισ την κιβω

τον και ηλθεν ο κατακλυσμοσ και απωλε

σεν απαντασ 28ομοιωσ και ωσ εγενετο

εν ταισ ημεραισ λωτ ησθιον επινον ηγο

ραζον επωλουν εφυτευον ωκοδομουν

29η δε ημερα εξηλθεν λωθ απο σοδομων

εβρεξεν θειον και πυρ απ ουρανου και α

πωλεσεν απαντασ 30κατα ταυτα εσται

η ημερα ο υιοσ του ανου αποκαλυπτεται

31εν εκεινη τη ημερα οσ εστιν επι του δωμα

τοσ και τα σκευη αυτου εν τη οικεια μη κα

ταβατω αραι αυτα και ο εν τω αγρω ομοιωσ

μη επιστρεψατω εισ τα οπισω 32μνημονευ

εται τησ γυναικοσ λωθ

33οσ εαν ζητηση την ψυχην αυτου σωσαι απο

λεση αυτην και οσ εαν απολεση αυτην

ζωογονησει αυτην 34λεγω υμιν

αυτη τη νυκτι δυο εσονται επι κλεινησ

μιασ εισ παραλημφθησεται και ο ετεροσ

αφεθησεται {και αποκριθεντεσ λεγου}

______

34^{}

Leaf 140v - Luke 17:35+ (image )

35δυο εσονται αληθουσαι επι το αυτο μια

παραλημφθησεται και η ετερα αφε

θησεται 37και αποκριθεντεσ λεγουσιν

αυτω που κε ο δε ειπεν αυτοισ

οπου το σωμα εκει συναχθησοντε οι αετοι

1ελεγεν δε και παραβολην αυτοισ προσ

το δειν παντοτε προσευχεσθαι αυτουσ

και μη εκκακειν 2λεγων

κριτησ τισ ην εν τινι πολει τον θν μη φο

βουμενοσ και ανουσ μη εντρεπομενοσ

3χηρα δε ην εν τη πολει εκεινη και ηρχε

το προσ αυτον λεγουσα εκδικησον με

απο του αντιδικου μου 4και ουκ ηθελε̅

επι χρονον μετα δε ταυτα ειπεν εν ε

αυτω ει και τον θν ου φοβουμαι και αν

θρωπον ουκ εντρεπομαι 5δια γε το παρε

χειν κοπον την χηραν ταυτην εκδικη

σω αυτην ινα μη εισ τελοσ ερχομενη υ

ποπταζη με 6ειπεν δε ο κσ

ακουσατε τι ο κριτησ τησ αδικειασ λεγει

7ο δε θσ ου μη ποιησει την εκδικησιν τω̅

εκλεκτων αυτου των βοωντων προσ

αυτον ημερασ και νυκτοσ και μακρο

θυμων επ αυτοισ 8λεγω υμιν οτι ποι

ησει την εκδικησιν αυτων εν ταχει

πλην ο υιοσ του ανου ελθων αρα ευρη

σει την πιστιν επι τησ γησ

9ειπεν δε προσ τινασ τουσ πεποιθοτασ

εφ εαυτοισ οτι εισιν δικαιοι και εξου

θενουντασ τουσ λοιπουσ την παραβολην

ταυτην

Leaf 141r - Luke 18:10+ (image )

10ανθρωποι δυο ανεβησαν εισ το ιερον προσ

ευξασθαι ο εισ φαρισαιοσ και ο ετεροσ τε

λωνησ 11ο φαρισαιοσ σταθεισ προσ εαυτον

ταυτα προσευχεται ο θσ ευχαριστω σοι

οτι ουκ ειμει ωσπερ οι λοιποι των ανων

αρπαγεσ αδικοι μοιχοι η και ωσ ουτοσ

ο τελωνησ 12νηστευω δεισ του σαββατου

αποδεκατω παντα οσα κτωμαι

13και ο τελωνησ μακροθεν εστωσ ουκ ηδυνα

το ουδε τουσ οφθαλμουσ εισ τον ουρανον ε

παρε αλλ ετυπτεν εισ το στηθοσ αυτου

λεγων ο θσ ειλασθητι μοι τω αμαρτωλω

14λεγω υμιν κατεβη ουτοσ δεδικαιω

μενοσ εισ τον οικον αυτου η εκεινοσ

οτι πασ ο υψων εαυτον ταπινωθη

σεται ο δε ταπινων εαυτον

υψωθησεται

15προσεφερον δε αυτω και τα βρεφη ινα αυ

των απτηται ιδοντεσ δε οι μαθηται

επετιμησαν αυτοισ 16ο δε ισ προσκαλε

σαμενοσ αυτα ειπεν αφεται τα παιδια ερ

χεσθαι προσ {υμασ} και μη κωλυεται αυτα

των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια του θυ

17αμην λεγω υμιν οσ αν μη δεξηται την βα

σιλειαν του θυ ωσ παιδιον ου μη εισελθη

εισ αυτην 18και επηρωτησεν τισ αυτον

αρχων λεγων διδασκαλε αγαθε τι ποι

ησασ ζωην αιωνιον κληρονομησω

19ειπεν δε αυτω ο ισ τι με λεγεισ αγαθον

ουδεισ αγαθοσ ει μη εισ ο θσ

______

16^{εμε}

Leaf 141v - Luke 18:20+ (image )

20τασ εντολασ οιδασ μη μοιχευσησ μη φο

νευσησ μη κλεψησ μη ψευδομαρτυρησησ

τιμα τον πρα σου και την μητερα 21ο δε ειπε̅

ταυτα παντα εφυλαξαμην εκ νεοτητοσ μου

22ακουσασ δε ταυτα ο ισ ειπεν αυτω ετι εν σοι

λιπει παντα οσα εχεισ πωλησον και διαδοσ

πτωχοισ και εξεισ θησαυρον εν ουρανω

και δευρο ακολουθει μοι

23ο δε ακουσασ ταυτα περιλυποσ εγενετο

ην γαρ πλουσιοσ σφοδρα 24ιδων δε αυτο̅

ο ισ περιλυπον γενομενον ειπεν πωσ

δυσκολωσ οι τα χρηματα εχοντεσ εισελευ

σονται εισ την βασιλειαν του θυ

25ευκοπωτερον γαρ εστιν καμηλο̅

δια τρυμαλιασ ραφιδοσ εισελθει̅

η πλουσιον εισ την βασιλειαν

του θυ εισελθειν

26ειπον δε οι ακουοντεσ και τισ δυνατε σωθηνε

27ο δε ειπεν τα αδυνατα παρα ανοισ δυνα

τα παρα θω εστιν 28ειπεν δε πετροσ

ιδου ημεισ αφηκαμεν παντα και ηκολου

θησαμεν σοι 29ο δε ειπεν αυτοισ

αμην υμιν λεγω οτι ουδεισ εστιν οσ αφη

κεν οικειαν η γονεισ η αδελφουσ η γυναικα

η τεκνα ενεκεν τησ βασιλειασ του θυ

30οσ ου μη απολαβη πολλαπλασιονα εν τω

καιρω τουτω και εν τω αιωνι τω ερχομενω

ζωην αιωνιον

31παραλαβων δε τουσ δωδεκα ειπεν προσ

αυτουσ ιδου αναβαινομεν εισ ιεροσολυμα

Leaf 142r - Luke 18:31+ (image )

και τελεσθησεται παντα τα γεγραμμενα δια

των προφητων τω υιω του ανου

32παραδοθησεται γαρ τοισ εθνεσιν και ενπε

χθησεται και υβρισθησεται και ενπτυσθησετε

33και μαστιγωσαντεσ αποκτινουσιν αυτον και

τη ημερα τη τριτη αναστησεται 34και αυτοι ου

δεν τουτων συνηκαν και ην το ρημα τουτο

κεκρυμμενον απ αυτων και ουκ εγινω

σκον τα λεγομενα

35εγενετο δε εν τω εγγιζειν αυτον εισ ιεριχω

τυφλοσ τισ εκαθητο παρα την οδον προσετω̅

36ακουσασ δε οχλου διαπορευομενου επυν

θανετο τι ειη τουτο 37απηγγειλαν δε αυ

τω οτι ισ ο ναζωραιοσ παρερχεται 38και εβο

ησεν λεγων ιυ υιε δαυειδ ελεησον με

39και οι προαγοντεσ επετιμων αυτω ινα

σειγηση αυτοσ δε πολλω μαλλον εκρα

ζεν υιε δαυειδ ελεησον με

40σταθεισ δε ο ισ εκελευσεν αυτον αχθηναι

προσ αυτον ενγισαντοσ δε αυτου επη

ρωτησεν αυτον 41λεγων τι σοι θελεισ

ποιησω ο δε ειπεν κε ινα αναβλεψω

42και ο ισ ειπεν αναβλεψον η πιστισ σου σε

σωκεν σε 43και παραχρημα ανεβλεψεν

και {ηκολουθησεν} αυτω δοξαζων τον θν

και πασ ο λαοσ ιδων εδωκεν αινον τω θω

1και {εισελθων} διηρχετο την ιεριχω

2και ιδου ανηρ ονοματι καλουμενοσ ζαχ

χαιοσ και αυτοσ ην αρχιτελωνησ ουτοσ

ην πλουσιοσ 3και εζητει ιδειν τον ιν τισ

______

43^{ηκολουθει} 1a{εξελθων}

Leaf 142v - Luke 19:3+ (image )

εστιν και ουκ ηδυνατο απο του οχλου οτι

τη ηλικεια μεικροσ ην 4και προσδραμων

εμπροσθεν ανεβη επι συκομωραιαν ινα

ειδη αυτον οτι εκεινησ ημελλεν διερχε

σθαι 5και ωσ ηλθεν επι τον τοπον ανα

βλεψασ ο ισ ειδεν αυτον και ειπεν προσ

αυτον ζαχχαιε σπευσασ καταβηθει

σημερον γαρ εν τω οικω σου δει με μει

ναι 6και σπευσασ κατεβη και υπεδεξα

το αυτον χαιρων 7και ιδοντεσ παν

τεσ διεγογγυζον λεγοντεσ οτι παρα

αμαρτωλω ανδρι εισηλθεν καταλυσαι

8σταθεισ δε ζαχχαιοσ ειπεν προσ τον κν

ιδου το ημισυ των υπαρχοντων μου

κε διδωμι τοισ πτωχοισ και ει τινοσ

τι εσυκοφαντησα αποδιδωμι τετρα

πλουν 9ειπεν δε προσ αυτον ο ισ

οτι σημερον σωτηρια τω οικω τουτω

εγενετο καθοτι και αυτοσ υιοσ αβρα

αμ εστιν 10ηλθεν γαρ ο υιοσ του ανου

ζητησαι και σωσαι το απολωλοσ

11ακουοντων δε αυτων ταυτα προσθεισ

ειπεν παραβολην δια το εγγυσ αυτον

ειναι ιερουσαλημ και δοκειν αυτουσ

οτι παραχρημα η βασιλεια του θυ μελ

λει αναφαινεσθαι

12ειπεν ουν ανοσ τισ ην ευγενησ και επο

ρευθη εισ χωραν μακραν λαβειν εαυτω

βασιλειαν και υποστρεψαι 13καλεσασ

δε δεκα δουλουσ εαυτου εδωκεν αυτοισ

Leaf 143r - Luke 19:13+ (image )

δεκα μνασ και ειπεν προσ αυτουσ πρα

γματευσασθαι εν ω ερχομαι 14οι δε πολει

ται αυτου εμισουν αυτον και απεστιλα̅

πρεσβειαν οπισω αυτου λεγοντεσ ου θε

λομεν τουτον βασιλευσαι εφ ημασ

15και εγενετο εν τω επανελθειν αυτον

λαβοντα την βασιλειαν και ειπεν φω

νηθηναι τουσ δουλουσ τουτουσ οισ εδω

κεν το αργυριον ινα γνω τισ πεπραγμα

τευσατο 16παρεγενετο δε ο πρωτοσ λεγω̅

κε η μνα σου προσειργασατο δεκα μνασ

17και ειπεν αυτω ευ αγαθε δουλε οτι εν ε

λαχιστω πιστοσ εγενου ισθει εξουσιαν

εχων επανω δεκα πολεων

18και ηλθεν ο δευτεροσ λεγων κε η μνα σου

εποιησεν πεντε μνασ 19ειπεν δε και

τουτω και συ γενου επανω πεντε πολεω̅

20και ετεροσ ηλθεν λεγων κε ιδου η μνα

σου ην ειχον αποκειμενην εν σουδαριω

21εφοβουμην γαρ σε οτι ανοσ ει αυστηροσ

ερεισ ο ουκ εθηκασ και θεριζεισ ο ουκ ε

σπειρασ 22λεγει δε αυτω εκ του στομα

τοσ σου κρινω σε πονηρε δουλε ηδεισ

οτι εγω ανοσ αυστηροσ ειμει ερων ο ου

κ εθηκα και θεριζων ο ουκ εσπειρα

23και δια τι ουκ εδωκασ {μου} το αργυριον

επι τραπεζαν και εγω ελθων συν τω το

κω αν επραξα αυτο 24και τοισ παρεστω

σιν ειπεν αρατε απ αυτου την μναν και

δοτε τω τασ δεκα μνασ εχοντι

______

23^{}

Leaf 143v - Luke 19:26+ (image )

26λεγω γαρ υμιν οτι παντι τω εχοντι δοθη

σεται απο δε του μη εχοντοσ και ο εχει αρ

θησεται απ αυτου 27πλην τουσ εχθρουσ μου

εκεινουσ τουσ μη θελησαντασ με βασιλευ

σαι επ αυτουσ αγαγετε ωδε και κατασφα

ξατε εμπροσθεν μου 28και ειπων ταυτα επο

ρευετο εμπροσθεν αναβαινων εισ ιεροσολυμα

29και εγενετο ωσ ηγγισεν εισ βηθφαγη και

βηθανιαν προσ το οροσ το καλουμενον ε

λεωνα απεστιλεν δυο των μαθητων αυτου

30ειπων υπαγεται εισ την κατεναντι κωμη

εν η εισπορευομενοι ευρησεται πωλον δεδε

μενον εφ ον ουδεισ πωποτε ανων εκα

θεισεν λυσαντεσ αυτον αγαγεται 31και εαν

τισ υμασ ερωτα δια τι λυεται ουτωσ ερειτε

αυτω οτι ο κσ αυτου χρειαν εχει

32απελθοντεσ δε οι απεσταλμενοι ευραν

καθωσ ειπεν αυτοισ 33λυοντων δε αυτω̅

τον πωλον ειπον οι κυριοι αυτου προσ αυτουσ

τι λυεται τον πωλον 34οι δε ειπον οτι ο κσ

αυτου χρειαν εχει 35και ηγαγον αυτον προσ

τον ιν και επιριψαντεσ εαυτων τα ιμα

τια επι τον πωλον επεβιβασαν τον ιν

36πορευομενου δε αυτου υπεστρωννυον

τα ιματια εαυτων εν τη οδω

37εγγιζοντοσ δε αυτου ηδη προσ τη καταβα

σει του ορουσ των ελεων ηρξατο απαν

ταν το πληθοσ των μαθητων χαιροντεσ

αινειν τον θν φωνη μεγαλη περι πασω̅

ων ειδον δυναμεων 38λεγοντεσ ευλογημε

Leaf 144r - Luke 19:38+ (image )

νοσ ο ερχομενοσ εν ονοματι κυ ειρηνη εν ου

ρανω και δοξα εν υψιστοισ 39και τινεσ φα

ρισαιοι απο του οχλου ειπον προσ αυτον δι

δασκαλε επιτιμησον τοισ μαθηταισ σου

40και αποκριθεισ ειπεν αυτοισ λεγω υμιν εα̅

ουτοι σιωπησουσιν οι λιθοι κεκραξονται

41και ωσ ηγγεισεν ιδων την πολιν εκλαυσε̅

επ αυτην 42λεγων οτι ει εγνωσ και συ και

γε εν τη ημερα σου ταυτη τα προσ ειρηνην σου

νυν δε εκρυβη απ οφθαλμων σου 43οτι ηξου

σιν ημεραι επι σε και περιβαλουσιν οι εχθροι

σου χαρακα σοι και περικυκλωσουσιν σε πα̅

τοθεν 44και εδαφιουσιν σε και τα τεκνα σου εν σοι

και ουκ αφησουσιν εν σοι λιθον επι λιθω

ανθ ων ουκ εγνωσ τον καιρον τησ επισκο

πησ σου 45και εισελθων εισ το ιερον ηρξατο

εκβαλλειν τουσ πωλουντασ εν αυτω και

αγοραζοντασ 46λεγων αυτοισ γεγραπται

οτι ο οικοσ μου οικοσ προσευχησ εστιν

υμεισ δε αυτον εποιησατε σπηλαιον ληστω̅

47και ην διδασκων το καθ ημεραν εν τω

ιερω οι δε αρχιερεισ και οι γραμματεισ

εζητουν αυτον απολεσαι και οι πρωτοι

του λαου 48και ουχ ηυρισκον το τι ποιησουσι̅

ο λαοσ γαρ απασ εξεκρεματο αυτου ακουων

1και εγενετο εν μια των ημερων εκεινω̅

διδασκοντοσ αυτου τον λαον εν τω ιερω

και ευαγγελιζομενου επεστησαν {αυτω}

οι ιερεισ και οι γραμματισ συν τοισ πρεσ

βυτεροισ 2ϗ ειπον προσ αυτον λεγοντεσ

______

1^{}

Leaf 144v - Luke 20:2+ (image )

ειπε ημιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιεισ η τισ

εστιν ο δουσ σοι την εξουσιαν ταυτην

3αποκριθεισ δε ειπεν προσ αυτουσ ερωτησω

υμασ καγω λογον και ειπατε μοι

4το βαπτισμα ιωαννου εξ ουρανου ην η εξ

ανθρωπων 5οι δε συνελογιζοντο προσ ε

αυτουσ λεγοντεσ οτι εαν ειπωμεν εξ

ουρανου ερει δια τι ουκ επιστευσατε αυτω

6εαν δε ειπωμεν εξ ανθρωπου πασ ο λαοσ

καταλιθασει ημασ πεπισμενοσ γαρ εστι̅

ιωαννην προφητην ειναι 7και απεκρι

θησαν μη ειδεναι ποθεν

8και ο ισ ειπεν αυτοισ ουδε εγω λεγω υμιν

εν ποια εξουσια ταυτα ποιω 9ηρξατο δε προσ

τον λαον λεγειν την παραβολην ταυτην

ανοσ τισ εφυτευσεν αμπελωνα και εξε

δοτο αυτον γεωργοισ και απεδημησεν

χρονουσ ικανουσ 10και εν καιρω απεστιλε̅

προσ τουσ γεωργουσ δουλον ινα απο του

καρπου του αμπελωνοσ δωσιν αυτω

οι δε γεωργοι διραντεσ αυτον εξαπε

στιλαν αυτον κενον 11και προσεθε

το πεμψαι ετερον δουλον οι δε κακεινο̅

δειραντεσ και ατιμασαντεσ εξαπεστι

λαν κενον 12και προσεθετο πεμψαι τρι

τον οι δε και τουτον τραυματισαντεσ

εξεβαλον 13ειπεν δε ο κσ του αμπελω

νοσ τι ποιησω πεμψω τον υιον μου τον

αγαπητον ισωσ τουτον ιδοντεσ εντρα

πησονται 14ιδοντεσ δε αυτον οι γεωργοι

Leaf 145r - Luke 20:14+ (image )

διελογιζοντεσ προσ εαυτουσ λεγοντεσ

ουτοσ εστιν ο κληρονομοσ αποκτινωμεν

αυτον ινα ημων γενητε η κληρονομια

15και εκβαλοντεσ αυτον εξω του αμπελωνοσ

απεκτειναν τι ουν ποιησει αυτοισ ο κσ

του αμπελωνοσ 16ελευσεται και απολε

σει τουσ γεωργουσ {αμπελωνοσ}

τον αμπελωνα αλλοισ ακουσαντεσ δε

ειπον μη γενοιτο 17ο δε εμβλεψασ αυ

τοισ ειπεν τι ουν εστιν το γεγραμμενο̅

τουτο λιθον ον απεδοκειμασαν οι οικο

δομουντεσ ουτοσ εγενηθη εισ κεφαλη̅

γωνιασ 18πασ ο πεσων επ εκεινον τον λιθο̅

συνθλασθησεται εφ ον δ αν πεσειτε λι

κμησει αυτον 19και εζητησαν οι γραμμα

τισ και οι αρχιερεισ επιβαλειν επ αυτον τασ

χειρασ εν αυτη τη ωρα και εφοβηθησαν

τον οχλον εγνωσαν γαρ οτι προσ αυτουσ

την παραβολην ταυτην ειπεν

20και υποχωρησαντεσ απεστιλαν ενκαθε

τουσ υποκρινομενουσ εαυτουσ δικαι

ουσ ειναι ινα επιλαβωνται αυτου λογου

εισ το παραδουναι αυτον τη αρχη και τη

εξουσια του ηγεμονοσ

21και επηρωτησαν αυτον λεγοντεσ οιδαμε̅

διδασκαλε οιδαμεν οτι ορθωσ λεγεισ και

διδασκεισ και ου λαμβανεισ προσωπον

αλλ επ αληθειασ την οδον του θυ διδασκεισ

22εξεστιν ημιν καισαρι φορον δουναι η ου

23κατανοησασ δε αυτων την πανουργιαν

______

16^{τουτουσ και δωσει}

Leaf 145v - Luke 20:23+ (image )

ειπεν προσ αυτουσ τι με πειραζεται 24δειξα

τε μοι δηναριον τινοσ εχει εικονα και ε

πιγραφην αποκριθεντεσ ειπον καισαροσ

25ο δε ειπεν αυτοισ αποδοτε τοινυν τα και

σαροσ καισαρι και τα του θυ τω θω 26και ουκ ισχυ

σαν επιλαβεσθαι αυτου ρηματοσ εναντι

ον του λαου και θαυμασαντεσ επι τη απο

κρισει αυτου {εσιωπησαν}

27προσελθοντεσ δε τινεσ των σαδδουκεω̅

οι αντιλεγοντεσ αναστασιν μη ειναι επη

ρωτησαν αυτον 28λεγοντεσ διδασκαλε

μωυσησ εγραψεν ημιν εαν τινοσ αδελ

φοσ αποθανη εχων γυναικα και ουτοσ

ατεκνοσ αποθανη ινα λαβη ο αδελφοσ

αυτου την γυναικα και εξαναστησει

σπερμα τω αδελφω αυτου 29επτα ουν α

δελφοι ησαν και ο πρωτοσ λαβων γυναικα

απεθανεν ατεκνοσ 30και ελαβεν ο δευ

τεροσ την γυναικα και ουτοσ απεθανεν

ατεκνοσ 31και ο τριτοσ ελαβεν αυτην

ωσαυτωσ δε και οι επτα και ου κατελιπο̅

τεκνα και απεθανον 32υστερα δε παντω̅

απεθανεν 33και η γυνη εν τη ουν αναστασι

τινοσ αυτων γεινεται γυνη οι γαρ επτα εσχο̅

αυτην γυναικα

34και αποκριθεισ ειπεν αυτοισ ο ισ οι υιοι του

αιωνοσ τουτου γαμουσιν και εκγαμιζονται

35οι δε καταξιωθεντεσ του αιωνοσ εκεινου τυχει̅

και τησ αναστασεωσ {των} νεκρων ουτε γα

μουσιν ουτε εκγαμιζονται 36ουδε γαρ αποθα

______

26^{εσιγησαν} 35a{τησ εκ}

Leaf 146r - Luke 20:36+ (image )

νειν μελλουσιν ισαγγελοι γαρ εισιν και υιοι

εισιν του θυ τησ αναστασεωσ υιοι οντεσ

37οτι δε εγειρονται οι νεκροι και μωυσησ εδη

λωσεν επι τησ βατου ωσ λεγει κν τον θν

αβρααμ και τον θν ισαακ 38ο θσ δε ουκ εστι̅

νεκρων αλλα ζωντων παντεσ γαρ αυτου

ουτοι 39αποκριθεντεσ δε τινεσ τω̅

γραμματεων ειπον διδασκαλε καλωσ

ειπασ 40ουκετι δε ετολμων επερωταν αυ

τον ουδεν 41ειπεν δε προσ αυτουσ

πωσ λεγουσιν τον χν υιον δαυειδ ειναι

42και αυτοσ δαυειδ λεγει εν βιβλω των

ψαλμων ειπεν ο κσ τω κω μου κα

θου εκ δεξιων μου 43εωσ αν θω τουσ εχθρουσ

σου υποποδιον των ποδων σου

44δαυειδ ουν κν αυτον καλει και πωσ υ

ιοσ αυτου εστιν

45ακουοντοσ δε παντοσ του λαου ειπεν

τοισ μαθηταισ αυτου 46προσεχεται απο

των γραμματεων των θελοντων περι

πατειν εν στολαισ και φιλουντων ασπα

σμουσ εν ταισ αγοραισ και πρωτοκαθε

δριασ εν ταισ συναγωγαισ και πρωτο

κλισιασ εν τοισ διπνοισ 47οι κατεσθιουσι̅

τασ οικειασ των χηρων και προφασι

μακρα προσευχονται ουτοι λημψον

ται περισσοτερον κριμα

1αναβλεψασ δε ειδεν τουσ βαλλοντασ

τα δωρα αυτων εισ το γαζοφυλακιον

πλουσιουσ 2ειδεν τινα και χηραν πενι

Leaf 146v - Luke 21:2+ (image )

χραν βαλλουσαν εκει δυο λεπτα 3και ειπεν

αληθωσ λεγω υμιν οτι η χηρα η πτωχη αυ

τη πλιω παντων εβαλεν 4απαντεσ γαρ

ουτοι εκ του περισσευοντοσ αυτοισ εβα

λον εισ τα δωρα του θυ αυτη δε εκ του υστε

ρηματοσ αυτησ απαντα τον βιον ον ειχεν

εβαλεν 5και τινων λεγοντων περι του

ιερου οτι λιθοισ καλοισ και αναθεμασιν

{κεκοσμητο} ειπεν 6ταυτα α θεωρειται

ελευσονται ημεραι εν αισ ουκ αφεθησε

ται λιθοσ επι λιθον οσ ου καταλυθησεται

7επηρωτησαν δε αυτον λεγοντεσ διδα

σκαλε ποτε ουν ταυτα εσται και τι το

σημιον οταν μελλει ταυτα γεινεσθαι

8ο δε ειπεν βλεπεται μη πλανηθηται πολ

λοι γαρ ελευσονται επι τω ονοματι μου

λεγοντεσ οτι εγω ειμει και ο καιροσ ηγ

γικεν μη ουν πορευθηται οπισω αυτω̅

9οταν δε ακουσηται πολεμουσ και ακατα

στασιασ μη πτοηθηται δει γαρ ταυτα

γενεσθαι πρωτον αλλ ουκ ευθεωσ

το τελοσ