Matthew 1:1

GA P1225-274βιβλοσγενεσεωσιυχυυυδαυιδυυαβρααμ
TM 61617300-499βιβλοσγενεσεωσιησουχριστουυιουδαυετυιουαβρααμ
TM 64853300-399βιβλοσγενεσενσιυχυυυδαδυυαβρααμ
GA 01325-360βιβλοσγενεσεωσιυχυυιουδαδυιουαβρααμ
GA 03325-349βιβλοσγενεσεωσιυχυυιουδαυειδυιουαβρααμ
GA 032375-499βιβλοσγενεσεωσιυχυυιουδαυειδυιουαβρααμ
WH1885βιβλοσγενεσεωσιησουχριστουυιουδαυειδυιουαβρααμ
NA282012βιβλοσγενεσεωσιησουχριστουυιουδαυιδυιουαβρααμ
SBL2010βιβλοσγενεσεωσιησουχριστουυιουδαυιδυιουαβρααμ
BYZ2005βιβλοσγενεσεωσιησουχριστουυιουδαυιδυιουαβρααμ
KJTR2016βιβλοσγενεσεωσιησουχριστουυιουδαυιδυιουαβρααμ
ST1550βιβλοσγενεσεωσιησουχριστουυιουδαβιδυιουαβρααμ

Matthew 1:2

GA P1225-274αβρααμεγεννησεντονισαακισαακδεεγεννησεντονιακωβιακωβδεεγεννησεντονιουδανκαιτουσαδελφουσαυτου
GA 01325-360αβρααμεγεννησεντονισακισακεγεννησεντονιακωβιακωβδεεγεννησετονιουδανκαιτουσαδελφουσαυτου
GA 01^325-360αβρααμεγεννησεντονισαακισαακδεεγεννησεντονιακωβιακωβδεεγεννησετονιουδανκαιτουσαδελφουσαυτου
GA 03325-349αβρααμεγεννησεντοισαακισαακδεεγεννησεντονιακωβιακωβδεεγεννησεντονιουδανκαιτουσαδελφουσαυτου
GA 04375-499*καιτουσαδελφουσαυτου
GA 032375-499αβρααμεγεννησεντονισαακισαακδεεγεννησεντονιακωβιακωβδεεγεννησεντονιουδανκαιτουσαδελφουσαυτου
WH1885αβρααμεγεννησεντονισαακισαακδεεγεννησεντονιακωβιακωβδεεγεννησεντονιουδανκαιτουσαδελφουσαυτου
NA282012αβρααμεγεννησεντονισαακισαακδεεγεννησεντονιακωβιακωβδεεγεννησεντονιουδανκαιτουσαδελφουσαυτου
SBL2010αβρααμεγεννησεντονισαακισαακδεεγεννησεντονιακωβιακωβδεεγεννησεντονιουδανκαιτουσαδελφουσαυτου
BYZ2005αβρααμεγεννησεντονισαακισαακδεεγεννησεντονιακωβιακωβδεεγεννησεντονιουδανκαιτουσαδελφουσαυτου
KJTR2016αβρααμεγεννησεντονισαακισαακδεεγεννησεντονιακωβιακωβδεεγεννησεντονιουδανκαιτουσαδελφουσαυτου
ST1550αβρααμεγεννησετονισαακισαακδεεγεννησετονιακωβιακωβδεεγεννησετονιουδανκαιτουσαδελφουσαυτου

Matthew 1:3

GA P1225-274ιουδασδεεγεννησεντονφαρεσκαιτονζαρεεκτησθαμαρφαρεσδεεγεννησεντονεσρωμεσρωμδεεγεννησεντοναραμ
GA 01325-360ιουδασδεεγεννησεντονφαρεσκαιτονζαραεκτησθαμαρφαρεσδεεγεννησεντονεσρωμεσρωμδεεγεννησεντοναραμ
GA 03325-349ιουδασδεεγεννησεντονφαρεσκαιτονζαρεεκτησθαμαρφαρεσδεεγεννησεντονεσρωμεσρωμδεεγεννησεντοναραμ
GA 04375-499ιουδασδεεγεννησεντονφαρεσκαιτονζαραεκτησθαμαρφαρεσδεεγεννησεντονεσρωμεσρωμδεεγεννησεντοναραμ
GA 032375-499ιουδασδεεγεννησεντονφαρεσκαιτονζαραεκτησθαμαρφαρεσδεεγεννησεντονεζρωμεζρωμδεεγεννησεντοαραμ
WH1885ιουδασδεεγεννησεντονφαρεσκαιτονζαραεκτησθαμαρφαρεσδεεγεννησεντονεσρωμεσρωμδεεγεννησεντοναραμ
NA282012ιουδασδεεγεννησεντονφαρεσκαιτονζαραεκτησθαμαρφαρεσδεεγεννησεντονεσρωμεσρωμδεεγεννησεντοναραμ
SBL2010ιουδασδεεγεννησεντονφαρεσκαιτονζαραεκτησθαμαρφαρεσδεεγεννησεντονεσρωμεσρωμδεεγεννησεντοναραμ
BYZ2005ιουδασδεεγεννησεντονφαρεσκαιτονζαραεκτησθαμαρφαρεσδεεγεννησεντονεσρωμεσρωμδεεγεννησεντοναραμ
KJTR2016ιουδασδεεγεννησεντονφαρεσκαιτονζαραεκτησθαμαρφαρεσδεεγεννησεντονεσρωμεσρωμδεεγεννησεντοναραμ
ST1550ιουδασδεεγεννησετονφαρεσκαιτονζαραεκτησθαμαρφαρεσδεεγεννησετονεσρωμεσρωμδεεγεννησετοναραμ

Matthew 1:4

GA P1225-274αραμδεεγεννησεντοναμμιναδαβαμμιναδαβδεεγεννησεντονναασσωναασσωνδεεγεννησεντονσαλμων
GA 01325-360αραμδεεγεννησεντοαμιναδαβαμιναδαμδεεγεννησετονναασσωνναασσωνδεεγεννησεντονσαλμων
GA 03325-349αραμδεεγεννησεντοαμειναδαβαμειναδαβδεεγεννησεντονναασσωνναασσωνδεεγεννησεντονσαλμων
GA 04375-499αραμδεεγεννησεντοναμιναδαβαμιναδαβδεεγεννησετονναασσωνναασσωνδεεγεννησεντονσαλμω
GA 032375-499αραμδεεγεννησεντοναμιναδαβαμιναδαβδεεγεννησεντονναασσωνναασσωνδεεγεννησετονσαλμων
WH1885αραμδεεγεννησεντοναμιναδαβαμιναδαβδεεγεννησεντονναασσωνναασσωνδεεγεννησεντονσαλμων
NA282012αραμδεεγεννησεντοναμιναδαβαμιναδαβδεεγεννησεντονναασσωνναασσωνδεεγεννησεντονσαλμων
SBL2010αραμδεεγεννησεντοναμιναδαβαμιναδαβδεεγεννησεντονναασσωνναασσωνδεεγεννησεντονσαλμων
BYZ2005αραμδεεγεννησεντοναμιναδαβαμιναδαβδεεγεννησεντονναασσωνναασσωνδεεγεννησεντονσαλμων
KJTR2016αραμδεεγεννησεντοναμιναδαβαμιναδαβδεεγεννησεντονναασσωνναασσωνδεεγεννησεντονσαλμων
ST1550αραμδεεγεννησετοναμιναδαβαμιναδαβδεεγεννησετονναασσωνναασσωνδεεγεννησετονσαλμων

Matthew 1:5

GA P1225-274σαλμωνδεεγεννησεντονβοεσεκτησραχαββοεσδεεγεννησεντονιωβηδεκτησρουθιωβηδδεεγεννησεντονιεσσαι
GA 01325-360σαλμωνδεεγεννησεντονβοεσεκτησραχαββοεσδεεγεννησεντονιωβηδεκτησρουθιωβηδδεεγεννησεντονιεσσαι
GA 03325-349σαλμωνδεεγεννησετονβοεσεκτησραχαββοεσδεεγεννησεντοιωβηδεκτησρουθιωβηδδεεγεννησεντονιεσσαι
GA 04375-499σαλμωνδεεγεννησεντονβοοσεκτησραχαββοοσδεεγεννησεντονιωβηδεκτησρουθιωβηδδεεγεννησεντονιεσσαι
GA 032375-499σαλμωνδεεγεννησετονβοοζεκτησραχαββοοζδεεγενησεντονωβηδεκτησρουθωβηδδεεγεννησεντονειεσσαι
WH1885σαλμωνδεεγεννησεντονβοεσεκτησραχαββοεσδεεγεννησεντονιωβηδεκτησρουθιωβηδδεεγεννησεντονιεσσαι
NA282012σαλμωνδεεγεννησεντονβοεσεκτησραχαββοεσδεεγεννησεντονιωβηδεκτησρουθιωβηδδεεγεννησεντονιεσσαι
SBL2010σαλμωνδεεγεννησεντονβοεσεκτησραχαββοεσδεεγεννησεντονιωβηδεκτησρουθιωβηδδεεγεννησεντονιεσσαι
BYZ2005σαλμωνδεεγεννησεντονβοοζεκτησραχαββοοζδεεγεννησεντονωβηδεκτησρουθωβηδδεεγεννησεντονιεσσαι
KJTR2016σαλμωνδεεγεννησεντονβοοζεκτησραχαββοοζδεεγεννησεντονωβηδεκτησρουθωβηδδεεγεννησεντονιεσσαι
ST1550σαλμωνδεεγεννησετονβοοζεκτησραχαββοοζδεεγεννησετονωβηδεκτησρουθωβηδδεεγεννησετονιεσσαι

Matthew 1:6

GA P1225-274ιεσσαιδεεγεννησεντονδαυιδτονβασιλεαδαυιδδεεγεννησεντονσολομωναεκτησουρειου
GA 01325-360ιεσσαιδεεγεννησεντονδαδτονβασιλεαδαυειδδεεγεννησεντονσαλομωνεκτηστουουριου
GA 01^325-360ιεσσαιδεεγεννησεντονδαδτονβασιλεαδαυειδδεεγεννησεντονσαλωμωναεκτηστουουριου
GA 03325-349ιεσσαιδεεγεννησεντονδαυειδτονβασιλεαδαυειδδεεγεννησεντονσολομωναεκτηστουουρειου
GA 04375-499ιεσσαιδεεγεννησεντονδαδτονβασιλεαδαδδεοβασιλευσεγεννησετονσολομωναεκτηστουουριου
GA 032375-499ιεσσαιδεεγεννησεντονδαυειδτονβασιλεαδαυειδδεοβασιλευσεγεννησεντοσολομωνταεκτηστουουριου
WH1885ιεσσαιδεεγεννησεντονδαυειδτονβασιλεαδαυειδδεεγεννησεντονσολομωναεκτηστουουριου
NA282012ιεσσαιδεεγεννησεντονδαυιδτονβασιλεαδαυιδδεεγεννησεντονσολομωναεκτηστουουριου
SBL2010ιεσσαιδεεγεννησεντονδαυιδτονβασιλεαδαυιδδεεγεννησεντονσολομωναεκτηστουουριου
BYZ2005ιεσσαιδεεγεννησεντονδαυιδτονβασιλεαδαυιδδεοβασιλευσεγεννησεντονσολομωναεκτηστουουριου
KJTR2016ιεσσαιδεεγεννησεντονδαυιδτονβασιλεαδαυιδδεοβασιλευσεγεννησεντονσολομωναεκτηστουουριου
ST1550ιεσσαιδεεγεννησετονδαβιδτονβασιλεαδαβιδδεοβασιλευσεγεννησετονσολομωνταεκτηστουουριου

Matthew 1:7

GA P1225-274σολομωνδεεγεννησεντονροβοαμροβοαμδεεγεννησεντοναβειααβειαδεεγεννησεντονασαφ
GA 01325-360σολομωνδεεγεννησεντονροβοαμροβοαμδεεγεννησεντοναβιααβιασδεεγεννησεντονασαφ
GA 01^325-360σαλωμωνδεεγεννησεντονροβοαμροβοαμδεεγεννησεντοναβιααβιασδεεγεννησεντονασαφ
GA 03325-349σολομωνδεεγεννησεντονροβοαμροβοαμδεεγεννησετοναβιααβιαδεεγεννησεντονασαφ
GA 04375-499σολομωνδεεγεννησεντονροβοαμροβοαμδεεγεννησεντοαβιααβιαδεεγεννησεντονασαφ
GA 032375-499σολομωνδεεγεννησεντονροβοαμροβοαμδεεγεννησεντοναβιααβιαδεεγεννησεντονασα
WH1885σολομωνδεεγεννησεντονροβοαμροβοαμδεεγεννησεντοναβιααβιαδεεγεννησεντονασαφ
NA282012σολομωνδεεγεννησεντονροβοαμροβοαμδεεγεννησεντοναβιααβιαδεεγεννησεντονασαφ
SBL2010σολομωνδεεγεννησεντονροβοαμροβοαμδεεγεννησεντοναβιααβιαδεεγεννησεντονασαφ
BYZ2005σολομωνδεεγεννησεντονροβοαμροβοαμδεεγεννησεντοναβιααβιαδεεγεννησεντονασα
KJTR2016σολομωνδεεγεννησεντονροβοαμροβοαμδεεγεννησεντοναβιααβιαδεεγεννησεντονασα
ST1550σολομωνδεεγεννησετονροβοαμροβοαμδεεγεννησετοναβιααβιαδεεγεννησετονασα

Matthew 1:8

GA P1225-274ασαφδεεγεννησεντονιωσαφατιωσαφατδεεγεννησεντονιωραμιωραμδεεγεννησετονοζειαν
GA 01325-360ασαφδεεγεννησετονιωσαφατιωσαφατδεεγεννησεντονιωραμιωραμδεεγεννησεντονοζειαν
GA 01^325-360ασαφδεεγεννησετονιωσαφατιωσαφατδεεγεννησεντονιωραμιωραμδεεγεννησεντονοζιαν
GA 03325-349ασαφδεεγεννησεντονιωσαφατιωσαφατδεεγεννησεντονιωραμιωραμδεεγεννησεντοοζειαν
GA 04375-499ασαφδεεγενησεντονιωσαφαιωσαφαδεεγεννησεντοιωραμιωραμδεεγεννησεντονοζιαν
GA 032375-499ασαδεεγενησεντονιωσαφατιωσαφατδεεγεννησεντονιωραμιωραμδεεγενησεντονοζειαν
WH1885ασαφδεεγεννησεντονιωσαφατιωσαφατδεεγεννησεντονιωραμιωραμδεεγεννησεντονοζειαν
NA282012ασαφδεεγεννησεντονιωσαφατιωσαφατδεεγεννησεντονιωραμιωραμδεεγεννησεντονοζιαν
SBL2010ασαφδεεγεννησεντονιωσαφατιωσαφατδεεγεννησεντονιωραμιωραμδεεγεννησεντονοζιαν
BYZ2005ασαδεεγεννησεντονιωσαφατιωσαφατδεεγεννησεντονιωραμιωραμδεεγεννησεντονοζιαν
KJTR2016ασαδεεγεννησεντονιωσαφατιωσαφατδεεγεννησεντονιωραμιωραμδεεγεννησεντονοζιαν
ST1550ασαδεεγεννησετονιωσαφατιωσαφατδεεγεννησετονιωραμιωραμδεεγεννησετονοζιαν

Matthew 1:9

GA P1225-274οζειασδεεγεννησε*
GA 01325-360οζιασδεεγεννησεντονιωαθαμιωαθαμδεεγεννησεντοναχαζαχασδεεγεννησετονεζεκιαν
GA 01^325-360οζιασδεεγεννησεντονιωαθαμιωαθαμδεεγεννησεντοναχασαχασδεεγεννησετονεζεκιαν
GA 03325-349οζειασδεεγεννησεντονιωαθαμιωαθαμδεεγεννησεντοναχαζαχαζδεεγεννησεντοεζεκιαν
GA 04375-499οζιασδεεγεννησεντονιωαθαμιωαθαμδεεγεννησετοναχασαχασδεεγεννησεντονεζεκιαν
GA 032375-499οζειασδεεεννησεντονιωαθαμιωαθαμδεεγεννησεντοναχαζαχαζδεεγεννησεντονεζεκιαν
GA 032a375-499οζειασδεεγεννησεντονιωαθαμιωαθαμδεεγεννησεντοναχαζαχαζδεεγεννησεντονεζεκιαν
WH1885οζειασδεεγεννησεντονιωαθαμιωαθαμδεεγεννησεντοναχασαχασδεεγεννησεντονεζεκιαν
NA282012οζιασδεεγεννησεντονιωαθαμιωαθαμδεεγεννησεντοναχαζαχαζδεεγεννησεντονεζεκιαν
SBL2010οζιασδεεγεννησεντονιωαθαμιωαθαμδεεγεννησεντοναχαζαχαζδεεγεννησεντονεζεκιαν
BYZ2005οζιασδεεγεννησεντονιωαθαμιωαθαμδεεγεννησεντοναχαζαχαζδεεγεννησεντονεζεκιαν
KJTR2016οζιασδεεγεννησεντονιωαθαμιωαθαμδεεγεννησεντοναχαζαχαζδεεγεννησεντονεζεκιαν
ST1550οζιασδεεγεννησετονιωαθαμιωαθαμδεεγεννησετοναχαζαχαζδεεγεννησετονεζεκιαν

Matthew 1:10

GA 01325-360εζεκιασδεεγεννησεντονμανασσησμανασσησδεεγεννησεντοναμωσαμωσδεεγεννησεντονιωσειαν
GA 01^325-360εζεκιασδεεγεννησεντονμανασσημανασσηδεεγεννησεντοναμωσαμωσδεεγεννησεντονιωσιαν
GA 03325-349εζεκιασδεεγεννησεντονμανασσημανασσηδεεγεννησετοναμωσαμωσδεεγεννησεντονιωσειαν
GA 04375-499εζεκιασδεεγεννησεντονμανασσημανασσησδεεγεννησεντοναμωσαμωσδεεγεννησεντονιωσιαν
GA 032375-499εζεκιασδεεγεννησετονμανασσημανασησδεεγεννησεντοναμωναμωνδεεγεννησεντονιωσιαν
WH1885εζεκιασδεεγεννησεντονμανασσημανασσησδεεγεννησεντοναμωσαμωσδεεγεννησεντονιωσειαν
NA282012εζεκιασδεεγεννησεντονμανασσημανασσησδεεγεννησεντοναμωσαμωσδεεγεννησεντονιωσιαν
SBL2010εζεκιασδεεγεννησεντονμανασσημανασσησδεεγεννησεντοναμωσαμωσδεεγεννησεντονιωσιαν
BYZ2005εζεκιασδεεγεννησεντονμανασσημανασσησδεεγεννησεντοναμωναμωνδεεγεννησεντονιωσιαν
KJTR2016εζεκιασδεεγεννησεντονμανασσημανασσησδεεγεννησεντοναμωναμωνδεεγεννησεντονιωσιαν
ST1550εζεκιασδεεγεννησετονμανασσημανασσησδεεγεννησετοναμωναμωνδεεγεννησετονιωσιαν

Matthew 1:11

GA 01325-360ιωσειασδεεγεννησεντονιεχονιανκαιτουσαδελφουσαυτουεπιτησμετοικεσιασβαβυλωνοσ
GA 03325-349ιωσειασδεεγεννησετονιεχονιανκαιτουσαδελφουσαυτουεπιτησμετοικεσιασβαβυλωνοσ
GA 04375-499ιωσιασδεεγεννησεντονιεχονιανκαιτουσαδελφουσαυτουεπιτησμετοικεσιασβαβυλωνοσ
GA 032375-499ιωσιασδεεγεννησεντοιεχονιανκαιτουσαδελφουσαυτουεπιτησμετοικεσιασβαβυλωνοσ
WH1885ιωσειασδεεγεννησεντονιεχονιανκαιτουσαδελφουσαυτουεπιτησμετοικεσιασβαβυλωνοσ
NA282012ιωσιασδεεγεννησεντονιεχονιανκαιτουσαδελφουσαυτουεπιτησμετοικεσιασβαβυλωνοσ
SBL2010ιωσιασδεεγεννησεντονιεχονιανκαιτουσαδελφουσαυτουεπιτησμετοικεσιασβαβυλωνοσ
BYZ2005ιωσιασδεεγεννησεντονιεχονιανκαιτουσαδελφουσαυτουεπιτησμετοικεσιασβαβυλωνοσ
KJTR2016ιωσιασδεεγεννησεντονιεχονιανκαιτουσαδελφουσαυτουεπιτησμετοικεσιασβαβυλωνοσ
ST1550ιωσιασδεεγεννησετονιεχονιανκαιτουσαδελφουσαυτουεπιτησμετοικεσιασβαβυλωνοσ

Matthew 1:12

GA P1225-274*τηνμετοικεσιανβαβυλωνοσιεχονιασεγενησεντονσαλαθιηλσαλαθιηλδεεγενησεντονζοροβαβελ
GA 01325-360μεταδετηνμετοικεσιανβαβυλωνοσιεχονιασεγεννησεντονσαλαθιηλσαλαθιηλδεεγεννησεντονζοροβαβελ
GA 03325-349μεταδετηνμετοικεσιανβαβυλωνοσιεχονιασγεννατονσελαθιηλσελαθιηλδεγεννατονζοροβαβελ
GA 04375-499μεταδετηνμετοικεσιανβαβυλωνοσιεχονιασεγεννησεντονσαλαθιηλσαλαθιηλδεεγεννησεντονζοροβαβελ
GA 032375-499μεταδετηνμετοικεσιανβαβυλωνοσιεχονιασεγεννησεντονσαλαθιηλσαλαθιηλδεεγεννησεντονζοροβαβελ
WH1885μεταδετηνμετοικεσιανβαβυλωνοσιεχονιασεγεννησεντονσαλαθιηλσαλαθιηλδεεγεννησεντονζοροβαβελ
NA282012μεταδετηνμετοικεσιανβαβυλωνοσιεχονιασεγεννησεντονσαλαθιηλσαλαθιηλδεεγεννησεντονζοροβαβελ
SBL2010μεταδετηνμετοικεσιανβαβυλωνοσιεχονιασεγεννησεντονσαλαθιηλσαλαθιηλδεεγεννησεντονζοροβαβελ
BYZ2005μεταδετηνμετοικεσιανβαβυλωνοσιεχονιασεγεννησεντονσαλαθιηλσαλαθιηλδεεγεννησεντονζοροβαβελ
KJTR2016μεταδετηνμετοικεσιανβαβυλωνοσιεχονιασεγεννησεντονσαλαθιηλσαλαθιηλδεεγεννησεντονζοροβαβελ
ST1550μεταδετηνμετοικεσιανβαβυλωνοσιεχονιασεγεννησετονσαλαθιηλσαλαθιηλδεεγεννησετονζοροβαβελ

Matthew 1:13

GA P1225-274ζοροβαβελδεεγεννησεντοναβιουδαβιουδδεεγενησεντονελιακιμελιακιμδεεγενησεντοναζωρ
GA 01325-360ζοροβαβελδεεγεννησεντοναβιουταβιουδδεεγεννησεντονελιακειμελιακειμδεεγεννησεντοναζωρ
GA 01^325-360ζοροβαβελδεεγεννησεντοναβιουδαβιουδδεεγεννησεντονελιακειμελιακειμδεεγεννησεντοναζωρ
GA 03325-349ζοροβαβελδεγεννατοναβιουδαβιουδδεεγεννησεντονελιακειμελιακειμδεεγεννησετοναζωρ
GA 04375-499ζοροβαβελδεεγεννησεντοναβιουδαβιουδδεεγεννησεντονελιακειμελιακειμδεεγεννησεντοναζωρ
GA 032375-499ζοροβαβελδεεγεννησεντοναβιουδαβιουδδεεγεννησεντονελιακιμελιακιμδεεγεννησεντοναζωρ
WH1885ζοροβαβελδεεγεννησεντοναβιουδαβιουδδεεγεννησεντονελιακειμελιακειμδεεγεννησεντοναζωρ
NA282012ζοροβαβελδεεγεννησεντοναβιουδαβιουδδεεγεννησεντονελιακιμελιακιμδεεγεννησεντοναζωρ
SBL2010ζοροβαβελδεεγεννησεντοναβιουδαβιουδδεεγεννησεντονελιακιμελιακιμδεεγεννησεντοναζωρ
BYZ2005ζοροβαβελδεεγεννησεντοναβιουδαβιουδδεεγεννησεντονελιακειμελιακειμδεεγεννησεντοναζωρ
KJTR2016ζοροβαβελδεεγεννησεντοναβιουδαβιουδδεεγεννησεντονελιακειμελιακειμδεεγεννησεντοναζωρ
ST1550ζοροβαβελδεεγεννησετοναβιουδαβιουδδεεγεννησετονελιακειμελιακειμδεεγεννησετοναζωρ

Matthew 1:14

GA P1225-274αζωρδεεγεννησετονσαδωκσαδωκδεεγεννησεντοναχειμαχειμδεεγεννησεντονελιουδ
GA 01325-360αζωρδεεγεννησετονσαδωχσαδωχδεεγεννησεντοναχειμαχειμδεεγεννησεντονελιουτ
GA 01^325-360αζωρδεεγεννησετονσαδωκσαδωκδεεγεννησεντοναχιμαχιμδεεγεννησεντονελιουδ
GA 03325-349αζωρδεεγεννησεντοσαδωκσαδωκδεεγεννησεντοναχειμαχειμδεεγεννησεντονελιουδ
GA 04375-499αζωρδεεγεννησεντονσαδωκσαδωκδεεγεννησετοναχειμαχειμδεεγεννησεντονελιουδ
GA 032375-499αζωρδεεγεννησετονσαδδωκσαδδωκδεεγεννησετοναχειναχεινδεεγεννησεντονελιουδ
WH1885αζωρδεεγεννησεντονσαδωκσαδωκδεεγεννησεντοναχειμαχειμδεεγεννησεντονελιουδ
NA282012αζωρδεεγεννησεντονσαδωκσαδωκδεεγεννησεντοναχιμαχιμδεεγεννησεντονελιουδ
SBL2010αζωρδεεγεννησεντονσαδωκσαδωκδεεγεννησεντοναχιμαχιμδεεγεννησεντονελιουδ
BYZ2005αζωρδεεγεννησεντονσαδωκσαδωκδεεγεννησεντοναχειμαχειμδεεγεννησεντονελιουδ
KJTR2016αζωρδεεγεννησεντονσαδωκσαδωκδεεγεννησεντοναχειμαχειμδεεγεννησεντονελιουδ
ST1550αζωρδεεγεννησετονσαδωκσαδωκδεεγεννησετοναχειμαχειμδεεγεννησετονελιουδ

Matthew 1:15

GA P1225-274ελιουδδεεγεννησεντονελεαζαρελεαζαρδεεγεννησεντονμαθθανμαθθανδεεγεννησεντονιακωβ
GA 01325-360ελιουτδεεγεννησεντονελεαζαρελεαζαρδεεγεννησεντονματθανματθανδεεγεννησεντονιακωβ
GA 01^325-360ελιουδδεεγεννησεντονελεαζαρελεαζαρδεεγεννησεντονματθανματθανδεεγεννησεντονιακωβ
GA 03325-349ελιουδδεεγεννησεντονελεαζαρελεαζαρδεεγεννησετονμαθθανμαθθανδεεγεννησεντονιακωβ
GA 04375-499ελιουδδεεγεννησεντονελεαζαρελεαζαρδεεγεννησετονματθανματθανδεεγεννησεντονιακωβ
GA 032375-499ελιουδδεεγεννησεντονελεαζαρελεαζαρδεεγεννησετονματθανματθανδεεγεννησεντονιακωβ
WH1885ελιουδδεεγεννησεντονελεαζαρελεαζαρδεεγεννησεντονμαθθανμαθθανδεεγεννησεντονιακωβ
NA282012ελιουδδεεγεννησεντονελεαζαρελεαζαρδεεγεννησεντονματθανματθανδεεγεννησεντονιακωβ
SBL2010ελιουδδεεγεννησεντονελεαζαρελεαζαρδεεγεννησεντονματθανματθανδεεγεννησεντονιακωβ
BYZ2005ελιουδδεεγεννησεντονελεαζαρελεαζαρδεεγεννησεντονματθανματθανδεεγεννησεντονιακωβ
KJTR2016ελιουδδεεγεννησεντονελεαζαρελεαζαρδεεγεννησεντονματθανματθανδεεγεννησεντονιακωβ
ST1550ελιουδδεεγεννησετονελεαζαρελεαζαρδεεγεννησετονματθανματθανδεεγεννησετονιακωβ

Matthew 1:16

GA P1225-274ιακωβδεεγεννησεντονιωσηφτονανδραμαριασεξησεγεννηθηισολεγομενοσχσ
GA 01325-360ιακωβδεεγεννησεντονιωσηφτονανδραμαριασεξησεγεννηθηισολεγομενοσχσ
GA 03325-349ιακωβδεεγεννησεντοιωσηφτονανδραμαριασεξησεγεννηθηισολεγομενοσχσ
GA 04375-499ιακωβδεεγεννησεντονιωσηφτονανδραμαριασεξησεγεννηθηισολεγομενοσχσ
GA 032375-499ιακωβδεεγεννησεντονιωσηφτονανδραμαριασεξησεγεννηθηισολεγομενοσχσ
WH1885ιακωβδεεγεννησεντονιωσηφτονανδραμαριασεξησεγεννηθηιησουσολεγομενοσχριστοσ
NA282012ιακωβδεεγεννησεντονιωσηφτονανδραμαριασεξησεγεννηθηιησουσολεγομενοσχριστοσ
SBL2010ιακωβδεεγεννησεντονιωσηφτονανδραμαριασεξησεγεννηθηιησουσολεγομενοσχριστοσ
BYZ2005ιακωβδεεγεννησεντονιωσηφτονανδραμαριασεξησεγεννηθηιησουσολεγομενοσχριστοσ
KJTR2016ιακωβδεεγεννησεντονιωσηφτονανδραμαριασεξησεγεννηθηιησουσολεγομενοσχριστοσ
ST1550ιακωβδεεγεννησετονιωσηφτονανδραμαριασεξησεγεννηθηιησουσολεγομενοσχριστοσ

Matthew 1:17

GA P1225-274πασαιουνγενεαιαποαβρααμεωσδαυιδγενεαιιδκαιαποδαυιδεωστησμετοικεσιασβαβυλωνοσγενεαιιδκαιαποτησμετοικεσιασβαβυλωνοσεωστουχυγενεαιιδ
GA 01325-360πασαιουναιγενεαιαποαβρααμεωσδαδγενεαιιδκαιαποδαδεωστησμετοικεσιασβαβυλωνοσγενεαιιδκαιαποτησμετοικεσιασβαβυλωνοσεωστουχυγενεαιιδ
GA 03325-349πασαιουναιγενεαιαποαβρααμεωσδαυειδγενεαιδεκατεσσαρεσκαιαποδαυειδεωστησμετοικεσιασβαβυλωνοσγενεαιδεκατεσσαρεσκαιαποτησμετοικεσιασβαβυλωνοσεωστουχυγενεαιδεκατεσσαρεσ
GA 04375-499πασαιουναιγενεαιαποαβρααμεωσδαδγενεαιδεκατεσσαρεσκαιαποδαδεωστησμετοικεσιασβαβυλωνοσγενεαιδεκατεσσαρεσκαιαποτησμετοικεσιασβαβυλωνοσεωστουχυγενεαιδεκατεσσαρεσ
GA 032375-499πασαιουναιγενεαιαποαβρααμεωσδαυειδγενεαιδεκατεσσαρεσκαιαποδαυειδεωστησμετοικεσιασβαβυλωνοσγενεαιιδκαιαποτησμετοικεσιασβαβυλωνοσεωστουχυγενεαιιδ
WH1885πασαιουναιγενεαιαποαβρααμεωσδαυειδγενεαιδεκατεσσαρεσκαιαποδαυειδεωστησμετοικεσιασβαβυλωνοσγενεαιδεκατεσσαρεσκαιαποτησμετοικεσιασβαβυλωνοσεωστουχριστουγενεαιδεκατεσσαρεσ
NA282012πασαιουναιγενεαιαποαβρααμεωσδαυιδγενεαιδεκατεσσαρεσκαιαποδαυιδεωστησμετοικεσιασβαβυλωνοσγενεαιδεκατεσσαρεσκαιαποτησμετοικεσιασβαβυλωνοσεωστουχριστουγενεαιδεκατεσσαρεσ
SBL2010πασαιουναιγενεαιαποαβρααμεωσδαυιδγενεαιδεκατεσσαρεσκαιαποδαυιδεωστησμετοικεσιασβαβυλωνοσγενεαιδεκατεσσαρεσκαιαποτησμετοικεσιασβαβυλωνοσεωστουχριστουγενεαιδεκατεσσαρεσ
BYZ2005πασαιουναιγενεαιαποαβρααμεωσδαυιδγενεαιδεκατεσσαρεσκαιαποδαυιδεωστησμετοικεσιασβαβυλωνοσγενεαιδεκατεσσαρεσκαιαποτησμετοικεσιασβαβυλωνοσεωστουχριστουγενεαιδεκατεσσαρεσ
KJTR2016πασαιουναιγενεαιαποαβρααμεωσδαυιδγενεαιδεκατεσσαρεσκαιαποδαυιδεωστησμετοικεσιασβαβυλωνοσγενεαιδεκατεσσαρεσκαιαποτησμετοικεσιασβαβυλωνοσεωστουχριστουγενεαιδεκατεσσαρεσ
ST1550πασαιουναιγενεαιαποαβρααμεωσδαβιδγενεαιδεκατεσσαρεσκαιαποδαβιδεωστησμετοικεσιασβαβυλωνοσγενεαιδεκατεσσαρεσκαιαποτησμετοικεσιασβαβυλωνοσεωστουχριστουγενεαιδεκατεσσαρεσ

Matthew 1:18

GA P1225-274τουδειυχυηγενεσισουτωσηνμνηστευθεισηστησμητροσαυτουμαριαστωιωσηφπρινησυνελθειναυτουσευρεθηενγαστριεχουσαεκπνσαγιου
GA 01325-360τουδειυχυηγενεσισουτωσηνμνησστευθισηστησμητροσαυτουμαριαστωιωσηφπρινησυνελθιναυτουσευρεθηενγαστριεχουσαεκπνσαγιου
GA 01^325-360τουδειυχυηγενεσισουτωσηνμνηστευθεισηστησμητροσαυτουμαριαστωιωσηφπρινησυνελθιναυτουσευρεθηενγαστριεχουσαεκπνσαγιου
GA 03325-349τουδεχυιυηγενεσισουτωσηνμνηστευθεισηστησμητροσαυτουμαριαστωιωσηφπρινησυνελθειναυτουσευρεθηενγαστριεχουσαεκπνσαγιου
GA 04375-499τουδειυχυηγενεσεισουτωσηνμνηστευθισηστησμρσαυτουμαριαστωιωσηφπρινησυνελθειναυτουσευρεθηενγαστριεχουσαεκπνσαγιου
GA 032375-499τουδειυηγενεσεισουτωσηνμνηστευθεισησγαρτησμητροσαυτουμαριαστωιωσηφπρινησυνελθειναυτουσευρεθηενγαστριεχουσαεκπνσαγιου
WH1885τουδε[ιησου]χριστουηγενεσισουτωσηνμνηστευθεισηστησμητροσαυτουμαριαστωιωσηφπρινησυνελθειναυτουσευρεθηενγαστριεχουσαεκπνευματοσαγιου
NA282012τουδειησουχριστουηγενεσισουτωσηνμνηστευθεισηστησμητροσαυτουμαριαστωιωσηφπρινησυνελθειναυτουσευρεθηενγαστριεχουσαεκπνευματοσαγιου
SBL2010τουδειησουχριστουηγενεσισουτωσηνμνηστευθεισηστησμητροσαυτουμαριαστωιωσηφπρινησυνελθειναυτουσευρεθηενγαστριεχουσαεκπνευματοσαγιου
BYZ2005τουδειησουχριστουηγεννησισουτωσηνμνηστευθεισησγαρτησμητροσαυτουμαριαστωιωσηφπρινησυνελθειναυτουσευρεθηενγαστριεχουσαεκπνευματοσαγιου
KJTR2016τουδειησουχριστουηγεννησισουτωσηνμνηστευθεισησγαρτησμητροσαυτουμαριαστωιωσηφπρινησυνελθειναυτουσευρεθηενγαστριεχουσαεκπνευματοσαγιου
ST1550τουδειησουχριστουηγεννησισουτωσηνμνηστευθεισησγαρτησμητροσαυτουμαριαστωιωσηφπρινησυνελθειναυτουσευρεθηενγαστριεχουσαεκπνευματοσαγιου

Matthew 1:19

GA P1225-274ιωσηφδεοανηραυτησδικαιοσωνκαιμηθελωναυτηνδειγματεισαιεβουληθηλαθρααπολυσαιαυτην
GA 01325-360ιωσηφδεοανηραυτησδικαιοσωνκαιμηθελωναυτηνπαραδιγματισαιεβουληθηλαθρααπολυσεαυτην
GA 01^325-360ιωσηφδεοανηραυτησδικαιοσωνκαιμηθελωναυτηνδειγματισαιεβουληθηλαθρααπολυσεαυτην
GA 03325-349ιωσηφδεοανηραυτησδικαιοσωνκαιμηθελωναυτηνδειγματισαιεβουληθηλαθρααπολυσαιαυτην
GA 04375-499ιωσηφδεοανηραυτησδικαιοσωνκαιμηθελωναυτηνπαραδιγματισαιεβουληθηλαθρααπολυσαιαυτην
GA 032375-499ιωσηφδεοανηραυτησδικαιοσωνκαιμηθελωναυτηνπαραδιγματισαιεβουληθηλαθρααπολυσαιαυτην
WH1885ιωσηφδεοανηραυτησδικαιοσωνκαιμηθελωναυτηνδειγματισαιεβουληθηλαθρααπολυσαιαυτην
NA282012ιωσηφδεοανηραυτησδικαιοσωνκαιμηθελωναυτηνδειγματισαιεβουληθηλαθρααπολυσαιαυτην
SBL2010ιωσηφδεοανηραυτησδικαιοσωνκαιμηθελωναυτηνδειγματισαιεβουληθηλαθρααπολυσαιαυτην
BYZ2005ιωσηφδεοανηραυτησδικαιοσωνκαιμηθελωναυτηνπαραδειγματισαιεβουληθηλαθρααπολυσαιαυτην
KJTR2016ιωσηφδεοανηραυτησδικαιοσωνκαιμηθελωναυτηνπαραδειγματισαιεβουληθηλαθρααπολυσαιαυτην
ST1550ιωσηφδεοανηραυτησδικαιοσωνκαιμηθελωναυτηνπαραδειγματισαιεβουληθηλαθρααπολυσαιαυτην

Matthew 1:20

GA P1225-274ταυταδεαυτουενθυμηθεντοσιδουαγγελοσκυκατοναρεφανηαυτωλεγωνιωσηφυιοσδαυιδμηφοβηθησπαραλαβειμαριαντηνγυναικασουτογαρεναυτηγεννηθενεκπνσεστιναγιου
GA 01325-360ταυταδεαυτουενθυμηθεντοσιδουαγγελοσκυκατοναρεφανηαυτωλεγωνιωσηφυιοσδαδμηφοβηθησπαραλαβεινμαριαμτηνγυναικασουτογαρεναυτηγεννηθενεκπνσεστιναγιου
GA 03325-349ταυταδεαυτουενθυμηθεντοσιδουαγγελοσκυκατοναρεφανηαυτωλεγωιωσηφυιοσδαυειδμηφοβηθησπαραλαβεινμαριαντηνγυναικασουτογαρεναυτηγεννηθεεκπνσεστιναγιου
GA 04375-499ταυταδεαυτουενθυμηθεντοσιδουαγγελοσκυκατοναρεφανηαυτωλεγωνιωσηφυιοσδαδμηφοβηθησπαραλαβεινμαριαμτηνγυναικασουτογαρεναυτηγεννηθενεκπνσεστιναγιου
GA 05375-499*παραλαβεινμαριαμτηνγυναικασουτογαρεναυτηγεννηθενεκπνσαγιουεστιν
GA 032375-499ταυταδεαυτουενθυμηθεντοσιδουαγγελοσκυεφανηκατοναραυτωλεγωιωσηφυιοσδαυειδμηφοβηθησπαραλαβεινμαριαμτηνγυναικασουτογαρεναυτηγεννηθενεκπνσεστιαγιου
WH1885ταυταδεαυτουενθυμηθεντοσιδουαγγελοσκυριουκατοναρεφανηαυτωλεγωνιωσηφυιοσδαυειδμηφοβηθησπαραλαβεινμαριαντηνγυναικασουτογαρεναυτηγεννηθενεκπνευματοσεστιναγιου
NA282012ταυταδεαυτουενθυμηθεντοσιδουαγγελοσκυριουκατοναρεφανηαυτωλεγωνιωσηφυιοσδαυιδμηφοβηθησπαραλαβεινμαριαντηνγυναικασουτογαρεναυτηγεννηθενεκπνευματοσεστιναγιου
SBL2010ταυταδεαυτουενθυμηθεντοσιδουαγγελοσκυριουκατοναρεφανηαυτωλεγωνιωσηφυιοσδαυιδμηφοβηθησπαραλαβεινμαριαντηνγυναικασουτογαρεναυτηγεννηθενεκπνευματοσεστιναγιου
BYZ2005ταυταδεαυτουενθυμηθεντοσιδουαγγελοσκυριουκατοναρεφανηαυτωλεγωνιωσηφυιοσδαυιδμηφοβηθησπαραλαβεινμαριαμτηνγυναικασουτογαρεναυτηγεννηθενεκπνευματοσεστιναγιου
KJTR2016ταυταδεαυτουενθυμηθεντοσιδουαγγελοσκυριουκατοναρεφανηαυτωλεγωνιωσηφυιοσδαυιδμηφοβηθησπαραλαβεινμαριαμτηνγυναικασουτογαρεναυτηγεννηθενεκπνευματοσεστιναγιου
ST1550ταυταδεαυτουενθυμηθεντοσιδουαγγελοσκυριουκατοναρεφανηαυτωλεγωνιωσηφυιοσδαβιδμηφοβηθησπαραλαβεινμαριαμτηνγυναικασουτογαρεναυτηγεννηθενεκπνευματοσεστιναγιου

Matthew 1:21

GA 01325-360τεξεταιδευνκαικαλεσειστοονομαιησουναυτοσγαρσωσιτονλαοναυτουαποτωναμαρτιωναυτων
GA 01^325-360τεξεταιδευιονκαικαλεσειστοονομααυτουιναυτοσγαρσωσιτονλαοναυτουαποτωναμαρτιωναυτων
GA 03325-349τεξεταιδευιονκαικαλεσειστοονομααυτουιησουναυτοσγαρσωσειτονλαοναυτουαποτωναμαρτιωναυτων
GA 04375-499τεξεταιδευνκαικαλεσειστοονομααυτουιναυτοσγαρσωσειτονλαοναυτουαποτωναμαρτιωναυτων
GA 05375-499τεξεταιδευιονκαικαλεσειστοονομααυτουιηναυτοσγαρσωσειτονλαοναυτουαποτωναμαρτιωναυτων
GA 032375-499τεξεταιδευιονκαικαλεσιστοονομααυτουιναυτοσγαρσωσειτονλαοναυτουαποτωναμαρτιωναυτων
WH1885τεξεταιδευιονκαικαλεσειστοονομααυτουιησουναυτοσγαρσωσειτονλαοναυτουαποτωναμαρτιωναυτων
NA282012τεξεταιδευιονκαικαλεσειστοονομααυτουιησουναυτοσγαρσωσειτονλαοναυτουαποτωναμαρτιωναυτων
SBL2010τεξεταιδευιονκαικαλεσειστοονομααυτουιησουναυτοσγαρσωσειτονλαοναυτουαποτωναμαρτιωναυτων
BYZ2005τεξεταιδευιονκαικαλεσειστοονομααυτουιησουναυτοσγαρσωσειτονλαοναυτουαποτωναμαρτιωναυτων
KJTR2016τεξεταιδευιονκαικαλεσειστοονομααυτουιησουναυτοσγαρσωσειτονλαοναυτουαποτωναμαρτιωναυτων
ST1550τεξεταιδευιονκαικαλεσειστοονομααυτουιησουναυτοσγαρσωσειτονλαοναυτουαποτωναμαρτιωναυτων

Matthew 1:22

GA 01325-360τουτοδεολονγεγονενιναπληρωθητορηθενυποκυδιατουπροφητουλεγοντοσ
GA 03325-349τουτοδεολονγεγονενιναπληρωθητορηθενυποκυδιατουπροφητουλεγοντοσ
GA 04375-499τουτοδεολονγεγονενιναπληρωθητορηθενυποκυδιατουπροφητουλεγοντοσ
GA 05375-499τουτοδεολονγεγονενιναπληρωθητορηθενυποκυδιαησαιουτουπροφητουλεγοντοσ
GA 032375-499τουτοδεολονγεγονενιναπληρωθητορηθενυποκυδιατουπροφητουλεγοντοσ
WH1885τουτοδεολονγεγονενιναπληρωθητορηθενυποκυριουδιατουπροφητουλεγοντοσ
NA282012τουτοδεολονγεγονενιναπληρωθητορηθενυποκυριουδιατουπροφητουλεγοντοσ
SBL2010τουτοδεολονγεγονενιναπληρωθητορηθενυποκυριουδιατουπροφητουλεγοντοσ
BYZ2005τουτοδεολονγεγονενιναπληρωθητορηθενυποτουκυριουδιατουπροφητουλεγοντοσ
KJTR2016τουτοδεολονγεγονενιναπληρωθητορηθενυποτουκυριουδιατουπροφητουλεγοντοσ
ST1550τουτοδεολονγεγονενιναπληρωθητορηθενυποτουκυριουδιατουπροφητουλεγοντοσ

Matthew 1:23

GA P1225-274*μεθερμηνευομενον*
GA 01325-360ιδουηπαρθενοσενγαστριεξικαιτεξετευνκαικαλεσουσιτοονομαεμμανουηλοεστινμεθερμηνευομενομεθημωνοθσ
GA 01^325-360ιδουηπαρθενοσενγαστριεξικαιτεξεταιυνκαικαλεσουσιτοονομααυτουεμμανουηλοεστινμεθερμηνευομενομεθημωνοθσ
GA 03325-349ιδουηπαρθενοσενγαστριεξεικαιτεξεταιυιονκαικαλεσουσιντοονομααυτουεμμανουηλοεστινμεθερμηνευομενονμεθημωνοθσ
GA 04375-499ιδουηπαρθενοσενγαστριεξεικαιτεξεταιυνκαικαλεσουσιντοονομααυτουεμμανουηλοεστιμεθερμηνευομενονμεθημωνοθσ
GA 05375-499ιδουηπαρθενοσενγαστριεξεικαιτεξετευιονκαικαλεσειστοονομααυτουενμανουηλοεστινμεθερμηνευομενονμεθημωνοθσ
GA 032375-499ιδουηπαρθενοσενγαστριεξεικαιτεξεταιυιονκαικαλεσουσιντοονομααυτουεμμανουηλοεστινμεθερμηνευομενονμεθημωνοθσ
WH1885ιδουηπαρθενοσενγαστριεξεικαιτεξεταιυιονκαικαλεσουσιντοονομααυτουεμμανουηλοεστινμεθερμηνευομενονμεθημωνοθεοσ
NA282012ιδουηπαρθενοσενγαστριεξεικαιτεξεταιυιονκαικαλεσουσιντοονομααυτουεμμανουηλοεστινμεθερμηνευομενονμεθημωνοθεοσ
SBL2010ιδουηπαρθενοσενγαστριεξεικαιτεξεταιυιονκαικαλεσουσιντοονομααυτουεμμανουηλοεστινμεθερμηνευομενονμεθημωνοθεοσ
BYZ2005ιδουηπαρθενοσενγαστριεξεικαιτεξεταιυιονκαικαλεσουσιντοονομααυτουεμμανουηλοεστινμεθερμηνευομενονμεθημωνοθεοσ
KJTR2016ιδουηπαρθενοσενγαστριεξεικαιτεξεταιυιονκαικαλεσουσιντοονομααυτουεμμανουηλοεστινμεθερμηνευομενονμεθημωνοθεοσ
ST1550ιδουηπαρθενοσενγαστριεξεικαιτεξεταιυιονκαικαλεσουσιτοονομααυτουεμμανουηλοεστιμεθερμηνευομενονμεθημωνοθεοσ

Matthew 1:24

GA 01325-360εγερθεισδειωσηφαποτουυπνουεποιησενωσπροσεταξεναυτωοαγγελοσκυκαιπαρελαβεντηνγυνεκααυτου
GA 01^325-360εγερθεισδειωσηφαποτουυπνουεποιησενωσπροσεταξεναυτωοαγγελοσκυκαιπαρελαβεντηνγυναικαεαυτου
GA 03325-349εγερθεισδεοιωσηφαποτουυπνουεποιησενωσπροσεταξεναυτωοαγγελοσκυκαιπαρελαβεντηνγυναικααυτου
GA 04375-499εγερθεισδεοιωσηφαποτουυπνουεποιησενωσπροσεταξεναυτωοαγγελοσκυκαιπαρελαβεντηνγυναικααυτου
GA 05375-499διεγερθεισδεοιωσηφαποτουυπνουεποιησενωσπροσεταξεναυτωοαγγελοσκυκαιπαρελαβεντηνγυναικααυτου
GA 032375-499διεγερθεισδεοιωσηφαποτουυπνουεποιησενωσπροσεταξεναυτωοαγγελοσκυκαιπαρελαβεντηνγυναικααυτου
WH1885εγερθεισδε[ο]ιωσηφαποτουυπνουεποιησενωσπροσεταξεναυτωοαγγελοσκυριουκαιπαρελαβεντηνγυναικααυτου
NA282012εγερθεισδεοιωσηφαποτουυπνουεποιησενωσπροσεταξεναυτωοαγγελοσκυριουκαιπαρελαβεντηνγυναικααυτου
SBL2010εγερθεισδεοιωσηφαποτουυπνουεποιησενωσπροσεταξεναυτωοαγγελοσκυριουκαιπαρελαβεντηνγυναικααυτου
BYZ2005διεγερθεισδεοιωσηφαποτουυπνουεποιησενωσπροσεταξεναυτωοαγγελοσκυριουκαιπαρελαβεντηνγυναικααυτου
KJTR2016διεγερθεισδεοιωσηφαποτουυπνουεποιησενωσπροσεταξεναυτωοαγγελοσκυριουκαιπαρελαβεντηνγυναικααυτου
ST1550διεγερθεισδεοιωσηφαποτουυπνουεποιησενωσπροσεταξεναυτωοαγγελοσκυριουκαιπαρελαβετηνγυναικααυτου

Matthew 1:25

GA 01325-360καιουκεγινωσκεναυτηνεωσουετεκενυιονκαιεκαλεσεντοονομααυτουιν
GA 03325-349καιουκεγεινωσκεναυτηνεωσετεκενυιονκαιεκαλεσεντοονομααυτουιν
GA 04375-499καιουκεγινωσκεναυτηνεωσουετεκεντονυναυτηστονπρωτοτοκονκαιεκαλεσεντοονομααυτουιν
GA 05375-499καιουκεγνωαυτηνεωσουετεκεντονυιοναυτηστονπρωτοτοκονκαιεκαλεσεντοονομααυτουιην
GA 032375-499καιουκεγινωσκεναυτηνεωσουετεκεντονυιοναυτηστονπρωτοτοκονκαιεκαλεσεντοονομααυτουιν
WH1885καιουκεγινωσκεναυτηνεωσ[ου]ετεκενυιονκαιεκαλεσεντοονομααυτουιησουν
NA282012καιουκεγινωσκεναυτηνεωσουετεκενυιονκαιεκαλεσεντοονομααυτουιησουν
SBL2010καιουκεγινωσκεναυτηνεωσουετεκενυιονκαιεκαλεσεντοονομααυτουιησουν
BYZ2005καιουκεγινωσκεναυτηνεωσουετεκεντονυιοναυτηστονπρωτοτοκονκαιεκαλεσεντοονομααυτουιησουν
KJTR2016καιουκεγινωσκεναυτηνεωσουετεκεντονυιοναυτηστονπρωτοτοκονκαιεκαλεσεντοονομααυτουιησουν
ST1550καιουκεγινωσκεναυτηνεωσουετεκετονυιοναυτηστονπρωτοτοκονκαιεκαλεσετοονομααυτουιησουν